Harun Yahya

Kuran’ın Bildirdiği Büyük Bir Mucize: Ad Kavmini Helak Eden Wabar Meteoru


Ad kavmini helak eden Wabar Meteoru Kuran’da nasıl tarif edilmiştir?

www.yeryuzundegezipdolasin.com

Geçmiş kavimlerin haberleri Kuran’daki ayetlerin büyük bir bölümünü oluşturur ve üzerinde önemle düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin büyük bölümü, (Peygamberlerimizi tenzih ederiz) kendilerine gönderilen elçileri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermişlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah’ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. 

Kuvvetin tüm sahibi olan Allah Kuran’da, bu helak olaylarının sonraki insanlara da birer ibret olması gerektiğini bildirmiştir. Kuran’da anlatılan helak olaylarının hemen hepsi, çağımızda yapılan arşiv araştırmaları ve arkeolojik bulgular sonucunda “görülecek” ve “bilinip-tanınacak” hale gelmiştir. Ad kavmini helak eden Wabar meteoru da, Kuran bildirilen bir mucizeyi ortaya çıkaran arkeolojik bulgulardandır.

 

Ad Kavminin Yaşadığı Ahkaf Adı Verilen Bölgenin Bulunduğu Enlem ile Ayet Numarası AynıdırKuran’da Ahkaf Suresi’nin 21. ayetinde Ad Kavmi anlatılmakta ve yaşadıkları yer olarak da Ahkaf bölgesi hakkında bilgi verilmektedir:

“Ad’ın kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti; hani o, Ahkaf’taki kavmini: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım” diye uyarmıştı.” (Ahkaf Suresi, 21) 

Ahkaf denilen bölge, bugün Suudi Arabistan’ın güneyinde, dünyanın en büyük kesintisiz kum çölü olarak bilinen Rub’al Khali çölüdür. Zaten “Ahkaf” kelimesi de “kum tepeleri” anlamına gelmektedir.

Detaylı inceleme yapıldığında çok şaşırtıcı benzerlikler olduğu dikkati çekecektir. Örneğin bu bölgeden geçen en yakın enlem numarası 21’dir. Ahkaf’tan bahsedilen ayetin numarası da 21’dir.

Wabar kraterleri olarak bilinen yerler 21 ve 22. enlemlerin tam ortasında 21.30 enlemindedir. Nitekim Ahkaf Suresinin 22. ayetinde  “tehdit ettiğin şeyi bize getir” şeklinde bir ifade vardır.

“Dediler ki: “Sen, bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan, tehdit ettiğin şeyi, bize getir.’'(Ahkaf Suresi, 22)

Rub-Al-Khali’de (Ahkaf bölgesi), siyah cam, beyaz kaya ve demir kırıklarıyla kaplı bir bölge vardır. Fizyon izi analizi ile yapılan deneylerde, yaklaşık 6400 yıl önce buraya meteor düştüğü saptanmıştır.  (Bu sonuçlar British Museum ve Smithson Enstitüsü’ne ait sonuçlardır.  Kaynak: Scientific American, Kasım 1998, çev. Gökben Coşkun) Bu meteora, Wabar ismi verilmiş ve meteorun parçalara ayrılarak oluşturduğu kraterlere de Wabar kraterleri denilmiştir.

www.kavimlerinhelaki.com

Kuran’da Ad Kavmini Helak Eden Bulut, Meteor Düşmesi Sonucu Oluşan Nükleer Patlamayla ÖrtüşmektedirAhkaf’a düşen bu meteorun demir-nikel karışımından oluştuğu ve meteorun Hiroşima’ya atılan atom bombası ile kıyaslanabilecek bir etki oluşturduğu kaynaklarda geçmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Ayetlerde Ad kavminin kendilerine geleni önce bir bulut zannettikleri, ardından çok şiddetli bir rüzgarın onları helak ettiği bildirilmekte ve bu etkiler güçlü bir nükleer patlama etkisi yapan meteor çarpmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir.

“Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur” dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.” (Ahkaf Suresi, 24)

“Rabbinin emriyle herşeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka, hiçbir şey(leri) görünemez duruma düştüler. İşte Biz, suçlu-günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız.” (Ahkaf Suresi, 25) 

Ad kavminin bulunduğu bölgeye düştüğü düşünülen meteor (Doğrusunu Allah bilir) ile ilgili Zariyat suresinde şu bilgiler verilmektedir:

“Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine köklerini kesen (akim) bir rüzgar gönderdik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp-kül gibi dağıtıyordu.” (Zariyat Suresi, 41-42)

Kuran’da geçen bu bilgiler detaylı incelendiğinde, kavime gelen azabın atom bombası etkisindeki bir meteor olabileceği anlaşılmaktadır:

41-) “Hani onların üzerine köklerini kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.”

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

41-) Ayetin Arapça Okunuşu: Ve fi adin iz erselna aleyhim erriyha elakiyme

• Erriyha: Rüzgar / Yardım, nusrat, devlet = üstünlük / Koku. Merhamet. Rızık. Kuvvet. Zafer, galebe. Efendilik. Hakimiyet

• Elakiyme: Akim, nesli kesik, kısır / Kupkuru, kuru / Kesik, sona eren. Hadım. Semeresiz, sonuç / netice / fayda getirmeyen (çaba, gayret, iş) 

Ayette bildirilen “köklerini kesen rüzgar”, ifadesi yine atom bombasıyla birlikte oluşan şiddetli rüzgarı anımsatacak niteliktedir. Nitekim Wabar meteorunun etkisi de atom bombası düzeyinde gerçekleşmiştir. Atom bombası patlamasından sonra gerçekleşen olaylar incelendiğinde bu benzerlik daha iyi anlaşılacaktır.

