Harun Yahya

Mucize Biyomoleküler Makineler


Moleküler biyoloji ve biyokimya alanında yapılan yeni keşifler, hücrenin ve canlılığın yapıtaşları olan proteinlerin ne kadar mükemmel ve kusursuz bir yapıya sahip olduklarını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Canlılığın, evrimcilerin iddia ettikleri gibi tesadüfler sonucunda kendiliğinden oluşamayacak kadar kusursuz ve kompleks bir yapıya sahip olduğunu gösteren bu delillerden biri de hücre içindeki biyomoleküler makinelerdir.

İnsan vücudunda bulunan biyomoleküler makineler, ancak bir makine mühendisi tarafından tasarlanarak, bilgili ve deneyimli bir uzman ekip ile inşa edilebilecek komplekslikteki teknik makinelerle son derece benzer yapılara sahiptir. Bu biyomoleküler makineler, yüzlerce küçük parçadan ve birbirine geçmiş sistemlerden oluşmakta ve hücre içinde son derece önemli görevleri yerine getirmektedirler. Bu iç içe geçmiş parçalardan birinin eksik olması veya yanlış bir yerde bulunması, bir proteinin oluşmasını engelleyebilmekte veya oluşan proteinin görevini yerine getirmesini imkansız hale getirebilmektedir.

www.biyomimetik.imanisiteler.com


Siyanobakteriler (mavi-yeşil algler) İçinde Bulunan Moleküler Saatler

Bu muazzam komplekslikteki mikro makinelerden biri, siyanobakteri olarak bilinen mavi-yeşil alglerin içinde bulunan mekanik moleküler saatlerdir. Yale biyokimyacılarından Jimin Wang, Kai proteinlerinin yapısal analizi üzerinde çalışırken siyanobakterilerin içindeki bu moleküler saatleri keşfetti.

KaiA, KaiB ve KaiC olarak isimlendirilen üç protein, siyanobakterilerin metabolik süreçlerini düzenlemede önemli bir rol oynarlar. Aşağıda anlatılanlar bir fabrikadaki üretim süreci veya bir makinenin nasıl çalıştığıyla ilgili değildir. Mümkün olduğunca sadeleştirilerek anlatılmaya çalışıldığı halde son derece kompleks ve anlaşılması zor olan bu işlemler, hücrenin içinde gerçekleşmektedir. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bakterinin içinde yer alan daha da küçük bir mikro dünyada, mikro makineler, somun, zemberek gibi parçalar son derece kompleks bir sistem oluşturmaktadırlar. Birazdan anlatılacak olanlar hücrede yer alan yüz binlerce parçanın ve yüz binlerce işlemin sadece küçük bir bölümüdür. 

Siyanobakterilerin biyokimyasal aktiviteleri, gündüzleri ve geceleri, ışığa göre farklılıklar gösterir. Gece bazı metabolik aktiviteler bastırılır veya durdurulur. KaiC proteini bu süreçte önemli bir göreve sahiptir.

KaiC proteininin hücre içindeki miktarı yüksek olduğunda, gen ifadesi  (genlerin proteine dönüşme süreci) baskılanmış demektir. Miktarı düştüğünde ise gen ifadesi uyarılır, yani genler proteine dönüşmek üzere aktif hale gelir.

Geceleri, KaiC proteini KaiA ve KaiB proteinleri ile birleşir. Gün içinde, KaiABC kompleksi ayrılır. Peki bu proteinler geceleri nasıl birleşirler? Altı KaiC proteini zincir benzeri bir şekil meydana getirerek bir araya gelir. İki KaiA proteini de bir araya gelerek, KaiC zinciri içinde pervane görevi gören bir yapı oluşturur. Zemberekli bir mekanizma KaiA proteininin iki ayrı şekle girmesini sağlar (bir makasın açılıp kapanması gibi). Bunlardan biri KaiC ile etkileşime girerken, diğeri girmez. Diğer yandan KaiB proteini, KaiA proteinini KaiC kompleksinin altına bağlamak için kelebek somunu  işlevi görür.

