Harun Yahya

Son yıllarda dünyada gerçekleşen doğal felaketler Mehdiyetin çevresinde gelişen olaylardır


Dünyanın pek çok yerinde şiddetli fırtınalar, hortumlar, ard arda gelen depremler, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketleri, tsunami, volkan patlamaları, buzulların erimesi, taşkınlar ve heyelanların sayısında görülen belirgin artışlar son günlerde basında sık sık yer alan ana haber konuları arasındadır. Bu felaket haberlerine ülkemizde yaşanan şaşırtıcı doğal afet haberleri de eklenmiştir. İlk kez yaşanan ve can kaybına neden olan hortum, hızı saatte 100 km’yi bulan ve ülkemizin pek çok şehrinde aynı anda meydana gelen şiddetli fırtına, zaman zaman oluşan depremler ve sel felaketleri ülkemizin karşılaştığı bu afetlerden bazılarıdır. 2012 yılına girildiği tarihten itibaren dünyanın heryerinde felaketlerin çığ gibi büyümesinin ise bir nedeni vardır: Dünya, Hz Mehdi (as)’ın zuhurunu görmeyi beklemektedir.

Allah Dünyadaki Doğal Afetlerin Nedenini  Fizik Kurallarına Bağlı Olarak Yaratmıştır

İçinde bulunduğumuz yıllarda doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artması bilim adamlarının oldukça ilgisini çekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, doğal afetlerin sayısının ve sıklığının artışının,  dünyanın manyetik alanının değişimi ve yerin çekirdeğinin yalpalanma hızının artması ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bilim adamları bu artışın bir süre daha devam edeceğini, sonrasında ise olayların sakinleşeceğini açıklamaktadırlar. Ancak bu felaketler olurken oldukça şaşırtıcı ve harika olaylar da meydana gelmektedir. Örneğin Nisan 2012 tarihinde Endonezya’da meydana gelen 8.7 şiddetindeki deprem ile 8.2 ve 8.3 büyüklüğündeki artçı depremler, Meksika’da 6.5 şiddetindeki depremin ardından 7.1 şiddetinde ikinci bir depremin daha olması  bilim adamlarını şaşırtan  mucize olaylardandır.  Çünkü büyük deprem olan bir yerde, tekrar daha  büyüklükte bir depremin olması ender rastlanan bir olaydır.

Son dönemlerde meydana gelen depremlerde görülen hayret verici durumlardan biri de 1999’daki İstanbul depreminde yaşanmıştır. Söz konusu deprem bilimsel yönden tam olarak açıklanamamıştır. Bilindiği gibi, İstanbul adalarına kadar olan fay hattı üzerinde oldukça yıkıcı bir etki meydana getiren deprem, aynı fay hattı üzerinde olmasına rağmen İstanbul’a hiçbir zarar vermemiştir. Yani deprem adalara kadar olan kısmı ve Avcılar’dan itibaren olan bölgeyi vurmuş, arada İstanbul’a ise neredeyse hiç zarar vermemiştir. Depremin böylesi mucizevi bir etki göstermesi bilimsel olarak açıklanamayacak metafizik bir olaydır.

Elbette tüm doğal olayların bir sebebi vardır. Yüce Rabbimiz’in fizik kurallarına bağlı olarak yarattığı ve gerek bilim adamlarına gerekse bizlere gösterdiği bu sebepler Allah’ın detaylardaki sanatının ne kadar mükemmel olduğunu ve  tüm ayrıntılarda Allah’ın sonsuz aklını göstermektedir. Eğer Allah bu olayları aklın ihtiyarini kaldıracak şekilde yaratsaydı imtihan ortadan kalkardı. Ancak bu şekilde sebeplere bağlı olarak yarattığında  imtihan ortamı ortadan kalkmaz. Rabbimiz’in bu ayetullahı Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as) Peygamberimiz (sav) devrinde de aynı şekilde gerçekleşmiştir.

