Harun Yahya

Batı Dünyası Ve Müslümanlar Barışı Birlikte İnşa Edebilirler


www.Kuranahlaki.com

Yaşadığımız dönemde dayanışmanın ve yardımlaşmanın güçlenmesine duyulan acil ihtiyaca rağmen, bazı çevrelerin halen çatışmayı özellikle de dünyanın iki büyük ve köklü medeniyeti arasındaki çatışmayı körüklüyor olmaları, üzerinde durulması gereken önemli bir sorundur. Bu kişilerin talep ettiği gibi bir medeniyetler çatışması yaşanmasının tüm insanlık için büyük bir felakete neden olacağı ise açıktır. Böyle bir felaketin engellenmesinin en önemli yollarından biri, medeniyetler arasında iş birliğinin güçlendirilmesinden geçmektedir. Üstelik bu hiç de zor değildir. Çünkü İslam ve Batı dünyası arasında, bazılarının iddia ettiği gibi derin farklılıklar yoktur. Tam tersine, İslam medeniyeti ve Batı medeniyetinin temelini oluşturan Musevi-Hristiyan kültürü arasında pek çok ortak yön bulunmaktadır. Bu ortak yönler temel alınarak birleşmek ve barışı sağlamak, Allah’ın izniyle çok kolay olacaktır.

Batı’nın büyük kesiminin İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgisi çok sınırlıdır. Batılılar çoğu zaman bir tür cehalet içindedirler. Özellikle 11 Eylül sonrasında bu cehalet iki farklı yönde gelişmiştir. Batılıların bir kısmı samimi merak içinde Kuran’ı okumuş, Müslümanlarla daha çok bağlantı kurarak doğruyu öğrenmeye çalışmışlardır. Ancak Batılılar içinde mevcut cehaleti körükleyerek çok farklı bir İslam modeli lanse etmeye çalışanlar da vardır. Ancak tüm bu gelişmeler esnasında Müslümanların bu iki yaklaşıma nasıl tepki gösterdikleri çok daha önemlidir.

Müslümanların Kuran’ı Hayatlarına Geçirmeleri Çok Önemlidir

İslam dünyasının geneline bakıldığında siyasi, sosyolojik ve ekonomik çeşitli tespitlerde bulunulabilir ve farklı çözüm önerileri geliştirebilir. Ama tüm sorunların temelinde tek bir hakikat olduğu asla görmezden gelinmemelidir. Kuran’da Resulullah (s.a.v.)’in ümmetinden tek şikayeti olarak ifade edilen “Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran’ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.” (Furkan Suresi, 30) ayeti bu hakikati gözler önüne serer. Dolayısıyla Müslümanlar olarak Batı’dan şikayet etmeden önce kendimizi samimiyetle değerlendirmemiz ve Kuran’ın ruhunu ne kadar hayatımıza hakim kıldığımızı ölçmemiz gerekir.

Birçok insanın öfkeyi, nefreti, saldırganlığı, dışlamayı, aşağılamayı, hakareti takva gibi göstermelerine karşın, Kuran olgun, itidalli, dengeli, akıllı, insanları kazanmaya gayret eden, sevgi dolu, affedici, anlayışlı, sabırlı, sevecen, merhametli, koruyucu bir ahlakı emreder. Yani Kuran’a uyan bir insanın ırkından, dininden, dilinden, renginden, ülkesinden dolayı bir insana anlamsızca nefret duyması mümkün değildir. Kuran’a uyan bir insanın kötülüğe kötülükle karşılık vermesi, karşısındakini dışlaması, karşısındakini küçük düşürmesi, kızdırıcı olması ve kontrolsüz olması da mümkün değildir Ancak sosyal medyada karşılaşılan aşağıdaki sorulara karşı kullanılan üsluplar hakkında samimi olarak düşünelim.


 Bir Museviye güzel söz söylediğinizde, nezaket gösterdiğinizde nasıl bir tepki alıyorsunuz? Farklı cemaatlerden insanların birbirlerinin gıyabında nasıl konuşmalarına şahit oluyorsunuz?

 Bir Hristiyan’la yan yana geldiğinizde diğer Müslümanlardan nasıl sözler işitiyorsunuz? Kendisine söylenen kötü bir söze Müslümanların büyük kısmının iyilikle mi yoksa aynı şekilde veya daha da kötüsüyle mi cevap verdiğini gözlemliyorsunuz?

 Kadınlara saygıyla, şefkatle, onları el üstünde tutan bir anlayışla yaklaşan ne kadar Müslüman görüyorsunuz?

