Harun Yahya

National Geographic Tv’nin
Açıklamaktan Kaçındığı Kaçakçılık Olayı


National Geographic TV'de "Dinosaur Dealers" (Dinozor Tacirleri) isimli iki belgesel yayınlandı. Belgesellerde fosil ticareti ve fosil kaçakçılığı ele alınıyor, çalınmış ya da kaçakçılıkla Avustralya dışına çıkarılmış bazı fosillerin izini takip eden bir fosil bilimcinin maceraları anlatılıyordu. Programlarda fosil bilimciyle birlikte bir dedektif gibi iz sürülüyor, fosil kaçakçılarını tuzağa düşürmek için yapılan pazarlıklar gösteriliyordu. National Geographic TV sanki fosil kaçakçılığının peşini bırakmayan, bu kanun dışı pazarı çökertmek için var gücüyle çalışan idealist bir kuruluş görünümü veriyordu. Ancak TV kanalı, geçmişte fosil sahtekarlıklarını gözardı ederek yayınladığı haberlerden hiç bahsetmiyordu.
Şimdi bu olayı kısaca hatırlayalım.

Archaeoraptor liaoningensis adı verilen sahte bir dino-kuş fosili kamuoyuna National Geographic dergisinin Kasım 1999 sayısında duyurulmuştu. Fosilin sahte olduğu anlaşıldıktan sonra dergi bu sahtekarlığı itiraf etmek zorunda kalmıştı. Aşağıda, derginin dino-kuş sahtekarlığı hakkında internet sayfasında yayınlanan itirafları bulunmaktadır.

Archaeoraptor liaoningensis, sahte bir dino-kuş fosiliydi. Dinozorlar ile kuşlar arasındaki evrimsel bağ olduğu iddia edilen canlının kalıntıları Çin'in Liaoning eyaletinde çıkarılmış ve National Geographic dergisinin Kasım 1999 sayısında ilan edilmişti.
Amerikalı bir müze işletmecisi olan Stephen Czerkas fosili 80.000 Dolar karşılığında Çinlilerden satın almış, daha sonra temas kurduğu iki bilim adamına göstermişti. Beklediği onayı alınca fosil hakkında bir rapor yazdı. Ancak Czerkas bilimsel bir çalışması ya da doktorası olmayan biriydi. Başvurduğu iki ünlü dergi, Nature ve  Science, fosil bilim kurullarında ön incelemeye tabi tutulmadan raporu yayınlayamayacaklarını belirttiler.
Bu fantastik bulguyu yayınlatmaya kararlı olan Czerkas, bu defa evrim teorisine sağladığı destekle bilinen National Geographic'in kapısını çaldı.
Çin kanunlarına göre ülke sınırları içinde çıkarılan fosillerin yurt dışına çıkarılması kesinlikle yasaktı ve fosil kaçakçılığı ağır şekilde hatta bazen idamla cezalandırılıyordu. National Geographic bunları çok iyi bilmesine rağmen Çin'den kaçak yollarla çıkarılan bu fosili kabul etti. 1999 senesinin Ekim ayında National Geographic Derneği'nin merkezinde yapılan bir basın açıklamasıyla fosil medyaya tanıtıldı. Resimli bir dinozor-kuş masalının anlatıldığı 7 sayfalık haber, National Geographic dergisinin Kasım sayısında kapaktan verildi. Ayrıca National Geographic müzesinde sergilendi. Fosil milyonlarca kişiye evrimin kesin bir kanıtı gibi sunuldu.
Mart 2000'de gerçek ortaya çıktı: Archaeoraptor diye bir ara tür hiç yaşamamıştı. Fosil üzerinde yapılan bilgisayarlı tomografi taramalarında en az iki farklı tür canlıdan parçalar tespit edildi. Archaeoraptor, tahtından indirildi ve tarihteki diğer evrim sahtekarlıkları arasında yerini aldı. İddiaları yüz elli yıldır kanıt bulamayan Darwinizm bir kez daha özel olarak üretilmiş sahte fosillerle birlikte anılmış oluyordu.
Görüldüğü gibi National Geographic TV, karşı olduğunu iddia ettiği fosil kaçakçılığını böyle bir olayda gözardı etmiştir. Elbette son programlarda fosil kaçakçılığını su yüzüne çıkaran belgesellere yer vermesi bir daha böyle hatalara yer vermeyeceğinin olumlu işareti sayılabilir. Ancak TV kanalı fosil kaçakçılığının gerçekten karşısında yer alıyorsa, Archaeoraptor gibi ünlü bir fosil kaçakçılığını da programlarında anlatmalıdır. Bu davranış kanalın Darwinist yayın politikasına her ne kadar aykırı görünse de, itirafta bulunmak ve gerçeklerin yanında yer almak tüm izleyiciler nezdinde takdir edilecek bir davranış olacaktır.

