Harun Yahya

I. Bölüm: Evrim YanılgısıBütün Dünya Evrim Teorisinin Çöküşüne Şahit Oluyordna

Bilim dünyasının genetikten, paleontolojiden, elektron mikroskobundan, DNA'dan habersiz olduğu 1800'lerde ortaya atılmış olan Darwin'in evrim teorisi, modern bilimin gelişimi ve çağdaş teknolojinin bilimsel araştırmalara uyarlanmasıyla ortaya çıkan yeni bilimsel bulgularca yalanlanmıştır. Bugün artık bir avuç inatçı evrim taraftarı bilim adamı dışında gerçekleri görmeyen ve evrim inancının yıkılışına şahit olmayan kimse kalmamıştır.

BİYOKİMYA alanında, tek bir protein molekülünün bile tesadüfen oluşma ihtimalinin matematiksel olarak "sıfır" olduğunu ortaya konmuştur.

GENETİK BİLİMİ, DNA'yı keşfetmiş ve her canlının her hücresinin çekirdeğinde, o canlı ile ilgili son derece detaylı bilgilerin, şifrelenmiş olarak kayıtlı olduğunu bulmuştur.

PALEONTOLOJİ, canlıların Prekambriyen Dönemi'nde aniden ortaya çıktığını ve canlı türleri arasında evrim teorisinin öngördüğü ara-geçiş formlarının bulunmadığını göstermiştir.

KİMYA, Le Châtelier Kanunu ile evrim teorisinin ilkel dünyada meydana gelen organik maddeler iddiasının aksine, amino asitlerin sulu ortamlarda birleşemeyeceklerini kanıtlamıştır.

JEOLOJİ, dünyanın hiçbir döneminde evrimcilerin canlılığın oluşumu için iddia ettiği atmosfer şartlarının var olmadığını tespit etmiştir.

FİZİK BİLİMİ, ilk dünya şartlarında ultraviyole ışınlarının, "fotodissosiyasyon" yoluyla meydana geldiği iddia edilen molekülleri parçalayacağını ispatlamış ve evrimin, ilk amino asitlerin atmosferdeki gazlardan oluştuğu iddiasını geçersiz kılmıştır.

Fosil Kayıtları Evrim Teorisini ReddediyorEvrimciler 150 yıldır dünyanın her yerinde görüşlerini destekleyecek fosiller aramaktadırlar. Ancak bugüne kadar canlıların uzun zaman içinde tesadüfen birbirlerinden türediklerini ve sürekli değiştiklerini gösteren tek bir fosil dahi bulamamışlardır. Aksine bulunan her fosil, canlıların aniden ortaya çıktıkları yani yaratıldıkları ve türlerin değişmediği gerçeğini pekiştirmiştir.

400 milyon yıllık köpekbalığı fosili (New Scientist, 20 Ocak 1984), 400 milyon yıllık deniz yıldızı fosili (Giovanni Pinna, Histoire de la Vie Fossiles), 320 milyon yıllık hamam böceği fosili (National Geographic, Ocak 1981), 230 milyon yıllık akrep fosili (Nature, Mart 1985), 1 milyar 100 milyon yıllık solucan fosili (Ekim 1998), bu canlıların milyonlarca yıldan beri hiç değişmediğini ve bugünkü şekilleriyle ortaya çıktıklarını açıkça ispatlayan fosillerdir.
hamam böceği, semenderHamam böceği (3) ve 320 milyon yıllık fosili (4) (National Geographic, Ocak 1981)

Nature dergisi, BBC ve CNN gibi dünyaca ünlü basın kuruluşlarında geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir habere göre, Çin'de 150 milyon yıllık semender fosillerine rastlandı. (2) Semenderleri bulan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları Shubin ve Ke-Qin Gao, bu fosillerin, günümüz semenderleri (2) ile aynı özelliklere sahip olduklarını ve değişikliğe uğramadıklarını şöyle belirttiler:

"Üster evinizin yakınındaki ormanda bir kayanın altındaki bir semendere, ister Çin'de 150 milyon yıllık bir semendere bakın, her ikisinin de aynı olduğunu göreceksiniz. Aslında büyük ölçüde benzerler. Bilek kemikleri, kafataslarının şekli, küçük detayların hepsi aynı". (http://www.cnn.com/2001/TECH/science/03/28/salamander.reut/index.html)Milyonlarca yıldır hiçbir değişim göstermeden günümüze gelen bu canlılar evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan delillerden sadece birkaçıdır.

