Harun Yahya

Mine G. Kırıkkanat ve fanatik ideoloji: Darwinizm


Mine G. Kırıkkanat, bilim adına yazdığı yazılarda hep şu noktada yanılır: Kendisini, her nasılsa Darwinizm’in bilim olduğuna ve kanıtlandığına inandırmışlardır. Kırıkkanat da bu inancın bir savunucusu haline gelmiştir. Ve yine muhtemelen diğer Darwinistlerin etkisi altında kaldığından, Darwinizm yanlısı yazılarında hep en önemli şey eksik olur: Bilimsel delil.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkanat, yazdığı iki ayrı yazıda yine Darwinizm’in bilim olduğunu iddia etmiş ve Yaratılış savunucularının da, inançları gereği Darwinizm’e savaş açtıklarını iddia etmiştir. (Mine G. Kırıkkanat’ın 2.6.2009 ve 3.6.2009 tarihli Vatan gazetesinde yer alan köşe yazıları). Kırıkkanat’ın iddialarından önce ikincisini incelemek gerekirse, elbette burada belirtilen nokta doğrudur. Darwinizm, Allah inancını net bir şekilde inkar ettiğinden ve kesin olarak Kuran’da belirtilen Yaratılışa aykırı bir iddia olduğundan Yaratılış savunucuları Darwinizm’e fikri olarak savaş açarlar. Fakat bu savaşın bir diğer sebebi de, yine Allah’ı inkar uğruna bu sahte ideolojinin tüm insanları 150 yıldır bilimden, gerçeklikten uzaklaştırmış olması, bilimsel TEK BİR TANE BİLE DELİLLE DESTEKLENEMEMESİ, bilimsel delilleri saklayarak ve Allah'ı inkar etme amacına yönelik farklı yorumlarla taraftar toplamaya çalışmasıdır. Darwinizm, Allah inancına, dine, bilime, insanlığa, ahlaka, her türlü kutsal ve üstün değere AYKIRIDIR. Darwinizm, dünyaya gelmiş tüm belaların, savaşların, cinayetlerin, faşist ve komünist kanlı diktatörlüklerin, soykırımların, kitle katliamlarının ve ülkemizin hala belası olan TERÖRÜN yegane sebebidir. İşte Allah’tan korkan samimi ve akıllı bir insanın Darwinizm gibi sapkın bir dine karşı olmasının temel sebepleri bunlardır.

Evrim teorisinin bilim olduğu aldatmacasının sonu geldi

Kırıkkanat’ın iddialarından birincisi ise, olayları derinlemesine bilmeyen pek çok kişinin aldandığı noktadır. Darwinistler, evrim teorisinin bilim olduğu aldatmacasını yaymışlar, bunu sahte fosillerle süslemişler ve konu hakkında bilgisi olmayan pek çok kişiyi bu yolla kendilerine taraftar yapmışlardır. Oysa bu da bir aldatmacadır. DARWİNİZM BİLİM DEĞİLDİR.

Kırıkkanat bir konuda haklıdır: Bilimsel teori, birbiriyle bağlantılı varsayımlardan oluşur ve yanlış çıkanlar elenirken, kanıtlananlar bu teoriyi daha ileri aşamaya götürür. Evrim teorisine baktığımızda ise, Darwin’den beri bu teori ile ilgili defalarca varsayım ortaya atılmıştır. VE BUNLARDAN BİR TANESİ BİLE KANITLANAMAMIŞTIR. Çünkü Darwinizm, temelinden çürük bir hipotezdir. Herhangi bir bilimsel delil veya bilimsel görüş üzerine ortaya atılmamıştır. Ortaya atılma sebebi yalnızca, “insanların zihinlerine, Allah inancı yerine ne koyabilirim?” arayışından doğmuştur. Yıllar boyunca Darwinist ve ateistler, ideolojisini çok beğendikleri bu sapkın evrim inancına kanıt göstermeye çalışmışlar, fakat bilim şiddetli şekilde bu iddiayı yok edecek kanıtlar sunmuştur.
 

•    Darwinistler, yaşamın basit olduğunu iddia etmişler ancak tek bir hücrenin kompleksliği karşısında şoka girmişlerdir. Hücrenin tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığı, henüz daha hayatın kökeni konusunda Darwinistleri allak bullak etmiştir. Hayatın kökenine hala Darwinistlerden bir açıklama yoktur.

•    Darwin ara fosillerin bulunması gerektiğini, eğer bulunamazsa teorisinin çökmüş olacağı kehanetinde bulunmuştur. Darwin’den beri yapılan araştırmalarda ele geçen 250 milyondan fazla fosilin TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR.

•    DNA’nın keşfi Darwinistleri şoka uğratmıştır. Bir canlının genetik yapısının değişemeyeceğini, en küçük rastlantısal bir müdahalenin canlı organizmayı yok olmaya götüreceğini anlamışlardır.

•    Canlılarda mükemmel ve son derece kompleks bir düzen olduğu ve bu kompleks sistemde mutasyonların evrimleşme değil, yalnızca zarar, hastalık ve ölüm getireceğini anlamışlardır. Böylelikle Darwinistlerin baş tacı ettikleri “evrimleştirici mekanizma” ortadan kalkmıştır.

