Harun Yahya


Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisinin Büyük GafıCumhuriyet Bilim Teknik Dergisinin 16 Mart 2002 tarihli sayısında, "Yıldız patlamaları insanoğlunu nasıl etkiledi?" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, 2 milyon yıl önce gerçekleştiği varsayılan iki süpernovanın (büyük yıldızların patlayarak yok olmaları) insanın sözde evrimi üzerinde etkileri olduğu öne sürülüyordu. CBT dergisi, bu iddiasıyla da insanın hayali evrimi üzerine kurulu senaryolara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Adı geçen yazıya malzeme olan konunun aslı ise şudur: John Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Narciso Benitez ve Space Telescope Science Institute astronomlarından Dr. Jesus Maiz-Apellaniz'in araştırmalarından elde ettikleri sonuca göre, günümüzden 2 milyon yıl önce dünyaya çok yakın meydana gelen büyük yıldız patlamalarının, dünyanın ozon tabakasını büyük ölçüde tahrip ettiği, bunun ise karada ve denizde yaşayan birçok canlının büyük ölçüde yok olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir.1

Bu buluş NASA, bilimsel dergiler ve CNN gibi birçok medya kuruluşu tarafından, 2 milyon yıl önce dünyaya felaket getiren bir patlama olarak haber verilmişti. Söz gelimi NASA'nın ve National Geographic dergisinin ilgili internet sayfalarındaki haberin başlığı şöyleydi: "Eski bir Süpernova Bir Çevre Felaketini Tetiklemiş Olabilir" (Ancient Supernova May Have Triggered Eco-Catastrophe). CNN'in 11 Mart 2002 tarihli internet sayfasında ise aynı haber "Patlayan Yıldız Yeryüzü Felaketini Ateşlemiş Olabilir" (Exploding star may have sparked Earth disaster) başlığı ile verildi. New Scientist dergisinin Ocak ayındaki sayısında ise bu patlama için "Supernova kanıtları toplu nesil tükenmeleri ile ilişkilendirildi" (Supernova "smoking gun" linked to mass extinction) denildi. Space News isimli derginin internet sayfasında ise "Patlayan Yıldız Bir Zamanlar Yeryüzündeki Hayatı Yok Etti" (Exploding Star Once Killed Earth Life) denildi. Science News dergisi, USA Today gibi gazetelerde de aynı patlama bir zamanlar dünyadaki canlılığın büyük bölümünü yokeden bir felaket olarak duyruldu.

Ne var ki, sadece Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi ve derginin sık sık referans olarak kullandığı ve evrimci propagandaları ile dikkat çeken The Observer, diğer basın yayın organlarından ve bilimsel yayınlardan farklı olarak, söz konusu yıldız patlamasını insanın evrimini sağlayan bir gelişme olarak duyurmayı tercih etti.
Süpernovalarla ilgili haberler
Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi, yabancı basının, dünyayı felakete sürükleyen, birçok canlı türünün yok olmasına neden olan bir felaket olarak tanımladığı supernovanın, canlıları evrimleştirdiğini öne sürdü.

Şüphesiz Cumhuriyet Bilim Teknik'teki yazıyı dikkatle okuyanlar, konu hakkında pek bilgi sahibi olmasalar dahi, yazıdaki önemli çelişkiyi fark etmişlerdir. Bu çelişki şudur: Dünyanın ozon tabakasını önemli ölçüde tahrip ederek deniz ve kara canlılarının önemli ölçüde yok olmalarına neden olduğu varsayılan yıldız patlaması, Cumhuriyet Bilim Teknik'te yer alan iddiaya göre, bir yandan da hayali ilkel insanları evrimleştirerek günümüz insanlarını oluşturmuştur. İlk bakışta dahi mantıksızlığı açıkça görülen bu iddianın neden bilim ve akıl dışı olduğunu daha detaylı inceleyelim.

Ozon tabakasının delinmesiyle meydana gelen mutasyonlar canlıları geliştirmez, onları hastalıklı yapar veya öldürür. Söz konusu buluştan çıkartılan sonuca göre, dünyaya yakın meydana gelen süpernovalar, 2 milyon yıl önce ozon tabakasını tahrip etmiş, bunun sonucunda ağır radyasyona maruz kalan canlıların DNA'larında her türlü mutasyonel zarar oluşmuş ve hatta bazı canlı türleri toplu olarak yok olmuştur.

CBT dergisinde yer alan iddiaya göre ise, canlıları yok eden veya türlü zarara uğratan bu mutasyonlar, günümüz insanının oluşmasına neden olmuştur. CBT'nin bu mantıksız iddiasının nedeni Darwinizme körü körüne olan bağlılığıdır.