Allah, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, yarattığı harikalıkları ve mucizeleri sebeplerin ardına gizler ve  sebepleri en ince detaylarla meydana getirip, insan aklının kabul edeceği kurallar zinciri içinde yaratır. Bu alanda çalışan bilim adamları da olaylardaki harikalığın farkına varır, ancak olayların nedenini net olarak açıklayamazlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi felaketlerdeki artışın farkına varır, nedenini bir fizik kuralı ile açıklayabilir, fakat bundaki metafizik yönü ise açıklayamazlar.

İşte bilim adamlarının açıklayamadığı bu olaylardaki mucizeler ve harikalar Allah’ın Mehdiyeti ve İsa Mesih’in gelişini düşündürmek için yarattığı olaylardır.

Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir  zamanla ilgili verdiği bilgilerle yaşadığımız olayların mutabık olması da bu gerçeği ispat eden apaçık delillerdir:

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak… (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar. 
(
Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Kıyametten önce on alamet görmeden O, kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga. (Kıyamet Alametleri, s.288)

Onuncusu insanları denize atacak olan rüzgardır…(Kıyamet Alametleri, s.288)

Görüldüğü gibi Peygamberimiz (sav), ahir zamana girilmesiyle birlikte doğal afetlerde artış olacağını bildirmiştir. Ve doğa da aynen Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği şekilde, adeta vaktin geldiğini bilerek, davranmaktadır. Şüphesiz bu, Allah’ın yarattığı kaderin gerçekleştiğinin önemli bir göstergesidir.

Dünyadaki  Manyetik Alanın Hızının Artışını Belgeleyen Bilimsel Tarihlerle, Hz Mehdi (as)’ın Zuhurunu Müjdeleyen Tarihler Mutabıktır

Dünyanın manyetik alanındaki ilk değişimin tarihi  Hz. Mehdi (as)’ın, tebliğ hizmetine başladığı Hicri 1400 (Miladi 1980) yılıdır. Yaklaşık 5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen dünyanın, manyetik alanındaki değişimler 15. yüzyıldan bu yana ölçebilmektedir. Ancak bu yönde dikkat çekici değişimler ilk olarak 1980 yılında tespit edilmiş ve manyetik alanın kuzey ucunun yılda 4-5 km yer değiştirdiği tespit görülmüştür. Aynı tarih Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul’da faaliyete başladığı yıldır. Hz. Mehdi (as)'ın tebliğ çalışmalarına Hicri 1400’de başlayacağını Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade etmiştir:


İstikbal-i dünyeviyede (dünyanın geleceğinde) 1400 sene sonra gelecek bir hakikati (Hz. Mehdi (as)'ın gelişini) asırlarında karib  (yakın) zannetmişler. (Sözler, s. 318)


Dünyanın manyetik alanındaki değişimin hızlandığı 90’ların sonları ise, Hz. Mehdi (as)’ın Darwinst materyalist inkarcı sisteme fikren en ağır darbeyi indirdiği tarihlerdir. Bilimsel araştırmalar dünyanın manyetik alanında 1998'den sonra bir hızlanma olduğunu ve manyetik ucun 10 ile 20 kilometre kadar hareket ettiğini göstermiştir. Bediüzzaman Hazretleri Hutbeyi Şamiye’de, Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Hz. Mehdi (as)'ın göreve başlamasının Hicri 1371 tarihinden 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır. 

YETMİŞ BİRDE (Hicri 1371 –Miladi 1952) FECR-İ SÂDIK BAŞLADI VEYA BAŞLAYACAK. EĞER BU FECR-İ KÂZİP DE OLSA, OTUZ-KIRK SENE (Hicri 1401/Hicri 1411 – Miladi 1981/Miladi 1991) SONRA FECR-İ SÂDIK ÇIKACAK. (Hutbeyi Şamiye, Sf. 27)

Fecr-i sadık, tan yerinin ağırmasından sonra başlayan aydınlanmadır.

Fecri Kazip ise, sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllıktır.

Yine Hutbeyi Şamiye’de Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (as)'ın, inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren etkisiz hale getireceğini haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün başlangıç tarihi olarak da Hicri 1371 tarihinden, yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir.