James Watson’ın “Bilginin Kaynağı”
Hakkındaki Yanılgıları


Bilim ve Ütopya dergisinin Mayıs 2003 sayısında "Yaşamın Ruhsal Değil Moleküler Bir Temeli Vardır" başlıklı bir yazı yayınlandı. Nature dergisinde DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson ile yapılan bir röportajdı bu. James Watson'un içine düştüğü yanılgıları bu yazımızda cevaplamaktayız.
Nature dergisinde yer alan röportajda, James Watson DNA'da depolanmış bulunan bilginin kaynağını materyalist bir bakış açısıyla cevaplamaya çalıştı. DNA'nın tesadüflerin eseri evrimsel bir süreç ile ortaya çıktığını iddia eden Watson, DNA ile birlikte, diğer sayısız biyolojik tasarım örneklerini de görmezden geldi.

Beyindeki Organizasyon Tesadüflerle Açıklanamaz


Watson, evrimci iddialarını beyin üzerine bina etmiştir. Bu arada gerçekler karşısında kendi içinde yaşadığı çelişkileri de itiraf etmek zorunda kalmıştır. Watson beynin işleyişi hakkında önemli bir gerçeğe işaret etmiştir:

Bilginin nasıl depolanıp, geri çağırıldığına ve beyinde kullanıldığına dair çözmemiz gereken belli başlı sorunlar var. Bu DNA'dan daha önemli bir problem ve daha zor. Sorun şu: Beyin nasıl çalışıyor?

Gerçekten de beynin sahip olduğu üstün tasarım ve işleyiş insanoğlunun kavrayışının çok üzerinde bir aklın, Allah'ın yaratışının eseridir.

Beyin 10 milyar kadar nöron hücresinden oluşur. Ama beynin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan özellik, bu kalabalık hücre topluluğu içindeki kusursuz organizasyondur. Her bir nöron ilgili diğer nöronlarla devamlı bağlantı halindedir. Sinaps olarak adlandırılan bu bağlantılar sayesinde vücudun bir noktasından alınan bir ileti, ilgili diğer nöronlar tarafından da değerlendirilerek uygun tepki hazırlanır. Kısacası sinir sistemimizin mükemmel işleyişi bu bağlantıların doğru çalışması ile mümkün hale gelmektedir.
10 milyar nöron arasındaki bağlantıların sayısı ise matematiksel sınırları zorlamaktadır. Ünlü biyokimyacı Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz İçinde Bir Teori) adlı eserinde nöronların arasındaki bağlantı sayısının yaklaşık 1 katrilyon (1015= 1.000.000.000.000.000) olduğunu belirtip sözlerine şöyle devam eder:

1015 sayısı elbette algılarımızın üzerinde bir sayıdır. ABD'nin yarı büyüklüğündeki bir arazi düşünün (1 milyon mil kare). Bu bölgede 1 mil kareye 10.000 ağaç düşmektedir. Eğer her ağacın 100.000 tane yaprağı olduğunu kabul edersek, bu bölgedeki yaprak sayısı beynimizdeki bağlantıların sayısına eşit, yani 1015 olacaktır.1

