Harun Yahya

Vücudumuzdaki Özel Koruyucu SistemlerBacak ve kollarımızın ani zorlanmalarda kendilerini korumaları nasıl gerçekleşir?

Treg hücrelerinin vücudumuzdaki koruyuculuk görevi nedir?

Vücudumuzda açığa çıkan karbonmonoksitten niçin zehirlenmeyiz?

Biyolojik saatimiz olmasaydı ne olurdu?

Niçin esnediğimizi hiç düşündünüz mü?


İnsan bedeni kusursuz bir savunma sistemiyle yaratılmıştır. Her insanın bedeninde var olan pek çok detay, günlük hayatta bize olağan gelen vücut reaksiyonlarımızı düzenler. Allah’ın bedenimizde yarattığı koruma kalkanlarından birkaçı şöyledir:


Amortisör Görevi Gören Tendonlar:Kasların kemiklere tutunabilmesini sağlayan yapılara tendon adı verilir.  Tendonlar olmadan günlük aktiviteleri bile yerine getirmek mümkün değildir.  Tendonların öncelikli görevi kasın karşı koyduğu ağırlığın yükünü eklem hareketinin gerçekleşebilmesi için sert olan kemik yapıya aktarmaktır. Bacaklarımız ve kollarımızın ani zorlanmalara verdiği tepkiler üzerine yapılan çalışmalar ve deneyler göstermiştir ki; tendonlar vücudumuzda darbe emici olarak rol alırlar ve herhangi bir darbe sırasında açığa çıkan enerjiyi bacak kasları tepki vermeden önce emerler. Amortisör gibi davranan tendonlar böylece bacak kaslarını korurlar. Tendonlar kas darbeyi almadan önce yay gibi hızlı bir şekilde gerilirler. Saniyenin onda biri kadar bir süre sonra kaslar kendilerine düşen görevi yerine getirirler ve daha sonra tendonlar daha yavaş bir gerilimle kasların başlattığı hareketi yumuşatırlar ve  emdikleri enerjiyi kaslara aktarırlar. Rabbimiz’in yarattığı bu sistem sayesinde kaslar ciddi hasarlardan korunmuş olur. 


Kolonlarda Güvenlik Sağlayan T Hücreleri:Bazı mikroplar vücudumuza aldığımız besinlerin sindirimine yardımcı olurlar. Ama vücudumuzdaki bağırsaklarda hem zararsız hem de zararlı mikroplar gezinmektedir. Ancak bununla birlikte vücudumuzdaki bu koridorlarda adeta devriye gezen güvenlik görevlileri gibi çalışan ve yabancıların kimlik bilgilerini kontrol eden ajanlar da vardır. Bu ajanlar, Treg hücresi adı verilen özel beyaz kan hücreleridir ve Rabbimiz’in ilhamı ile faydalı mikropları zararlılardan ayırt edebilirler. T hücreleri olarak da bilinen Treg hücreleri bağışıklık sistemini düzenleyici bir görev de yaparlar. Eğer düzenleyici T hücreleri uygun biçimde görevlerini yapamazlarsa bu durumda bağışıklık sistemi hastalıkları oluşur. Vücudumuzun savunma sisteminde önemli bir görev üstlenen T hücreleri evrendeki herşey gibi kendi yaratılışlarına uygun hareket ederler. Yüce Allah Kuran’da bu gerçeği şu şekilde bildirmektedir:

“Ve ‘kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman;” (İnşikak Suresi, 2)


Kulak Amplifikatörleri    (ses yükselticileri):

Allah kulağın salyangoz bölümünde prestin adı verilen bir motor protein yaratmıştır. Bu motor protein müziklerin tüm detaylarından zevk almamızı sağlayan mükemmel bir amplifikatör sistemin parçasıdır. Ses basıncı dalgaları son derece zayıf olabilirler; kulak zarı ve kemikçikler ses dalgalarını yükseltmek için kendi üzerlerine düşeni yaparlar. Ancak yine de ses dalgası son derece kısık kalabilir ve iç kulaktaki kohlea (salyangoz) içinde, daha da güçlendirme gerekebilir.


