Harun Yahya

Joel Richardson'ın Türkiye'yi Deccal olarak tanıtması çok büyük bir yanılgıdır


 

Sayın Adnan Oktar'ın 27 Temmuz 2012 tarihli sohbetinden:

Joel Richardson’ın üslubu insancıl gibi görünüyor fakat deccal tarifi çok acımasız, merhametten, şefkatten uzak, vicdandan uzak. akılcı olan, doğru olan; gaddar insanların, zalim insanların, sevgisiz insanların deccal yanlısı olacağıdır. Allah düşmanlarının, Darwinistlerin, materyalistlerin deccal yanlısı olacağı; iyi insanların, sevecen insanların, yaratılışı gören insanların da Mehdi (as) ve Mesih yanlısı olacağıdır. Dolayısıyla Richardson, Türk milletini toptan deccalin ordusu olarak vasfediyor, çok ayıp yapıyor, günaha giriyor. Ahirette bunun hesabını veremez. “İncil’de de böyle” diyor diye İncil’e de iftira da bulunmuş oluyor. İncil’de öyle bir ifade yok. İncil’de “Türk Milleti deccaldır” diye nerede öyle bir ifade var? Zaten öyle mantıksız bir şeyi Allah söylemez. Onun için Joel’in bu üslubunu acilen düzeltmesi gerekiyor.

Sayın Adnan Oktar'ın 24 Temmuz 2012 tarihli sohbetinden:

Israrla Türkiye’yi deccal konumuna sokmaya çalışıyorlar. Bizim buraya gelen Joel de çok hata yapıyor. Israrla Türkiye’yi deccal olarak dünyaya tanıtıyor. Ondan sonra sevgiden, şefkatten, merhametten bahsediyor. Sen Türkiye’yi, Müslümanları deccal olarak gösterirsen Hıristiyan âlemi de deccalı yok etmek isteyecektir. O zaman İslam âleminin öldürülmesini helal kılmış oluyorsun. Türkiye’nin yerle bir edilmesini helal kılmış oluyorsun, teşvik etmiş oluyorsun. Nasıl sevgi oluyor bu? Diyor ki “Mehdi (as) çıktığında eğer barışa yönelik insanları teşvik ediyorsa deccaldır.” diyor. Allah Allah! Öyle bir kilitlemişsin ki sen. Savaş diyeni deccal olarak ilan ediyorsun, barış diyeni deccal olarak ilan ediyorsun. Susanı da deccal olarak ilan ediyorsun. Peki, ne yapılacak bu durumda? “Kudüs’te Hz. Süleyman (as)’ın mescidini yapacağız inşaAllah” dedim. “Deccal yapacak onu” diyor. Allah Allah! “E o zaman yapmayalım” dedim “Madem öyle, deccal alametiyse bu, vazgeçtik o zaman” dedim. “Yok, diyor işte öyle demek istemedim” Öyle demek istiyorsun sen. Deccal yapacak diyorsan o zaman Müslümanlar yapmasınlar. Sen bütün Hıristiyan âlemine Müslümanları deccal olarak tanıtacaksan ve alamet olarak da onu gösteriyorsan Müslümanlar o zaman o camiyi yapmaz. Müslümanların birleşmesini deccal alameti olarak gösteriyorsun, o zaman paramparça duralım, öyle mi?

Ben Evangeliklerin mazlum olanlarını, iyi niyetli olanlarını sevgiyle, şefkatle, muhabbetle değerlendiriyorum. Ama Türkiye’yi deccal tanıtmanın bir mantığı yok.Zulümdür bu. Ben barıştan bahsettim. “Zaten deccal de barışı savunacak” diyor. Allah Allah. Ne diyeyim? Yobazlar gibi asıp kesmeyi mi savunayım? Tabii ki barışı savunacağız. Mehdi (as) Kuran’a uygun, hadise uygun bir üslup kullandığında insanlar tabi olacaktır. Mehdi (as) Hz. İsa Mesih ile birlikte hareket ediyor. Tek başına hareket eden bir insan değil. Hıristiyanlarla iç içe, hayatı şeffaf, ortada. Hıristiyanlar ittifakla beraber çalışıyorlar zaten. Yani ana kuvveti Hıristiyanlar. Müslüman ve Hıristiyan ittifakıyla oluyor. Kendi ittifak ettiği insanları nasıl yok etsin,  niye yok etsin? Kuran’ın hükmüne ters, Ehli Kitap’a sen nasıl zulmedebilirsin? Nasıl asıp kesebilirsin?