Charles Darwin de bu gerçeği farketmiş, teorisinin en büyük açmazının bu husus olduğunu kabul etmiştir:

"Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır." (Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, sf.134, Senate Press, 1995)

Bilimsel bulgular, canlıların değişmediğini ve aniden ortaya çıktıklarını gösterirken, ateşli evrimci paleontologların akla ve bilime yüz çevirerek hala evrim propagandası yapmaları son derece şaşırtıcıdır. Bu, evrimcilerin bilimsellikle ilgisi olmayan bir saplantı içinde olduğunun açık göstergesidir.
köpek balığı fosili400 milyon yıllık köpekbalığı fosili (üstte) (New Scientist, 20 Ocak 1984)

Big Bang Yaratılışın Bir Delili Olmaya Devam Ediyor1920'li yıllardan itibaren evrenin yapısı hakkında elde edilen bilgiler, evrenin belirli bir zaman önce bir "Büyük Patlama" (Big Bang) ile yoktan var hale geldiğini ispatlamıştır. Yani evren sonsuz değildir, Allah tarafından yoktan yaratılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte günümüze kadar evrenin yoktan yaratılışını ispatlayan daha pek çok bulgu elde edilmiştir.

Bu bulgulara yeni bir halka daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde basında, Kuzey Kutbunda araştırmalar yapan 35 bilim adamının evrenin oluşumuyla ilgili çok önemli bir sonuca vardıkları haber verildi. Kendilerine Boomerang grubu adını veren İngiliz, Kanadalı, İtalyan ve ABD'li uzmanlar, evrenin 14 milyar yıl önce bir insan yumruğu kadar küçük bir gaz bulutu olduğunu açıkladılar. Yapılan bu açıklamalara göre gazların sürekli hareketi yüzünden zil sesini andıran bir ses dalgası meydana geliyordu. Ses dalgaları patlamalara neden oldu. Evren genişlemeye başladıkça bu ses dalgaları yayılmaya devam etti. Ekibin başındaki California Ünivesitesi'nden John Ruhr'un yaptığı açıklamaya göre ilk kez tespit edilen bu ses dalgaları, Büyük Patlama'nın (Big Bang) ateşleyicisiydi.

Evreni araştıran tüm bilim adamları hep tek bir gerçekle karşı karşıya kaldılar: Evren Allah tarafından yokluktan yaratılmış ve ilk varoluş anından itibaren kusursuzca düzenlenmiştir. Nitekim 21. yüzyıl bunun gibi, evrenin daha birçok sırrının ortaya çıktığı bir yüzyıl olmaya devam edecektir.
evrenin yaratılışı, big bang, gazete küpürü, büyük patlama
Kambriyen Devrinde Ortaya Çıkan Dikenli Canlılar, Evrim Teorisini Geçersiz KılıyorBugün bilinen hayvan filumlarının (vücut planlarına göre hayvanların sınıflandırılması) tamamına yakını, yaşı 500-550 milyon yıl olarak hesaplanan Kambriyen devirde ortaya çıkmıştır.

Kambriyen devrinde bulunan fosillerden biri Hallucigenia isimli bir canlıya aittir. Bu ve bunun gibi birçok Kambriyen canlısının fosilinde saldırılara karşı korunma sağlayan dikenler ya da sert kabuklar yer alır.   Hallucigenia ve diğer Kambriyen canlıları hakkında evrimcilerin kesinlikle açıklayamadıkları sorular vardır:

1. Hiçbir avcı canlının olmadığı bu devirde, bu hayvanlar nasıl olup da, muhtemel bir avcı olabileceğini düşünerek savunma sistemleri ile birlikte oluşmuşlardır?

Evrimciler, savunma mekanizmalarının, zaman içinde, canlı korunmaya ihtiyaç duydukça, doğal seleksiyon ile oluştuğunu iddia ederler. Ancak bu dikenler, canlının henüz bir ihtiyaç duymasına vakit kalmadan, ilk ortaya çıkışı ile birlikte var olmuşlardır.