Neo-Darwinist teoriye göre, mutasyonlar canlıların evrimleşmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ancak bugüne kadar eldeki tüm ilgili veriler, mutasyonların bir canlıyı evrimleştirme gibi bir etkisinin olmadığını-çünkü genetik bilgiyi geliştirmediğini- göstermiştir.
DNA
Mutasyon, bir canlının DNA'sındaki bilgilerde meydana gelen değişikliklerdir. DNA, milyarlarca harften meydana gelen bir bilgi bankasıdır. Mutasyon ise, radyasyon gibi etkilerle bu bilgi bankasındaki harflerin herhangi birinde rastgele meydana gelen değişikliklerdir. Ve bugüne kadar yapılan araştırmalar ve deneyler göstermiştir ki, bir canlının DNA'sında rastgele mutasyonlar sonucunda oluşan değişiklikler, canlılara daima zarar verirler veya en iyi ihtimalle etkisizdirler.

Evrim teorisinin iddiasının kabul edilebilmesi için, mutasyonların canlıların genetik bilgisini geliştirmeleri, bu bilgiye yeni bilgiler eklemeleri gerekmektedir. Söz gelimi bir sürüngenin DNA'sına isabet eden mutasyonlar, bu sürüngenin DNA'sına kanatla ilgili bilgileri eklemeli ve böylece bu sürüngen kanatlanarak uçabilmelidir.

Oysa daha önce de belirtildiği gibi bugüne kadar gözlemlenmiş tek bir "genetik bilgi geliştirici", faydalı bir mutasyon yoktur. Mutasyonlar çoğu zaman kalıtsal hastalıklara, sakatlıklara ve ölümcül biyolojik hasarlara neden olurlar.

20. yüzyılda en çok bilimsel gelişme gösteren bilim dallarından biri genetiktir. Canlılarda gözlenen genetik hastalıkların gelişen bilim ışığında incelenmesi sonucunda, mutasyonların hiç de evrim savunucularının iddia ettikleri gibi evrime katkı sağlayacak biyolojik değişiklikler olmadıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle tıbbi genetik biliminin ilerlemesi sonucunda mutasyonlar sonucu oluşmuş olan 4500 civarında genetik hastalık tanımlanmıştır.

Patalog Dr. Demick, mutasyonları elinde silahı olan kör bir insana benzetir ve şöyle devam eder:


Özetle, son araştırmalar insan genomunu etkileyen onbinlerce farklı mutasyon olduğunu ortaya çıkardı. Ve daha birçoklarının tanımlanması olasılığı bulunmaktadır. Bu mutasyonların, vücuttaki her organ ve dokuyu etkileyen binlerce hastalığın nedeni olduğu anlaşıldı. Tüm bu araştırmalarda, genetik olarak kodlanmış bir insan proteininin etkinliğini artıran tek bir mutasyon dahi bulunmamıştır.2


Berkeley Üniversitesi'nden hücre biyoloğu Dr. Jonathan Wells ise, mutasyonların farklı organizmaların ve vücut yapılarının oluşmasına hiçbir katkısı olmadığını şöyle açıklar:


Ancak DNA mutasyonlarının evrim için gereken varyasyonları sağlayabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır… Darwinist evrime katkıda bulunabilecek varyasyon çeşitleri, kemik yapısı veya vücut planı gibi şeyler içermektedir. Makroevrim seviyesinde yararlı mutasyonlara hiçbir kanıt yoktur, ayrıca mikroevrim olarak bilinen düzeyde de hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

cocuklar
Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?
(Tur Suresi, 35)

Dr. Wells, evrimcilerin mutasyonları evrime delil olarak gösterirken kullandıkları mantık bozukluklarını ise şöyle bir örnekle açıklamaktadır:


Mutasyonların, genler arasındaki farklılıkları ve bundan dolayı organizmalar arasında farklılıkları açıkladığı iddiası, simyacıların bir neo-Darwinist varyasyonudur. (simya=özellikle orta çağlarda metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı). (Neo darwinistlerin ve simyacıların iddiaları arasında) Bir karşılaştırma yapalım:

1. Biliyoruz ki, mutasyonlar meydana gelir ve bunlar DNA dizilerini değiştirirler; organizmaların DNA dizileri farklıdır, öyle ise organizmalar arasındaki farklılıklar (sonuçta) mutasyonlara bağlı olmalıdır.

2. Biliyoruz ki, metallerin özelliklerini kimyasal yollardan değiştirebiliriz; kurşun ve altının farklı özellikleri var; bu nedenle kimyasal yollarla kurşunu altına dönüştürebilmeliyiz.