Joel : “İncil’e göre deccal bugünkü İslam devletlerini kapsayacak.” Sen nefret tohumunu atmış oluyorsun. Bütün Hıristiyanların kalbine nefret tohumunu koyuyorsun. Bunu diyeceğine, “Hıristiyanlarla Müslümanlar kardeş olsun, birlikte Allah’ın dinine hizmet etsinler, Allah’ın birliğini savunsunlar” desene.

“Bazı Hıristiyanlar arasında Roma İmparatorluğu deccaliyet görevini yapmış kabul edilse de aslında bu İslam devletleridir.” E o zaman hepsini ez. Hepsini as kes. Zaten kesiyorsunuz. Şu akıl mı? Barışı, kardeşliği istesene, sevecenliği istesene. Aynı Allah’a inanıyoruz. Allah’ımız bir, aynı peygamberlere iman ediyoruz. Aynı ahirete inanıyoruz, cennete, cehenneme inanıyoruz. Müslümanların deccalı yok mu, yobazı yok mu? Var. El Kaide’sinden tut, Taliban’ından çık. İçlerinde akıl almaz zulüm eden zalimler var. Afrika’da Müslümanları yakıyorlar, gözümüzle gördük.

“İncil’e göre Hz. İsa (as)’ın yeryüzüne dönüşünden evvel deccal gelecek Müslümanların beklediği Mehdi (as) tam bu dönemde devletleri birleştirmek üzere gelecek.” Şimdi tam vakti ya bu. “Bu da göz ardı edilemez bir benzerlik.” O zaman “Mehdi (as) deccaldır” diyor. Yani İttihad-ı İslam olursa deccal gelmiş oluyor. Kurnazlığa bak. Barışla ortaya çıkıyoruz barıştan bahsediyoruz. “Tam deccal alameti” diyor.

‘Deccal: İslam’ın Beklediği Mehdi’ kitabında, bak kitaba bak, çok kışkırtıcı bir kitap. Öyle diyeceğine, “Hıristiyanlarla Müslümanlar ittifak etsin, Mehdi (as) ile İsa (as) ittifak etsin, dünyaya barış gelsin” desene. Birde Türkiye’nin askeri gücü belli. Türkiye kendini ancak koruyup kolluyor. Nerden çıkarıyorsun bunu? Türkiye PKK’yla ancak baş ediyor yani. Bizim bir askeri gücümüz yok,öyle bir iddiamız da yok. Yani herkesi asıp keseceğiz diye bir şey yok. Barışı da söyletmiyorsun. Peki napalım? Hayır, Türkiye kime saldırdı, ne yaptı yani? Şefkati, sevgiyi isteyen bir ülke.

“Deccal İslam’ın beklediği Mehdi” kitabında İncil’e göre deccalın Müslüman Mehdi (as) ile inanılmaz benzerlikler, paralellikler gösterdiğini iddia ediyor. Her ikisinin de dünyayı fethetmek için politik ve askeri bir lider olarak beyaz at üstünde geleceğini, sahte bir peygamber ile işbirliği yapacağını ve tek bir dünya dini kuracağını söylüyor.” İslam’ın dünyaya hâkimiyetinideccaliyet alameti olarak görüyor. “Richardson Mehdi (as)’ın Romalılara bir Yahudi aracılığıyla 7 yıllık anlaşma yapacağından bahseden bir hadise dikkat çekiyor. Tıpkı İncil’de belirtilen deccalın Yahudilerle 7 yıllık bir anlaşma yapacağı gibi.” Mehdi (as)’ın Hıristiyan âlemiyle anlaşma yapması, onlarla ittifak etmesi çok insancıl ve gayet güzel barışa yönelik bir hareket. Bunun deccallıkla ne alakası var? Hayır deccal kafalı zalim Müslümanlar yok demiyorum ki ben. Yobazlarla biz geceli gündüzlü uğraşıyoruz zaten. Her ülkede var, Türkiye’de de var deccal kılıklı yobaz.

“Hadislerin çoğu İncil o dönemde mevcut olduğu için İncil’den etkilenerek elde edilmiş. Hz. Muhammed (sav) de ahir zamanla ilgili anlattıklarının çoğunu İncil’den aldı.” E güzel. Tevrat’tan da alır ama aynısı vahiy olarak geliyor; vahiy zaten ortak kaynak. Tevrat’ta da var, Zebur’da da var, İncil’de de var, Kuran’da da işaret ediliyor. Hadislerde de var. Hak olan bir hükmü ahir zamanda olacak, Nuh (as)’ın kitaplarında var. Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlerin bildiği bir konudur. Dolayısıyla İncil’le benzerlik olması İncil’in vahye dayalı bir kitap olduğunu gösterir. Tevrat’ta da var aynı şey. Niye ondan bahsetmiyorsun? Zebur’da da var. Niye ondan bahsetmiyorsun? Tevrat, Zebur, İncil, hadisler mutabakat halinde hak olduğunu gösterir bu hükmü, aynı kaynaktan vahiyden geldiğini gösteriyor. Cenab-ı Allah’tan geldiğini gösterir.