2. Bu kadar çok kompleks canlının, hiçbir ataya sahip olmadan, aniden fosil kayıtlarında belirmesi evrimcileri kesinlikle yalanlar. Bu, canlıların ilkelden komplekse evrimleşmediklerini, Allah'ın "Ol" emriyle yaratıldıklarını gösteren açık bir delildir.
Hallucigenia, kambriyen, fosil
Evrimciler, Kayalara Rastgele Çarpan Dalgaların Saraylar İnşa Edeceklerine İnanacak Kadar BüyülenmişlerdirBüyük bir mantık çöküntüsü içindeki evrimcilerin iddiasına göre; bilinçsiz, kör, akılsız, bilgisi ve iradesi olmayan atomlar, tesadüfler sonucunda biraraya gelmişlerdir. Ve tesadüfler birbirini izlemiş, bu şuursuz atomlar, milyarlarca yıl sonra kendi kendilerini elektron mikroskobu ile inceleyen atom mühendislerini, biyoloji profesörlerini, beyin cerrahlarını, avukatları, üniversite öğrencilerini, genetik mühendislerini oluşturmuşlardır. Ve bu şuursuz atomlar bu süreç içinde de son derece bilinçli ve planlı çalışmışlardır. Sanki ileride ne meydana getireceklerini biliyorlarmış gibi, tespit ettikleri hataları elemişler, yerine doğruları gelene kadar sabırla milyonlarca yıl birbirlerinden ayrılmadan, her türlü koşula dayanarak beklemişlerdir.

Üstelik bu arada deneme yanılmalar yapmışlar, adeta bir kimya, fizik veya biyoloji profesörü gibi son derece zekice yöntemler izlemişlerdir. Örneğin, göz oluşmadan önce, sanki gözün oluşacağını biliyorlarmış gibi, kafatasında simetrik ve gözün yapısına en uygun büyüklük ve derinlikte göz çukurlarını açmayı ihmal etmemişlerdir. Evrimcilere göre şuursuz atomlar ve tesadüfen gelişen doğa olayları o kadar akıllı, o kadar uyumlu, o kadar planlı ve disiplinlidir ki, tüm insanların aklının biraraya gelip yapamayacaklarını onlar yavaş yavaş yapmışlardır. Oysa şuuru, aklı ve iradesi olmayan atomların, tesadüfler sonucunda akıl, şuur ve irade sahibi insanları kendi kendilerine oluşturamayacakları çok açıktır.
dağ manzarası
 
tarihi kalıntı, manzara
Evrimcilerin bu iddiaları, bir kayalığa çarpan dalgaların tesadüfen mimari şaheserler, saraylar oluşturmalarına inanmaya benzer. Evrimciler, dalgaların tesadüfen saraylar, konaklar inşa edeceklerine inanacak kadar, evrim teorisinin hipnozu altındadırlar.

kolye, takı, arkeolojik bulgu

Bir Yerde Bir Tasarım Varsa, Onu Meydana Getiren Bir Akıl da VardırArkeologlar, kazılar sırasında yerin altından süs eşyaları, çanak ve çömlekler, hatta çok az şekillendirilmiş bir tahta dahi bulduklarında, hemen burada eski bir medeniyetin, akıl, beceri ve bilinç sahibi insanların yaşadıklarını anlarlar.

Ancak nedense bazı paleontologlar, yerin altında çanak ve çömleklerle karşılaştırılamayacak kadar kompleks tasarım ve özelliklere sahip 100 mercekli gözleri olan trilobitleri, salyangozları, denizyıldızlarını bulduklarında, bunların burada tesadüfen ve kendiliğinden oluştuğunu  öne sürebilmektedirler.

Bu, evrim teorisinin en büyük çelişkilerinden biridir. Günümüzden 550 milyon yıl önce Kambriyen Devri olarak adlandırılan dönemde, ilk canlılardan olan trilobitler, salyangozlar, denizyıldızları gibi yumuşakçalar dünyada aniden belirdiler. Cansız dünyayı bir anda canlandıran, nefes alan, gören, kusursuz sistemlerle beslenen, birbirinden farklı taktiklerle avlanan canlıları dünyaya yerleştiren güç neydi? Bu gücün sahibi sonsuz ilim ve akıl sahibi olan Rabbimiz'dir.
arkealog, arkeolojik araştırma, kazı
 
deniz yldızı fosili, trilobit, arkeolojik bulgu
Türk Milleti Darwinizm'in Tuzağını BozmuşturAşağıda en soldaki resimde gördüğünüz gibi, bir parça demiri, plastiği, bakırı bir çölün ortasına bırakıp gitseniz. Belli aralıklarla da buraya gelip baksanız. Bunların bir bisiklete, son model bir otomobile ya da bir tıra dönüştüğünü görmeniz mümkün olur muydu?

