Harun Yahya

Komünist-Bölücü Terörün Çözümü Bataklığın Kurutulmasıdır


Bu bataklık, diyalektik materyalist felsefedir ve bu felsefenin temel dayanağı Darwinizm’dir. Darwinizm resmi olarak okutulmaya devam ettiği sürece bu bataklığın kurutulması mümkün değildir. 

 

- Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist-Leninist-Komünist ideoloji bulunmaktadır. Bu ideolojinin temeli ise Darwinizm’e dayalıdır ve bu teori olmadan hayat sahası bulması olanaksızdır. Komünizmin önderleri, toplumlara Darwinizm'i benimsetmeden komünizmin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını özellikle vurgulamışlardır. 

  

-Komünist bölücü terörün Darwinizm’den kaynaklandığı ilmi bir gerçektir. Bir yandan teröre her gün şehitler verirken bir yandan da resmi olarak evrimi anlatmak büyük bir yanlıştır. Bu, terörün temel kaynağını beslemek demektir. Darwinist yalanların gençlere anlatılması son bulmadıkça terörün önüne geçmek mümkün değildir. Bu gerçeğin artık farkına varılmalıdır. Darwinist propagandanın ve ona sırtını dayamış olan diyalektik materyalizmin etkisinin kalkması için, yaklaşık 150 yıldan bu yana dünyayı kana bulayan bu köhne teorinin geçersizliği, sahte yöntemleri ve aldatmacaları, modern bilimin ışığında ve bütün açıklığıyla Türk gençliğine öğretilmelidir. Bu çerçevedeki bir eğitim ile birlik ve beraberliğimizi tehdit eden ideolojilerin hayat damarları kesilmiş olacaktır. 

 

- Bölücü terör örgütü, terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Darwinizm üzerine bina edilen Marksist-Leninist fikirler ve Lenin’in terör direktifleri doğrultusunda yetişen bölücü militanlar, askerimizi, polisimizi ve masum vatandaşlarımızı katletmekte, her türlü terör yöntemine başvurmaktadırlar. 

 

- Komünizm ve Faşizm Darwinist temellere dayalıdır. Bunlara göre “hayat acımasız bir mücadele meydanıdır, sadece güçlü olanların yaşam hakları vardır, zayıf olanlar ise yok olup gitmeye mahkumdur.” Toplumları hayvan sürüleri olarak değerlendiren, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan, güç ve iktidar için her türlü yolun meşru olduğunu savunan bu Darwinist ideolojilerin insanlığa getirdiği dehşet ve yıkım ise çok büyük olmuştur. 

  

- Kanlı komünist diktatörlerden Stalin'in "Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini." (Kent Hovind, The False Religion of Evolution) sözleri, Çin'de on milyonlarca insanı acımasızca katlettiren, bir o kadarını da açlığa terk eden Mao'nun "Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayandırılmıştır." (K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt) itirafı, Darwinizm’in, kan dökücü Marksist, Leninist, Maocu ideolojilerin ayakta durması için son derece hayati olduğunun ispatıdır. 

 

- Faşist lider Adolf Hitler, ünlü kitabı Kavgam'da, “Ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığı”nı iddia etmiş, (L. H. Gann. "Adolf Hitler: “The Complete Totalitarian”, s.24 ) bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in "yaşam kavgası" fikrinden esinlenmiştir. (Ben Macintyre, Forgatten Fatherland, s.28) Hitler, 1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiğini, bunun doğada görülen bir hak olduğunu ve tek mantıklı hak olduğu" şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. 

 

- Hitler'in en büyük müttefiki olan Benito Mussolini ise 1935’te başlattığı Etiyopya işgalini Darwin'in ırkçı görüşlerine ve yaşam mücadelesi kavramına dayandıracak, İngiliz İmparatorluğu’nun zayıflamasının nedeni olarak "evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalışması" yorumunu yapacak kadar koyu bir Darwinist’ti. (Robert E. D. Clark. Darwin: Before and After. London: Paternoster Press, s.115) 

  

- Komünizm ve Faşizm, aynı materyalist temellerde buluşan ve aynı odakların icat ettiği sapkın ideolojilerdir. Bu insanlık dışı ideolojilere taraftar toplamak için ilk yapılan, "insanın, doğanın ve tesadüflerin ürünü bir cins hayvan olduğu" yönündeki Darwinist iddiaları toplumlara benimsetmektir. Darwinist eğitim uygulayan toplumlarda bireylerin bir bölümü, manevi ve milli değerlerinden uzak kalmış ve materyalist safsataların telkinine kendilerini kaptırmış durumdadır. Böyle toplumlarda vefanın, sadakatin, şefkatin, fedakarlığın hiçbir önemi yoktur. Gençler, kendilerine verilen eğitim sonucu, bu dünyada tesadüfler neticesinde var oldukları, bir gün ölüp yok olup gidecekleri zannına kapılmışlar; birbirinden tehlikeli ve yıkıcı fikirlerin, sapkın akımların ve ideolojilerin peşinden gidebilecek bir hale gelmişlerdir. Bu kişiler için artık din, aile, millet, bayrak gibi kavramlar birşey ifade etmemektedir. Dahası, bunlar için insan hayatı da değersizleşmekte, rahatlıkla insan canına kıyabilmekte, öldürdükleri kişilerin birer hayvan olduğunu düşündükleri için vicdanen son derece rahat olabilmektedirler. 

 

- Milletimizi Darwinist yalanlara karşı uyarmak ve bu aldatmacanın tahrip edici etkisini bertaraf etmek için Darwinizm ile ilmi mücadele yapılmalı, çocuklarımıza gerçek dışı bu tip zararlı ideolojilerin bilimsel geçersizliği mutlaka anlatılmalıdır.

 

Masaüstü Görünümü