Harun Yahya

Hz. Mehdi (a.s.)'ın Çilelerle Kaşılaşacağı Hadislerde ve Tevrat'ta Mutabık Olan Bir Konudur


Tevrat ve Kitab-ı Mukaddes’in Mezmurlar bölümünü oluşturan Zebur, Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri ile mutabık olan ve zaman içinde değiştirilmeden korunmuş bölümler içermektedir. Nitekim Hz. Mehdi (a.s.) hakkında Tevrat’ta verilen bilgiler de hadisler ile birebir mutabakat içindedir. Kuran’da, “Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat’dan) sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi,105) ayetiyle, İslam ahlakının dünya hakimiyetinin, Tevrat ve Zebur’da da müjdelendiği haber verilmektedir.

Mehdiyet konusu, bütün hak dinlerin kitaplarında yer almıştır. Tevrat ve İncil'de de, Hz. Mehdi (as)'ın geleceği, vasıflarının ne olacağı, faaliyetleri ve vesilesiyle gerçekleşecek Allah'a iman ve din ahlakının hakimiyet dönemi, binlerce yıl öncesinden bildirilmiştir.

Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru, dünya tarihinin en büyük olayıdır ve bu büyük olaya bütün kutsal kitaplarda işaret edilmektedir. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru Tevrat’ta da çok detaylı olarak müjdelenmiştir. Hatta bir hadiste, Hz. Musa (a.s.)’ın, Hz. Mehdi (a.s.)’ın faziletlerini öğrenince Mehdi (a.s.) olmak için Yüce Allah’a dua ettiği şöyle rivayet edilir:

Salim-ul eşell’dan: “HZ. MUSA BİN İMRAN, TEVRAT’IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ MUHAMMED’İN KAİM’İNE (ALEYHİMUSSELAM) (HZ. MEHDİ (A.S.)’A) VERİLEN KUDRET VE FAZİLETLERİ GÖRÜNCE DEDİ Kİ: “RABBİM BENİ, AL-İ MUHAMMED’İN KAİM’İ (HZ. MEHDİ (A.S.)) OLARAK KARAR KIL”. Ona şöyle söylendi: Doğrusu o (Hz. Mehdi (a.s.)), Ahmed’in (Peygamberimiz (s.a.v.)’in) neslindendir. SONRA TEVRAT’IN İKİNCİ BÖLÜMÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI VE ONA AYNI CEVAP VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE DE AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI SÖZLERİ TEKRARLADI VE AYNI CEVABI ALDI.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 280)

 

Tevrat’ta Hz. Mehdi (a.s.)’ın faziletleri açıklanırken çok fazla zorluk, sıkıntı ve eziyet göreceği, fakat bu eziyetlere karşı son derece sabırlı davranacağı da bildirilmiştir:

 

“Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.” (Yeşeya 53:5-7)

 

Hz. Mehdi (a.s.) Fiziki Baskı ve Zorluklarla Karşılaşacaktır

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın pek çok fiziki baskıya maruz kalacağı konusunda Tevrat’la Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri mutabıktır. Rabbimiz’in bir adetullahı olarak karşılaşacağı zorluk ve sıkıntılar bir hadiste şöyle bildirilmiştir:

 

“Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt’tendir...” Abdullah b. Mesud (r.a.) dan; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ... (Hz. Mehdi (a.s.)) İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: “Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve BİLHASSA ONUN EHL-İ BEYT’İ ÇOK BELALAR GÖRDÜ VE BİZLER KAHR (AZAP) VE HAKSIZLIĞA MARUZ KALDIK (UĞRADIK).” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

 

Tevrat’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın zorluk ve sıkıntılarla karşılaşacağı haber verilir:

 

Kötülerin ipleri beni sardı, Yasanı unutmadım.” (Mezmurlar 119:61)

 

Ayrıca Allah’ın, Hz. Mehdi (a.s.)’a imtihan olarak bu sıkıntı ve zorlukları ardı ardına yaratacağına Talmud’da da dikkat çekilmiştir:

 

“Davud oğlunun [Hz. Mehdi (a.s.)’ın] geleceği nesilde, alimler aleyhine dava açılacak… Bir imtihanın ardından bir başka imtihan gelecek...” (Talmud, Kethuboth 112b)

 

“Mesih için şöyle yazılmıştır; Rab’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak… Bu O’nun [Allah’ın] ona [Hz. Mehdi (as)’a] salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. (Talmud, Sanhedrin 93b)

  

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Tebliğini Etkisiz Kılabilmek İçin Çeşitli Tuzaklar Kurulacaktır

 

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt’tendir... Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt’im (soyum) muhakkak benden sonra BELA, KAÇIRILMA VE SÜRGÜNE UĞRAYACAKTIR. Benden sonra EHL-İ BEYT’İM (EZİYET, SIKINTI) KARŞILAŞACAKLAR VE DARBA MARUZ KALACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

 

Hadisle mutabık olarak Tevrat’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesini etkisiz kılmak ve durdurabilmek için etrafının sarılacağı şöyle anlatılmıştır:

 

“Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, ... Boğalar kuşatıyor beni, azgın başan boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor.” (Mezmurlar 22:11-13,16)

 

Hz. Mehdi (a.s.)’a Çeşitli Suikastler Düzenlenecek ve Bu Kutlu Şahıs Öldürülmekle Tehdit Edilecektir

 

Bir hadiste Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

 

Ebu Said El-Hudri’nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 

DECCAL ÇIKINCA, ONA KARŞI MÜMİNLERDEN BİR ADAM (MEHDİ) YÖNELİR. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCALIN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR. (Sahih-i Müslim, 11/393)

 

Hadisle mutabık olarak Tevrat’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ı öldürmekle tehdit edeceklerine, fakat onun tüm bu tuzaklardan Allah’n yardımıyla kurtulacağına dikkat çekilmiştir:

 

Bütün buyrukların güvenilirdir; haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana! Neredeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, Ama ben Senin koşullarından ayrılmadım. (Mezmurlar 119:86-87)

 

Kurtar beni, çünkü Seninim, Senin koşullarına yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken, ben Senin öğütlerini inceliyorum. (Mezmurlar 119:94-95)

  

 Musevi Kaynaklarda Mesih'in Acı Çekeceği ve Eziyet Göreceği Anlatılmıştır

 

10. yüzyıldan bir Musevi alim olan Yefet ben Ali Tevrat tefsirinin, Yeşaya bölümünde Hz. Mehdi (a.s.)’ın çektiği acılarla tanınacağı bildirilmiştir:

 

... Başlangıç olarak onun [Kral Mesihin] doğumundan tahta çıkışına dek sürgünde olması tarif edilmiştir: çünkü [Yeşaya] onun yüce bir makamda olduğundan söz ederek başlangıç yapar, daha sonra dönüp esaret döneminde ona olacaklarla ilgili bilgi verir. Bu sayede bizim iki konuyu anlamamızı sağlar: İlk olarak, Mesih ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır; ve ikincisi, bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde, [Mesih] kendisinin beklenilen şahıs olduğunu anlayabilecektir

 

Abkat Rokel adlı ilmi eserde açıklanan ve çok eski bir kitap olan Pesikta’da Kral Mesih’in acı çekeceği ve kendisine yapılan tüm eziyetlere sabır göstereceğini anlatan bir bölüm vardır:

 

Allah dünyayı yarattığında, Yüce Arşından... Mesih’i bir varlık olarak var etti. Ona şöyle söyledi: “Benim oğullarımı [kullarımı] 6000 yıl sonra iyileştirip, kurtaracak mısın?” O da [yani Kral Mesih de] cevap verdi, “Evet yapacağım.” Daha sonra Allah ona dedi ki: “Sonra... eziyetlere sabredecek misin, çünkü şöyle yazılmıştır, “Acılarımızı o yüklendi” [Yeşaya, 53:4]. Mesih, O’na [Allah’a] cevap verdi; “Onlara sevinçle sabredeceğim” (Zohar, 2:212a)


