Harun Yahya

Sevgisizlik, Dünyada Ağır Bir Tahribat ve Yıkım Meydana Getirirİman etmeyenlerin sevgi duyarlılığından yoksun bırakılmış olmaları onlar için neden büyük bir beladır?

Gerçek sevgiyi elde etmek ve yaşamak için ne yapmak gerekir?

Sayın Adnan Oktar, dünyanın büyük bir bölümünde yaşanan sevgisizlik sorununu nasıl tarif etmiştir?


www.kadinsevgisi.com

Günümüzün en önemli sorunlarından olan sevgisizlik ve güvensizlik, aslında tüm dünyada yaşanan savaşların katliamların, bencilliğin kısacası dünyadaki çöküntünün önemli sebeplerinden biridir. İnsanlar dünyanın her yerinde birbirlerine güven duymadan korku içinde çekinerek yaşamaktadırlar. Korkunun olduğu bir ortamda sevginin oluşması da elbette imkansızdır. Günümüz toplumunda kimsenin birbirine selam vermemesi, selam veren birinin selamının ardında kötü niyet aranmasının temeli de yine sevgisizlik ortamının oluşturduğu güvensizliktir.

Sevgisizlik Ekonomik Krizin de Nedenlerindendir

Çoğu insanın birbirini sevmediği, en yakın arkadaşların bile birbirinden nefret ettiği, kardeşlerin birbirlerine düşman olduğu bir dünyada ekonomik kriz kaçınılmazdır. Çünkü sevgisizlik; kaliteden uzak, kötü üretim yapmayı, en kısa sürede çok kazanç elde edip ve kazandığını da bencilce saklayıp kimseye vermemeyi beraberinde getirir. Oysa Allah’a duyulan derin sevginin Allah’ın tecellileri üzerine de yönelmesi insanlar arasındaki yardımlaşma duygusunu geliştirir ve malının ihtiyacından arta kalanını hayır yönünde kullanmasına vesile olur. Böyle bir sistemde ise dünyanın refaha ulaşacağı açıktır. Yardımlaşma ve adalet sayesinde insanların ekonomik güç seviyesi yükselir. Zengin bir toplum oluşur.

Merhametsizliğin, Yardımdan Kaçınmanın Temeli Sevgisizliktir

İnsanların merhametsizlikleri ve zalimlikleri yine sevgisizliklerinden kaynaklanır. Bu yapıdaki insanlar, bir kişiye arabasıyla çarptıktan sonra arkasına dönüp bakmadan kaçabilir veya yolda gördüğü  can çekişen, belki gerekli müdahale ile kurtarılabilecek bir insanı vicdansızca kendi haline bırakabilir. Bazı lokanta sahiplerinin mutfaklarında sıhhi koşullara dikkat etmemelerinin, yaşlı insanlara hürmet edilmemesinin, ilk yardıma kaldırılan acil hastaların yeterli ilgiyi görmedikleri için ölmelerinin, ihtiyaç sahibi insanların hor görülmelerinin, bir avuç toprak için milyonlarca masum insanın katledilmesinin, küçük çocukların taciz edilmesinin, kadınlara şiddet uygulanmasının ve tecavüz edilmesinin, insanların birbirlerine karşı öfke dolu ve saldırgan olmalarının nedeni de yine aynıdır, sevgisizliktir.

Üstelik bu sevgiden uzak insanlar, kendi çıkarları söz konusu olduğunda veya bir kimseye duydukları öfke sebebiyle rahatlıkla cinayet işleyebilmektedirler. Haksız yere bir insanın canına kıyan, soğukkanlılıkla seri cinayetler işleyen, ani bir öfke ya da kıskançlık sonucu en yakınını veya hiç tanımadığı birisini öldüren, hatta bu işi parayla yapan insanların sayısı, günümüzde din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda oldukça fazladır. Gazetelerden ve televizyonlardan 1 gün bile eksik olmayan cinayet haberleri toplumdaki, sevgisizliğin ve dejenerasyonun çok açık bir göstergesidir.