KaiA çifti KaiC kanalının içinde dönmeye başlar; KaiB kelebek somunu görevi görerek KaiA pervanesinin dönme hızını kontrol eder.  KaiA pervanesi KaiC kanalının içinden geçerken, bir mil dirseği sırayla her KaiC proteininde değişikliğe neden olur.

Bu mekanik hareketler fosfat moleküllerinin KaiC proteinlerine bağlanmasına neden olur. Tamamen fosforlandığında KaiC kompleksi çözülür. KaiABC kompleksinin yukarıda anlatıldığı şekilde oluşumu ve çözülmesi hücre içindeki KaiC seviyesini düzenler, bu da siyanobakterilerin 24 saatlik salınımını kontrol eder.

En kolaylaştırılmış haliyle bile konunun uzmanı olmayan bir kişi için zor anlaşılır olan bu süreç, siyanobakteride milyarlarca yıldır bulunmaktadır. En önemlisi ise siyanobakteriler yeryüzünde bulunan ilk bakterilerdir. 3.5 milyar yıl öncesine ait siyanobakteri fosilleri bulunmuştur.

Evrimciler bir buçuk asır boyunca insanlara ilk bakterilerin kendilerince son derece basit canlılar olduklarına ve tesadüfler sonucunda cansız maddelerden kendiliklerinden oluşmalarının son derece kolay olduğuna dair telkinde bulunmuşlardır. Ancak bilim evrimcilerin bu yalanlarını bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Evrimcilerin en basit, en ilkel canlılar dedikleri bakterilerde dahi olağanüstü kompleks yapılar, hayranlık verici özellikler, mühendislik harikası makineler bulunmaktadır.  Evrim teorisi bu kadar kompleks, üstün bir teknoloji ile üretilmiş makinelere benzeyen yapıların, 3 milyar yıl önce oluştuğunu, bu proteinlerin nasıl olup da bir pervane, kelebek somunu veya zemberek görevi görerek fosforlaşma denen bir sürece destek verdiklerini açıklayamaz. Evrim teorisi daha bu denli üstün yetenek ve ilim sergileyen proteinlerin nasıl oluştuklarını açıklamaktan acizdir.

Her nereye baksak, hangi canlıyı incelesek, Allah’ın varlığı ve kusursuz yaratma gücü son derece açık olarak görülmektedir. Allah sonsuz ilim ve akıl sahibidir. Bu moleküler makineler, Rabbimiz’in bu sonsuz ilmi ile yoktan var edilmişlerdir. Cenab-ı Allah “Ol” emriyle bu kusursuz sistemleri yaratarak, insanların iman etmeleri için deliller var etmiştir.

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164)

www.imanhakikatlerinedenonemlidir.beyazsiteler.com

Özel ve bilinçli olarak yaratılmış olan hücrelerdeki tüm detaylar, her noktada açıkça Allah’ın varlığını göstermektedir ve bizlere Rabbimiz’in sonsuz ilmini tanıtmaktadır.Evrimcilerin Tutarsızlıklarını Ortaya Koyan İddiaları


