Harun Yahya

Ahmet Akgündüz hocamızın ''Bediüzzaman Hazretleri'nin seyyid olduğu'' iddiası doğru değildir!


AHMET AKGÜNDÜZ:


“Allah'a şükür Osmanlı’nın o zaman Bitlis’in bağlı bulunduğu Musul’daki 123 vesika şu anda benim arşivimde. Ve 32 nesille Bediüzzaman Hazretleri’nin ta Resullullah’a kadar uzanan baba tarafından Hz. Hasan’ın torunu, Abdülkadir Geylani’nin oğlu Abdülaziz’in torunu, anne tarafından da Hüseyni yani seyyid olduğu ortaya çıktığı gibi Musul’daki sicilli nüfus defterinde, isminin de yine Muhammed Said olduğunu görüyoruz.” (4 ŞUBAT 2012,http://www.harunyahya.org/tr/eserler/116702/Ahmet-Akgunduz-Hoca-Bediuzzaman-Hazretlerinin-Seyyid-Oldugunu-Iddia-Ediyor-)


Ahmet Akgündüz Hoca, Hutbe-i Şamiye Ekseninde İslam Birliği ve Küresel Barış Konferansı’nda yapmış olduğu konuşmada Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin ‘seyyid olduğunu’ iddia etmiş ve bu konuda ELİNDE BELGELER OLDUĞUNU öne sürmüştür. Ancak bu konuşmayı yaptığı 4 şubat 2012 tarihinden bu yana, 4 aydır HİÇBİR BELGE GÖSTERMEMİŞTİR!

Eğer Ahmet Akgündüz Hocamız’ın elinde iddia ettiği gibi bu belgeler varsa, yapması gereken uzun uzun “elimde belgeler var” demek değil, bunları göstermektir. İddia edildiği gibi Üstadımız’ın seyyidliğini ortaya koyan bir belge varsa bunu göstermenin Akgündüz Hoca’yı herhangi zor durumda bırakacak bir yönü yoktur.

Bediüzzaman Hazretleri, tüm yaşayanlarının Kürt olduğu gayet iyi bilinen Bitlis’in Nurs köyünde dünyaya gelmiştir ve Kürttür. Bediüzzaman risalelerde birçok kez “Kürt” olduğunu ifade ederek bu gerçeği delillendirmiştir (Münazarat, s.84; Tarihçe-i Hayat, s.228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaları, s.18).

Üstadımız’ın Kürt olması, Selahattin Eyyubi’nin soyundan gelmesi büyük bir güzelliktir; dolayısıyla bunu samimiyetsizce tevil etmeye çalışmak çok yanlıştır.

Nitekim zaten eğer aksi olmuş olsa, şu anda da Bediüzzaman’ın şeceresi bellidir. Gidip nüfus idaresinden bakmak; yani seyyid mi, şerif mi, hangi soydan geldiğini tespit etmek kolaylıkla mümkündür. Dolayısıyla Ahmet Akgündüz hocanın iddia ettiği gibi bir şey olmuş olsaydı bu zaten bu yolla tespit edilir ve açıkça da söylenirdi. Böyle bir durumun gerçekleşmemiş olması, Bediüzzaman Hazretleri’nin açıkça ifade ettiği gibi gerçekte “seyyid” olmamasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca eğer Bediüzzaman seyyid olmuş olsaydı, bunu gizlemesi için hiçbir sebep de yoktu. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak, Müslümanlar için büyük bir şereftir. Dolayısıyla Bediüzzaman da eğer seyyid olsaydı, onurla ve şerefle “Evet seyyidim, şerifim, ama Mehdi değilim” derdi. Zaten “seyyid olduğunu kabul etmesi, Hz. Mehdi (as) olduğunu da kabul etmesini” gerektiren bir konu değildir. Ancak buna rağmen seyyid olmadığını çok açık bir şekilde pek çok kez belirtmiştir.

ÜSTADIMIZ DEFALARCA “SEYYİD OLMADIĞINI” SÖYLEMİŞTİR


BEN, KENDİMİ SEYYİD BİLEMİYORUM. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki AHİR ZAMANIN O BÜYÜK ŞAHSI (yani Hz. Mehdi (as)) AL-İ BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR.  (Emirdağ Lahikası, s. 247-250)... HEM MEHDİLİK İSNADINI HİÇ KABUL ETMEDİĞİMİ BÜTÜN KARDEŞLERİM ŞEHADET EDERLER. Hatta Denizli’deki ehli vukuf eğer Said Mehdiliğini ortaya atsa bütün şakirtleri kabul edecek dediklerine mukabil, Said itiraznamesinde demiş ki: “BEN SEYYİD DEĞİLİM MEHDİ SEYİD OLACAK” DİYE ONLARI REDDETMİŞ... (Şualar, On Dördüncü Şua, s. 365)


ÜSTADIMIZ, HADİSE GÖRE, “SEYYİD OLANIN, “DEĞİLİM” DEMESİNİN HARAM OLDUĞUNU” SÖYLEMİŞTİR


Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan) haram oldukları gibi... hadis ve Kuran’da dahi, ziyade veya noksan etmek memnu’dur (yasaklanmıştır). (Muhakemat, s. 52)


Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’na, Peygamberimiz (sav)’in “seyyid olan bir insanın, ‘BEN SEYYİD DEĞİLİM’ demesinin haram olacağı”yla ilgili hadisini de eklemiş ve böylece “kendisinin seyyid olmadığını” söylerken kesin doğru sözlü olduğunu önemle vurgulamıştır.

Dolayısıyla “Bediüzzaman seyyiddi, ama bunu gizledi” sözleriyle ortaya çıkanlar, aynı zamanda Bediüzzaman’ın harama girdiğini yani ‘harami’ olduğunu da iddia etmektedirler (Bediüzzaman’ı tenzih ederiz).