Bilindiği gibi işitme sırasında ortamda yayılan ses dalgalarının kulak zarını hareketlendirmesiyle oluşan titreşimler, çekiç, örs ve üzengi adı verilen kemikler üzerinden iç kulaktaki salyangoz (kohlea) adlı duyma organının içini kaplayan sıvıya aktarılırlar. IHC adlı iç tüy hücreleri titreşimleri, elektrik sinyallerine dönüştürür. Özellikle kısık seslerde olduğu gibi titreşimlerin zayıf geldiği durumlarda, IHC hücrelerinin algılama kabiliyeti düşmeye başlar. İşte bu noktada devreye OHC hücreleri (dış tüy hücreleri) girer. OHC hücrelerinin zarında bulunan silyaların (uzantı) titreşimlerle birlikte ileri geri hareket etmesi, hücre ile ortam arasındaki iyon trafiğinin düzenlenmesini sağlar. OHC hücreleri içindeki iyonların yoğunluğu, hücre zarındaki voltaj farkının, bu voltaj farkı da prestin proteininin şeklinin düzenlenmesine yardım eder.

Prestin, hücre zarındaki voltaj farkının azalmasıyla kısalıp, artmasıyla uzayabilen bir motor proteindir. Prestin motorları ihtiyaç duydukları enerjiyi kulağa gelen ses titreşimlerinden elde ederler. Hücre zarlarındaki bütün prestin moleküllerinin senkronize bir şekilde uzayıp kısalmaları, hücrenin de uzayıp kısalmasına yol açar. İşte bu hareket, kohlea içindeki sıvıda ilerleyen zayıf titreşimleri tekrar kuvvetlendiren ve IHC hücreleri tarafından algılanabilmelerini sağlayan bir pompa vazifesi görür. Dolayısıyla en zayıf fısıltıları dahi duymamız için moleküler seviyede prestin molekülleri vazifelendirilmiştir. Kulağa yüksek şiddette sesler geldiğinde ise, güçlü olan titreşimlerin OHC hücreleri tarafından daha da kuvvetlendirilmesi önlenir. Kısık sesler kulaklarımıza ulaştığında hareket kabiliyeti zirveye çıkartılan prestinin bu özelliği yüksek titreşimli seslerde elinden alınır.

Rabbimiz’in kulaklarda yarattığı bu mükemmel sistem sayesinde etrafımızdaki kısık sesleri en güzel biçimde duyabilir ve dahası yüksek seslerden aşırı rahatsızlık duymayız.

Havadaki başıboş titreşimlerin yüksek ve düşük frekanslı seslere dönüşmesi ve bu seslerin bir et parçası tarafından algılanması, aklı ve şuuru olmayan hücrelerin uzayıp kısalarak sesin şiddetini ayarlaması elbette büyük bir mucizedir. Bu üstün özellik gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki herşeyi yaratan Yüce Allah’ın yaratmasıdır:

“O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz?” (Müminun Suresi, 78) 


Biyolojik Saat:Vücudumuzda bir iç saat vardır. Vücut saatimizi, dünyanın kendi çevresindeki dönme hareketi nedeniyle ortaya çıkan aydınlık-karanlık döngüsüne göre ayarlayan bu biyolojik saate sirkadiyan saat adı verilir.

Yüce Allah’ın üstün aklının ve detay sanatının delillerinden biri olan bu saat sistemi vücudumuzun tamamına yayılmıştır. Beynin hipotalamus bölgesinde bulunan Suprakiazmatik Çekirdekler (SCN hücreleri) adı verilen yaklaşık 10 bin adet sinir hücresi bu saatin merkezidir. SCN hücreleri vücudumuzdaki birçok fizyolojik aktiviteyi kontrol etmektedir. Canlılardaki sirkadiyan saat dört temel gen tarafından kontrol edilmektedir ve bu genler sadece SCN bölgesi dışında vücudun hemen hemen tüm dokularında bulunmaktadır.

Biyolojik saat 24 saate ayarlı bir ritimdir ve Rabbimiz tarafından özel olarak programlanmıştır. Kuran’da Rabbimiz biyolojik saatin varlığına bir ayette şöyle dikkat çeker: 

“O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp-çalışma (zamanı) kılandır.”(Furkan Suresi, 47)

Eğer biyolojik saatimiz olmasaydı gün içinde aniden üşümeye başlayabilir, aniden uykuya dalabilir, aniden kan basıncımız artabilir ve bunlar gibi birçok başka rahatsızlık yaşayabilirdik. Ancak Allah’ın bedenimizde var ettiği biyolojik saat sayesinde sağlıklı bir şekilde günlük işlerimizi sürdürebiliriz.


