Harun Yahya

Yenilginin adı Darwin


Vatan gazetesi internet sitesinde 18 Şubat 2009 tarihinde “Dehanın Adı Darwin” başlıklı bir yazı yayınlandı. Mine G. Kırıkkanat imzalı bu yazıda, son iki yüzyılın en büyük kitle aldatmacasının başmimarı Darwin bir deha olarak tanıtılıyordu. Kırıkkanat yazısında, Darwin’in bilimsel bir çığır açtığı ve açılan bu çığırın bilimsel gelişmelere özellikle genetik bilimine yön verdiği gibi bir açıklamada bulunmuştu. Dahası, Kırıkkanat, Darwin’i inkar ettiği için Türk halkının bilimsel gelişmelerden habersiz, hatta geri kalmış olduğunu iddia ediyordu.

Ancak Mine G. Kırıkkanat’ın yaptığı izahlardan, kendisinin bilimsel gelişmelerden ve Darwinizm’in dünyada artık kabul edilmeyiş sebebinin bilimdeki ilerlemeler olduğundan habersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki açıklamaları Sayın Kırıkkanat’ın dikkatine sunuyoruz.

Darwin, bundan 150 yıl önce hiçbir bilimsel temeli olmayan bir teori ortaya atmıştır. Ve ardından Türlerin Kökeni kitabında, hayali ara formların yokluğu karşısında teorisinin çöküşe uğrayacağını açıkça itiraf etmiştir. Darwin’in bu itirafı şu şekildedir:Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.1

 
İşte Darwin’in bu öngörüsü gerçekleşmiş, hayali ara fosiller gerçekten de bulunamamıştır. Bulunması imkansızdır çünkü canlılar arasında böyle bir ara geçiş yaşanmamış, canlılar evrimleşmemişlerdir. Bilimin gösterdiği bu gerçek şu anda 21. yüzyılda Darwin’in teorisini yerle bir etmiştir.

Şu anda yeryüzünün neredeyse tamamı kazılmış durumdadır. Ve 100 milyondan fazla fosil bulunmuştur. Bu fosillerin BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Fosillerin tümü, milyonlarca yıl öncesine ait MÜKEMMEL KOMPLEKS CANLILARA AİTTİR ve bunların büyük bir kısmı günümüzde yaşayan canlıların aynısı olan YAŞAYAN FOSİLLERDİR. Yani yeraltından çıkarılmış olan 100 milyon fosilin tamamı YARATILIŞ GERÇEĞİNİ İSPAT ETMEKTEDİR.

Bu gerçeği ilk gören Türk halkı olmuştur. Çünkü halkımız, bu fosilleri bizzat sergilerde gezip incelemiş, elleriyle onlara dokunmuş, onları büyüteç altında analiz etmiştir. İlkokul çocukları bile bu sergilere akın etmiş, fosillerin vermiş olduğu mesajı hemen anlamışlardır: CANLILAR DEĞİŞMEMİŞLERDİR. Milyonlarca yıl önce nasılsalar, bugün de aynıdırlar. Ve bu gerçek Darwin’in, teorisini yıkacağını öngördüğü en kesin bilimsel kanıtla, yani fosillerle ortaya çıkmıştır. Darwinistlerin yıllardır saklamaya çalıştıkları 100 milyon fosilin deşifre edilmesiyle, dikkat edilirse bütün Darwinistler sus pus olmuşlardır.

Ardından Yaratılış Atlası’nın tüm dünyaya yayılması ve yurtdışında yapılan fosil sergileri sonucunda dünya da bu gerçeğin farkına varmıştır. Tüm ülkelerde insanlar böyle bir aldatmaca ile yıllardır nasıl aldatılmış olduklarını şaşkınlıkla anlamışlardır.

Paleontolojinin yanı sıra diğer bilim dallarında yaşanan gelişmeler de Darwinizm’e en güçlü darbelerden birini vurmuştur. Genetik ve mikrobiyoloji bilimleri Darwin’in hiç bilmediği HÜCREYİ gözler önüne sermiştir. DNA’nın keşfi, Darwinizm’i yerle bir etmiştir. Canlı bedeninin olağanüstü kompleksliği karşısında Darwinistler en büyük hüsranlardan birini yaşamışlardır. Hayatın kökenini kendilerince açıklamak için sayısız deney gerçekleştirmiş, her seferinde başarısız olmuşlardır. Tek bir proteinin ortaya çıkışını açıklayamayan Darwinistler, fosil kayıtlarının ardından en büyük yenilgiyi, muazzam detaylara sahip hücrenin keşfi ile almışlardır. Şu an genetik hakkında en az bilgisi olan bir insan bile, evrim teorisini Darwin açısından bir utanç olarak görmektedir.