 

Hz. Mehdi (a.s.)'a Zarar Vermek İsteyenlerin Sayısı Çok Olacaktır

 

Hadiste Allah’a, Kuran-ı Kerim’e ve Peygamberimiz (s.a.v.)’e düşmanlık besleyen bu nedenle de Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı yoğun mücadele veren deccalin emrine girmiş çok sayıda din alimleri olacağı bildirilmiştir:

 

ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796)

 

Tevrat’ta da Hz. Mehdi (a.s.)’ın düşmanlarının çok olacağı şöyle bildirilmiştir:

 

Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden! Sevgin, sadakatin hep korusun beni! Sayısız belalar çevremi sardı, ... önümü göremiyorum; Başımdaki saçlardan daha çoklar...

 

Yardımıma koş, ya RAB! Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil olsunlar! Bana, “Oh! Oh!” çekenler. Dehşete düşsün utançlarından! Sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler! “RAB yücedir!” desin hep Senin kurtarışını özleyenler! (Mezmurlar 40:11-16)

 Yüce Rabbimiz’in sevdiği ahlak, cennet ahlakıdır. Cennette ise, hiçbir şekilde savaş, öfke, düşmanlık olmayacaktır. Dolayısıyla tüm samimi dindarların yeryüzünde hakim etmesi gereken ahlak, cennet ahlakı olmalıdır. Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle dünyanın tümüne hakim olacak olan bu ahlak, Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz kutlu dönemde Allah dostlarının vesilesiyle güç bulacak ve gelişecektir:

 

Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 208)


 

Hz. Mehdi (a.s.) İzlenecek, Gözetlenecek ve Baskı Altına Alınmak İstenecektir

 

“Nechül Belağa’dan: İnananların Efendisi (s.a.v.) dedi ki: “O (Hz. Mehdi (a.s.)) insanlardan saklanırken, İZ SÜRÜCÜLER ARASALAR BİLE ONUN AYAK İZLERİNİ GÖRMEZLER...” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 86)

 

Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın, deccalin adamları tarafından gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir.

 

Tevrat’ta da tıpkı hadislerde belirtildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ı baskı altında tutmak için kendilerince bilgi toplamak isteyecekleri bildirilmiştir:

 

İzlerimizi sürüyorlar, Sokaklarımızda gezemez olduk. Sonumuz yaklaştı, günlerimiz tükendi, .ünkü sonumuz geldi. Bizi kovalayanlar gökteki kartallardan çevikti, dağların üstünde kovaladılar bizi, çölde bize pusu kurdular. Yaşam soluğumuz, RAB’bin meshettiği kral onların çukurunda yakalandı; Hani onun için, “Ulusların arasında onun gölgesinde yaşayacağız” dediğimiz.” (Ağıtlar 4:18-20)

  

Hz. Mehdi (a.s.) Hayatının Çeşitli Dönemlerinde Hapsedilecektir

 

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın haksız yere hapsedileceği ve bu sebeple belirli bir süre insanların g.zünden kaybolacağı şöyle haber verilmiştir:

 

AL-İ MUHAMMED’İN KAİM’İNİN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. Birisi diğerinden daha uzundur...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)

 

Hadislerle mutabık olarak Tevrat’ta da aynı bilgi verilmektedir:

 

“... ya RAB: “Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver ... Kurtar beni ardıma düşenlerden, çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için.” (Mezmurlar 142:5-7)

 

“... Sana saldıran herkes .nünde yenilgiye uğrayacak... Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir” diyor RAB.” (Yeşeya 54:15-17)

 


Talmud'daki notlarda Moşiyah'ın (Hz. Mehdi (a.s.) acı çekeceği anlatılır

 

“Raşi tarafından, Haham Yehudah HaNasi ve Daniel’in Mesih olabilecekleri öne sürülmüştü [Rav, d. 247, bkz. Sanhedrin 98b], çünkü her ikisi de tamamıyla Allah’tan korkan kişilerdi ve çeşitli belalar nedeniyle ciddi biçimde acı çekmişlerdi.” Dı Talmud, Ştaynhaltz Baskısı (Niv York: Rendım haus, 1999), notlar s. 25, 26.