Kafatasınızın içindeki bu olağanüstü sayıdaki bağlantılar sayesinde birbirinden bağımsız işleri birbirine karıştırmadan aynı anda gerçekleştirebilirsiniz. Bir yandan müzik dinlerken, bir yandan da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kalp atışlarınız, kandaki oksijen miktarınız, vücut ısınız, kaslarınızın kasılma şiddeti hassas bir şekilde düzenlenirken siz bunların farkında bile olmazsınız.
Böylesine işlevsel bir organizasyonun tesadüfler silsilesiyle meydana gelmiş olması imkansızdır. Beyin, üstün akıl sahibi Yüce Allah'ın kusursuz yaratışına önemli bir örnektir.

Bilginin Kaynağını Maddede Arama Yanılgısı


Dogmatik evrimci mantığa göre, cansız madde "evrim" geçirdiğinde kendi kendine anlamlı cümleler kurabilir ve detaylı tarifler yapabilir. Watson, DNA'daki dizilim ve beyindeki organizasyonun da kendi kendine şekillenmiş olduğunu iddia etmektedir. Ona göre, her iki örnekte de hakim olan bilgi yine tesadüfün eseridir. Bilgi kavramını evrim ve tesadüfle açıklamaya çalışan Watson, bilginin kaynağının yine madde olduğunu öne sürmüştür.
Materyalist bakış açısı ile bakıldığında her kavramın maddesel bir karşılığı olmalıdır. Oysa beyin çalışan bir makinedir, onu çalıştıran mekanizma ise madde değildir. Nörofizyoloji bilim dalında, bilginin beyinde depolanması, nöronlar veya aralarındaki etkileşime indirgenememektedir. Beyinde gözlenen fonksiyon yalnızca nöronlar arasındaki elektriksel iletilerden ibarettir. Bilginin depolandığı bir yer gösterilememekte, bilginin maddesel kaynağı sorusu cevapsız kalmaktadır.
Bu soruna felsefede "bilgi teorisi" başlığı altında cevap aranmaktadır. Bilgi teorisyenlerinin uzun araştırmaları sayesinde varılan sonuç şudur:

"Bilgi, maddeden ayrı bir şeydir. Maddeye asla indirgenemez. Bilginin ve maddenin kaynağı ayrı ayrı araştırılmalıdır."

Örneğin bir kitap kağıttan, mürekkepten ve içinde anlatılan bilgiden oluşur. Kağıt ve mürekkep bilgiyi anlatmada kullanılan maddesel birer unsurdur. Ama kitaptaki bilgi, maddesel bir şey değildir ve maddesel bir kaynağı da olamaz. Buradaki bilginin kaynağı, o kitabı yazmış olan yazarın zihni ve bilincidir.
Buradan da şu genel sonuca varabiliriz:

"Eğer bir madde bilgi içeriyorsa, o zaman o madde, söz konusu bilgiye sahip olan bir akıl tarafından düzenlenmiştir. Önce bir akıl vardır. O akıl, sahip olduğu bilgiyi maddeye dökmüş ve ortaya bir eser çıkarmıştır."

Doğrunun Kaynağı Tesadüfler DeğildirOrtalama büyüklükteki bir proteine ait DNA şifresinin, kendi kendine oluşma ihtimali, 1'in yanında 600 tane sıfır olan sayıda bir ihtimaldir. Bu ihtimal, pratik olarak "0" anlamına gelir.

