Harun Yahya

Dindar Hıristiyanlar Papa'ya bu soruları sormalılar!


Son dönemlerde yaptığı bir açıklama ile Vatikan, tüm dünyaya Darwin’in evrim teorisine ılımlı baktığını belirterek, Hıristiyanlıktaki yaratılış inancı ile biyolojik evrimin birbirini tamamladığı şeklinde bir iddiada bulundu. Papa’nın Darwin’e bakış açısını anlatan bu açıklama ile Hıristiyanlığın sembolü olan Vatikan, şaşırtıcı, hatta tedirgin edici bir izahın hamiliğini üstlenmiş oluyordu.
Allah inancı ile ve Hıristiyanlık ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu açıklamalar karşısında, Hıristiyanlık adına son derece tedirgin edici bu izahların gerçekten de Vatikan’a ait olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. İşte bu nedenle SAMİMİ DİNDAR OLAN HIRİSTİYANLAR, PAPA’YA ŞU SORULARI YÖNELTMELİDİRLER:
1.       Tüm Hıristiyan ve Müslüman alemi Hz. İsa’nın nüzulünü beklemektedir. Acaba Hz. İsa geldiğinde, Meryem oğlu İsa’nın gözlerinin içine bakıp “sen evrimle oluştun” diyebilecek misiniz?
2.       Allah Hz. İsa’yı Katına almıştı. Hz. İsa’nın ikinci kez yeryüzüne inişini evrimle nasıl açıklayacaksınız?
3.       İncil’de ve tüm kutsal kitaplarda bildirilen Cebrail, Mikail ve diğer tüm melekler evrimle mi oluştu sizin inancınıza göre?
4.       Yine Kitab-ı Mukaddes'te ve Kuran’da bildirilen cinler de evrimle mi oluştu?
5.       Şeytan da mı evrimle var oldu?
6.       Hz. Musa’nın yere attığı anda, beslenen, üreyen, kanlı canlı yılana dönüşen asası da mı evrimle oluştu?
7.       Hz. İsa’nın çamurdan yaptığı ve üfürmesiyle canlanarak uçan kuş da mı evrimle var oldu? (Al-i İmran Suresi, 49)

Dindar Hıristiyanlar ve basın, bütün bu soruları Papa’ya yöneltmelidirler. Samimi dindarlar için ancak bu sorulardan alacakları cevapların bir geçerliliği söz konusu olacaktır. Basında Vatikan adına verilmiş olan izahların değil, bu soruların cevaplarının Vatikan’ın izahı olarak kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla şu an hali hazırda, bu soruların cevaplarını beklemeden, bir kısım basında Papa’nın evrimle ilgili açıklamaları olarak yer alan izahlara itibar etmemek gerekmektedir.
Ancak eğer gerçekten de Vatikan tarafından yapıldığı iddia edilen bu izahlar doğruysa, o zaman masonlar ve ateist siyonistler tarafından Papalığa baskı yapıldığı sonucu ortaya çıkar. Eğer masonlar ve ateist siyonistler tarafından böyle bir baskı söz konusuysa, Papa’nın gerçekleri savunması engelleniyorsa, o zaman durum son derece vahimdir. Bu durumda, Darwinist diktatörlüğün bir sınırı yok demektir. Bu çirkin hegemonyanın duracağı bir nokta yok anlamına gelir. Vatikan’ın da bu kirli oyuna alet edilmiş, gerçekleri savunmaktan, dürüstçe söylemekten men edilmiş olduğu sonucu ortaya çıkar.
Fakat şu bir gerçektir ki, Darwinist diktatörlüğün kirli oyunlarına rağmen, tüm dünya halkları artık evrimin bir sahtekarlık olduğunu anlamış bulunmaktadırlar. Yeraltından çıkarılmış olan fosillerin sayısının 100 MİLYONU GEÇTİĞİNİ ve bunlardan BİR TANESİNİN BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI öğrenmişlerdir. Bunların tümünün, mükemmel özelliklere sahip mükemmel yaratılmış canlılar olduğunu, hatta bir kısmının milyonlarca yıllık YAŞAYAN FOSİLLERİ temsil ettiğini delilleriyle görmüşlerdir. Bu delilleri bizzat kendileri incelemişlerdir. İnsanlar, Darwin’in 150 yıl önceki kehanetinin doğru çıktığını açıkça görmüşlerdir. Darwin, 150 yıl önce, Türlerin Kökeni kitabında şu kehanette bulunmuştur:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün DOĞA BİR KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, tam olarak TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR.[1]

