Harun Yahya

Suudi Arabistan, Arab News, Sayın Adnan Oktar'ın P.K. Abdul Ghafour'un sorularına cevapları, 10 Ocak 2009

1) Türk İslam Birliği pratikte uygulanabilecek mi?
ADNAN OKTAR: Elbette, bu bir gönül birliği, sevgi birliği, tüm devletlerin kendi yapılarını muhafaza ettikleri, ancak ortak ülküye, ortak geleceğe sahip oldukları siyasi, askeri ve kültürel bir birlik. Türk İslam aleminin birlik olmaması için hiçbir sebep yok, buna engel de yok. Türk İslam Birliği'nin oluşması için tüm Türk İslam alemi can atıyor. Yaptığımız görüşmelerde biz bunu açıkça görüyoruz. Üstelik sadece Türk ve İslam dünyasına değil, Rusya'ya, ABD'ye, Avrupa Birliği'ne, Çin'e, İsrail'e kısaca her ülkeye ve topluma güzellik sağlayacak bir birlik olduğu için, herkes tarafından istenecek bir birlik. Avrupa Birliği oluyor da Türk İslam Birliği neden olmasın? Avrupa halkları farklı dilleri konuşmalarına, farklı kültürlere sahip olmalarına rağmen birleşiyorlar ve ortak hareket ediyorlar. Türk İslam aleminin birleşmesi çok daha kolay. Dilimiz bir, dinimiz bir, geleneğimiz, kültürümüz bir. Bizim birleşmemizden daha doğal birşey olamaz. Garip ve zor olan ayrı olmamız, kolay ve olması gereken ise birlik olmamız.
2) Bu Türk İslam Birliği’ni kurmak için kim çalışıyor?
ADNAN OKTAR: Son dönemlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında tüm Türk İslam ülkelerinin birlik istediğini açıkça görüyoruz. Türk Hükümeti bu konuda çok önemli adımlar atıyor. Azerilerle görüştüğümüzde buna çok istekli olduklarını görüyoruz. Suriyeliler, Iraklılar, Filistinliler birlik olalım diye haykırıyorlar adeta. Bugün Azerbaycan'a resmi olarak teklif yapılsa, Suriye'ye teklifde bulunulsa 24 saat dahi beklemez, hemen kabul ederler.
3) Bu konuda bir gelişme var mı?
ADNAN OKTAR: Tabi çok çok güzel gelişmeler var. Kafkas Birliği'nin oluşturulması için başlatılan girişimler, demiryolu projeleri, petrol/doğal gaz boru hatları projeleri, Türk Parlamentosunun biraraya gelmesi, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında dostluk ortamı oluşması, başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerden sınırları kaldıralım seslerinin yükselmesi, Türkiye'nin dış politikada aktifliğinin artması ve tüm komşu ülkelerde Türkiye'nin öncülüğünün sevgiyle kabul edilmesi, pek çok alim ve fikir adamının birlik olmanın önemini daha sık gündeme getirmeye başlamaları, İslam alemindeki pek çok gazete ve dergide birlik olmanın öneminin daha sık vurgulanmaya başlanması bu güzel gelişmelerden sadece birkaçı.
4) Türk hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?
ADNAN OKTAR: Türkiye maşaAllah çok güzel çalışmalar yapıyor son dönemlerde. Gazze işgal ediliyor ilk el atan Türkiye oluyor. Sayın Başbakanımız hemen ilgili ülkelere ziyarette bulundu, İslam alemine birlik çağrısı yaptı. Nitekim ateşkesin sağlanmasında da Türkiye'nin aktif rolü olduğunu herkes kabul ediyor. Gürcistan'da çatışmalar başladı ilk yardıma koşan Türkiye oldu, Kafkas Birliği projesi hemen devreye girdi. Suriye ile İsrail'i masaya oturtan ülke yine Türkiye oldu. Afganistan ile Pakistan'ı İstanbul'da biraraya getiren, iki ülkenin başkanına el sıkıştıran yine Türkiye oldu. İran ABD ile bazı ön görüşmelerini Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda yaptı. Bunların hepsi bölgeye barışın gelmesi, İslam coğrafyasının huzur bulması, Müslümanların kuvvetlenmesi, güçlü bir Türk İslam Birliği'nin oluşturulmasının ön adımları inşaAllah.