 

Zohar’da tüm dünya için acı çeken Allah’tan korkan bir kişinin bahsi geçer:

 

Zohar, Sayılar, Pinhus 218a:“Dünyanın çocukları birbirlerine mensuptur. Yüce Bir Olan dünyaya şifa vermek istediğinde onların arasında bulunan bir adamı cezaya çarptırır ve onun hatrına diğerlerinin tümünü iyileştirir. Bunu nereden öğreniyoruz? Şu sözlerden, (Yeşaya 53:5) “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti...” Driver and Neubauer, Zohar, Sayılar, Pinchus 218a (İngilizce çevirisinden), s. 15.


 


Tevrat’ta Hz. Mehdi (a.s.)’ın Manevi Baskı ve Zulüm Göreceği Bildirilmiştir

 

Psikolojik savaş tekniklerinden en bilineni hedef kitlenin duygu, düşünce ve davranışlarını, kendi amaçları doğrultusunda etkilemek ve değiştirmek amacıyla yapılan planlı propagandadır. Tarih boyunca tüm elçilere olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.)’a da yaşadığı toplumun önde gelen sınıfının psikolojik savaş teknikleri uygulayacağı ve bu yöntemle Hz. Mehdi (a.s.)’ı manevi baskı altına alarak ona zulmetmeye çalışılacağı gerek hadislerde, gerekse Tevrat’ta bildirilmiştir.

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ı Hz. İbrahim (a.s.)’a benzeterek Hz. Mehdi (a.s.)’ın manevi bir ateşe atılacağını, ancak bu değerli zatın kötülüklerden Allah’ın yardımıyla emin bir şekilde güvenliğe çıkacağını şöyle bildirmiştir:

 

Peygamber İbrahim (a.s.) gibi İmam Mehdi (a.s.) da ALEVLENEN ATEŞTEN GÜVENLİ VE EMİN OLARAK çıkacaktır. (Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 181)

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünya hayatındaki imtihanın bir gereği olarak inkarcıların ve önde gelenlerin manevi baskılarına maruz kalacağı Tevrat’ta da şöyle bildirilmiştir:

 

Yok yere zulmediyor bana önderler, oysa yüreğim senin sözünle titrer. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Tiksinir, iğrenirim yalandan, Ama Senin yasanı severim.” (Mezmurlar 119:161-163)

 

Asılsız suçlamalara uğrayacaktır

 

“... Sıkıntıya düşünce RAB’be seslendim; Yanıtladı beni. Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, Aldatıcı dillerden!” (Mezmurlar 120:1-2)

 

Hor görülecektir

 

İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik.” (Yeşeya 53:3)

 

Alay edilecektir

 

İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor, Gülüp baş sallayarak diyorlar ki, “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”” (Mezmurlar 22:6-8)

 

Yoğun bir karalama ve iftira kampanyası ile mücadele edecektir

 

Tevrat’ta da bazı kimselerin Hz. Mehdi (a.s.)’ı dinlerini dejenere etmekle, sapkınlıkla, yalancılıkla şuçlayacakları “Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım. Onların yüreği yağ bağladı, bense zevk alırım yasandan. İyi oldu acı çekmem; çünkü kurallarını öğreniyorum. Ağzından çıkan yasa benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.” (Mezmurlar 119:69-72) sözleriyle hatırlatılmaktadır.