Zehir Koruması:

Vücudumuzda düşük seviyeli karbon monoksit zehirlenmesinden bizleri koruyan mekanizmalar vardır.Karbon monoksit normal şartlarda kanda oksijen taşıyan hemoglobin molekülüne hızla bağlanabilmektedir. Hemoglobindeki demir atomuna karbonmonoksit (CO) bağlanırsa Karbonmonooksihemoglobin (HbCO) oluşur ve dokulara oksijen (O2) taşıma yeteneği azalır. Bu durum karbon monoksit zehirlenmesi olarak bilinir. Hemoglobinin karbon monoksite olan ilgisi oksijene olan ilgisinden 220 kat fazladır. Bu nedenle ortamdaki çok küçük miktardaki CO bile kanda toksik konsantrasyonda Karbonmonooksihemoglobin (HbCO) oluşmasına neden olur.  Ancak hemoglobin karbon monoksitin varlığını algıladığında bir enerji patlamasıyla yapısını değiştirir ve düşük konsantrasyonlu karbon monoksit molekülü hemoglobine hızla bağlanamaz, bağlanmak için mücadele eder. Böylece Rabbimiz’in yarattığı doğal metabolik süreçler sonucu açığa çıkan düşük seviyeli karbonmonoksitten zehirlenmeyiz.


Temizlik Ekibi:Bebek rahim içinde gelişirken ve kök hücreler doku ve organları meydana getirirken çok fazla temizlik gerekir ve vücut bu temizleme işlemini kendi kendine gerçekleştirir.  Temizleme işlemini hücrelerimizin çöp fabrikaları diyebileceğimiz proteazomlar adı verilen organcıklar yapar. Proteazomlar sadece hasarlı proteinleri tıpkı elektrik süpürgesi gibi temizler. Bu kusurlu proteinleri emerek onları bir taraftan toplarken, diğer taraftan da parçalayarak zararsız hale getirirler. Proteazomların parçalanması gereken proteinler ile gerekli proteinleri birbirinden nasıl ayırdıkları hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Allah proteazomların yanı sıra hücreleri kalıtsal zarardan koruyan ve yenileyen başka mekanizmalar da yaratmıştır. Embriyodaki özelleşmemiş hücrelerde protein hasarları oldukça fazla iken, bu hasarın daha sonra önemli ölçüde azaldığı bilinmektedir. Hatta hücre farklılaşmasından birkaç gün sonra, protein hasarının % 80-90 oranında azaldığı görülmüştür. Burada anlatılanlar, hücrenin içinde gerçekleşen milyonlarca olaydan sadece bir tanesinin, küçük bir ara aşamasıdır. Bu şuuru, bilgiyi, aklı, beceriyi, sorumluluk hissini ve işbirliği gerektiren davranışları şuursuz atomların göstermeleri kesinlikle mümkün değildir. Tüm bu şuurlu ve planlı işlerin düzenleyicisi ve yöneticisi elbetteki alemlerin Rabbi Allah’tır.


Esnemenin Soğutucu Etkisi:Sebebi henüz tam olarak bilinmemekle birlikte yapılan son araştırmalar esnemenin vücudun beyni serinletmesi için bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Esnemenin soğutucu etkisi, çenenin gerilmesi sonucu beyne doğru kan akışının artması, aynı zamanda derin nefes alımıyla çevreyle ısı alışverişi etkileşimi sonucu ortaya çıkar.


Yüce Allah Kusursuzca Var Edendir
Vücudumuzu incelediğimizde istem dışı işleyen organlara ait, kendi kendini koruyan, iyileştiren ve hiç şaşmadan işleyen hayranlık uyandıran sistemlerle karşılaşırız. Çeşitli yöntemler geliştirmek, anlaşmak, plan yapmak ve bu planlar doğrultusunda mükemmel bir organizasyon ile hareket etmek gibi vasıfların bilinci olmayan hücrelerden veya organlardan beklenemeyeceği açıktır. Bir insan topluluğu dahi, böylesine kusursuz bir biçimde organize olarak hareket edip yapacaklarını aksatmadan, unutmadan, şaşırmadan, karmaşa çıkarmadan yerine getiremez. Tüm sistemleri kusursuz şekilde rahmetiyle kontrol eden Yüce Allah, vücudumuzu da mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır. Öğrendiğimiz her bilgi, bize Allah’ın yüceliğini ve üstün kudretini kanıtlayan yaratılış delillerindendir. Bir Kuran ayetinde Rabbimiz’in yaratma sanatı şöyle bildirilmiştir: 

“Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı...” (Mümin Suresi, 64)


 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."