Harun Yahya

Komünizm Hakkında Bunları Biliyor musunuz?


-Sovyet diktatör Stalin döneminde pek çok insanın "Gulag" adı verilen ve tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları toplama kamplarına gönderildiğini ve çoğunun bu kamplardan sağ kurtulamadıklarını, 1918-1953 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan milyonlarca işçi ve köylünün katledildiğini…

 

-Lenin, Trotsky ve diğer Bolşeviklerin, insanı bir hayvan türü olarak gördüklerini ve bir madde yığını saydıkları için, insan hayatına herhangi bir değer vermediklerini, devrimin başarısı için, milyonlarca insanın kolayca feda edilebileceğini söylediklerini…

 

-Komünist Lenin'in köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumlarını toplatarak 1921-1922 yılları arasında 29 milyon insanı açlığa terk ettiğini ve bu insanların 5 milyon tanesinin açlıktan kıvranarak öldüğünü… 

-Lenin'in tüm mahsüllerini topladığı köylülerin açlık nedeniyle ot, ağaç kabuğu, kemirgen, kedi, köpek yediklerini hatta bir süre sonra yamyamlık olaylarının yaşandığını, insanların kendi çocuklarıyla başkalarının çocuklarını değişerek yamyamlık yaptıklarını…

 

-Lenin'in köylülerin mahsüllerini toplayarak, insanları bile bile kıtlığa sürüklemesinin asıl nedeninin, insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturarak bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmek ve dine karşı bir hareket başlatmak olduğunu…

 

 

-Stalin tarafından, köylülerin ürünlerine zorla el koyan "zoralım birliklerinin" kurulduğunu, bunun sonucunda 6 milyon insanın kıtlık sonucunda kıvranarak öldüğünü, bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurtdışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edildiğini…

 

-Stalin döneminde pazarda tohum satmanın, tarlada işçi çalıştırmanın hatta iki semaver sahibi olmanın büyük suç olduğunu, köylülerin kendi ürettikleri ürünleri pazarda sattıkları için "ticarete başladıkları" gerekçesiyle tutuklandıklarını…

 

-Stalin döneminde 6 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan kıtlığın, Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, komünist partinin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlık olduğunu, yani tamamen "insan eliyle yapılmış bir kıtlık", bir kitle katliamı olduğunu…

 

-Stalin'in, komünizme direnen Ukraynalılar'ı kıtlık yoluyla öldürürken, diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katlettiğini, "sürgün" adı altında yapılan bu uygulamaların, milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu… 

-Küba'da komünist devrimden sonra 10 bin kişinin idam edildiğini, 30 bini aşkın insanın ise insanlık dışı koşullara sahip cezaevlerine kapatıldığını...

 

-Kızıl Ordunun Afganistan'ı işgalinden sonra Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandığını; Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için "oyuncak şekilli mayınlar" yaptıklarını, yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler yapıldığını, sivil halkın tereddütsüz bombalandığını...

 

-10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda Afganistan'da on binlerce ölünün, bir o kadar da sakatın geride kaldığını, bu yüzden bugün Afganistan'ın, dünyanın en çok takma kol ve bacak imal edilen ülkesi olduğunu…

-

 

Darwinist-komünist bilim adamı Lysenko'nun, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını iddia ettiğini ve bunu denemek için tonlarca tohumun soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildiğini ve tohumların hepsinin zayi olduğunu…

 

-Mao'nun 1949 yılında Çin'de komünist devrimle başa geçtiğini, devrimden sonraki ilk yıllarda tüm Çin'e hakim olmak ve komünist otoriteyi her bölgede kurmak için uğraştığını, bu arada binlerce kişinin tutuklandığını ve halka açık idam gösterileriyle asıldığını...

 

-1950'lerin ortalarında Mao'nun "Büyük Atılım" adını verdiği bir projeyi uygulamaya soktuğunu, bu projenin de tıpkı Sovyetlerde olduğu gibi Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdiğini…

 

-Komünistlerin Büyük Atılım projesinin uygulamaya konulmasından sonra Çin'de, sert bir kış yaklaşmasına rağmen ateş yakmanın yasaklandığını, binlerce tutuklaya sistemli işkencelerin yapılması ve öldürülen çocukların haşlandıktan sonra tarlalarda gübre olarak kullanılması gibi vahşet manzaralarının yaşandığını…

 

-Mao'nun Büyük Atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlığın tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildiğini, kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğunu, bu sayının o dönemdeki nüfusa göre, tüm Türkiye nüfusunun ölmesi kadar korkunç bir felaket olduğunu…

 

-Çinli komünistlerin, evrimci fikirlerin etkisiyle bitki tohumlarının toprağa yakın ekildiklerinde tohumların arasında "sosyalist dayanışma" sağlanacağına ve bu şekilde daha fazla verim elde edileceğine inandıklarını üstelik bunu uyguladıklarını, sonuçta büyük bir üretim kaybı ve kıtlığın olduğunu…

 