Doğrusu akılcı olan demirin paslanması, plastiğin deforme olması, bakırın da oksitlenmesi değil midir?

Buna Darwinistler'in verdiği cevap ise sizin verdiğiniz cevabın tam tersidir. Yani Darwinistler dağınık, düzensiz, cansız maddelerin zaman içinde tesadüflerin yardımıyla düzenli, canlı ve kompleks varlıklara dönüşebileceklerini iddia ederler. Evrimcilerin bu iddiası şu anlama gelmektedir: 1 numaralı resimdeki malzemeler zaman içinde tesadüfen bir bisiklet, sonra yine şuursuz rastlantılarla bir otomobil, daha sonra tamamen başıboş süreçlerle kamyonet ve en sonunda da bir tır haline gelebilir.

Türk Milleti keskin zekasıyla ve üstün feraseti ile birçok dünya milletinin düştüğü tuzağa düşmemiş, Darwinizm'in bu gibi safsatalarına aldanmamıştır. Darwinizm'in ne kadar mantıksız ve bilim dışı bir görüş olduğunu anlamış yegane millettir. Büyük Türk Milleti bu tuzağı bozup dünyayı Darwinizm safsatasından kurtaracak manevi güce sahiptir.

EVRİMCİLERİN KÖR TESADÜFLERİ BUNLARI YAPAMAZçöl, araba, evrimleşme
Darwinistler'in "Demagoji" ve "Çarpıtmalarla" Dolu Propagandalarına Artık Kimse Kanmıyordna, laborant

Son günlerde Genom Projesinin gündeme gelmesini çarpıtarak kullanan birtakım evrimci çevreler, Darwinizm propagandasına başladılar. İnsanın maymunla olan genetik benzerliğini, insanın maymundan evrimleştiğine delil olarak göstermeye çalışan söz konusu çevreler yanlış bilgilerle halkı yanıltmaya çalışmaktadırlar. Oysa bahsedilen bu benzerlik hayalidir ve evrime delil olamaz, çünkü;

1. Maymunun genetik yapısı henüz incelenmemiştir ve dolayısıyla insan genomu ile karşılaştırılması söz konusu değildir.

2. Eğer maymun ile insanın genetik yapısının % 99 benzer olduğu kanıtlansa bile bu, insanın maymunla ortak bir atadan evrimleştiğine delil olamaz. Çünkü, İNSANIN GEN SAYISI İLE MISIRIN GEN SAYISI TIPATIP AYNIDIR. Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, mısır, insanın maymundan daha yakın bir akrabası olurdu.

İnsan bedeninin diğer canlılarla moleküler benzerlikleri olması son derece doğaldır. Çünkü tüm canlılar aynı moleküllerden oluşmakta, aynı suyu ve atmosferi kullanmakta, aynı moleküllerden oluşan besinleri tüketmektedir. Elbette ki metabolizmaları ve dolayısıyla genetik yapıları birbirine benzeyecektir. Ancak bu, onların ortak bir atadan evrimleştiklerinin veya "doğanın tesadüfen bu parçaları biraraya getirerek farklı canlılar oluşturduğunun" bir delili değildir.

Aslında canlılardaki bu "ortak malzeme", evrimin değil "ortak tasarımın", yani canlıların hepsinin aynı plan üzerine tek bir Yaratıcı tarafından yaratılmış olduklarının delillerinden biridir.

Evrim teorisi, bugüne kadar demagoji ve çarpıtmalarla ayakta kaldı. Ancak bugün doğru ve ispatlı bilgiler her insana çok kısa zamanda ulaşabilmektedir. Ve bu sayede insanlar taraflı ve bir amaca yönelik propagandalarla, çarpıtma ve demagojilerle aldatılamamaktadır. Bu Darwinizm'in sonunu getiren gelişmelerdendir.