“Müslümanlara göre Mehdi ve sahte İsa Mesih tüm İslam dünyasını birleştirecek ve Osmanlı imparatorluğunu yeniden kuracak” Hadislerde Osmanlı İmparatorluğundan bahsedilmiyor ki. Bu da çok samimiyetsiz, bilimsellikten uzak bir iddia. Kim diyor Osmanlı İmparatorluğu oluşacak diye? Osmanlı’nın iyi yönleri güzel yönleri var; ama Osmanlı’yla alakası yok. Osmanlı tarihe karışmış bir sistem. Yani Müslümanlığa benzer yönleriyle Osmanlı’ya benzeyebilir kısmen; ama Osmanlı’nın çok galiz hataları var, çok yanlışları da var. Neden Osmanlı olsun? “Sahte İsa” bak! İsa Mesih’e de hazırlık yapmışlar. İsa Mesih “Allah bir” diyeceği için onu da sahte İsa Mesih olarak hazırlıyorlar. İstiyorlar ki İsa Mesih denen şahıs hâşâ “ben Allah’ım” desin. Yemek yiyen, banyoya giden, uyuyan bir insan Allah olur mu? Sen uyuyan, yemek yiyen, banyoya giden, acıkan bir insana ve Allah’a dua eden, Allah’a yalvaran bir kula, peygambere Allah diyorsun.

“YecücMecüc savaşıyla yönetimleri sona erecek ve gerçek İsa gelecek. İslam dünyası gerçek İsa Mesih’i sahte sanacak” Yani birisi çıkacakmış “ben Allah’ım” diyecek. İşte deccalın çıkış şekli bu;“ben Allah’ım” demesi. Yani yemek yiyen bir insana insan niye Allah desin? Şurada öyle bir ciddi samimiyetsizlik var ki; madem üç Allah’a inanıyorsunuz, Allah üçtür diyorsunuz,Ruhu’l Kudüs, Allah ve oğul (İsa Mesih). Ruhu’l Kudüs’e dua edilir diyor.Olmaz ama, biz hadi öyle düşünelim.“İsa Mesih’e de dua edilir” diyor. Allah olduğu için “Allah’a da dua edilir” diyor. Peki, bu gördüğünüz üç ilahtan neden Allah’a dua etmiyorsunuz? Madem seçenek hakkı varsa Allah’ı seç, Allah’a dua et. Ruhu’lKudüs’ede dua etmiyorlar. Allah’a da dua etmiyorlar. İsa Mesih’e dua ediyorlar.Üç seçenek varsa Allah’a dua et. Doğrudan Allah’a dua etsene. Oğlu olarak görüyorsunuz hâşâ ona dua edeceğine Allah’a dua et. Zaten Allah’ın oğlu olmaz da. Sonunda da dinsiz imansız Hıristiyan kitle meydana getiriliyor. Çok nadir Allah’a inanan Hıristiyanların içerisinde artık. 

“Yuhanna İncili’nde kuzeyden gelecek kavimlerin Yecüc Mecüc savaşını başlatacağı söylenir. Bu yüzden hep Rusların Yecüc Mecüc olduğuna inanılırdı” Bak, bu sefer de Ruslara da kafayı takmışlar. “Hâlbuki birliği kuran Türkiye olacak gibi göründüğüne göre YecücMecüc Türkler olmalı” yani Türklerin YecücMecüc olduğu kanaatinde. Bir şekilde Türklerin savaşla yeryüzünden ortadan kaldırılmasının dünyayı ferahlatacağına inanıyorlar. Deccal olarak Türk milletinin toptan bir katliamla yok edilmesinin faydalı olacağına inanıyorlar. Çünkü eğer Türkiye ve Türk milleti deccaliyetse ayırt etmeyeceklerine göre toptan yok edilmesi gerekiyor. Çünkü Allah üçtür demeyen gitmiş oluyor zaten. Türk milleti de Allah birdir dediğine göre, hepsi deccal taraftarı olmuş oluyor o zaman hâşâ. Bırak deccalı aramayı.Deccal bütün dinsizliktir; ateist akımlar,Darwinist, materyalist akımların tamamına deccal denir.

Adnan Oktar'ın 26 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 26 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 24 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 24 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 24 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 24 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajındanAdnan Oktar'ın 10 Temmuz 2012 tarihli A9 Tv röportajından

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."