Harun Yahya

Onur Öymen bilimsel olduğunu iddia ederek köhne bir teorinin savunuculuğunu yapıyor


Onur Öymen: “Lise öğrencilerinin %32’si inanmıyor evrim teorisine”

Cevap:
Onur Öymen verdiği bu bilgide yanılmaktadır. Şu anda Türkiye’de evrim teorisine inanmayanların oranı %95’tir. Dolayısıyla bu oran liselerde de, Sayın Öymen’in bahsettiğinden çok daha fazladır. Şu anda öğrenciler, evrim teorisini okutmaya çalışan öğretmenlerine teorinin geçersizliğini anlatmakta, bu konuda oldukça yoğun tartışmalara girmektedirler. Öğrenciler fosil sergilerinde Darwinizm’i yıkan bütün gerçekleri gözleriyle görmüşler, yakından birebir incelemişlerdir. İşte bu nedenle bu köhne teori hakkındaki tarih bilgilerine karşı çıkmakta, gerçek bilimsel kanıtları görmek istemektedirler. Özellikle ülkemizde yapılan anketler bunu oldukça açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Onur Öymen: “Bilimin dünyadaki gelişmelere yön verdiğine inanmayanların sayısı çok fazla”

Cevap: Sayın Öymen’in burada “bilim” olarak bahsettiği şey Darwinizm’dir. Sayın Öymen Darwinizm’i gerçekten ispatlanmış gerçek bilimsel bir teori olduğunu zannediyor olacak ki, öğrencilerin evrime inanmamalarından dolayı endişe duymaktadır. Oysa Öymen yanılmaktadır. Darwinizm bilim değildir. Evrim teorisi, bilim adına yapılmış TARİHİN EN BÜYÜK SAHTEKARLIĞIDIR. İnsanları 150 yıl boyunca sahte bir iddiaya inandırmıştır, ara fosil yokken ara fosil var telkini vermiştir. Darwinistler, sahte fosilleri dünyanın en büyük müzelerinde sergilemiş, Yaratılış gerçeğini ispat eden fosilleri onlarca yıl boyunca saklamış, bir yaban domuzu dişinden hayali maymun adamın bütün ailesinin hayali resmini insanlara sergilemekten çekinmemişlerdir. Oysa gerçekte, yer katmanlarından çıkarılan 100 milyon fosilin tamamı evrimi reddetmiştir. İnsanlar, canlıların milyonlarca yıl boyunca değişmediğini ve TEK BİR ARA FOSİL BİLE OLMADIĞINI kendi gözleriyle görmüşlerdir. Dolayısıyla evrime “bilim” demek en büyük yanılgılardan biridir ve insanlarımız artık bu sapkın teoriyi bilim olarak görmemektedirler.

Darwinizm’in dünyadaki gelişmelere yön verdiği iddiası ise, Darwinist diktatörlüğün en  büyük aldatmacalarından biridir. Darwinizm’in dünyaya getirdiği tek şey savaşlar, zulüm, bölücülük, dejenerasyon, katliam ve terör olmuştur. Kitlelelerin ölümüyle sonuçlanan dünya savaşlarının temeli Darwinizm’de yatar. Dönemin en kanlı faşistleri ve komünistleri, Darwinist olmalarıyla övünmüşlerdir. Dejenerasyonun, zulmün ve halen yaşamakta olduğumuz terörün tek sebebi Darwinizm’dir. Darwinizm dünyaya sadece bela getirmiştir. Sayın Öymen bu büyük belanın etkilerini ve gerçek sonuçlarını bilmiyor gibi gözükmektedir.

Güneydoğu bölgemizde terörün devam etmesinin tek sebebi, o bölgede Darwinist, materyalist eğitimin devam ediyor olmasıdır. Tüm insanların birer hayvandan başka bir şey olmadığı eğitimi ile yetiştirilmiş olan, kendilerinin de, başkalarının da amaçsızca var olduklarını ve amaçsızca yaşadıklarını düşünen ve güçlü olanın zayıfı mutlaka yok etmesi esasına dayanan Darwinist mantık ile yetiştirilen bu insanların acımasızca insanları katletmesi ve gün geçtikçe daha da vahşi hale gelmesi elbette beklenen bir şeydir. Güneydoğudaki terörün çözümü, Amerika değildir, Irak hükümeti değildir. İsterse bütün dünya bu teröre tedbir almak için bir araya gelsin, bu bela, Darwinist eğitim devam ettikçe – Allah’ın dilemesi dışında – sona ermeyecektir. Darwinist eğitim sürdükçe, mazlum, dürüst ve insana insan olarak değer veren dindar Türk milletinin değerli mehmetçikleri, bu bela ile sürekli olarak karşı karşıya kalmaya devam edeceklerdir. Terör ancak Darwinist eğitim durdurulduğu an çözülür. Dolayısıyla ülkemizde Darwinizm’in savunuculuğunu yapmak, en büyük tehlikelerin önünü açar, kurtulmaya çalıştığımız belaları besler ve onları güçlendirir. Sayın Onur Öymen’in bu gerçeği bu yönüyle düşünmesi ve Darwinizm’in getireceği tehlikeleri daha yakından görmesi gerekmektedir.