-Çinli komünistlerin kimyasal gübrelerin kullanımına son verdiklerini, çünkü tohumların gübresiz kaldıklarında, bu yeni duruma uyum gösterecek şekilde "evrimleşeceklerini" ve böylece gübre kullanmadan da aynı verimin sağlanacağı düşündüklerini, bu denemelerin tarımsal verimi büyük ölçüde düşürdüğünü…

 

-Mao döneminde tutukluların maden ocaklarında çalıştırıldıklarını, buralarda günde 300 kişinin öldüğünü, tutukluların canlı canlı gömüldüklerini ve küçük düşmelerini, maneviyatlarını yok etmeyi hedefleyen acımasız işkencelere maruz kaldıklarını…

 

-Mao'nun, halkın komünizmi daha iyi anlaması için bir Kültür Devrimi başlattığını, daha sonrasında "komünizme aykırı" bulunan binlerce üst düzey bürokratın, üniversite hocasının, bilim adamı ve aydının tutuklandığını, korkunç işkencelerden sonra idam edildiklerini…

 

-Çin'de Kültür Devrimi sonrasında tutuklanan bazı profesörlerin, elleri arkadan bağlı olarak çimlere atıldıklarını ve "otlanmaları", yani ağızlarıyla yerdeki çimi yolmaları için zorlandıklarını, Pekin basınının "Mao karşıtları, sokakları koşan farelerdir, öldürün onları, öldürün" şeklinde başlıklar attıklarını…

 

-Mao'nun Kızıl Muhafızlarının sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği veya ibadet yaptığı için on binlerce insanı tutukladığını, işkenceler yaparak idam ettiklerini... 

-Mao döneminde milyonlarca insanın herhangi bir somut suçu olmadığı halde, komünizme muhalif sayılarak tutuklandığını, hapsedildiğini ve bir süre sonra büyük kent meydanlarında düzenlenen idam törenleri ile öldürüldüklerini...

 

-Mao'nun direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğünü, yaklaşık 20 milyon "karşı devrimci"nin de, ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdiğini…

 

-Mao'nun iktidara gelmesinden sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ne sistemli bir soykırım uygulandığını…

 

-Çinli komünistler tarafından Uygur Türkleri'nin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmediğini, ibadet yerlerinin ve okulların kapatıldığını, bölgenin birçok yerinde din adamlarının tutuklandığını, büyük bir kısmının ise öldürüldüğünü…

 

-Çin'in, Uygur Özerk bölgesinde hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptığını, 1964 yılından bu yana 46 nükleer deneme gerçekleştirildiğini, bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranının olağanüstü derecede arttığını, pek çok bebeğin sakat veya ölü olarak doğduğunu…

 

-Komünist Mao'nun Kültür Devrimi sırasında başgösteren "sevgiye, güzelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık" eğiliminin, Kızıl Khmerler'de cinnet noktasına vardığını, insanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmalarının bile "halk düşmanlığı" sayılabildiğini…

 

-1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında 13.300.000 Müslüman Uygur Türkünün Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldüğünü…

 

-Müslüman Uygurlar'ın 1 taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandığı Doğu Türkistan'da, bu yasağa uymayanların çocuklarının 9 aylık dahi olsa anne rahminde komünistler tarafından katledildiğini...

 

-Zorunlu göç, zorunlu nüfus planlaması ve katliamlar neticesinde Uygurlu Türkler'in, Doğu Türkistan topraklarında azınlık konumuna düşürüldüklerini, 1953 yılından bu yana sürdürülen asimilasyon politikası sonucunda Uygur Özerk Bölgesi'nde %75 olan Müslüman nüfus oranının günümüzde %35'lere kadar düştüğünü...

 

-Komünist Kızıl Khmerlerin, Kamboçya'daki pirinç tarlalarını, 1975-79 yılları arasında "ölüm tarlalarına" dönüştürdüklerini, nüfusu 9 milyon olan ülkede, yaklaşık 3 milyon kişinin, kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürüldüklerini…

  

-Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da da kasıtlı bir açlığın oluşturulduğunu, ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte birinin kullanımına izin verildiğini…

 

-Kamboçya'daki Maocu psikopatların önceleri insanları kafalarına kurşun sıkarak öldürdüklerini sonra bunun "mermi israfı" olduğuna karar verdiklerini ve daha sonra kurbanların % 53'ünün kafasını ezerek (demir çubukla, kazma sapıyla, bazen de çapa sapıyla), % 5'inin kafasına geçirilen plastik torbayla boğulduklarını…

 

-Kuzey Koreli özürlülerin ve cücelerin sürgüne gönderildiklerini, şehir dışındaki bu kamplarda çocuk sahibi olmaktan da yoksun bırakıldıklarını, bu insanlık dışı uygulamanın kaynağının da Darwinizm'in bir ürünü olan "öjeni" (bir insan ırkındaki hasta ve sakatların dışlanmaları, bu şekilde sağlıklı toplumların oluşması) teorisi olduğunu…

 

-Komünist Ho Chi Minh'in yönetimi altındaki Vietnam'da cezaevlerinde 1975-77 yılları arasında 8 bin kişilik yere 40.000 kişinin konulduğunu, mahkumların açlıktan, havasızlıktan, işkence nedeniyle öldüklerini ya da intihar ettiklerini…

 

 

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."