Harun Yahya

Kök Hücrelerin Tıp Alanındaki Geniş Kullanımı


Son günlerde medyada sık sık rastlanan tıp haberleri arasında en dikkat çekici olanları kök hücreler yardımıyla hastalıkların tedavi edilmesidir. Gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları zarar gören organlara doğrudan “kök hücre” enjekte edilmesiyle organların yeniden eski işlevine kavuştuğunu ortaya koymaktadır.


 Mucizevi kök hücreler nasıl elde edilir?

 Kaç çeşit elde etme yöntemi vardır?

 Kullanım alanları nelerdir?


www.insanmucizedir.com

Kök hücre nedir?

Döllenmeden dört gün geçtikten ve birkaç hücre bölünmesi gerçekleştikten sonra, totipotent adı verilen döllenmiş yumurta hücreleri farklılaşmaya başlar ve blastosit denilen içi boş bir küreye dönüşürler.

Blastosistte biri dış tabaka, biri de kürenin içinde olan iç tabaka olmak üzere iki tip hücre vardır. Blastosistin dış tabakasından dokuz ay boyunca bebeğin beslenmesini ve solunumunu sağlayacak plasenta ve koruyucu korion tabakası gelişir. Blastosistin iç hücre tabakasında ise göz, kalp, beyin, kaslar, kemikler gibi doku ve organlar gelişir. İşte içteki bu hücre kümesi, çeşitli doku ve hücre tiplerine dönüşebilir. Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme özelliklerine sahip olan bu hücrelere “kök hücre” adı verilir. Vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli birer hedefi vardır ve bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi bir hücre oluşturmaktadırlar. Yani karaciğer hücresi bölününce yeni bir karaciğer hücresi, kas hücresi bölününce yeni bir kas hücresi oluşmaktadır. Ancak bu  hücrelerden farklı olarak kök hücrelerin belirlenmiş, sabit bir görevleri yoktur. Aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşebilmektedirler. Vücudumuzdaki kök hücrelerin bu dönüşümünü genler kontrol eder.Kök Hücreleri Nasıl Elde Edilir?

Kök hücreler embriyonel ve erişkin kök hücresi olmak üzere iki kaynaktan elde edilir.

 Anne karnındaki embriyodan elde edilen kök hücreye embriyonel kök hücre adı verilir. Embriyonik kök hücreler ilk olarak tüp bebek yöntemi ile oluşturulan bir embriyodan elde edilmiştir. Ancak göbek kordonundan alınan kandan, bebeğin plasenta ve amnion sıvısından da kök hücre elde edilebilir. Kök hücre elde etmek için hayvan deneyleri de yapılmıştır. Kamuoyunun yakından tanıdığı ve klonlama metodu ile elde edilen Dolly örneğinde olduğu gibi, kök hücreler klonlama ile de elde edilebilir.

 Bazen de erişkin kök hücreleri kullanılır. Bunlar farklılaşmış dokularda bulunan farklılaşmamış hücrelerdir. Her yaştaki insanda bulunan bu hücreler kendilerini yenileyebilir ve ihtiyaç duyulduğunda bulundukları dokudaki değişik hücre türlerine dönüşebilirler. Erişkin kök hücreleri, organizma yaşadığı sürece kendilerinin kopyalarını üreterek çoğalır.

 Erişkin kök hücreleri kemik iliği, kas, göz, sinir, deri gibi dokularda bulunur ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Örneğin kemik iliğinden elde edilen kan kök hücreleri, kan kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Deneysel çalışmalarda her iki kaynaktan elde edilen kök hücreler, ana kaynaktan alındıktan sonra laboratuvar ortamında çoğaltılır. Böylece yeni kök hücre veya farklı hücreler elde edilir.

Kök Hücrelerin Tıp Alanında KullanımıGünümüzde kanser veya organ yetmezlikleri gibi kronik hastalıkların tedavisinde kök hücrelerden yararlanılmaktadır. Vücudumuz eskiyen, görevini yerine getiremeyen veya ölen hücrelerin yerine yenilerini oluşturduğu, yani kendisini yenilediği sürece organlar çalışır ve yaşam devam eder. Ancak normal görevini yapamayan veya ölen hücrelerin yerine yenileri gelmediği zaman organlar çalışamaz ve çeşitli hastalıklar meydana gelir. Vücudun gerektiğinde hücre yenilemesi yapamadığı durumlarda vücuda dışarıdan verilen yeni hücreleri kullanmak, hastalığı tedavi edip insan hayatının uzamasına vesile olabilir. Son yıllarda üzerinde çalışılan kök hücreler, hastalıklı hücrelerin yenilenmesi için çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Laboratuvarlarda kök hücrelerden üretilen özelleşmiş hücreler vücutta eskilerinin yerini almaktadır. Kök hücrelerin bugün tıp alanındaki kullanım alanı şöyledir:


Kanser ve doğuştan olan birçok hastalığın tedavisinde yararlanılır. Çünkü hastalıklar bu hücrelerin uzmanlaşma mekanizmalarındaki farklılaşmadan dolayı ortaya çıkar.