5) Bu birliğin altında toplanacak olan ülkeler hangileridir?
ADNAN OKTAR: Fas'tan Endonezya'ya kadar tüm Türk İslam ülkeleri Türk İslam Birliği'nin içinde yer alacaktır. Bununla birlikte İsrail, Ermenistan, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan gibi diğer inanç ve yapıdaki ülkeleri de Türk İslam Birliği sevgi ve şefkatle kucaklayacaktır. Çin, ABD, Avrupa bu birliğin kurulmasıyla rahata kavuşacaktır. İsrail ve Filistin arasındaki tüm sorunlar Türk İslam Birliği ile sona erecek. Rusya büyük sıkıntılarla yüzyüze, bu sıkıntıların hepsini Türk İslam Birliği ortadan kaldıracak. Ermenistan orada sıkışıp kalmış durumda, yoklukla, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Türk İslam Birliği, Ermenistan'ı aydınlığa çıkaracak. Gürcistan'ın güvenliğini Türk İslam Birliği sağlayacak. Kısaca Türk İslam Birliği sadece bu bölgenin değil, tüm dünyanın kurtuluşu olacak.
6) Suudi Arabistan'ın herhangi bir rolü olacak mı?
ADNAN OKTAR: Tabi ki, Suudi kardeşlerim İslam aleminin yiğitleridir. Mübarek toprakların koruyucusu olan mübarek insanlar onlar, elbette Türk İslam aleminin bir olmasını onlar da istiyorlar ve başta Sayın Kral Abdullah olmak üzere, bu konuda güzel girişimlerde bulunuyorlar. İnşaAllah Suudi kardeşlerim de Türk İslam Birliği'nin oluşmasına destek olacak, bu birlik içinde kardeşliğin, sevginin, imanın koruyucusu ve savunucusu olacaklar.

7) Diğer bütün Müslüman ülkeler Türkiye’nin İslam Birliğinin lideri olmasını kabul edecek mi?
ADNAN OKTAR: Türkiye'nin liderliğine itiraz edecek hiçbir Müslüman ülke olmaz. Zaten Müslüman ülkeler kendileri teklif ediyorlar Türkiye'ye öncü olmasını. Türkiye her zaman güvenilir ve samimi bir politika izler. Bu nedenle Müslüman ülkeler bir sorunları olduğunda Türkiye'nin arabulucu olmasını istiyorlar, Türkiye'nin sözüne güveniyorlar, Türk askerine güveniyorlar. Gidin bakın Afganistan'da Türk askeri ne kadar seviliyor, Bosna'ya gittiler aynı şekilde coşkuyla karşılandılar. Filistin mesela Türk askeri gelsin, Türk askerini istiyoruz diyor. Türkiye'nin bu birliğin öncüsü olmasını savunmak, Türk Milleti'nin lider olacağını söylemek ırki bir üstünlüğü savunmak anlamında değildir. Kastedilen ırk üstünlüğü değil ahlak üstünlüğüdür, tarihi tecrübedir. Türkiye sahip olduğu tarihi miras gereği bu sorumluluğu yerine getirmeye talip. Tarihi ve sosyolojik gerçekler Türkiye'yi doğal olarak lider yapıyor. Liderlik, çile ehli olmayı gerektirir. Türkiye bu liderliğe talip olduğunda aslında çileye, zorluğa, hizmete talip olmuş oluyor.
8) İslami bir televizyon kanalı idare ediyor musunuz?
ADNAN OKTAR: Hayır, ama eserlerimden faydalanılarak hazırlanan çok sayıda belgesel var. Bu belgeseller Türkiye'de birçok yerel kanalda düzenli olarak yayınlanıyor. Ayrıca bu belgeseller çok fazla dile de tercüme edilmiş durumda. Yaklaşık 20 ülkede 100'den fazla televizyon kanalında bu belgeseller yayınlanmaya devam ediyor.
9) Önceki röportajda bahsettiğinizden başka, grubunuzun faaliyetleri nelerdir?