 Etrafınızdaki Müslümanların ne kadarı sanattan zevk alıyor, ne kadarı estetiğe önem veriyor, ne kadarı bilimle ilgileniyor, ne kadarı müzikten hoşlanıyor, ne kadarı kendini geliştirmeye kalitesini artırmaya özen gösteriyor?

 Aynı ortamlarda karşılaştığınız Müslümanların ne kadarı temizliğiyle, asaletiyle, nezaketiyle insanlara örnek olacak nitelikte?

 Ve bu Müslümanların ne kadarı kendilerinden farklı düşünen farklı yaşayan insanlara saygı duyuyor, onların da en az kendileri kadar rahat yaşaması için imkan oluşturuyor?


Bu sorulara samimi olarak verilecek cevap elbette ki pek olumlu bir üslup kullanıldığı yönünde değildir.

www.Kurandaittihadiislam.com

Sayın Adnan Oktar: İslam Birliği FarzdırADNAN OKTAR: “İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” (Enfal Suresi, 73)

İnkar edenler ittihad ediyorlar, müminler de ittihad ediyorlar. MÜMİNLERİN İTTİHADINDA İNKAR EDENLERİ DE KAZANMA DÜŞÜNCESİ VARDIR, İNŞAALLAH. Ama Müslümanların ittihad etmesi, birleşmesi bu ayete göre farz, çok açık. Aksinde ise, “Bela veririm, mahvolursunuz. Aranızda fitne ve bozgun çıkarırım.” diyor Allah. Bakın, İslam alemi bozguna uğradı ve her yer fitneyle kaynıyor.” Ama İTTİHAD EDERSENİZ FİTNEYİ DE, BOZGUNU DA KALDIRIRIM” DİYOR ALLAH. “İKİ BELAYI DA ÜSTÜNÜZDEN ALIRIM. AKSİ OLURSA BU BELALAR SİZİ TAKİP EDER.” Yüzyıldan beri bu belalarla muhatap Müslüman alemi. Hz. Mehdi (a.s.)’a ve Hz. İsa Mesih (a.s.)’a tabi olduklarında bu bela bitecek, inşaAllah. (25 Mart 2013, A9 TV)

Allah’a iman eden ve O’na kulluk eden Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar -her biri farklı bir şeriat üzerine de olsa- hayırlarda yarışmak, güzel ahlakı yaymak, din ahlakının gerektirdiği hoşgörülü, uzlaşmacı, insancıl, düşünce özgürlüğüne saygılı, insan haklarına önem veren ideal bir toplum yapısının meydana gelmesi için fikri alanda mücadele etmekle yükümlüdürler. Yani Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar, Allah’ın bildirdiği şekilde yaşamak, insanları güzel ahlaka ve iyiliklere çağırmak, kötülüklerden sakındırmak gibi konularda yarışmaya davet edilmişlerdir. Allah, farklı dinlere mensup insanların hayırlarda yarışmaları gerektiğini ayetinde şöyle bildirmiştir:“... Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.” (Maide Suresi, 48)

Müslümanların Üzerine Düşen Sorumlulukları Görmesi ve Dile Getirmesi Gereklidir

İslam dünyasının çok büyük kısmının esaret altında olduğunu, Batı’nın Müslümanların yaşam haklarına gereken saygı ve özeni göstermediğini, zulmün ve haksızlığın yoğunluğunu gördüğümüz ve dile getirdiğimiz kadar, Müslümanların üzerine düşen sorumlulukları da görmemiz ve dile getirmemiz gerekir. Eğer biz bunu yapmazsak o zaman İslam dünyasının içindeki yanlışları düzeltme işini Batı’ya bırakmış oluruz ki, bunun hiç de iç açıcı sonuçlar doğurmadığını 100 yılı aşkın tecrübeyle biliyoruz. Batı’nın bizleri kendilerince “terbiye etmesine” gerek kalmadan, Kuran’ın akılcı, sıcak, sevgi dolu ruhuna sıkı sıkıya sarılarak biz bu terbiyeyi binlerce kat güzeliyle yapabiliriz. O zaman haksızlıklara, zulme, acıya karşı duyduğumuz haklı tepkiyi de en akılcı şekilde dile getirebilir, en etkili şekilde çözümler üretebiliriz.

Biz bunları yaparken Batı’nın da mevcut ön yargılı ve dar görüşlü tutumunu bir kenara bırakıp daha makul yol ve yöntemleri hayata geçirmesi gerekir. Ne de olsa onlar da özellikle son 10 yılda, bu yolla artık sonuç alamayacaklarını, izledikleri yolun sarpa sardığını görmüşlerdir.