Yaşadığı asrın müceddidi; yüzlerce insana ışık tutup hidayetine vesile olmuş büyük bir İslam alimini böyle bir iftira ile itham etmek kabul edilebilir değildir. Bu nedenle Ahmet Akgündüz hoca da, “Tüm belgeler benim arşivimde, ama açıklamıyorum” derken, Bediüzzaman Hazretlerini böyle bir itham altında bıraktığını unutmamalıdır.

ÜSTADIMIZ, KENDİSİNİN SADECE “MANEN SEYYİD OLDUĞUNU” İFADE ETMİŞTİR

Bediüzzaman Hazretleri, risalelerde “seyyid olmadığını” ve “seyyidliğin gizlenmesinin haram olduğunu” belirtmesinin yanı sıra “kendisinin YALNIZCA MANEN SEYYİD olduğunu” da dile getirmiştir. Yani seyyid olmadığını belirtmiş ama, “Hz. Ali (as)’ın bir veled-i manevisi; manevi evladı”, “Hz. Ali (as)’dan hakikat dersi almış almış biri olarak, hem ben hem de diğer nur talebeleri manen bir anlamda seyyid ve şerif sayılırız” demiştir. Ancak çok açıktır ki Peygamberimiz (sav)’ın, Hz. Mehdi (as) için bildirdiği seyyidlik için “neseben” yani “genetik” olarak Peygamberimiz (sav)’in soyundan olmak gerekmektedir.GERÇİ MANEN BEN HZ. ALİ'NİN (R.A.) BİR VELED-İ MANEVÎSİ HÜKMÜNDE ondan hakikat dersini aldım ve Âl-i Muhammed (a.s.m.) bir manada hakikî Nur şakirtlerine şamil olmasından, ben de Âl-i Beyt'ten sayılabilirim (Lem'alar, s. 22.)

Bedî' mânâsında olan Celcelûtiye kasidesinde İmam-ı Ali'nin (r.a.) çok cihetlerle Risale-i Nur'a sarahat derecesine yakın işarâtı içinde, Bediüzzaman ismini Risale-i Nur'a vermesinden, bana emaneten verilen o ismi Risale-i Nur'a iade ettiğimi yazmışım. Bununla beraber, "BEN DE MÂNEVÎ ÂL-İ BEYTTEN SAYILABİLİRİM" demekten maksadım, bir kısım müçtehidlerin, “Onun âilesine ve ashabına selâm olsun” duasında, "Seyyid olmayan, fakat ehl-i takvâ bulunanlar o duada dahildirler" dediklerinden, o umumî duada benim de bir hissem bulunması için ricakârâne bir tevildir. Yoksa, o hatâkârane mânâ hiç hatırıma gelmemiş. (Şualar, 14. Şua, sayfa: 358 )Bediüzzaman, “manen seyyid sayılırım” derken ne kastettiğini, “Ben de manevi Âl-i Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım, bir kısım müçtehitlerin onun ailesine ve ashabına selam olsun duasında, seyyid olmayan fakat ehl-i takva bulunanlar o duada dahildirler dediklerinden, o umumi duada benim de bir hissem bulunması için ricakarane bir tevildir” sözleriyle açıklamış ve “ben de bu sözleri o anlamda söylüyorum” demiştir.

Üstadımız bu konuşmalarıyla, kendisinin sadece manen seyyid sayılabileceğini; ama Al-i Beytten yani “neseben” Peygamberimiz (sav)’in soyundan olmadığını açık ve net olarak açıklamıştır. Bu konuda herhangi bir tevil yapılmaması için de, “seyyid olan biri seyyid olmadığını söylerse bu haram olur” diyerek de bu konuyu kesinleştirmiştir.

Dolayısıyla itibar edilmesi gereken Akgündüz Hocamız’ın var olduğunu iddia ettiği ama göstermekten ısrarla kaçındığı bazı sözde belgeler değil, Üstadımız’ın açık ve net beyanlarıdır.

ÜSTADIMIZ, “HZ. MEHDİ (AS)’IN SEYYİD OLACAĞINI” SÖYLEMİŞTİR


İkincisi: ÂHİR ZAMANIN O BÜYÜK ŞAHSI, ÂL-İ BEYT'TEN OLACAK...” (Şualar, 14. Şua, sf. 381, 382)Madem adeti öyle cereyan ediyor, AHİR ZAMANIN EN BÜYÜK FESADI ZAMANINDA, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD, hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD, hem HAKİM, hem MEHDİ, hem MÜRŞİD, hem KUTB-U AZAM OLARAK BİR ZAT-İ NURANİYİ GÖNDERECEK VE O ZAT DA, EHL-İ BEYT-İ NEBEVİDEN OLACAKTIR. (Mektubat, sf. 422)Hem bu üç vezaifi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda, AL-İ BEYT-İ NEBEVİ'NİN (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in soyunun) CEMAAT-İ NURANİYESİNİ (nurani cemaatini) TEMSİL EDEN HAZRET-İ MEHDİ'DE VE CEMAATİNDEKİ ŞAHS-I MANEVİDE ANCAK İÇTİMA EDEBİLİR. (Kastamonu Lahikası, s. 139)


PEYGAMBERİMİZ (SAV), “HZ. MEHDİ (AS)’IN SEYYİD OLACAĞINI” BİLDİRMİŞTİR


Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (cc) benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı (Hz. Mehdi (as)'ı) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi (as), kızım Fatıma'nın neslindendir. (Sünen-i İbn Mace, 10/348)

Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. (En-Necmu's Sakıb, Ukayli)

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

Hz. Mehdi (as), benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."