Harun Yahya

Bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını arttıran özel sistemler


 


Bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırmak için sahip oldukları sistemler nelerdir?

Bitkilerin yapraklarının suyu tutma özelliği nasıl çalışır?

Köklerdeki koruyucu mekanizmalar nelerdir?

Bitki hücrelerindeki  suyu tutmaya yönelik yaratılış özellikleri nelerdir?


Su, bitkiler için hayati öneme sahiptir. Tüm bitkiler, farklı büyüme ve gelişme dönemlerinde gereksinim duydukları suyu yaşadıkları ortamdan sağlamak zorundadır. Fakat su dünyanın farklı yerlerinde farklı oranlarda bulunur. Bazı yerlerde akarsular, yeraltı suları ve yağışlar sebebiyle oldukça boldur. Bazı yerlerde ise kıttır. Suyun az olduğu kurak yerlerde Yüce Allah bitkilerin kısıtlı miktarda olan sudan en üst düzeyde yararlanmaları için çok çeşitli sistemler yaratmıştır.

Yüce Allah’ın Bitki Yapraklarında Kuraklığa Karşı Yarattığı Sistemler

Kuraklık denilince çoğu zaman akla hiçbir canlının kolay kolay yaşayamayacağı bir ortam gelir. Gerçekten de suyun az olduğu kurak ortamlarda yaşayan canlıların sayısı oldukça azdır. Ancak bu kurak ortam, daha yakından incelendiğinde özel ve farklı çeşitleriyle çok zor koşullarda yaşayan bitkiler dikkat çeker.


Bazı Bitkilerin Şekilleri Su Toplama Kapasitelerini Arttırır


Bitkiler kuraklığa karşı dayanıklıklarını arttırmak aşırı sıcakla ve susuzlukla mücadele edebilmek için özel ve dayanıklı bir yapıya sahip olarak yaratılmışlardır. Örneğin bazı bitkilerin yaprakları, etrafta bulunan kayaları taklit eden birer kamuflaj uzmanıdırlar. Bitkiler bu yöntemle çevrelerindeki hayvanlara karşı savunma sağlarlar. Ayrıca bitkiler kayanın sahip olduğu şekil sebebiyle daha hacimli ve daha fazla su toplama kapasitesine de sahip olurlar. Bir bitkinin, kaya görünümü ile dikkat çekmeyecek özelliğe sahip olduğunu düşünmesi,  kaya şeklinin daha fazla su depolayacağını hesap etmesi ve buna yönelik çeşitli planlar geliştirmesi elbette mümkün değildir. Buna rağmen bitkiler, akla uygun işler ve şuurlu davranışlar sergilerler. Çünkü bitkileri alemlerin tüm bilgisine sahip, tek ve en yüce aklın sahibi Allah yaratmıştır.


Işığın Etkisinden Korunmak ve Buharlaşmayı Azaltmak İçin Yapraklar Özel Malzemelerle Kaplanmıştır:


Allah bitkilerin kuraklığa dayanıklı olması için suyu gövde ve yapraklarda bulunan geniş, ince duvarlı hücrelerde koruma altına almıştır. Bu nedenle yaprakların üst tabakası su kaybını azaltmak için kalın olarak yaratılmıştır. Bazı bitkilerin yaprakları kalın mumlu bir tabaka (kutikula) ile kaplanmıştır. Bu mumlu üst tabaka, sıcağın bitkinin içine işlemesini engelleyerek buharlaşmayı azaltır ve bitkiyi korur. Bazı bitkilerin yapraklarının yüzeyinde ise tüy ve dikenler vardır. Örneğin kaktüs, depoladığı suyu, ısıyı yayabilen, su dolu gövdesini hayvanlardan koruyabilen ve gerektiğinde dikleşebilen iğneleri ile korur. Bazı bitkiler ise  beyaz tüylerle kaplı yaprakları sayesinde güneş ışığını yansıtarak buharlaşmayı dolayısı ile su kaybını önler.


Yaprakların Şekilleri Su Kaybını Azaltacak Şekildedir


Bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla yapraklarının şekli su kaybını önleyecek veya daha çok su depolayacak şekilde yaratılmıştır. Örneğin bir süs bitkisi olan Ctenanthe setosa’nın rulo şeklindeki kıvrılma özelliğine sahip yaprakları, ışığa maruz kaldığında yaprak alanını % 68'e kadar düşürür ve böylece terleme oranını % 70 azaltır.

“Pencere yaprağı” bitkisi ise, tüm gövdesini toprağın altına gömer ve sadece yaprak uçlarını dış yüzeye çıkarıp gösterir. Yaprak uçlarının iç kısmında fotosentez yapan hücreler bulunur. Bu hücreler, gelen ışığı fotosentez işlemi için kullanırlar. Bu özel yaratılış özelliği sayesinde bitki, ihtiyacı olan besini elde ederken, bir yandan da su kaybını büyük miktarda azaltmış olur.

Bazı bitkilerin yaprakları ise küre biçimindedir. Küre, en düşük yüzey alanına sahip olması nedeniyle en yüksek su depolama kapasitesine sahiptir. Bu yapraklar bu özellikleri sayesinde gündüzleri kapalı, geceleri açık olan gözenekleri ile buharlaşma ve su kaybını azaltır.