Darwin, bu açıklamasıyla ara fosillerin olmadığını ve bulunamadığı takdirde teorisinin çökmüş olacağını itiraf etmiştir. Şu anda, 21. yüzyılda, yeraltından 100 MİLYON FOSİL ÇIKARILMIŞTIR VE BUNLARIN BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Yeryüzünün neredeyse tamamı kazılmıştır, fakat mümkün olsa ve yeraltından 100 milyon fosil daha çıkarılsa, yine BİR TANE BİLE ARA FOSİL BULUNAMAYACAKTIR. Çünkü EVRİM TEORİSİ bir yalandır, 150 yıldır tüm dünyayı etkisi altına almış TARİHİN EN BÜYÜK KİTLE ALDATMACASIDIR.
Artık insanlar, ARA FOSİL DİYE BİR ŞEY OLMADIĞINI, PROTEİNLERİN TESADÜFEN OLUŞAMAYACAKLARINI, yıllarca Darwinistler tarafından insanın hayali evrimine delil gösterilmeye çalışılan KAFATASLARININ TÜMÜNÜN SAHTE OLDUĞUNU bilmektedirler. Darwinistlerin sahtekarlık yaptıklarını, SAHTE FOSİLLER ÜRETTİKLERİNİ, bunları halen müzelerde sergilemekten gocunmadıklarını bilmektedirler. Ara fosil diye gündeme getirilen canlıların soyu tükenmiş canlılar üzerinde yapılmış spekülasyonlardan ibaret olduğunu artık insanlar biliyorlar. İşte bu nedenle evrim yalanlarına artık itibar etmiyorlar. Vatikan’ın evrim teorisini kabulü ve kiliselerin evrim konferansları düzenlemeleri bu gerçeği değiştirmeyecektir. Bugün Türkiye’de evrime inananların oranı %5, Amerika’da %21[2], Darwin’in anavatanı İngiltere’de ise sadece %25’dir[3]. Ve bu oran gitgide azalmakta, insanlar evrim teorisinin yıkılıp yok olduğuna şahit olmakta ve dine yakınlaşıp, her şeyi yoktan var eden Yüce Kudret Sahibi Allah’a yönelmektedirler. Darwinistlerin, masonların ve ateist siyonistlerin oyunları artık kesin olarak kendilerine dönmüş durumdadır.
 
Kitab-ı Mukaddes’te Melekler:
Daniel 8
8:16 Bir insan sesinin Ulay Kanalı'ndan, "Ey Cebrail, görümün ne anlama geldiğini şuna açıkla" diye seslendiğini duydum.
8:17 Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım.
Daniel 9:21
Daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam -Cebrail- akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi.
Luka 1
1:19 Melek ona şöyle karşılık verdi: "Ben Allah'ın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim.
1:26-27 Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Allah, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.
Yahuda 1:9
 Oysa Başmelek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı.


 
Kitab-ı Mukaddes’te Cinler
 Yasa'nın Tekrarı 32:17
Tanrı olmayan cinlere, tanımadıkları ilahlara, atalarınızın korkmadıkları, son zamanlarda ortaya çıkan yeni ilahlara kurban kestiler.
Mezmurlar 106:37
Oğullarını, kızlarını cinlere kurban ettiler.

Matta 9
9:32 Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler.
9:33 Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir" diyordu.
9:34 Ferisiler ise, "Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor" diyorlardı.
Luka 11
11:15 Ama içlerinden bazıları, "Cinleri, cinlerin önderi Baalzevul'un* gücüyle kovuyor" dediler…
11:19 Eğer ben cinleri Baalzevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak.
11:20 Ama ben cinleri Allah'ın eliyle kovuyorsam, Allah'ın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
Luka 9:1


İsa, Onikiler'i yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi.
Luka 8:31
Cinler, dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular.
Matta 17:18
İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti.
 
Kitab-ı Mukaddes’te Şeytan
1. Tarihler 21:1
Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı.
Eyüp 2:7
Böylece şeytan RAB'bin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı.
Matta 4:10
İsa ona şöyle karşılık verdi: "Çekil git, şeytan! 'Allah'ın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin' diye yazılmıştır."
Markos 3:26
Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse, artık ayakta kalamaz; sonu gelmiş demektir.
Markos 1:13
İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O'na hizmet ediyordu.
Luka 22:31
"Simun, Simun, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır.
Romalılar 16:20
Esenlik veren Allah çok geçmeden Şeytan'ı ayaklarınızın altında ezecektir...
 
2. Korintliler 2:11
Öyle ki, şeytan'ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. 
1. Timoteos 5:15
Kimisi zaten sapmış, şeytan'ın ardına düşmüştür.
 


[1] Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280
[2] http://wwrn.org/article.php?idd=30275
[3]  2 Şubat 2009, Riazat Butt, "İngilizlerin sadece %25'i Darwin'in evrim teorisine inanıyor"

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."