İman Etmeyenler Sevgi Duyarlılığından Yoksundurlar

Gerçek sevginin kaynağı, Allah’a saygı dolu bir korku ve içli bir sevgi duymaktır. Çünkü ancak Allah’tan korkan ve bundan dolayı O’nun istemediği ahlaktan titizlikle kaçınan bir insan gerçek sevgiyi yaşayabilir. Allah’tan gereği gibi korkan bir insan, nefsinin oyunlarına ve kötülüklerine karşı her zaman dikkatli olur. Çünkü Kuran’da Hz. Yusuf (a.s.)’ın sözlerinin bildirildiği ayetteki gibi insanın nefsi durmak bilmeksizin kendisini kötülüğe çağırmaktadır:

“(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, -Rabbim’in kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir…” (Yusuf Suresi, 53)

Buna karşılık, Allah korkusu olmayan ya da Allah’tan gereği gibi korkmayan, Allah’ın ölümden sonra dünyadaki davranışlarının hesabını soracağını görmezden gelen ve nefsi her ne isterse ona boyun eğen kişi ise, kötülükte sınır tanımaz. Nefsin sınırsız kötülük telkin ettiği, onu arındıran müminlerin felah bulduğu, şeytanın telkin ettiği kötülükleri savunanların ise helak olacağı Kuran’da şöyle bildirilir:

“Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla günahla bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.” (Şems Suresi, 8-10)

Nefislerine uyarak iman etmeyen ve sevgisizliği yaşayan bu kişiler, yaşamları boyunca kendilerine ve çevrelerine hem maddi hem de manevi yönden zarar verirler. Çünkü;

* Sevgisiz kişiler dünyada kendileri için mümkün olduğunca fazla çıkar sağlamaya, kendi istek ve tutkularını tatmin etmeye, kısa bir yaşam süresini sorumsuzca geçirmeye çalışırlar.

* Çocuklarına gereken sevgi ve ilgiyi göstermeyen anne babalar ve anne ve babasına karşı -çevresinden aldığı olumsuz telkinlerin neticesinde- gereken saygı ve hürmeti göstermeyen çocuklar, bu dejenerasyonun en açık örneklerindendir. Bu gibi çocuklar ebeveynlerine karşı agresif, ters cevaplar veren, kolayca yalan söyleyen, kendi zevklerine ve isteklerine ulaşmada ailesini yalnızca bir araç gibi gören yanlış bir zihniyet taşıyabilmektedir.

* Sevgisizilikte insanların birbirleri için fedakarlıklarda bulunmaları, dayanışma, cömertlik gibi değerler tamamen ortadan kalkar. Her şeyden önce insanlar birbirlerine insan olarak değer vermezler.

* Kimse kimsenin sağlığını, huzurunu, rahatını düşünmez, başkalarına bir zarar dokunmasından endişelenmez, buna engel olmaya çalışmaz.

* Durmaksızın kötülüğü emreden nefsine sınır koymayan bir insana güvenmek mümkün değildir. Böyle bir insanın, vereceği söze sadık kalması beklenemez, zira bu kişinin sözünden dönmemesi için hiçbir neden yoktur.

* Sevgi duyarlılığından yoksun bir insan, karşısındaki insanın doğal acizliklerini görmezden gelemez, en basit hatalarını dahi çoğu zaman tolere edemez. Hatta hata bile sayılamayacak olaylar yüzünden hiç yoktan kavga çıkarabilir. Önemli olan kendi keyfidir ve keyifsiz olduğunda sevdiğini iddia ettiği insanların dahi mutlu olmalarını istemez.

Dünya üzerinde insanlar arasında gerçek bir dostluk ve  ittifak sağlayabilecek yegane güç ancak ‘iman’dır. Hesap gününden korkan müminler dostluklarıyla, dünyada başlayıp ahirette de sonsuza kadar devam edecek sağlam bir ittifakın temellerini atmış olurlar. Birbirlerini, araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan, halis niyetle ve sadece Allah rızası için sever, Allah rızası için dost olurlar. Temeli Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu bağın bozulması Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz.

www.derinAllahsevgisi.imanisiteler.com

Gerçek ve Kalıcı Sevgiyi Elde Edebilmek Din Ahlakının Yaşanması ile Mümkündür

İslam kelimesi, “silm” ve “selam”; kökünden türeyen bir kelimedir. Silm; barış, güven, huzur ve sevgi selam da; mutluluk, esenlik ve güvenlik demektir. Bu nedenle Müslüman barıştan yana olan kan akıtmaya, düşmanlığa ve gaddarlığa karşı sevgiyi, muhabbeti isteyen bir ruha sahip kişidir. İman, Allah sevgisini beraberinde getireceği için bu, tüm insanlarda çok olumlu ve güzel bir etki yapar. Herkes Allah’ın rızasını kazanmak için güzel ahlak gösterir, birbirini Allah rızası için sever, sayar. Toplumun geneline şefkat, merhamet, hoşgörü hakim olur. İnsanlar Allah’ın emirleri doğrultusunda hayırlarda yarışırlar. Tüm insanları ve canlıları Allah’ın yarattığını bilir ve herşeyi Allah’ın tecellisi olarak görür ve Allah’a olan muhabbetlerini, sevgileriini tecellilerine de gösterirler. Rabbimiz Kuran’da sevginin önemine dikkat çekmiş ve Müslümanların birbirlerine ve tüm canlılara karşı sevgi göstermelerini şöyle emretmiştir:

“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır.” (Bakara Suresi, 177)

Sevgisizliğin yaşandığı toplumlarda göz göze gelmekten ve birbirlerine selam vermekten kaçınan, “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığıyla hareket ettikleri için ihtiyaç içinde olana asla yardım etmeyen, kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını daima ön planda tutan; bencil, hoş sohbetten uzak, donuk, robotlaşmış ve sevgiden uzak olduğu gibi saygıdan da yoksun nesiller yetişir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda hızla artan dejenerasyonun asıl kaynağı da toplumlarda yaşanan bu sevgi eksikliğidir.

www.Adnanoktardiyorki.com

Sevgisizlik Vücut Hücrelerini Öldürür

ADNAN OKTAR: İman zayıf oldu mu kemiği de çürüyor insanın, eti de çürüyor, yağı da çürüyor, saçı da çürüyor, başı da çürüyor, aklı da gidiyor, beyni de gidiyor. Her yeri eriyip ölüyor. Çünkü sevgisizlik, şefkatsizlik vücut hücrelerini öldürüyor, toksin etki yapıyor. Dayanamıyor vücut. Bir dayanıyor, iki dayanıyor; o güzelim genç kızlar, güzelim delikanlılar mum gibi eriyorlar, perişan oluyorlar. Akşama kadar yatıyor, kalkıyor, ne yapacağını bilmiyor. Ağzı acımış, beyin dağılmış, hafızası gitmiş, mahvolmuş oluyorlar. Şeytan büyüsünü öyle yaptı işte. İnsanlardan imanı aldı, iman gidince insanın bünyesi çöktü. Beyninin fonksiyonları bozuldu. Dikkat gitti, hafıza gitti, düşünme kabiliyeti gitti; vücut hücreleri kendine saldırmaya başladı bu sefer. Derileri bozuluyor, dişleri bozuluyor, mahvoluyorlar.

İmanda ise hücreler bayram eder. Saç hücresi, kaş hücresi, burun, ağız, dil, her yer bayram eder. Çünkü iman hücreye şerbet gibi gelir. Hücre sırf kanla beslenmez, çünkü ruh hakimdir bedene. Canlı tutan ruhtur, Allah’ın dilemesiyle. Ruh da imanla besleniyor. Ruhtan imanı çektin mi ruh mahvoluyor, vücuda saldırmaya başlıyor bu sefer. Vücudun içinde duramıyor, eziliyor.

Ruh Allah’ın ruhudur, masumdur ama imansızlık olunca mahvoluyor, yapamıyor; kurtulmak istiyor bedenden. O zaman vücuda saldırmaya başlıyor, ondan sonra mahvoluyor insan, delirtiyor insanı. Çünkü biz ilk başta yaratılırken imana göre yaratılıyoruz. Yani imanla yaşayacak şekilde yaratılıyoruz. İman gitti mi bütün o sinirsel bozukluklar, bedensel bozukluklar başlar. Ne kadar imanı giderse o kadar perişan olur insan. Delirtir insanı iman zafiyeti. Ne kadar imanlıysa o kadar sağlıklı, o kadar iyi, güzel olur; o kadar açılır, ferahlar. Onun için ayette; “Dünyada güzellik veririm” diyor Allah; hem zenginlik hem rahatlık hem ferahlık. “Hz. İbrahim (a.s)’a Katımızdan bir güzellik verdik” diyor Cenab-ı Allah, maşaAllah. (Sayın Adnan Oktar’ın 25 Nisan 2012 tarihli A9 Tv röportajından)

İnsan, gerçek sevgiyi Allah’ı sevmeyen ve Kuran’da anlatılan güzel ahlaka uymayan insanlardan bekledikçe, her arayışta aynı sonla karşılık görecektir. Sevilmeyi sevginin gerçek sahibi olan Allah’tan istemek yerine, aracıları ilahlaştırıp (Allah’ı tenzih ederiz) onlardan bekleyen kişiler, tüm hayatları boyunca gerçek sevgi yerine onun taklidiyle karşılaşıp hüsrana uğrarlar.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."