Harun Yahya

Daniel Pipes’a cevap: Komünizm güçlü ve pusuda!


Geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyareti sırasında bir Türk gazetesiyle röportaj yapan Daniel Pipes’ın haberi Türk basınında, “Komünizmi yendik, şimdi sıra İslamcılarda” başlığıyla verildi. Bu başlık üzerinden iki önemli değerlendirme yapmak gerekiyor:

“Komünizmi yendik” hatası, daima dünya komünistlerinin beklenti içinde oldukları bir hata olmuştur. Marks’ın ideali buydu. Kapitalist sistemler önce tüm sistemi ele geçirecekler, insanlar ahlaki ve ailevi değerlerini kaybedecek, devlete bağlılık gidecek, herkes menfaat üzerine yoğunlaşacak ve menfaat çılgınlığı beraberinde kavgaları getirecekti. Herkesin kendi kapitali adına hareket ettiği bu sistem içinde birlik meydana gelemeyecek ve kapitalizmin büyülü ve sözde eğlenceli dünyasının içine dalmış olan insanlar tehlikeleri fark edemeyecekti. Komünizmin pusuda beklediği an daima bu an olacaktı! Marks daima bunu hedeflemişti. İşte bu yüzden Sovyetler veya Doğu Almanya komünist sistemlerinin çöküşü zaten beklenen, hatta gerekli bir şeydi komünistler için. Bu sistemler, Marks’ın idealindeki sistemler değildi. Bu ülkelerde komünizm, kapitalizmin ardından gerçekleşmediği için komünizmin başarısız birer versiyonları olarak anılmıştı. Çöküşü kaçınılmazdı. Lenin, Sovyet Rusya’sında New Economic Policy (NEP) hareketi ile kişisel kapitallere bir süre izin vermiş olsa da, bu yine beklenen ve istenen komünizmi sağlamamıştı. İşte bu nedenle söz konusu sistemler, hiçbir zaman komünizmin nihai hedefi olan “komünist dünya devleti” hedefine varamamıştı.

İşte bu yüzden komünistler geri çekildiler! Pusuya yattılar.

Kapitalizmin dünyayı sarıp sarmalamasını bekliyorlar. Bu plana göre ise, her şey çok başarılı gidiyor!

Lenin’in, kitabına ismini veren ünlü taktiğinde olduğu gibi: Bir adım ileri iki adım geri! Şöyle tarif eder Lenin bu taktiği:

“Bir adım ileri, iki adım geri… Bireylerin yaşamında, ulusların tarihinde ve partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur. Ama devrimci sosyal-demokrasi ilkelerinin, proletarya örgütünün ve parti disiplininin eninde-sonunda tam zafer kazanacağından kuşku duymak, alçaklığın en canicesi olur.” (Lenin, Bir Adım İleri, İki Adım Geri, s.267)

Bireylerin kapital sahibi olmalarına izin verilen NEP dönemine yönelik olarak da kullanılmış olan bu taktik, komünizmin taktik olarak geri çekiliş şeklini tarif eder. İki adım geri attığında komünistler, geri planda kalarak sistemin kendi kendisini çökertmesini izlerler. Kapitalist sistem nedeniyle ailevi, dini, ahlaki, milli tüm değerlerini gözlerinin önünde yitiren halk, birbirine de düşmanlaşmış, beraber ve organize hareket edemez hale gelmiştir. Komünizmin gerektirdiği terör, katliam, çatışma ve kavgalara iyice alıştırılmışlardır. İşte bu aşama, komünizme göre bir insanın çekici havaya kaldırıp güç aldığı en önemli aşamadır. Ondan sonra çekiçle öyle şiddetli vurulur ki, artık o aşamada toplumlar gafil avlanmış, komünizme teslim olmuştur. Bu, Lenin’in tarif ettiği öne atılacak güçlü adımdır işte.

Komünizm bitmiş değil. Komünizm yenilmedi. Komünizm ciddi şekilde atak yapmayı bekliyor. Kapitalist sistemin içine dalmış, kendi dertlerine düşmüş, komünizmi yendiğini düşünmüş toplumlar aslında komünizme karşı yenilginin en önemli delilleri. Komünizm pusuda bekliyor. Komünistler de. Rusya, şu anda bünyesinde eski komünistlerin tümünü barındırıyor. Çeşitli kilit noktalarda onların görevleri ve sorumlulukları var. Yeni komünist yoldaşlar yetiştiriyorlar. Sessizler. Şimdilik!