Evrimciler, Rüzgarların Bir Taş Kütlesini, Tesadüfen Bir Sanat Eserine Dönüştürebileceğine İnanacak Kadar Kavrayıştan YoksundurlarEvrimciler, günümüzden 5 milyar yıl önce bazı atomların tesadüfen biraraya gelerek kusursuz bir plan yaptıklarına inanırlar. Evrimcilerin bu hayali senaryolarına göre, cansız ve şuursuz atomlar bu buluşmalarında bir canlı hücresi meydana getirmeye karar vermişlerdir. Ve demişlerdir ki:

Biz rastgele birbirimizin çevresinde dolaşalım. Bu arada rüzgar, fırtına, şimşekler, ultraviyole ışınları, depremler bizi rastgele birbirimize bağlar. Biz de bu şekilde ileride canlı için gerekli olacak proteinleri üreten fabrikaları, canlıyı oluşturmak için gereken tüm bilgilerin birarada tutulduğu bilgi bankasını, proteinlerin saklandığı depoyu, canlının yaşaması için gereken enerjiyi sağlayacak olan enerji santralini, gereksiz maddeleri yok edecek olan sindirim enzimlerini üretiriz. Ayrıca protein üretimi için gereken taşıma, kopyalama araçlarını, hücrenin giriş çıkışını kontrol eden hücre kapılarını, hücrenin içindeki tüm malzeme ve yapıların birbirinden ayrılmalarını engelleyen hücre zarını ve daha canlı hücresinin işe yaraması için gereken ne varsa hepsini eksiksizce inşa edip şekillendiririz. Böylece tesadüfen bir fabrikadan daha kusursuz özelliklere sahip bir hücre meydana getiririz. Hatta sonra da bunları yüz trilyonlarca üretip kendimizi inceleyecek atom profesörlerini oluştururuz.

İşte evrimcilerin tesadüfen varoluş iddialarının özü budur. Onların bu iddiaları, Taksim Meydanı'nda duran bir taş kütlesinin rüzgarların etkisiyle zaman içinde kusursuz bir sanat eserine dönüştüğüne, rüzgarların bir heykeltraş gibi sanat eseri meydana getirdiklerine inanmaktan çok daha mantık dışı ve akılsızcadır.

Tesadüfler ve bilinçsiz doğa olayları sanat eserleri, kusursuz tasarıma sahip yapılar meydana getiremezler. Bunlar için akla, bilince ve bilgiye ihtiyaç vardır. Darwinizm bu nedenle, 20. yüzyılda canlılarda bulunan son derece kompleks yapıların ve tasarımın keşfedilmesi ile çökmüştür.
heykel, tesadüf, rüzgar
Bir Evrimci Sahte Delil Oluştururken...Evrimciler bilimin yalanladığı teorilerini insanlar arasında yaygınlaştırmak için boş durmaz, sürekli sahte deliller üretirler.

Yandaki resimler, evrimcilerin içine düştükleri büyük hezimeti tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Çünkü ellerinde teorilerini savunabilecekleri hiçbir delil olmadığı için, evrimciler bizzat kendi elleriyle sahte delil üretmektedirler. Önce metal parçasından hayali bir iskelet oluşturmakta, daha sonra bunun üzerine hamurdan hayali bir vücut koymakta, var olduğuna inandıkları hayali tüylerle bütün vücudu kaplamakta, daha sonra da silikonla renk vermektedirler. Evrimci bilim adamlarının hayalgücüyle doğru orantılı olarak gelişen bu bilim dalına ilginç bir de isim vermişlerdir: Rekonstrüksiyon, yani "yeniden inşa!"

Ancak evrimciler bu sahte delilleri üretirken ne bilimsel bir veriden faydalanırlar, ne bir delilden, ne de bir deneyden... Ellerindeki tek kaynakları sınırsız hayalgüçleridir.

Örneğin bu rekonstrüksiyonu yaparken;

1. Ellerinde bir diş parçası ya da bir çene parçasından başka bir delil yoktur.

2. Bu kemik parçasından yola çıkarak bir iskelet, vücut şekli, yüz, yüze vahşi bir ifade, eşler ve çocuklar, daha sonra da sosyal bir hayat tablosu ortaya çıkarırlar.