 

Halkın nazarında itibarını sarsmak için yalan haberler uydurulacaktır

 

“Sevecenlik göster bana, yaşayayım, çünkü yasandan zevk alıyorum. Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. Bense senin koşullarını düşünüyorum. Bana dönsün Senden korkanlar, .ğütlerini bilenler.” (Mezmurlar 119:77-79)

 

Çeşitli hakaretlere maruz kalacak ve küçümsenmeye çalışılacak

 

Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri. Çünkü öğütlerini tutuyorum. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. .ğütlerin benim zevkimdir, Bana akıl verirler.” (Mezmurlar 119:22)

 

Bazıları gerçekleri bilerek gizleyeceklerdir

 

“Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab’be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)’a] karşı. “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, “atalım üzerimizden bağlarını.”” (Mezmurlar, 2:1-3)

 

Tehlikeli göstererek halktan uzak tutmaya çalışacaklardır

 

RAB’bi seviyorum, Çünkü O feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için, yaşadığım sürece O’na sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım, ... Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman RAB’be yakardım, “Aman, ya RAB, kurtar canımı!” dedim. RAB lütufkar ve adildir, sevecendir Allah’ımız.” (Mezmurlar 116:1-5)

 Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahir zamanda gelişi, Yüce Rabbimiz’in tüm insanlığa çok büyük bir müjdesidir. Bu mübarek şahısların zuhuruyla birlikte, bütün batıl inançlar, dinsiz ideolojiler yeryüzünden kalkacaktır. Böylece sevgisiz, huzursuz ve zulüm içinde yaşayan; şefkat, dostluk, merhamet, vefa, saygı gibi manevi değerlerin unutulduğu, materyalist dünyanın karanlığı içinde ezilen insanlar, derin imanın, üstün ahlakın hakim olduğu ve sevginin doyasıya yaşandığı bir döneme şahit olacaklardır. Allah’a Bir ve Tek olarak imanın hakim olacağı bu dönemde, artık fitne kalmayacak, çatışma ve savaş yaşanmayacak, kan akmayacaktır. İnsanlar, yüzyıllardır özlemini duydukları barış, adalet ve kardeşlik dönemine kavuşacak; Cenab-ı Allah’ın izniyle muhteşem bir Altın Çağ’a tanık olacaklardır.


 

Tevrat’ta, Yapılan Tüm Baskı ve Saldırıların, Hz. Mehdi (a.s.)’ı Daha da Güçlendireceği Bildirilir

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’a yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ününün ve şanının daha da yayılacağını bildirmiştir. Etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceği, mecazi anlamda kullanılan, “sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi” ifadesiyle müjdelenmiştir.

 

Tevrat’ta da deccalin ve deccaliyetin savunucularının k.tülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (a.s.)’ın gücünü artıracakları Hz. Mehdi (a.s.)’ın şanının, şöhretinin, etki gücünün artmasına vesile olacakları bildirilmiştir:

 

Korkma, çünkü Ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; sana destek olacağım. “Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.” (Yeşeya 41:10-12)

 

Burada Davut soyundan gü.lü bir kral çıkaracağım, meshettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, Ama onun başındaki taç parıldayacak.” (Mezmurlar 132:17-18)

 

O’dur .cümü alan, halkları bana bağımlı kılan. Düşmanlarımdan kurtarır, başkaldıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır. Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, adını ilahilerle öveceğim. RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, meshettiği krala, Davut’a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir. (Mezmurlar 18:47-50)

 Sayın Adnan Oktar:

 

“Peygamberler çok çile çekmiş, birçok imtihan çeşidiyle imtihan edilmişlerdir. Hz. Mehdi (a.s.) da böyle olacaktır.”

 

Her peygamber ayrı bir çile çekmiştir. Mesela Hz. Eyüp (a.s.)’ın çilesinin psikolojik bir ızdırap olduğu anlaşılıyor. İçten sebepsiz bir sıkıntının onu kapladığı anlaşılıyor. Ayette, “Ya Rabbi, bana şeytandan bir azap dokundu” dediği bildiriliyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Sıkıntıyı en iyi geçiren şeylerden birisi olan “Soğuk su iç” diyor. Susuzluk hakikaten sıkıntı yapar insanda. Allah, “Hareket et” diyor “Ayağını depret”. Hakikaten hareketlilik de, spor da sıkıntıyı giderir. Ve “Yıkan” diyor, duş almak soğuk suyla yıkanmak sıkıntıyı ciddi şekilde hafifleten ve azaltan şeylerdir. Ama Allah onu bir mucize olarak meydana getiriyor tabii.