ADNAN OKTAR: Bilim Araştırma Vakfı, Darwinizm'e ve materyalizme karşı yaptığı kültürel faaliyetlerle Türkiye'nin en çok faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bu faaliyetlerin etkisi dünya çapında büyük yankı uyandırmaktadır. BAV, evrim teorisinin çöküşünü gözler önüne seren 2000'den fazla konferans düzenlemiş, Türk dış politikasını ilgilendiren ve devlet kademesinin katılımıyla gerçekleştirilen onlarca konferansa da imza atmıştır.
10) Neden "Türk" İslam Birliği?
ADNAN OKTAR: Türk devletlerinin hemen hepsi zaten Müslümandır. Türk İslam aleminin bir olması, bütün olarak hareket etmesi bir zarurettir. Türkiye Türklük alemini Müslüman alemiyle birleştirerek büyük bir güç meydana getirecektir. Türk ve Müslüman ülkeler ayrı ayrı gruplar altında değil, tek bir birliğin çatısı altında toplanmalıdır. O da Türk İslam Birliği olmalıdır. En mükemmel, en muhteşem, en güçlü, en inandırıcı, zemini oturmuş, herkesin kabul edeceği ve heryeri herkesi kapsayan, adil olan birlik budur.
11)  Türk İslam Birliği’nin hedefleri ne olacak?
ADNAN OKTAR: Herşeyden önce bu birlik Türk İslam dünyasına müthiş bir güç kazandıracaktır. Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına sulh getirecek, öte yandan dünya genelinde çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır. Terör sorunu son bulacak, hammadde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır. Türk-İslam Birliği'nin öncülüğünde Müslüman toplumlar, insanların birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdikleri, eşitlik, adalet ve hürriyetin egemen olduğu, zulüm ve haksızlığın tamamen ortadan kaldırıldığı toplumlar olacaktır. Ve İslam dünyası sadece Müslümanların huzurunu ve güvenliğini sağlamakla kalmayacak, dünyada kültür ve uygarlığın da önderi konumuna gelecektir. Ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve alt yapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları artıracaktır. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek, bu, Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır. Huzur ve güvenliğin sağlandığı, ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırıldığı Türk-İslam dünyasında, eğitim, bilim ve kültüre ayrılan bütçe genişletilecek ve büyük bir kültürel atılım yaşanacaktır. Dostluk ve kardeşliğin yerleşmesi, bireylerin düşünmeye ve araştırmaya daha çok vakit ayırabilmelerine, bunu yaparken daha hür fikirli ve ileri görüşlü olabilmelerine zemin hazırlayacaktır. Kargaşa, yokluk ve sıkıntının giderildiği ortamlar yeni fikirlerin geliştirildiği, yeni ürünlerin ortaya çıkarıldığı, faydalı buluşların yapıldığı ve sürekli ilerlemenin yaşandığı ortamlardır. Müslüman dünyası da Türk-İslam Birliği'ni kurarak, bu ortamı meydana getirecektir.
12) Müslümanları biraraya getirmede, İslam Birliği Teşkilatı neden başarılı olamadı? Türk İslam Birliği’nin farkı ne olacak?
ADNAN OKTAR: Bu bir aşk işidir, coşkuyla, şevkle, azimle gayret gerektirir. Tabi ki İslam Birliği Teşkilatı önemli ve gerekli bir kurum ancak benim kastettiğim resmiyetle sağlanamaz. Bir yerde kargaşa çıktığında onu hemen durdurabilmek, bir ülkenin yardıma ihtiyacı olduğunda hemen imdadına koşmak, ekonomik kriz olduğunda elbirliğiyle çözüm oluşturmak coşku gerektirir, aşk gerektirir, azim gerektirir. Resmi toplantılarla, samimiyetten uzak üsluplarla netice alınması ise çok zor olur.
13) Filistin başta olmak üzere bahsettiğiniz bu birlik, Ortadoğu’da barışı nasıl sağlayabilir?