Canlıların oluşumunu evrimsel olarak açıkladıklarını düşünen evrimciler aslında gerçekte yalnızca kendi tutarsızlıklarını ortaya koymaktadırlar.1- Canlıların moleküler makineler, yapılar inşa ettiklerini iddia ederler: Bir canlının kendi içinde makine üretmesi için ürettiği makineden çok daha kompleks ve gelişmiş bir üretim sistemine ihtiyacı vardır. Peki, bu sistemi meydana getiren kimdir? Eğer canlının kendisi dersek zaten bu sistemler yokken canlı diye bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Evrimcilerin bu tür iddiaları, “zaman içinde arabalar kendi içlerinde motorları ve transmisyon sistemlerini yaratarak hareket etmeye başladılar” şeklinde bir iddia öne sürmekten daha farklı değildir. Herkes bilir ki bir otomobilin ortaya çıkması için, gerek o otomobilin kaportasından gerekse içindeki motordan ve diğer aksamlardan çok daha gelişmiş ve kompleks tasarıma sahip fabrikalar gereklidir. Ve yine herkes bilir ki bu fabrikalar da akıl, zeka, bilinç ve irade sahibi kimseler tarafından dizayn edilir ve inşa edilirler. Bir otomobilin doğa şartlarıyla kasasının oluştuğu, sonra da zaman içinde bu kasanın kendi içinde motorlar, aküler, radyatörler ve diğer sistemleri yarattığını iddia etmenin ne anlama geleceği bellidir.

2- Canlılığın trilyonlarca sene söz konusu moleküler makineler ve yapılar olmadan varlığını sürdürdüğünü iddia ederler: Zaten bu makineler ve yapılar canlı hücresinde bulunmadan hücrenin yaşamsal fonksiyonlarını, görevlerini yerine getirmesi, neslini sürdürmesi mümkün değildir. Bu durumda, nasıl olsun da bir canlı türü trilyonlarca kuşak süresince kendi içindeki hayati makineleri ve yapıları yaratmakla uğraşsın? Canlı hücresi, daha kendi varlığını sürdürecek sistemleri, yapıları yokken, bu makineleri “yaratacak” mekanizmaları nereden bulsun, hangi akıl, şuur ve iradeyle bu makineleri tasarlayarak üretsin, bunların yapım planlarını da genetik şifreye kodlayıp eklesin?

3- Hücrenin her parçasının ayrı ayrı deneme-yanılma yoluyla oluştuğunu iddia ederler: İçiçe geçmiş, her parçası birbiriyle bağlantılı parça ve sistemlerden oluşan canlı hücresinin tek bir organelinin bile eksikliği o hücrenin ölerek yok olması anlamına gelir. Hücrenin bu eksikliği zaman içinde telafi edecek, “evrim”le tamamlayacak bir bekleme süresi yoktur. Yani milyonlarca sene rastlantıların küçük küçük parçaları bir araya getirmesiyle bir canlı hücre oluşması mümkün değildir. Hücre her parçasının ayrı ayrı deneme-yanılma süreçleriyle oluşmasını bekleyemez. Hücrenin varlığını ve neslini sürdürmesi için daha en başında bütün parçalarıyla eksiksiz ve kusursuz bir bütün halinde olması zorunludur. Hücrelerin sahip olduğu bu özellikler, Rahman ve Rahim olan Allah’ın yaratış delillerindendir. Allah, insanı ve tüm diğer canlıları kusursuzca işleyen sistemlerle yaratmıştır. İnsan vücudunda herşey en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Kuran’da da bildirdiği gibi en güzel isimlerin sahibi olan Allah “...herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiş”tir. (Furkan Suresi, 2) 

www.canlilarinevrimi.com

Bilim dünyasının hızla gelişme gösterdiği günümüz dünyasında yakın bir zamanda kullanılmaya başlanan biyomoleküler makineler, minik enerji dönüşüm cihazlarıdır. Doğadan veya sentetik olarak elde edilebilen bu makineler, günlük hayatta kullandığımız makinelerle kıyaslandığında çok daha verimli çalışmaktadırlar. Biyomoleküler makinelerin  kendilerine özgü kimyasal ve dinamik mekanizmaları vardır. Yapıtaşları ise Yüce Rabbimiz’in kusursuz olarak yarattığı  protein, DNA vb. moleküler yapılardır. Doğada çok miktarda bulunan bu makinelerin detaylı yapısının incelenmesi ve bu yapıların taklit edilmesi günümüz insanına çok büyük yararlar sağlayacaktır. 


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."