Harun Yahya

Kalpleri Kin Ve Nefret Ile Dolu Olanlar, Dünyada Iken Cehennemi Yaşamaya Başlarlar


Kalpleri kin ve nefret duygularıyla dolu olan insanlar, tam anlamıyla bunu terk etmedikçe yaşadıkları mutsuz hayattan, gizliden gizliye çektikleri azaplardan kurtulamazlar. Üstelik Allah’ın beğenmediği bu ahlakı sürdürmekte direnen ve gerçek imanı yaşamaya yanaşmayan insanlar, ahirette de bu mutsuz hayatlarına devam ederler. Çünkü dünyadayken sevgiyi, merhameti, şefkati, samimiyeti yaşamayan, tevazuyu, teslimiyeti bilmeyen, dik başlılığı, isyanı ve ikiyüzlülüğü ilke edinen kişiler, ahirette bu ahlaklarına uygun bir karşılık alırlar.

Kindar ve Nefret Dolu Olan İnsanlar Durmaksızın Savaştan ve Kan Dökmeden Söz Ederler. Bunlar, Cehennemde de  Sürekli Olarak Birbirleriyle Tartışacak ve Çekişeceklerdir

Dünyada sürekli kavga, zulüm ve savaştan söz edenler, ahirette aynı karşılığı alabileceklerini düşünmelidirler. Ahirette de aynı şekilde kendilerini sonsuza dek azap içerisinde tartışırken bulabileceklerini, güvensiz bir ortamda yaşayabileceklerini unutmamalıdırlar. Dünyada bu sevgisiz, merhametsiz ahlakın kendilerine yaşattığı azabın, ahirette sonsuz bir azaba dönüşebileceğini bilmelidirler. Bu ahlak bu kimselerin dünya hayatında kimseyle dost olamamalarına, sevilmemelerine, bu nimetlerden mahrum kalmalarına ve cehennem azabını yaşamalarına neden olur.

Allah dilerse aynı huzursuz ortamı bu kimseler için sonsuza dek yaratabilir. Zira Kuran’da cehennem ehlinin de sürekli olarak birbirleriyle tartışma halinde oldukları, ateşin acısının yanı sıra bir de bu huzursuz ortamın getirdiği manevi azabı da tattıkları bildirilmektedir: 

“Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.” (Sad Suresi, 64) 

“Orada birbirleriyle çekişip tartışarak derler ki: “Andolsun Allah’a, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz,”” (Şuara Suresi, 96-97)

www.olumkiyametcehennem.net

Kin ve Nefret Nedeniyle Dünya Hayatında Bedbaht ve Mutsuz Olanlar, Cehennemde de Mutsuz ve Bedbaht Olurlar

Kin ve nefret duyguları ile yaşayan insanlar sevgiden mahrum oldukları için dünya hayatını sürekli mutsuzluk içerisinde yaşarlar. Dünyada mutsuzluğu olağan karşılayan bu insanların mutsuzluğun ve bedbahtlığın, cehenneme ait özellikler olduğunu bilmeleri gerekir. Allah bu gerçeği şu ayetlerle bildirmektedir:

“Artık sizi, ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım. Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz; Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.” (Leyl Suresi, 14-17)

Kin ve Nefret Dolu Olan İnsanlar Dünya Hayatında Ümitsiz ve Korkulu Bir Hayat Yaşarlar. Bu Kimseler, Ahirette de Sonsuza Kadar Kurtuluştan Ümit Keserler

Allah’ın sonsuz gücünü, rahmetini, kullarına olan sevgisini, bağışlayıcılığını gereği gibi takdir edemeyen insanlar karşılarına çıkan en küçük bir zorlukta dahi hemen ümitsizliğe kapılabilir ve Allah’ın rahmetinden umutlarını kesebilirler. Oysaki “...Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden umut kesmez.” (Yusuf Suresi, 87) ayetiyle Allah bunun inkar edenlere has bir özellik olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Kuran’ın bu hükmünü bildikleri halde, ahlaklarındaki bu önemli eksiği gidermeye yanaşmayan insanlar, sonsuza kadar bu sıkıntı içerisinde kalmaktan, ahirette gerçekten ümitsiz bir duruma düşmekten çekinmelidirler. Allah, Kuran’da cehennemdeki insanların ümitsizliklerini şöyle bildirir:

“Onlardan (azab) hafifletilmeyecek ve orada onlar umutlarını kaybetmiş kimselerdir.” (Zuhruf Suresi 75)

“Kıyamet-saatinin kopacağı gün, suçlu-günahkarlar umutsuzca yıkılırlar.” (Rum Suresi, 12)

Kin ve Nefret İçinde Yaşayanların Kalplerini Yakan Ateş Hiç Sönmez

Cehennemde dışarıda bir ateş ve alev olmadığı halde, insanları içten yakan bir ateş çeşidi vardır. Bu dünyada da Allah’tan korkmayan, kin ve nefret duygularına sahip, insanları  sevmeyen, moralsiz, neşesiz olan bu insanlar, her şeyden çekinerek, her şeyden tereddüt ederek, her şeyden şüphe ederek, tartışarak, sürekli gerilim ve tahammül edilmez bir sıkıntı içinde yaşarlar. İşte bu; cehennem ateşinin içten yakmasının bir tezahürü ve çeşididir. Dünyada bu insanları içten yakan bu ateş cehennemde daha da şiddetli devam edecektir. İnsanlar kalplerine tırmanan ve kendilerini içten yakan bu ateşten müthiş derecede sıkılacak ve  rahatsız olacaklardır. Nitekim Kuran’da cehennem azabının bu manevi yönü dikkat çekici bir şekilde vurgulanarak, “kalpleri yakan bir ateş”e şöyle dikkat çekilmiştir:

“Hutame”nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. O, onların üzerine kilitlenecektir; (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).” (Hümeze Suresi, 5-9)

www.cehennemazabi.com

Kin ve nefret duygusuna sahip olan insanların ruhunda sürekli üzüntüyü arayan  şeytani özellik vardır. Bu insanlar sevgiyi, şefkati, merhameti, neşeyi, mutluluğu aramaz, ağırlık, bitkinlik ve üzüntüyü arar. Her şeyin içinde bir üzüntü kaynağı bulmaya çalışır. Oysa bir insanın her zaman hayır, güzellik, rahmet araması gerekir. Müslüman her şeyde bir hayır ve güzellik aradığı için dünyası cennet gibi olur. Ama Allah’a inanmayanlar da hep hüzün ve azap aradıkları için dünyaları cehennem gibi olur.

Sayın Adnan Oktar Cehennemde Herkesin Yaptığının Tam Karşılığını Göreceğini Anlatıyor:

ADNAN OKTAR: Cehennem tabaka tabaka biliyorsunuz, değişiktir. Mesela çok şiddetli zulüm yapanlara, çok şiddetli karşılık vardır. Mesela az zulüm yapmıştır fakat imansızdır, onlar daha sakin hayat yaşıyorlar cehennemde, yani aynı olmuyor. Çünkü Allah “misli ile karşılık vereceğiz” diyor. Mesela bir adamı yaktıysa, yakarak öldürdüyse, o da yakılıyor. Mesela haşlayarak öldürdüyse, o da haşlanıyor orada.

Sunucu 2: Tam bir adalet sistemi yani.

Adnan Oktar: Tabii. Mesela Müslümanları zincire vurduysa, o da orada zincire vuruluyor. Yani tam karşılığını almış oluyor. İnşaAllah.

Sunucu 1: Cennette peki Hocam?

Adnan Oktar: Cennette 10 misli, kat kat fazlası. Cehennemde tam misli. Cennette kat kat fazlası oluyor. Zaten cennete giden herkes mutludur. Ama herkes kendi aklına, kendi gücüne göre oradan istifade edecek. Yani herkesin sevgiyi, şefkati, zevki alma gücü aynı olmaz.

Sunucu 1: Yine ameline göre değil mi?