Onur Öymen: “Bu teori bilimsel bir teoridir bu teorinin yayınlanmasını Tübitak’ın engellediğini biliyorsunuz. Bilime karşı çıkmak başka bir şey, bilim teorileri arasında tercih yapmak başka bir şey.”

Cevap: Paleontoloji, mikrobiyoloji, genetik, biyoloji, zooloji, antropoloji birer bilimdir. Fakat Darwinizm bilim değildir. Darwinizm’in bilim olması için bilimsel delillerle ispatlanmış olması gerekir. Oysa BİLİM, DARWİNİZMİ YALANLAMIŞTIR. Evrim teorisi, TEK BİR TANE BİLE BİLİMSEL DELİLLE İSPAT EDİLEMEMİŞTİR. İşte bu nedenle geçersizdir, rafa kaldırılması gerekmektedir. Halen ısrarla gündemde tutulmasının, devlet kanunlarıyla dayatma şeklinde okutulmasının ve Darwinist diktatörlük tarafından korunmasının tek sebebi, DARWİNİZM’İN KÖHNE BİR İNANÇ, SAPKIN BİR DİN OLMASIDIR.
Bilimsel bir teori, bilimsel deney ve bulgularla test edilir ve bunun sonucunda doğrulanır veya yanlışlanır. Newton fiziği çeşitli yönleriyle doğrulanmıştır. Fakat ondan sonra gelen kuantum fiziği, yeni açıklamalar getirmiş, açıklamalarına yeni deliller sunmuştur. Dolayısıyla Sayın Öymen’in bahsettiği “bilim teorileri arasında tercih” yapılmıştır.

Fakat evrim teorisi TÜMÜYLE YANLIŞLIĞI ORTAYA KONULMUŞTUR. Bu teoriyi doğrulayan TEK BİR TANE BİLE KANIT YOKTUR. Bu teorinin iddialarının tümü deney, gözlem ve bulgularla YANLIŞ ÇIKMIŞTIR. İşte bu yüzden bu teori sahtekarlıklarla ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Sahte embriyo çizimlerinin, insan kafatasına orangutan çenesinin eklenmesiyle oluşturulan sahte fosillerin, dinozor fosillerine tüy eklenmesinin, sanayi devrimi kelebeklerinin ağaç kabuklarına tutkalla yapıştırılmasının, halen yaşayan mükemmel dip balığı Coelacanth’ın evrimin sözde en büyük kanıtı diye göklere çıkarılmasının, Kambriyen fosillerinin 70 yıl boyunca saklanmasının, tek bir yaban domuzu dişinin fosilinden ailesiyle yaşayan bir Nebraska adamı masalı uydurulmasının tek nedeni DARWİNİZM’İN DELİLSİZLİĞİDİR. Darwinizm’in bilim olmadığı yıllar öncesinden beri bilinen bir gerçektir. Fakat baskı, zorbalık ve dayatma yoluyla profesörler bu sapkın teoriyi anlatmak, öğrenciler dinlemek, üst düzey yöneticilerin tümü de savunmak zorunda kalmışlardır. Çünkü bunun aksini yapanlar, Darwinist diktatörlük tarafından hemen susturulmuşlardır. Bu sebeple Sayın Öymen’in ifadesini burada düzeltmek gerekir: Karşı çıkılan şey bilim değil, bir buçuk asırdır insanları aldatmış olan tarihte görülmüş en büyük SAHTEKARLIKTIR.

Onur Öymen: “Siz bilime taraftar mısınız, karşı mısınız? Bilimsel teorilerin yerine din teorilerini koyarak bütün dünyayı din ile hiza ederseniz (Allah’ı tenzih ederiz), Atatürk’ün ‘En hakiki mürşit ilimdir, en hakiki yol gösterici bilimdir’ sözünü nereye koyacaksınız acaba?”