Bitkiler yapraklarındaki bu özelliklere ilk yaratıldıkları andan itibaren sahiptirler. Bitkilerin sahip olduğu tüm bu özellikler kuşkusuz Allah’ın “Ol” emri ile gerçekleşir. Tüm alemleri yaratan Allah için, birbirinden benzersiz canlılar var etmek, elbette yalnızca O’nun dilemesiyledir. Ayette şöyle buyrulur: 

“Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak Suresi, 12)

Allah’ın Bitki Köklerinde Kuraklığı Önlemek İçin Yarattığı Sistemler

Bilindiği gibi bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için fotosentez yapmaya, bu işlem için de topraktan alacakları suya ve minerallere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için  toprak altında sondaj yapan kökleri bulunur. Köklerin görevi, toprağın altına bir ağ gibi hızla yayılıp su ve mineralleri çekmektir. Toprağın derinliklerine dağılmış olan kökler, bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri, gövde ve dallar vasıtasıyla yapraklara kadar ulaştırırlar. Köklerin topraktaki suyu emmeleri adeta bir sondajlama tekniğini andırır. Kuraklığın arttığı dönemlerde bazı bitkiler köklerinin büyümesini hızlandırırlar. Kök uçları, topraktaki suyu bulana kadar toprağın derinliklerinde aramaya devam ederler. Su köke, öncelikle dış zarından ve kılcal hücrelerden girer. Hücre içinden ve hücre kabuklarından gövde dokusuna geçer. Buradan da bitkinin her bölümüne dağıtılır. Bu yöntemle kaybolan miktarda suyun yerine hemen yenisinin konması sağlanır ve buharlaşan suyun her damlası anında yenilenir.

Bitkinin kusursuz bir şekilde yerine getirdiği bu işlem, aslında son derece kompleks bir işlemdir. Öyle ki bu sistemin sırrı teknoloji çağına eriştiğimiz günümüzde bile tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Ağaçlardaki, bu bir nevi "hidrofor sistemi"nin varlığı yaklaşık iki yüzyıl önce keşfedilmiştir. Ancak suyun yer çekimine aykırı bu hareketinin nasıl gerçekleştiğine kesin bir açıklama getirebilen bir kanun hala bulunamamıştır. Bilim adamlarının tüm uğraşıları neticesinde varılan sonuç aslında hidrofor sistemindeki kusursuzluktur. Böylesine küçük bir alana sığdırılmış olan teknoloji, bu sistemi var edenin benzersiz aklını bize gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Köklerden suyun taşınma işlemini de evrendeki her şey gibi Allah yaratmıştır.

Rabbimiz’in Bitkilerin Hücrelerinde Kuraklığa Karşı Yarattığı Koruyucu Mekanizmalar:

Bitkiler kuraklığın arttığı zamanlarda yapılarındaki absisik asit, prolin ve karbonhidrat miktarını  arttırırlar. 

Kuraklık zamanında yaprakta diğer hormon miktarlarında herhangi bir değişme olmazken, absisik asit miktarı 40 kat kadar artar. Bu değişme, kuraklık ve su eksikliğinde bitkileri korumak için yapraklardaki gözeneklerin kapanmasına, bu da terlemeyle su kaybının azalmasına neden olur. Kökler ise yaprakların tam aksine bu hormonun uyarması ile büyümeye başlar. Bu şekilde kökler derinlerdeki suyu bitkinin yaprak ve gövdesine çeker. Bitkinin yapraklarındaki gözeneklere buharlaşmayı azaltmak için küçültme, köklere ise su ihtiyacını arttırmak için büyüme emrini aklı ve şuuru olmayan bir hormonun vermesi elbette mümkün değildir. Üstün bir akıl ve matematik hesabı gerektiren bu sistem, kuşkusuz Yüce Allah’ın ilhamı ile gerçekleşir.

Proteinlerin temel yapıtaşı olan 20 aminoasitten biri olan prolin de, kuraklık koşullarında birkaç saniye içinde miktarını 80–100 kat arttırarak su kaybını engeller. 

Kuraklık esnasında bitki hücresi içerisindeki karbonhidrat miktarını arttırır. Böylece su potansiyelini düşürerek suyun osmoz (çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir.) yoluyla dışarı çıkışını engeller.

Potasyum da yaprakların gözeneklerinin açılıp kapanmasını kontrol eder. Örneğin şeker kamışı ve mısır gibi uzun süre sıcağa ve kuru havaya maruz kalan bitkilerde, gözenekler suyu muhafaza edebilmek için gün boyunca tamamen ya da kısmen kapalı kalırlar. Bu bitkilerin de gündüz fotosentez yapabilmek için karbondioksit almaları gerekir. Normal şartlar altında bunu sağlayabilmek için gözeneklerinin olabildiğince açık olması gerekir. Bu imkansızdır. Çünkü böyle bir durumda bitki, sıcaklığa rağmen sürekli açık olan gözenekleri yüzünden devamlı su kaybeder ve bir süre sonra da ölür. Bu nedenle bitkinin gözeneklerinin kapalı olması gereklidir. Bu problemi çözmek için sıcak bölgelerde yaşayan bazı bitkiler havadaki karbondioksidi yapraklarına daha verimli bir şekilde alan birer karbondioksit pompasına sahiptir ve gözenekleri kapalı da olsa, yapraklarına karbondioksidi alabilmek için özel kimyasal pompalar kullanırlar.  Kuşkusuz bu kimyasal pompalar, Allah’ın dilemesiyle görevlerini en hassas biçimde yerine getirecek şekilde özel olarak yaratılmışlardır.