ADNAN OKTAR: Allah'ın Kuran'da Müslümanlara emri var: Kurşunla kaynatılmış binalar gibi birlik olmamız gerekiyor. Birlik olmak farz, ayrılmak, dağınık olmak haram. Çözümü Kuran bize göstermiş. Allah bize göstermiş. Fakat Müslümanların bir kısmı bu çözümlerin üzerinde durmuyorlar. Bu çözümün üzerinde durmadıkları müddetçe bu belalar eksik olmaz. Kan İslam aleminde sel gibi akar ve çok büyük fitneler çıkar. Her türlü acıyı her türlü belayı yaşar Müslümanlar. Bunun tek çözümü, Türk İslam Birliğidir. Müslümanlara zorluklar karşısında feryat etmek, ağlamak yakışmaz. Bizim yapacağımız tavır, Türk İslam Birliği’ni bir an önce oluşturup bu fitneyi kökünden bitirmektir. Müslümanlar birlik olmazlarsa güçleri de olmaz. Bir insanın sağ kolunu koparmışsın, sol kolunun parmaklarını koparmışsın, bir gözünü almışsın, bir kulağı kapalı, bir ayağını kesmişsin bu bedene başka bir insan saldırabilir. Ama iki kolu da kuvvetli ise iki gözü de görüyorsa yani bir bütünlük oluştuysa güç yetiremezsin. Bu bölünmüşlüğün, bu koparılmışlığın ortadan kalkması lazım. Biz bütün bir vücuduz. Bakın 20-25 milyon mason ittifak ettikleri için, bölünmedikleri için bütün dünyayı esir almış durumda. Halbuki Müslümanlar ittifak etse, -ki milyar hesabıyla Müslümanların sayısı biliyorsunuz- nefesleriyle bitirirler bu fitneyi.
14) Bu birlik mezhep ayrılıklarının üstesinden gelebilecek mi?
ADNAN OKTAR: Tabi ki gelir. Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği oluşacak, Hz. Mehdi zuhur edecek ve her mezhepten Müslüman Hz. Mehdi'nin etrafında birleşecek. Mezheplerden kaynaklanan herhangi bir ayrılık, çatışma vs kalmayacak. Zaten ben bunu son derece yanlış buluyorum. Biliyorsunuz ben Ehli sünnet inancına mensubum. Ama Şii kardeşlerimi de, Caferi kardeşlerimi de, Vahabi kardeşlerimi de çok takva ve mükemmel buluyorum. Hepimiz kardeşiz, içiçeyiz, birbirimizin canıyız. Hepimiz Allah'ı seviyoruz, hepimiz Peygamberimiz (sav)'e bağlıyız, hepimiz Kuran'a uyuyor Peygamberimiz (sav)'in yolundan gidiyoruz. O zaman ayrılıklar niye? Bütün Müslümanların birbirini çok sevmesi gerekir. Birbirine saygı duyması, koruyup kollaması lazım. Birbirlerine şefkat duymaları lazım. Hırs, kin, öfke asla Müslümana yakışmaz. Tabiki farklı düşündüğümüz konular olacak ama bu farklılıklar bir çatışma malzemesi değil, bu farklılıklar bizim zenginliğimiz.
15) Son dönemlerdeki artan savaşlar, çatışmalar, ekonomik kriz... açısından İslam dünyasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
ADNAN OKTAR: Bunlar aydınlığın, güneşin doğmasının çok yakın olduğunun işaretleri. Ahir zamandayız. Bunlar Hz. Mehdi öncesi olaylardır. Bu fitne, bu kargaşa Hz. Mehdi çıkıncaya kadar, zuhur edinceye kadar sürer ben onu söyleyeyim. Hadislerde bu belirtilmiştir. Arap kanının çok akacağı, bölgede çok fazla kan akacağı ile ilgili çok fazla hadis var. Hatta doğrudan Filistin’in adı geçen hadisler var. Yani Filistin’de kan akacağı bölgenin tam bir kargaşa, fitne ve acı ortamına dönüşeceğini, yaşayan insanların bile ölmeyi dileyeceği derecede şiddetli azap ve zorluk ortamı olacağını Peygamberimiz (sav) belirtmiş. Bununla ilgili çok fazla hadis var. Ama bunun arkasından "Benim evlatlarımdan Mehdi zuhur ettiğinde bütün bunlar tam tersine dönecek, refah, bolluk, huzur, bereket, nezaket, güzellik, estetik çağı gelecek" demiştir. Dolayısıyla aslında tüm bunlar İslam alemini ve tüm dünyayı bekleyen güzelliklerin habercisidir. Hz. Mehdi'nin zuhuruyla tüm yeryüzüne adalet hakim olacak, her türlü haksızlık ve zulümler son bulacak, bereket ve bolluk her yere yayılacaktır.

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."