3. Toprağın altında kısa sürede eriyen kas, yağ, kıkırdak gibi yumuşak dokuları tamamen hayali olarak canlandırırlar.

Bu gerçeği dünyaca ünlü bilim adamları da itiraf etmektedirler. Harvard Üniversitesi'nden Earnst A. Hooten'ın şu sözleri "yeniden inşa" sahtekarlığını açıkça gözler önüne sermektedir:

Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar... Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir. (Earnst A. Hooten, Up From The Ape, New York: McMillan, 1931, s. 332.)

Hooten'ın söylediği gibi, ne evrime ne de evrimcilerin sahte delillerine güvenmek mümkün değildir. Çünkü bugüne kadar ne bilimsel çalışmalar ne de arkeolojik araştırmalar bir sonuç vermemiş, evrimcilerin bekledikleri deliller bir türlü bulunamamıştır. Bu yüzden evrimciler bu sahte delillerle, çaresizce teorilerinin yaşam süresini uzatmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu, evrim teorisinin son nefesleridir.
sahtekarlık, fosil, rekonstrüksiyonEvrimcilerin hayal güçleri ile ortaya çıkan hayali yarı maymun - yarı insan rekonstrüksiyonların nasıl oluşturulduğunu anlatan bir dergi yazısı.

,

Evrimciler, Tek Bir Üzüm Tanesi Bile Meydana Getiremezler!üzüm, salkım

Tesadüfleri, cansız maddeleri ve şuursuz atomları yaratma gücüne sahip varlıklar zannetmek çok büyük bir yanılgıdır. Ancak Darwinistler cansız maddeleri akıl ve irade sahibi, karar alabilen ve bu kararları uygulayabilen varlıklar olarak düşünür, tesadüflerin herşeyi yaratabileceğine inanırlar. Gülü, portakalı, elmayı, çileği, muzu, karpuzu, maydanozu, kısacası var olan herşeyi canlı cansız tüm varlıkları tesadüflerin oluşturabileceğine inanırlar.

Madem evrimciler herşeyin tesadüfle oluştuğuna inanıyorlar, o zaman tadıyla, kokusuyla, sulu yapısıyla, şekliyle, bir daldaki kusursuz güzelliğiyle TEK BİR ÜZÜM TANESİNİ meydana getirsinler! Dünyanın en ünlü bilim adamlarını -hatta geçmişte yaşamış tüm bilim adamlarını- biraraya toplasınlar, dünyanın en gelişmiş ve en yeni teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarını kullansınlar, ileri teknolojinin olabilecek tüm imkanlarını bunun için seferber etsinler ve bu iş için yıllarca çaba sarf etsinler… Ne yaparlarsa yapsınlar, değil tek bir üzüm tanesini, üzümü oluşturan tek bir hücreyi dahi oluşturmaları mümkün değildir. İşte bu gerçek evrimcilerin görmezden geldikleri en önemli noktalardan biridir. Herşeyi yoktan yaratan Alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

 

Her Canlı, Evrimcilerin İçine Düştükleri Çıkmazı Ortaya Koyuyor


arı, bal arısı
Darwinizm savunucuları, her canlının hayatta kalmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için savaşmak zorunda olduğuna, yoksa "elenerek yok olacağına" inanırlar. Buna karşılık, canlıların niçin fedakarlık yaptıkları ve başkalarına fayda sağladıkları konusunu asla açıklayamazlar.

Örneğin işçi arılar doğumlarından sonraki ilk 3 gün boyunca "kovan temizleyicisi" olarak görev yaparlar.

3. günden sonra bir hafta boyunca kafalarında bir çift "dadı" bezi gelişir ve genç larvalar için besin salgılamaya başlarlar.

10. günden itibaren karınlarında "mum üreten" bezler gelişir ve petek yapım onarım işine başlarlar, onlar artık birer "inşaat işçisi"dirler.

20. günde mum bezleri fonksiyonlarını yitirir ve yerlerine iğne bezleri gelişir. Arılar bundan sonra zehir üretmeye başlar çünkü yeni görevleri "kovan bekçiliği"dir.

Yaşamlarının son günlerini ise "çiçek özü toplayıcısı" olarak geçirirler.

Açıkça görülmektedir ki, bu sayılan özelliklerin hiçbiri arının kendi çıkarına yönelik değildir. Her biri bir özveri, yardımlaşma, fedakarlık örneğidir. Hayatları boyunca türlü fedakarlıklarda bulunabilmeleri için vücutlarında gerçekleşen değişimler ise, kendi iradeleri ve istemleri dışında meydana gelir. Üstelik bu olağanüstü işlemlerin tamamını yeryüzünde var olan ilk arıdan bu yana yaşamış tüm arılar aynı kusursuzlukla yerine getirmiştir.