 

Hz. Mehdi (a.s.) da çeşitli yöntemlerle imtihan edilecektir tabii. Ama Hz. Mehdi (a.s.)’ın ne yöntemlerle imtihan olduğunu Allah ile o bilir. Onu biz bilemeyiz, sıkıntı illa klasik işkence anlamına gelmez, başka zorluklar da vardır. Mesela bizim bildiklerimiz vardır, bir de bilmediklerimiz vardır. Bir insanın biz içini bilemeyiz. Mesela Hz. Nuh (a.s.) kavminin hakaretleri, iftiraları ve alayları çok uzun sürmüştür, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e sürekli suikastler olmuş, hakaretler, iftiralar olmuş, dedikodular olmuştur. Bu mübarek insanların ruh alış gücü normal insanlara göre çok yüksek oluyor. Mesela, bir tıkırtı, herhangi bir tıkırtı bir insanı fazla rahatsız etmezken peygamberlerde çok şiddetli etki yapabilir. Çirkin bir söz bir başkasında hafif etki yaparken, peygamberlerde ve velilerde çok yüksek etki yapabilir. Mesela bir iftira veya baskıya yönelik bir söz. Yahut herhangi bir şey çok şiddetli bir iç sıkıntısına sebep olabilir ki Peygamberimiz (s.a.v.)’de bunu görüyoruz.

 

Kuran’da Allah, “Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini helak edeceksin” diyor. Helak edeceksin demek öleceksin neredeyse, o kadar canı yanıyor, o kadar şiddetli etki yapıyor onda. Başka bir insan tebliğ yapar adam inanmıyorsa inanmaz, işine bakar. Ama Peygamber (s.a.v.)’de çok şiddetli ızdıraba sebep oluyor, onun imtihanıdır o. Birçok yerde var mesela “Kalbinin daraldığını görüyorum, biliyoruz” diyor Allah ayette.

 

Bu herhangi bir daralma değil, sıradan bir daralma değil, şiddetli daralmalar kastediliyor. Mesela Hz. Musa (a.s.) “Ya Rabbi” diyor “Firavun’un yanına gideceğim ama dilim tutuluyor, göğsüm daralıyor.” Şimdi göğüs daralması öyle hafif bir şey değil yani dili tutulacak derecede psikolojik olarak muazzam bir sıkıntıya giriyor. Acayip bunalıyor ve kalbinde çok şiddetli ağrı oluyor, belki tansiyonu yükseliyor. Mesela çok şiddetli bir ızdırap şeklinde kendini gösteriyor. Başka bir insanda çok daha hafif olabiliyor o da onun imtihanı oluyor. Mesela adam öldürüyor, güzel ahlaklı bir insanın, yüksek vicdan sahibi bir insanın Allah vermesin bir insanı öldürmesi kazara öldürmesi dehşetli ızdırap verir. Mümin olduğu için çok şiddetli etkisinde kalır.

 

Sürekli gizlenmek mesela çok zordur. Buna benzer birçok imtihan çeşidiyle peygamberler imtihan edilmişlerdir yani bütün hayatları böyle gerilimlerle geçmiştir. Bu bir imtihandır. Hz. Mehdi (a.s.)’da da buna benzer veyahut bizim tahmin etmediğimiz imtihanlar olabilir. Ama biz gördüğümüzde onu anlayabiliriz. Hz. Mehdi (a.s.) bütün peygamberlerin özetidir. Hadislerde belirtilmiştir o. Bütün Peygamberlerin özetidir... (Sayın Adnan Oktar`ın 10 Ekim 2010 tarihli Kanal Avrupa ve Çay Tv röportajından)
Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."