Bu çıkmazın sona erdirilmesi ve dünya barışının tesis edilebilmesi için yapılması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz;

1. ABD ve Batı elbette ulusal menfaatlerini koruma hakkına sahipler. Ancak bu hakkın, dünya barışını göz önünde bulundurarak kullanılması gerekir. İzlenecek yol, şiddetin şiddetle bastırılmaya çalışılması değil, ılımlı ve demokratik güçlerin desteklenerek gerilimin azaltılması ve çatışmaların çözülmesi olmalıdır.

2. Zengin yer altı kaynaklarından tüm milletlerin eşit olarak yararlanması, dünya barışını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, ekonomik istikrarın sağlanması, demokratik rejimlerin güçlenmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi, diktatörlerin ve tiranların zulümlerine son verilmesi, yaşam kalitesinin artması yalnızca ABD’nin ve Batılı güçlerin değil, aynı zamanda tüm Müslümanların da talebidir.

3. Günümüzde dini yanlış yorumlayan, bazı hurafe ve batıl inanışların etkisiyle gerçek din ahlakından tamamen uzaklaşıp radikal bir tavır içerisinde olanlar yalnızca İslam dünyası içinde değil, Hristiyan ve Yahudi alemi içinde de yer almakta ve dünya barışına büyük zarar vermektedir. Bu zararın giderilmesi, radikal her türlü akımın önünün kesilmesi, itidalli, barışsever, medeni ve samimi dindar insanların ittifakı ile mümkündür. Böylece savaşı tek çözüm gibi sunan, güvenliğin ancak savaşarak sağlanacağı yanılgısına kapılanların telkinleri etkisizleştirilecek, daha çok kan ve gözyaşı akması ve daha fazla maddi kayba neden olacak girişimler engellenecektir.

4. Batılıların İslam dünyasını daha yakından tanıyıp anlaması, Müslümanların da birlik oluşturup İslam dünyasının kalkınmasına yönelik ortak politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Her iki tarafta düzenlenecek kültür ve eğitim programları ile karşılıklı yanlış anlamalar giderilebilir.

5. Radikalizm asıl olarak cehaletten kaynaklanan bir sorundur. Eğitim programları ile Batı dünyasının İslam’ı doğru tanımaları sağlanırken, İslam dünyasında yerleşik olan bazı batıl inançlar ve hurafeler ortadan kaldırılacak, bunun sonucunda karşılıklı şefkat ve anlayış esas olacaktır.

6. Dünyaya sosyal Darwinist gözüyle bakan sertlik yanlılarının Batı içinde etkilerinin azaltılması önemlidir. Bu, Batı dünyası içinde halen zaman zaman etkisini gösteren ve Batılı toplumlar dışındaki halkları “ilkel” olarak değerlendiren zihniyettir. Hem Batı medeniyeti hem de İslam medeniyeti çok köklü medeniyetlerdir. Kültürler ve medeniyetler arasındaki farklılıklar, birer üstünlük konusu veya çatışma malzemesi yapılmamalı, tam tersine farklı medeniyetler birbirlerinin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak görülmelidirler.

7. Ortaçağ’daki Haçlı zihniyetini koruyarak İslam’a karşı son derece saldırgan ve haksız yorumlar yapan bazı Hristiyanların olduğu açık bir gerçektir. Bunlar bir yandan söz konusu hatalı yorumlarıyla Müslümanları taciz ederken, bir yandan da Eski Ahit’e birtakım anlamlar yükleyerek yakın gelecekte Müslümanlar ile Batı dünyası arasında bir savaş yaşanacağını, daha doğrusu yaşanması gerektiğini savunmaktadırlar. İsrail’in radikalleriyle de paralel bir “stratejik vizyon” taşıyan bu Hristiyanların yanılgılarının, sağduyulu Hristiyanlar tarafından kendilerine gösterilmesi gerekmektedir.

8. İslam dünyasındaki en temel meselelerden biri ise dağınıklıktır. Müslüman ülkeleri temsil eden etkin merkezi bir otoritenin eksikliği, Batı dünyasının Müslümanlarla kurdukları ilişkiyi doğru bir zemine oturtmasını zorlaştırmaktadır. Müslümanların ortak kanaatini ve talebini ifade eden, Müslümanların haklarını koruyup, Batı dünyasına yol gösteren bir kurumun olmaması önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu da İslam Birliği’nin kurulmasının önemini bir kez daha bizlere göstermektedir.

www.adnanoktardiyorki.com

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."