Adnan Oktar: Tabii. Mesela bir manzara oluyor, bu imanlı bir insanı çok çok etkiler. Ameline göre tabii, Allah’a yakınlığına, takvasına, samimiyetine göre. Kimine de çok şiddetli etki yapar ama dıştan anlayamazsın. Bazen de anlaşılır ama az zevk alan da çok zevk alıyormuş gibi kendini gösterebilir. Mesela çiçeğe bakar, derin derin iç geçirir, ‘hakikaten ne kadar etkileniyor’ dersin, halbuki hiç etkilenmiyordur, yani poz yapar. Ama kimi insan da sezdirmez ama çok şiddetli, derinden zevk alır. Anlayamazsın zevk aldığını ama içinde şiddetli zevk alır.

Cennette de, orada bütün müminler kendilerinin aynı zevki aldıklarını zannedecekler. O Allah’ın adaletidir, bilmezler. Halbuki ayrı ayrı zevk alacaklar, yani takvasına ve derecesine göre ayrı ayrı zevk alacaklar. Fakat insanların en hoşuna giden, yani Müslümanların aklını en çok açan hatta coşturan diyeyim; İslam’ın dünyaya hakimiyetidir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışıdır ve Mesih (a.s.)’ın çıkışıdır, yani Mesih (a.s.)’ın görünmesidir, insanlarla bire bir konuşmasıdır. Çünkü Mesih (a.s.)’ı gördüklerinde, ahireti de çok iyi kavramış olacaklar.

Bakın 2000 yıl önce bir insan yok oluyor, Allah Katına alınıyor, yani insanlar göremiyorlar, Allah Katına alınıyor. Fakat 2000 sene sonra aynı insan, kaldığı yerden devam ediyor. Ahiret inancı ve yaratılış açısından insanlar için, çok kesin, net, somut bir delildir bu, kavrayabilmeleri için, inşaAllah. (25 Mart 2010, Kahramanmaraş Aksu TV)

www.Allahateslimolmak.com

Sayın Adnan Oktar, Kin ve Nefret Ahlakında Olanların Cehennemi Dünyada Yaşamaya Başladığını Anlatıyor

ADNAN OKTAR: Bakın, internette çok fazla sayıda sayfa var, hepsi nefret üstüne, hep savaş, kavga, kepazelik üstüne. Kardeşim, gece gündüz sevgiyi savunun, muhabbeti savunun. Cennet sevgi yeridir, iki günlük ömrünüz var ölüp gideceksiniz, Allah’ın huzuruna gideceksiniz. Allah, “70 arşınlık zincirden” bahsediyor küfür için. Demek ki onlar cehennemde en fazla 70 arşın gidebilecekler. Yani cehennemde de öyle istediğin yere gitmek yok, en fazla gidebilen 70 arşındır, o zincirin boyu kadar, o kadar sıkıcı bir ortamdır, o kadar azap yurdudur. Bunları bile bile, yani böyle bir durumu bile bile daha hala küfrü, nefreti, öfkeyi körüklemek çok yanlış. Israrla sevginin, muhabbetin, kardeşliğin üstünde dursunlar. Cennet sevgi yurdudur, muhabbet yurdudur.

Dünyadaki ömrü kısacaktır herkesin. Allah bizden sevgiyi istiyor, ne yapacaksın nefreti, kini? Sürekli asma, kesme, kan, irin. Allah; “onlara kan ve irin içireceğim” diyor, Kuran’da. Çünkü sürekli kan istiyor bunlar. Şii’yi kesmek istiyor, Alevi’yi kesmek istiyor, Bektaşi’yi kesmek istiyor, Vahabi’yi kesmek istiyor, Yahudi’yi, Hristiyan’ı kesmek istiyor. Adam sürekli kan istiyor.

Allah, “madem kan istiyorsun” diyor, Allahualem, yani onun gibi olmuş oluyor, yani madem bu kadar kan istiyor, Allah da ona kan içiriyor ahirette, “kan ve irin içireceğim” diyor Allah, “içkileri budur” diye bildiriyor yani cezası bu olmuş oluyor, yaptıklarının karşılığı. (2 Şubat 2012, A9 Tv)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."