Şu anda Türkiye’de evrime inanmayanların oranı %95’dir. Bu, Türk milletinin gerçek bilimsel delilleri görüyor olması; aynı zamanda sağduyulu, akıllı ve son derece açık görüşlü bir millet olmasındandır. Bu nedenledir ki Türk milleti, bilimsel delilleri görmelerinin hemen ardından evrim teorisinin bir yalan olduğunu anlamışlardır. Darwinizm’in dünyadaki tüm belaların kaynağı olduğunu, Allah inancına karşı geliştirilmiş sapkın bir ideoloji olduğunu, yıllarca sahtekarlıkla ayakta tutulmaya çalışıldığını hemen görmüşlerdir. NECİP TÜRK MİLLETİ ARTIK KANDIRILAMAMAKTADIR. Bu milletimiz adına bir iftihar vesilesidir. Bu durum, Mine G. Kırıkkanat’ın iddia ettiği şekilde necip milletimizin geri kalmışlığının değil, aklının, ileri görüşlülüğünün, bilime ve ilime açık ve vicdanlı oluşunun göstergesidir.

Bu aynı zamanda medeni bir ülkenin göstergesi olan fikir özgürlüğünün de bir alametidir. Şu anda Avrupa’da öğrenciler, Darwinist diktatörlüğün çirkin oyunları sonucunda, -tüm itirazlarına rağmen- bir safsata olduğu halde okullarda evrim eğitimi almak zorundayken, sağduyulu Türk milleti çocuklarının evrim yalanı ile aldatılmasına izin vermemiştir. Dünyada bu anlamda en aydın millet Türk milletidir.

Söz konusu yazının içeriğinden Sayın Kırıkkanat’ın dünyadaki gelişmelerden de habersiz olabileceği izlenimi doğmaktadır. Şöyle ki, dünyanın en medeni ülkelerinden Amerika’da şu anda lise eğitimi almış kişiler arasında “canlıları Allah yarattı” diyenlerin oranı %79’dur.2  Darwin’in anavatanı İngiltere’de ise bu oran %75’dir.3  Bu sonuçlar karşısında, Darwin’in rottweiler’ı olarak tanınan ateist Richard Dawkins de kendi halkını geri kalmışlıkla itham etmiştir. Ancak herkes çok iyi bilmektedir ki refah ve eğitim seviyesi oldukça yüksek olan İngiliz halkı için “geri kalmış millet” yakıştırması yapılması oldukça zordur.

Darwin Avrupa’ya bir aydınlanma çağı getirmemiş, tam aksine tarihteki en korkunç savaşları, katliamları, faşizmi, komünizmi, kitle imhalarını, soykırımı, dehşet, korku ve terörü getirmiştir. İnsanlar, Darwin’in sapkın teorisinin bir sonucu olarak tarihin en karanlık dönemlerini yaşamışlardır. Bilimsel gelişmeler bile çarpıtılmış, sapkın evrim teorisine uyarlanmaya çalışılmıştır. İnsanlar Darwinizm sebebiyle, adı aydınlanma çağı olan sahte bir dönemde, tümüyle karanlığa gömülmüşlerdir.

Şu anda insanlar, dehşetli bir aldanıştan uyanmışlardır.

Sayın Kırıkkanat’ın deha zannettiği Darwin, şu anda utançla anılmaktadır. İlkokul çocukları bile Darwin’e ve teorisine gülmekte, Darwinist eğitmenlerine karşı açık delillerle karşı koymaktadırlar. Ülkeler, 150 yıldır aldatılmışlığın şokunu yaşamakta ve akın akın bu sapkın teoriyi reddetmektedirler. Her bir bilimsel delil tarihin en büyük sahtekarlığı olan Darwinizm’i yıkmıştır. Demagoji, artık bu sahte teorinin dirilmesine yetmemektedir.

Bu Allah’ın takdir ettiği bir kaderdir. Her varlık gibi Darwin’i de yaratan Allah’tır. Ve Allah inanan kullarına vadetmiştir. Batıl, sahte ve uydurma olan her şey, mutlaka Hak olan karşısında yenilgiye uğrayacaktır. İman edenler, Allah’ın yarattığı kaderi izlemişler ve bunun olacağı zamanı beklemişlerdir. Ve şu anda, Yüce Rabbimiz’in vaadi gerçekleşmiş, bu batıl ve sahte din, anlı şanlı bir yenilgiye uğramıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah ayetlerinde şöyle bildirir:Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu"mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. (Şura Suresi, 24)

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)_____________________________________________

1 Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280
2 http://wwrn.org/article.php?idd=30275
3 Guardian, 2 Şubat 2009, Riazat Butt, "İngilizlerin sadece %25'i Darwin'in evrim teorisine inanıyor”

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."