Cevap: Muhtemelen Sayın Onur Öymen, bilimsel kanıtların Darwinizm’i yalanladığından ve bu kanıtların, Allah’ın Kuran ile belirtmiş olduğu gerçekleri doğruladığından habersizdir. İşte bu nedenle bilim savunuculuğu yaparken yanlış bir yöntem izlemektedir. Atamızın son derece önem verdiği bilim, bugün bir proteinin tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks olduğunu, canlıların birbirine genetik bilgi aktarımının mümkün olmadığını, canlıların mutasyonlar veya doğal seleksiyon gibi mekanizmalarla farklı türlere dönüşemeyeceklerini ortaya çıkarmıştır. Gelişen bilim aynı zamanda 100 milyondan fazla fosilin yeraltından çıkarılmasını sağlamıştır. Ve görülmüştür ki, 100 milyon fosilin tamamı, hiçbir şekilde değişmemiş, milyonlarca yıllık günümüz canlılarına ait. Yine gelişen bilim, bulunan fosiller neticesinde ARA FORM DİYE BİR ŞEY OLMADIĞINI da göstermiştir. Bilim, Kuran’da işaret edilen gerçeği, yani YOKTAN YARATILIŞ’ı göstermiştir. Eğer bilim gerçekten evrimi göstermiş olsa, bunun Kuran’da delilleri olur ve bunun da en büyük savunucusu gerçek Müslümanlar olurdu. Fakat bugün, Kuran’ın ve bilimin gösterdiği şey ortaktır: Canlılar Yüce Rabbimiz’in “Ol” emri ile yoktan yaratılmışlardır.

Burada Sayın Öymen’e, örnek verdiği Ulu Önderimiz Atatürk’ün, DİNİMİZİN BİLİMSEL GERÇEKLERİ İŞARET ETTİĞİNE dair izahlarını hatırlatmak yerinde olacaktır:"Ey Millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Koyduğu esas kanunlar, Kur'ân-ı Azimüşşan`daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak’tır." (Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri c. 2, s. 93)

“Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.
Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.
Türk Ulusu daha dindar olmalıdır. Yani tüm sadeliği ile dindar olmalıdır. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum...” (Atatürkün Söylev ve Demeçleri, cilt 3, s. 69-70, 29.10.1923, Fransız yazar Maurice Pernotya verdiği demeç)


Onur Öymen: “Daha doğru bir teori çıkarsa ona inanırsınız ama bütün bilimi reddedip yani insan evrimini sadece din ile hiza etmeye kalkarsanız (Allah’ı tenzih ederiz) bu da bilime saygılı bir tavrınız olmaz.”

Cevap: Sayın Onur Öymen’in “bütün bilimi reddetmek” olarak ifade ettiği şey aslında şudur:

Darwinizm, yeraltından çıkan 100 milyon fosili redderek, bunları saklayarak, insanlara göstermeyerek BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, bu sapkın dinin kesin ölümünü ilan eden Kambriyen fosillerini tam 70 yıl saklayarak BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, sahtekarlık yaparak, sahte fosilleri sergileyerek, tekrar tekrar özür dileyip sonra yine sahte fosiller ve çizimler üreterek BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, tek bir tane bile ara fosil olmamasına rağmen, insanlara sürekli olarak “milyonlarca ara fosil var” uydurmacasını dayatarak BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, bir hücrenin tek bir tane proteinin bile tesadüfen meydana gelmesi imkansızken, insanlara “çamurlu suyun içinde ilk hücre oluştu” yalanını tekrar tekrar söyleyerek BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, mutasyonların hiçbir faydalı etkisi olmayacağı, bugün bilimin ortaya çıkardığı en büyük gerçeklerden olmasına rağmen, canlıların ardı ardına gelen milyarlarca, trilyonlarca mutasyon sonucunda evrimleştiği yalanını iddia ederek BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, yeryüzündeki kompleks varlıkların, mükemmel ahenk ve düzenin, kısacası yeryüzündeki muhteşem yaratılışın yalnızca kör, bilinçsiz ve şuursuz tesadüflerin eseri olduğunu iddia ederek BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

Darwinizm, insanlara zorla evrim teorisini kabul ettirmeye çalışarak, insanlara yıllarca somut delil yerine demagoji sunarak, kabul etmeyenleri baskı altında susturarak BİLİMİ REDDETMİŞTİR.

BİLİM DE DARWİNİZM’İ REDDETMİŞTİR.

Şu anda moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji, paleoantropoloji ve tüm diğer bilim dalları evrim teorisini açıkça, tüm delil ve ispatlarıyla REDDETMEKTEDİR.

Kuran’da Allah, İNSANIN YARATILIŞINI anlatır. Ve bu üstün Yaratılış, bilimsel delillerle de kesin olarak görülmektedir. Dolayısıyla yapılacak en doğru şey, Kuran’daki kerim ve üstün yaratılışın ispatlarını insanlara göstermek, evrim teorisinin bilim ile bir ilgisinin olmadığını açıklamaktır. Eğer Sayın Öymen bilime saygılı olmak ve bilimi reddetme yanılgısına düşmemek istiyorsa, kendisinin de yapması gereken budur.

Yüce Rabbimiz ayetlerinde şöyle bildirir:Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Mümin Suresi, 68)

Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i İmran Suresi, 59)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."