Bitkilerin Kuraklığa Karşı Aldığı Önlemleri Düzenleyen Alemlerin Rabbi Olan Allah’tır

Kuraklık tüm canlıların yaşamını çok güçleştirecek şekilde zorluklar içerir. Bu zorlu ortama uyum sağlayabilmek için bitkilerin sahip olduğu sistemler ise, açıkça bir yaratılış delilidir. Yüce Allah bu bitkilere, onları kuraklıktan koruyan mekanizmalar bahşetmiş ve bu mekanizmaları son derece hassas bir biçimde kullanmayı ilham etmiştir. Bitkiler Rabbimiz’in bahşettiği bu mekanizmalar vesilesiyle hayatlarını devam ettirmektedirler. Bitkilerle kıyaslanmayacak ölçüde akla ve beceriye sahip olan insanlar ise kuraklığın neden olabileceği tehlikelere karşı teknolojinin imkanlarını sonuna kadar  kullanırlar. Fakat bitkiler Allah’ın onlara ilham ettiği koruyucu sistemler vesilesiyle insanın aciz kaldığı ve kuraklıktan ölebileceği şartlarda bile, uygun donanımlarıyla hayatta kalırlar. 

Bitkilerin sahip olduğu bu donanımlar, bitkilerin tesadüfen oluşamayacağının delillerinden sadece biridir. Yaprakların, köklerin, tohumun ve hücrelerin özel olarak bitkileri kuraklıktan koruyacak donanımlara sahip olması yaratılışın en önemli delillerinden biridir. Yaratılıştaki detaylar ve kusursuzluk Yüce Allah’ın aklını, bilgisini ve sanatının gücünü gösterir ve bir kez daha bitkileri en mükemmel özellikleriyle yaratanın alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu kanıtlar. Ayette bu gerçek şöyle bildirilir:

“Görmüyorlar mı; Biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?” (Secde Suresi, 27)

Bitkilerin kuraklığa karşı geliştirdikleri sistemler, ortaya çok etkileyici bir manzara çıkarmaktadır. Bazı bitkiler kuraklığa dayanmak için özel sistemler ve yapılarla donatılmışlardır. Bu bitkiler su depolar, kamuflaj yapar ya da uykuya yatarlar. Bazıları da çeşitli kimyasal yöntemlerle tohumlarının yeşillenmesini engeller. Her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu kurak bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi sıcağa ve kuraklığa karşı kendilerini koruyarak çeşitli türlerle yaşamlarını sürdürürler. Bu bitkiler sahip oldukları özel sistemleriyle Allah'ın sonsuz ilmini ve sanatını bir kez daha göstermektedir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

“Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, herşeyi kuşatandır.” (Nisa Suresi, 126)

Yeryüzündeki her canlıda olduğu gibi bitkiler de tam anlamıyla kusursuz sistemlere sahiptir ve ilk yaratıldıkları andan itibaren özelliklerinde hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar gelmişlerdir. Bitkiler yapraklarını dökmelerinden, yeşil renklerine, gövdelerindeki odunsu yapıdan, köklerinin varlığına ve  meyvelerinin oluşmasına kadar olan tüm yapılarında olduğu gibi kuraklığa karşı sahip oldukları önlemler ile de tam anlamıyla kusursuzdurlar. Bir ayette şöyle buyrulur:

“Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.
Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. 
Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.” (Nahl Suresi, 10-11)


Bazı Bitkiler Kuraklığa Dayanmak İçin Tohumlarını Uykuda Bırakırlar

Bitkilerin aşırı sıcak ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı yöntemlerden biri de “uykuda kalmak”tır. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntemi kullanan bitkilere "efemeral" bitkiler adı verilir. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler, yağmurdan sonra çok çabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçeklenme çok kısa bir sürede oluşur ve böylece bitki, tohumdan tohum üretme aşamasına sadece birkaç hafta içinde geçebilir. Ancak bu bitkilerde muhteşem bir akıl örneği daha dikkati çeker. Eğer efemerallerin tüm tohumları tek bir yağmur ile yeşillense ve sonra birden gelen bir kuraklık ile ölseler, nesilleri tükenebilirdi. Ama bu bitkilerin çoğu, sadece büyük miktarda yağmur aldıktan sonra tohumlarının yeşillenmesini sağlayan mekanizmalara sahiptir. Bu şekilde nesillerinin devamlılığını Yüce Rabbimiz’in üstün yaratışı ile sağlarlar.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."