Watson'un çarpık mantığına göre doğru ya da bilgi öğretilmez ama tesadüfen ortaya çıkabilir. Watson, DNA'nın kusursuz tasarımının ve en ileri teknoloji ürünü bilgisayarların bile yaklaşamadığı bilgi depolama tekniğinin de aynı şekilde, milyonlarca yıl boyunca tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia etmektedir.
Bu çok saçma bir varsayımdır. Çünkü DNA'da yazılı bilgilerin oluşumunda tesadüfe yer olmadığı matematiksel olarak kanıtlanmıştır. Milyarlarca basamaktan oluşan DNA molekülünün, tesadüfen oluşabilme ihtimali tam anlamıyla imkansızdır. Evrimci bir biyolog olan Frank B. Salisbury bu imkansızlıkla ilgili olarak şunları söylemiştir:


"Orta büyüklükteki bir protein molekülü, yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise, yaklaşık 1000 nükleotid bulunacaktır. Bir DNA zincirinde dört çeşit nükleotid bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotidlik bir dizi, 4 üzeri 1000 farklı şekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakam ise, aklın kavrama sınırının çok ötesindedir."2

Ortamda bütün gerekli nükleotidlerin bulunduğunu, bunların aralarında bağlanabilmesi için gerekli kompleks moleküllerin ve bağlayıcı enzimlerin hepsinin hazır olduğunu varsaysak bile, bu nükleotidlerin istenen sırada dizilmesi ihtimali 4 üzeri 1000'de 1, diğer bir ifadeyle, 10 üzeri 600'de 1 ihtimal demektir. Kısacası, insan vücudunda ortalama büyüklükteki bir proteine ait DNA şifresinin, kendi kendine oluşma ihtimali, 1'in yanında 600 tane sıfır olan sayıda bir ihtimaldir. Bu küçüklükteki bir ihtimal, pratik olarak "0" anlamına gelir. Demek ki böyle bir moleküler dizilim tesadüfen değil, ancak akıllı ve şuurlu bir gücün bilgi ve kontrolü altında gerçekleşmiş yani yaratılmıştır. Bu şuur sahibi güç, sonsuz akıl sahibi Allah'tır.
20. yüzyılda yapılan ilgili tüm bilimsel araştırmalar, deney sonuçları ve gözlemler, DNA'daki bilginin, materyalistlerin iddia ettiği gibi, maddeye indirgenemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle, DNA'nın sadece bir madde yığını olduğu ve içerdiği bilginin de maddenin rastgele etkileşimleri ile ortaya çıktığı iddiası kesinlikle reddedilmektedir.Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz?
(Nahl Suresi, 17) (Nahl Suresi, 17)Alman Federal Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün yöneticisi Prof. Dr. Werner Gitt, bu konuda şunları söyler:

"Bir kodlama sistemi, her zaman için zihinsel bir sürecin ürünüdür. Bir noktaya dikkat edilmelidir; madde bir bilgi kodu üretemez. Bütün deneyimler, bilginin ortaya çıkması için, özgür iradesini, yargısını ve yaratıcılığını kullanan bir aklın var olduğunu göstermektedir... Maddenin bilgi ortaya çıkarabilmesini sağlayacak hiçbir bilinen doğa kanunu, fiziksel süreç ya da maddesel olay yoktur... Bilginin madde içinde kendi kendine ortaya çıkmasını sağlayacak hiçbir doğa kanunu ve fiziksel süreç yoktur."3

Doğadaki Bilginin Kaynağı


Doğa, DNA örneğinde olduğu gibi, muazzam bir bilgiyle doludur ve bu bilgi maddeye indirgenemeyeceğine göre, madde-ötesi bir kaynaktan gelmektedir. Bilginin kaynağı madde değil, madde-ötesi üstün bir Akıl'dır. Bu Akıl, maddeden önce vardır. Madde O'nun dilemesiyle var olmuş, O'nun dilemesiyle şekil bulmuş ve düzenlenmiştir. Bu üstün Akıl, her şeyi yaratan üstün güç sahibi, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

DİPNOTLAR


1. Michael Denton, Evolution: A Theory In Crisis, London: Burnett Books, 1985, s. 330
2. Frank B. Salisbury, Doubts About The Modern Synthetic Theory of Evolution, s. 336
3. Werner Gitt, In The Beginning Was Information, CLV, Bielefeld

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."