Şüphe yok ki, onları var eden sonsuz kudret sahibi Allah, arılara her gün yapacakları işleri vahyetmekte; bize de bu mucizeleri göstererek Kendi sanatının büyüklüğünü ve inceliğini takdir etme imkanı tanımaktadır.

Darwinistler, Şuursuz Atomların Cansız Dünyayı Tesadüfen Canlandırdığını İddia EderlerDarwinistler, her türlü elverişsiz koşulun bulunduğu bir ortamda, amonyak, karbon, azot, fosfor gibi cansız ve şuursuz atomların tesadüfler sonucu biraraya geldiklerini ve sonra ortak bir karar aldıklarını iddia ederler. Onlara göre atomlar aldıkları bu kararı eksiksizce uygulamışlar ve bu cansız dünyanın üzerinde tesadüfen ağaçları, çimenleri, karıncaları, papağanları, salyangozları, elmaları, dutları, hurmaları, kuğuları, atmacaları, yunusları, mercanları, yosunları, arıları, atları, tavşanları, ıhlamur ağaçlarını, gülleri, yaseminleri, papatyaları, uçak mühendislerini, beyin cerrahlarını, genetik mühendislerini, kendilerini oluşturan atomları inceleyen atom profesörlerini meydana getirmişlerdir.

Darwinistler, bu akılalmaz iddialarını ağır ve ağdalı bir üslupla, bolca Latince kelimeler kullanarak anlatırlar. Bu şekilde, iddialarındaki mantık çöküntüsünü gizlemeye çalışırlar. Onların durumundan habersiz olanlar da, bu tılsımlı üsluptan etkilenip, "bunlar ne kadar bilgili, üstün insanlar" diyerek, her dediklerini kayıtsız şartsız kabul ederler.

Oysa Darwinizm'e inanmak, mantığın, düşünme yeteneğinin, aklın ve kavrayışın tamamen felç olması demektir. Normal bir insan "taşlar tesadüfen dizilip, bir gökdeleni tüm tesisatı ile birlikte inşa etti" diyebilir mi? Elbette diyemez. Darwinistler ise, bundan daha da inanılmaz olan bir iddiada bulunmakta; şuursuz atomların dizilip canlandıklarını ve canlı varlıkları oluşturduklarını söylemektedirler..

Türk Milleti, aklı ve basireti ile Darwinizm'in safsatalarına hiçbir zaman inanmadı. Bu felsefenin akılsızlığını tüm dünyaya açıklayarak, dünya insanlarını da bu gaflet uykusundan uyandırma misyonunu üstlendi.
atom, dünya, canlılık, canlılar, yeryüzü
Darwinist Büyünün Etkisi Altında  Kalanlar, Normal Bir Şuurla DüşünemezlerEvrimciler, doğada bulunan 200'ün üzerindeki amino asit çeşidinden, proteinleri oluşturacak 20 tanesinin, belli sayılarda ve belli bir dizilimle biraraya gelmelerini ve proteinleri oluşturmalarını KÖR TESADÜF'lere bağlarlar. Oysa bu, mümkün değildir. Örneğin, 400 amino asitli bir proteini oluşturan amino asitlerin istenilen sırada dizilme ihtimalleri 10520'de bir ihtimaldir. Bu, 1 sayısının yanına 520 tane sıfır konduğunda oluşacak olan sayıda bir ihtimal demektir.  (1 milyar sayısının yanında sadece 9 sıfır olduğunu düşünürsek, bu sayının büyüklüğü hakkında bir fikir edinebiliriz). Böyle bir tesadüfün gerçekleşmesi açıkça görüldüğü gibi imkansızdır. Üstelik burada bahsedilen orta büyüklükte tek bir proteindir. İnsan vücudunda binlerce protein türü vardır ve bazıları binlerce amino asitten oluşur.

Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği, en koyu evrimciler tarafından bile itiraf edilmektedir.

Evrimci jeolog William Stokes ise bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Eğer milyarlarca yıl boyunca, milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine (protein) oluşamazdı." (W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville, Thomas Nelson Co., 1991, s. 305)

Proteinlerin tesadüfen oluşamayacakları, akıl, bilinç ve güç sahibi bir Yaratıcı tarafından var edildikleri kesin bir gerçektir.