Kök hücreleri için diğer bir uygulama sahası, kusurlu ve bozuk hücrelerin yerine sağlam hücre ve dokuların üretilmesidir. Birçok hastalığın tedavisi, arızalı hücrelerin değiştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Parkinson, Alzheimer, omurilik yaralanmaları ve sinir tahribatlarına bağlı felçler, şeker hastalığı, eklem rahatsızlıkları, osteoporoz ve romatizmanın, kök hücrelerden yararlanılarak tedavisi yapılabilir. 

Böbrek hastalıkları, yarık damak, yarık dudak, kanser, alerji, mikrobik hastalıklar, göz ve deri hastalıklarının tedavisinde de kök hücrelerden yararlanmak için deneysel çalışmalar sürmektedir. Bu alanda başarı sağlanmış çalışmalar medyada sıklıkla yer almaktadır.

Basında bu konuda yer alan haber başlıklarından bazıları şöyledir: 

İnsan embriyosunu saran amniyon sıvısı ve hayvan ceninlerinden alınan hücreler kullanılarak böbrek üretildi

Bir kişinin bağışladığı soluk borusunun tüm hücreleri temizlenip hastanın  kemik iliği dokularından kök hücreler alınarak laboratuvarda nefes borusu üretildi ve hastaya ameliyatla nakledildi

Halk arasında kas erimesi olarak bilinen hastalık laboratuvar ortamında bilim adamlarının kök hücreden kas üretmeyi başarmaları ile son bulacak

Kök hücrelerden bağırsak dokusu üretildi

Kök hücreden diş üretildi

Kök hücreden yumurta hücresi üretildi.


Kök Hücrelerdeki Değişimi Başlatan Yüce Allah’tır

 Bilim adamları bir yandan kök hücrelerin nakliyle uğraşırken bir yandan da daha önemli bir sorunun cevabını bulmaya çalışmaktadırlar. Bu soru kök hücrelerde dönüşümün başlamasını sağlayan sinyalin kaynağıdır. Diyelim ki kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti, peki kök hücrelerini, özel görevleri yerine getirebilen hücrelere dönüştüren sinyal nereden gelir? Birer atom yığını olan ve hiçbir akla sahip olmayan hücreler nasıl bir anda değişim göstermeye “karar verirler”? İşte bu mucizevi dönüşümün sahibi onlara yaptıkları her hareketi ilham eden yeryüzündeki canlı cansız tüm varlıkları kontrolü altında tutan Yüce Rabbimiz’dir.

“Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak Suresi, 12)

www.evriminmikrobiyolojikcokusu.com

Kök hücreler ve faaliyet gösterdikleri insan bedeni de, Yüce Allah’ın eseridir. İnsan bedenindeki her hücre, O’nun belirlediği şekilde hareket eder, O’nun istediği şeyi yapar. Allah dilemedikçe hiçbirinin gücünün ve yeteneğinin olması mümkün değildir. O, tüm canlıları gözetip koruyan, onları benzersiz ve kusursuz yaratan, onları en güzel özelliklerle donatandır. Ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) kılan Allah’adır. (Bundan) Sonra bile, inkar edenler, Rablerine (birtakım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Adı konulmuş ecel, O’nun Katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah O’dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir.”  (Enam Suresi, 1-3)

Kemik iliğindeki kök hücre, Allah’ın izniyle hayranlık uyandırıcı bir yeteneğe sahiptir. Vücutta eksilen hücreleri hemen belirler ve özel bölünme yeteneği ile ihtiyaç olan hücrelerin niteliğinde, eksilen miktar kadar üretim yapar. Kök hücrenin bu mucizevi üretimi, vücut içinde hiçbir zaman bir dengesizlik olmaması, yaşamımızın sorunsuz şekilde devam edebilmesi için gerekli olan sebeplerden sadece biridir. Adeta bir asker gibi vücut tarafından istenilen herşeyi yapmaya kodlanmış bu hücre çeşitlerini kontrolü altında tutan güç Allah’tır ve Yüce Allah rahmetinden ötürü bu küçük canlıları insanoğlunun hizmetine vermiştir. Kök hücreleri Allah’ın yarattığı sayılamayacak kadar çok nimetlerden yalnızca bir tanesidir. Allah bu gerçeği ayetlerinde şöyle bildirmektedir:

 “Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”  (Nahl Suresi, 17–18)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."