Her iki durumda da, mekanizmalar bu olguların bunları yapamayacağını anlatmak için yalvarmaktadırlar. Darwinistler (simyacılar gibi) gerçekliğin doğasını yanlış anladılar ve vagonlarını hayali bir ata bağladılar.3


Yukarıdaki benzetmesinde Dr. Wells'in açıkladığı gibi, evrimciler evrime bir dogma olarak inanırlar. Onlara göre evrim, hiçbir delil olmasa dahi gerçekleşmiştir.

Massachusetts Institute of Technology'de uzun yıllar çalışan İsrailli biyofizikçi Dr. Lee Spetner da, canlılardaki bilginin nereden geldiği sorusunu sorar ve mutasyonların canlıların genetik yapısına hiçbir bilgi eklemeyeceğini belirtir:


…Neo-Darwinistlerin evrimin büyük zaferi iddiaları ve evrim için gereken çok fazla sayıdaki aşama göz önünde bulundurulduğunda, biyokozmosa (biyolojik evrene) en azından biraz bilgi ekleyecek çok fazla sayıda rastlantısal mutasyona ihtiyaç vardır. Bu nedenle moleküler seviyede araştırılan tüm mutasyonlar arasında bazılarının bilgi eklediğini bulmalıydık.

Ancak gerçek şu ki, tek bir tane bile (organizmaya bilgi ekleyen mutasyon) bulunamamıştır, (evrimci) Dawkins'in (faydalı mutasyonlara) tek bir örnek bile verememesinin nedeni budur.4


Görüldüğü gibi bilim adamları mutasyonların canlıların genetik bilgilerini geliştirici özellikleri bulunmadığını, aksine canlıları tahrip ettiğini açıklamaktadırlar. Bu durumda CBT dergisinin 2 milyon yıl önceki mutasyonları insanın ortaya çıkışının açıklaması olarak görmesi, elbette bilime aykırı bir dogmatizmden başka bir şey değildir.


SonuçAslında Cumhuriyet Bilim Teknik'teki açıklamaların mantıksızlığını anlamak için bilim adamlarının açıklamalarına dahi gerek bulunmamaktadır. Çünkü ozon tabakasının delinmesinin veya canlılara yoğun radyasyon isabet etmesinin canlıları geliştirmeyeceği, aksine onlara zarar vereceği bugün ilkokul çocuklarının dahi bildiği açık bir gerçektir. Nitekim Hiroşima, Nagasaki, Çernobil veya Doğu Türkistan'da yaşananlar bunun açık bir delilidir. Dünyanın bu bölgeleri çeşitli nedenlerle yoğun radyasyona maruz kaldıklarında, buradaki insanlar ve diğer canlılarda hiçbir evrim ve gelişme görülmemiştir. Bilakis birçok insan hayatını kaybetmiş, birçoğu kanser gibi hastalıklara yakalanmış, hatta nesiller boyu sakat ve hasta doğumlar olmuştur. Günümüzde ozon tabakasında açılan küçük bir yer dahi dünya kamuoyunda önemli bir yer teşkil etmekte, insanlar güneşten gelen zararlı ışınlara karşı sürekli uyarılmaktadır. Hiç kimse bugüne kadar "ozon tabakası delindikçe, insan türü evrimleşecek ve gelişecek" iddiasında bulunmamıştır. Dolayısıyla geçmişte ozon tabakasının delinmiş olmasının, akılsız, konuşamayan, düşünemeyen maymunları, akıl sahibi, düşünen, bilimsel araştırmalar yapan, geçmişini araştıran, teknolojiler üreten zeki insanlara dönüştürmesini iddia etmek, büyük bir gaftır.

Radyasyonun Zararlı Sonuçları
radyasyon
 


Dipnotlar1. NASA Media Alerts Archive, Ancient Supernova May Have Triggered       Eco-Catastrophe,
8 Ocak 2002, http://eob.gsfc.nasa.gov/Newsroom/MediaAlerts/2002/200201086824.html

2. Demick, D.A., February 1999, The Blind Gunman, Impact #308, Institute for Creation Research; http://www.icr.org/pubs/imp/imp-308.htm

3. Wells, J. 1999. Pers. Comm. Royal Truman,The Problem of Information for the Theory of Evolution,
Has Dawkins really solved it?, http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp#53

4. Spetner, Lee, 1999. Pers. Comm. Royal Truman, The Problem of Information for the Theory of Evolution,
Has Dawkins really solved it?, http://www.trueorigin.org/dawkinfo.asp#53


 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."