Ancak asıl önemli olan, evrimcilerin bu gerçeği görememeleridir. Evrimciler proteinlerin tesadüfen oluştuğunu iddia etmekle, masaya dökülen mürekkebin tesadüfen bir sayfa dolusu anlamlı bir makale ortaya çıkardığını kabul etmekten daha da saçma bir iddiaya inanmaktadırlar. Bu, abartılı bir akılsızlık ve mantıksızlık örneğidir. Bunu söyleyen bir insana kimse güvenemez veya böyle muhakeme yeteneği olmayan bir insana hiçbir sorumluluk verilemez.

Türk Milleti Darwinist safsataları ilim ve akıl yolu ile susturmuştur. Bundan böyle Darwinizm'in insanlığı büyülemesine ve akılları devre dışı bırakmasına izin vermeyecektir.
darwinizm, darwinizmin büyüsü
Darwinistler'in Mantık Çöküntüleri, İnsanlığa İbret OlmalıdırDarwinistler, canlılığın yapıtaşı olan proteinlerin, bazı atomların tesadüfen birleşmeleri ile meydana geldiklerini iddia ederler. Darwinizm'in ne kadar inanılması imkansız, akıl ve mantık dışı bir iddia olduğunu anlamak için, proteinler hakkında verilecek kısa bir bilgi yeterli olacaktır.

Bilim adamları 500 amino asitten oluşan bir proteinin (binlerce amino asitten oluşan proteinler de mevcuttur) tesadüfen oluşma ihtimalini hesaplamışlar ve şöyle bir sonuca varmışlardır:

1. Amino asitlerin işe yarar proteini oluşturabilmek için uygun dizilme ihtimali:
10650de 1 ihtimal

2. Amino asitlerin sol-elli olma ihtimali (amino asitler doğada hem sağ-elli hem sol-elli olarak bulunurlar. Ancak canlı yapısındaki proteinler sadece sol-elli amino asitlerden oluşurlar.)
10150de 1 ihtimal

3. Amino asitlerin aralarında "peptid bağı" ile bağlanmaları ihtimali:
10150de 1 ihtimal

Toplam İhtimal: 10950de 1 ihtimal

10950, 1 rakamının yanına 950 sıfırın gelmesiyle oluşacak astronomik bir sayıdır. (Bu da imkansız bir ihtimal demektir.) Bu sayının büyüklüğünü anlayabilmek için şu örnekler üzerinde düşünebilirsiniz:


1 milyar sayısını yazmak için 1 rakamının yanına sadece 9 sıfır eklenir. Söz konusu sayı içinse 950 sıfır gerekmektedir.
1 milyar sayısı için 1 rakamının yanına 9 sıfır yazılır. Ancak, ortaya 1 milyar boncuk attığınızda, bu sayının yazıldığından çok daha fazla bir miktarı ifade ettiği görülecektir. 10950 sayısı, 950 sıfırla yazılır, ancak bu kadar miktarda boncuk tarif edilemeyecek kadar çoktur.
Evrendeki tüm atomların çevresinde dönen elektronların sayısı bile sadece 1075tir.


Bu kadar büyük bir sayı ile ifade edilen ihtimalin içinden tek bir ihtimalin gerçekleşmesinin ve proteinlerin tesadüfen oluşmasının kesinlikle imkansız olduğu açıkça görülmektedir. (Nitekim matematikte 1050 ihtimalin ötesi olanaksız olarak kabul edilmektedir.)

Ancak, evrimciler gerçekleşmesi kesinlikle imkansız olan ihtimallere, büyük bir bağnazlıkla, inatla ve tutuculukla inanırlar. Koyu Darwinistler'in bağnazlıklarından vazgeçmeleri olası görülmemektedir. Ancak, Darwinizm'in mantıksızlıkları gözler önüne serildiğinde, bu insanlar toplum içindeki güvenilirliklerini kaybedecekler ve yaptıkları sahtekarlıklar ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle akıl, basiret ve sağduyu sahibi Türk Milleti'nin misyonu son derece önemlidir. Milletimiz, dünyaya Darwinizm'in mantık hezimetini ilan edecek ve insanlığı bu bağnazlıktan kurtaracaktır.

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."