•    Yine bilimsel deliller cansızlıktan canlılığın oluşamayacağını, sonradan edinilmiş özelliklerin türlere aktarılamayacağını ortaya çıkarmıştır.

•    Bilim, milyonlarca yaşayan fosilin varlığını ortaya çıkarmıştır. İşte bu, canlıların milyonlarca yıl önce bugünkü görünümleriyle ortaya çıktıklarını ve hiçbir şekilde değişime uğramadıklarını ispat etmiştir.


Daha önce pek çok kez bu gerçekleri dile getirmiştik. Fakat Mine Kırıkkanat’ın yeterince dikkat vermediğini düşünerek tekrar ediyoruz: BİLİMİN TÜM DALLARI DARWİNİZM’İ ÇÜRÜTMÜŞTÜR. Her gelişen bilim; paleontoloji, mikrobiyoloji, paleoantropoloji, moleküler biyoloji, genetik vs. tamamı, yeni deliller sundukça evrim teorisi daha da çökmüş, daha da çökmüştür. İşte bu nedenle Darwinizm bilim değildir. Darwinizm sapkın bir ideolojidir, son derece fanatik ve batıl olan bir dindir.  
 Darwinizm saplantısını ayakta tutma çabaları sonuçsuzdur


Kırıkkanat’ın iddiasının aksine asıl Darwinizm mutlak ve değişmez olarak kabul edilir. Darwinizm, tüm delilsizliğine rağmen son derece fanatik ve batıl bir din olduğu için gerçekte var olmayan fosiller de kullanılsa insanlardan gerçek deliller de gizlense kısacası ne pahasına olursa olsun ayakta tutulmaya çalışılır. İşte Darwinizm’in fanatizmi buradadır. Sümerlerden, eski Mısırlılardan beri süregelen bu pagan dini son yüzyıllarda tekrar canlandırılmış ve bu sapkın ideoloji uğruna canlı tutulmaya çalışılmıştır.

Mine Kırıkkanat’a şunu hatırlatmakta yarar vardır: Darwinistler, bilim adına gerçekliği kanıtlanamayan bu iddialarını göz göre göre sürdürme azmindeydiler. Bu fanatik batıl dinin iddialarına son veren, 250 milyon fosilin insanlara ifşa edilmesi olmuştur. Darwinst iddiaların gerçek dışılığının bir bir gün yüzüne çıkarılması olmuştur. İnsanlar şaşkınlıkla, hayatlarında ilk defa, Darwinist diktatörlük tarafından organize şekilde inandırılmaya çalışıldıklarını anlamışlardır. Ülkemizde evrim teorisine inanmayanların oranının %95 olmasının, dünya çapında evrim teorisine karşı yüksek sesler çıkmasının, Darwinist bilim adamlarının Darwinizm’in gerçek olmadığını ifade eden itiraflarda bulunmalarının, insanların çocuklarına bu batıl dinin öğretilmemesini istemesinin en temel sebebi işte budur. Darwinistler, bilimsel delilleri gizleyerek şimdiye kadar ayakta kalabilmişlerdir. Bilimsel delillerin ortaya çıkmasının neden Darwinizm’e karşı kapsamlı bir harekete sebep olduğunun ve neden Darwinistleri bu kadar paniğe sürüklediğinin cevabını elbette Sayın Kırıkkanat da bilmektedir. Çünkü bilim Darwinizm’i yalanlar.

Darwinistlerin ümitleri tükenmiştir

Mine G. Kırıkkanat nedense hep evrim karşıtlarının evrim karşısında “çıldırdığı” gibi garip bir iddia ile ortaya çıkar. Oysa çıldıran, paniğe kapılan, ne yapacağını şaşırıp Amerika’dan, İngiltere’den, İsviçre’den İTHAL bilim adamlarını ülkemize getirip alelacele üniversitelerde konferanslar verdiren, elde evrime delil gösterilecek bir fosil olmadığından kağıt posterlerden Darwin sergileri düzenleyen, mükemmel lemur fosilini alıp, Darwinist bilim adamlarının bile “utanç kaynağı” olarak ifade ettiği şekilde “kayıp halka” diyerek bir sirke dönüştürenler fanatik Darwinistlerdir. Darwinist panik, dehşetli boyutlardadır. Yaratılış Atlası ile bu panik ve dehşet olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Zaten Kırıkkanat’ın söz konusu yazıları da, içinde bulunduğu bu şiddetli paniğin bir göstergesidir.

Oysa Darwinistler, böylesine şiddetli bir panik yaşayacaklarına, bilimsel delilleri bu denli göz ardı edeceklerine, bilimsel delillerin ortaya koyduğu gerçeği kabul etseler en doğru davranışı yapmış olacaklardır. Mine Kırıkkanat’a da Darwinist diktatörlüğün telkinlerine artık inanmamasını ve bu düşünce ürününün dünya çapında bir taraftarının kalmadığını artık görmesini tavsiye ediyoruz.

Mine Kırıkkanat’ın evrim teorisinin tüm varsayımlarını kabul edip aynı zamanda Allah’ın yarattığına inanan kişiler hakkındaki iddiası ile ilgili cevabımızı buradan okuyabilirsiniz.

Mine Kırıkkanat’ın Yaratılış gerçeği ile akıllı tasarımı bağdaştırma iddiaları ile ilgili cevabımızı buradan okuyabilirsiniz.


 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."