Evet, ŞİMDİ OLMASA DA 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydalı yönlerini) o üç kuvveti tam teçhiz edip (o üç kuvvetle donatıp), cihazatını verip (gerekli ihtiyacını karşılayıp) O DOKUZ MANİLERİ MAĞLUP EDİP (o dokuz engelleri yenip) DAĞITMAK İÇİN taharri-i hakikat meyelanını (gerçekleri araştırma eğilimini) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin (sınıfının) cephesine göndermiş, inşaAllah YARIM ASIR SONRA ONLARI DARMADAĞIN EDECEK. (Hutbe-i Şamiye, sf. 25)

Hicri 1371 + 30 = Hicri 1401 (Miladi 1980)

Hicri 1371 + 40 = Hicri 1411 (Miladi 1990)

Hicri 1371 + 50 = Hicri 1421 (Miladi 2001)

DÜNYANIN MANYETİK ALANININ HIZININ DORUK NOKTASINA ULAŞTIĞI 2012-2013 TARİHLERİ MEHDİYET'İN ATAĞA GEÇECEĞİ TARİHLERDİR

Şu an yaşadığımız tarihlerde manyetik hareketin hızı 50 kilometreye erişmiş ve 600 yıl önceki hızının 10 katına çıkmıştır. Yapılan araştırmalar bu hızın 2013'te en üst noktasına varacağını  göstermektedir. Dünyanın manyetik alanının hızının olağana dönecek olması ise, 30 yıl sonrası Mehdiyetin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eder. Kuran’da da bu tarihlere işaret eden ebcedler bulunmaktadır:

“Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız." (Zuhruf Suresi, 68) ayetinin ebced değeri  2023’ü yani İslam ahlakının dünya hakimiyeti tarihlerine işaret etmektedir.

İslam ahlakının ve Mehdiyetin dünya hakimiyetini müjdeleyen bir diğer ayet Nur Suresi 55. Ayettir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Ayetin bazı bölümlerinin ebced değerleri şu şekildedir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir.

MİLADİ: 2019

Onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak.

MİLADİ: 2013

Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.

MİLADİ: 2050  (Mehdiyetin tam dünya hakimiyeti).

Son yıllarda Artan Doğal Afetler Hz. Mehdi (as)’ın Zuhur Etmesi İle Son Bulacaktır

Dünya  sıkıntısını ve huzursuzluğunu çeşitli doğal afetlerle dile getiren canlı bir varlıktır. Bu, Allah’ın Dünya’ya emrettiği bir sırdır. Allah son yıllarda kadrini ve kudretinin gücünü hatırlatmak ve insanları düşündürmek için dünyada bu hayret verici olayları meydana getirmektedir.

Bu doğal afetler Allah’ın ince sanatına bir örnektir. Allah Hz Mehdi (as)’ın zuhuruna kadar bu tür daha pek çok olayı şiddetlerini arttırarak devam ettirecektir (Doğrusunu Allah bilir). Zaten bilimsel açaklamalar da bu yöndedir. Ancak Hz. Mehdi (as)’ın aleni zuhuruyla birlikte dünyadaki bu olaylar da Allah’ın dilemesiyle sükut bulacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gerçeği bir hadisinde şöyle müjdelemiştir:

Tozlu, dumanlı karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takib edecek, ta ki Ehli Beytimden kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar. Şayet Ona yetişirsen, Ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26) 

Yüce Rabbimiz Kuran’da, günümüzde olduğu gibi geçmişte de doğal afetler yaşandığını ve Zatı’nın dilemesiyle bu olayların son bulduğunu açıklamıştır. Hz Nuh (as) zamanındaki tufan Kuran’daki bu örneklerden sadece biridir. Nuh kavmine isabet eden şiddetli yağmur ve sel felaketi Allah’ın dilemesiyle sakinleşmiş ve son bulmuştur:

Denildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut..... (Hud Suresi, 44)

Günümüzde yaşanan doğal  felaketler de Hz. Mehdi (as)’ın aleni zuhuru ile beraber hemen Yüce Allah’ın emri ile sükunet bulacak, yer ve gök sakinleşecek felaketler –inşaAllah- duracaktır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."