Atom bombası patlamasından 2 dakika sonra… Patlamanın etkisiyle yüksek düzeyde esen rüzgarlar, patlamayla oluşan mantar biçimindeki  radyoaktif  bulutu azar azar dağıtır  ve radyoaktif parçacıkları  atmosfere saçar. Yeryüzüne ulaşan bu radyoaktif döküntüler de geride ölü bir toprak bırakır.  İnsanlar içinse ölüme yol açar.

42-) “Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp-kül gibi dağıtıyordu.”

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

42-) Ayetin Arapça Okunuşu: Ma tezeru min şey’in etet aleyhi illa cealethu ke erremiyme

• Erremiyme: Çürümüş, çürüyen, kopan, parçalanan, süprüntü

Ayetteki  “mutlaka çürütüp-kül gibi dağıtıyordu.” ifadesine mutabık olarak;

Atom bombasıyla oluşan radyoaktif  bulutu rüzgarlar  azar azar dağıtır  ve radyoaktif parçacıklar atmosfere saçılır. Söz konusu bu radyoaktif döküntüler, çok küçük tanecikler olduklarından atmosferde daha yüksek katmanlara da çıkabilirler.

Bu döküntüler yeryüzüne düşmeden evvel, atmosferin üst tabakalarında esen rüzgarlar tarafından dünyanın çevresinde birkaç kez döndürülebilir. Bu nedenle radyasyon döküntüleri dünyanın dört bir yanına dağılabilir.

www.Kuraninbazisirlari.com

Allah’ın Peygamberler Vesilesiyle Bildirdiği Hükümlere Uymadıkları İçin Helak Olan KavimlerAllah’ın elçileri aracılığıyla insanlara yaptığı İlahi tebliğ, insanın yaratılışından beri bizlere ulaştırılmaktadır. Kimi toplumlar bu tebliği kabul etmişler, kimileri inkar etmişlerdir. Bazen inkarcı bir toplumun içinden küçük bir azınlık çıkmakta ve sadece bunlar elçiye uymaktadırlar.

Ancak kendisine tebliğ gelen kavimlerin çok büyük bir kısmı bunu kabul etmemişlerdir. Sadece Allah’ın elçisinin kendilerine getirdiği tebliği dinlememekle kalmamış, aynı zamanda elçiye ve ona uyanlara da zarar vermeye çalışmışlardır. Peygamberler, birçok kez (Peygamberlerimizi tenzih ederiz) “yalancılık, büyücülük, delilik, şımarıklık” gibi iftiralara maruz kalmış, hatta birçok kez kavmin önde gelenleri onları öldürmeye teşebbüs etmişlerdir.

Oysa ki, her peygamber, kavminden yalnızca Allah’a itaat etmesini istemiştir. Bunun karşılığında para ya da başka bir dünyevi çıkar talep etmemişlerdir. Kavimlerinin üzerine bir zorlayıcı da olmamışlardır. Allah’ın elçileri gönderildikleri toplumu gerçek din ahlakına davet etmiş ve kendilerine uyanlarla birlikte o toplumdan farklı üstün bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Yüce Allah peygamberlere yaptıkları itaatsizlik sebebiyle de bu kavimleri helak etmiştir. Ad Kavmi de bu örneklerden biridir.

Allah Kuran’da, Ad Kavmi’nin kibirlenme nedeniyle doğru yoldan saptığını bildirir ve “yeryüzünde haksız yere büyüklenerek, ‘kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş?’” dediklerini haber verir. Ayetin devamında ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“...Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah’ı görmediler mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür...” (Fussilet Suresi, 15)

İşte insanın yapması gereken, bu değişmez gerçeği her zaman görmek, en büyük ve en üstün olanın her zaman için Allah olduğunu ve sadece O’na kulluk etmekle kurtuluşa erişilebileceğini bilmektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bir hadisinde Allah’a imanın önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:“Sana, arşın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? Şöyle dersin: “La havle vela kuvvete İlla Billah” (Allah’tan başka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardır.) O zaman Allah buyurur ki: “Kulum teslim oldu ve selamet buldu.”Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3)

Kaynak: http://www.aktuelbilim.com/bilimsel-makaleler/atom-bombasinin-etkileri/#ixzz1s9C7fh2x

Şuara Suresi'nde Ad Kavmi

Ad Kavmi hakkında bilgi verilen diğer bir sure ise Şuara Suresi’dir. Bu surede Ad Kavmi’nin bazı özelliklerine dikkat çekilir. Buna göre Ad, “yüksek yerlere anıtlar inşa etmekte” ve “ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları edinmekte” olan bir kavimdir. Ayrıca bozgunculuk yapıp, zorbaca davranmaktadır. Hz. Hud (a.s.), kavmini uyardığında ise, onun sözlerini ayette bildirildiği üzere “geçmiştekilerin geleneksel tutumu” olarak yorumlamışlardır. Başlarına bir şey gelmeyeceğinden de son derece emindirler. Ayetlerde bu durum şöyle haber verilmektedir:

Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Hud: ‘Sakınmaz mısınız?’ demişti. ‘Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının. Size hayvanlar, çocuklar (vererek) yardım etti. Bahçeler ve pınarlar da. Doğrusu, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.’ Dediler ki: ‘Bizim için fark etmez; öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da. Bu, geçmiştekilerin ‘geleneksel tutumundan başkası değildir. Ve biz azap görecek de değiliz.’ Böylelikle onu yalanladılar, Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.” (Şuara Suresi, 123-140)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."