Bu durum Avrupa için de geçerli. Aslında Avrupa ülkelerinin durumu Rusya’dan biraz daha farklı. Komünizmi savunanlar kilit noktalarda yerleştirilmiş pusuda bekledikleri gibi, bir kısmı da aktif olarak seslerini duyuruyorlar. Avrupa komünist partileri oldukça güçlü. 90’lı yıllarda Öcalan’a yakınlığıyla bilinen ve gençlik yıllarında komünist FDJ örgütünün ajitasyon ve propaganda sorumlusu olan Merkel, PKK komünist terör örgütüne doğrudan destekçi olan İsveç, Danimarka gibi ülkeler ve Fransa, komünizme olan sempatilerini açıkça ifade edenlerden. Bunun dışında Kuzey Kore ve Çin gibi komünizmin devlet yönetimi olarak benimsendiği ülkeleri de unutmamak gerekiyor. Dünyanın ses çıkaramadığı iki ülke! Nedeni ise komünist diktatörlüğün o güçlü ve dokunulamaz dehşeti. Kural tanımayan bu ülkelerin tehditlerinin karşısında hiçbir ülke, hiçbir birlik, hiçbir pakt duramıyor; onlara sözlerini geçiremiyorlar. Onların da, pusuda bekleyen komünistlerin de yegane hedefi, komünist dünya devleti hedefine ulaşabilmek. Tehditkar Kuzey Kore ise sadece dünyaya hakim olacak bir komünist tehdidin nasıl bir bela getireceğine dair bir numune.

Böyle bir tehdidin varlığını yıllardır detaylı delillerle belirtmiştik. İnsanların bir kısmı görmeyi reddettiler. Ardından tüm dünyanın 13-14 saatlik canlı yayınlarla izlediği Türkiye’deki Gezi Parkı olaylarında, yine tüm dünya bu tehdidin varlığını gözleriyle gördü. Bir demokratik protestodan faydalanan illegal komünist gruplar, İstanbul’un en merkezi yeri olan Taksim meydanının ortasında konuşlandılar, Atatürk anıtının üzerine komünist bayraklarını astılar, bölgeye girişi barikatlarla kapattılar ve bölgeyi, bilindik bir komünist taktikle “kurtarılmış bölge” ilan ettiler. Günlerce. Kimse hiçbir şey söyleyemedi. Kimse o bölgeye yaklaşamadı. Komünizmin ilk koşulu korku salmak değil mi? Lenin, “korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır.”[1] dememiş miydi? İşte bu gösteri, Asya ve Avrupa’nın birleştiği kilit bölgede tüm dünyanın gözleri önünde uygulanmıştı.

O paçavralar birkaç gün sonra polis operasyonu sonucunda indirilebilmişti. Fakat komünistler için bu, başarılı bir girişimdi. Belli ki halk, komünist ayaklanmaya karşı hazırlıksızdı. Belli ki onların organize ve örgütlü hareketine karşı güçlü bir hazırlık yoktu. İşte komünizm bunu test etmek istiyordu. Halk buna karşı gerçekten hazırlıklı mı?

Halk bunun için hazırlıklı değil, yalnızca Türkiye’de değil, başta Amerika olmak üzere hiçbir ülkede hazırlıklı değil. Çünkü tüm kapitalist ülkelerde komünizmin artık bittiği ve yenildiği inancı yaygın. Komünistlerin bu işine yarıyor. Aslında yenen taraf olmalarına rağmen yenilmiş görünerek insanları rehavete sevk ediyorlar. Böylece tehlikeyi kimse göremiyor.

Bu konuda Mr. Pipes’a bir hatırlatmada bulunalım. Komünizmin en organize olarak pusuda beklediği yer Amerika’dır. Amerika’da söz konusu illegal komünist örgütlenmeler son derece güçlüdür ve dünyanın çeşitli yerlerindeki komünist gruplarla işbirliği içindedirler. Sessiz gibi görünürler, oysa kapitalizme izin veren banka sistemlerinden, hükümet kanatlarına, medyadan istihbarat örgütlerine kadar her yerde konuşlandırılmışlardır ve kapitalist sistemin ortamı hazırlamasına yardımcı olurlar.

Onlar, çatışmaların iyi kullanılmasında da ön plandadırlar. Herhangi bir ülkede ekonomik veya siyasi karışıklığın provoke edilmesi genellikle hep bu pusuda bekleyen Marksist yapılanmalar tarafından gerçekleşir. Hükümetler güçsüz gösterilir, komünist ayaklanmanın zemini sağlamlaştırılır ve komünistlerle halk sanki ortak düşmana karşı bir birliktelik içindeymiş gibi gösterilir. Komünistler asla halkla birlikteliklerine inanmazlar, onları muhtemel ihtilalin askerleri olarak değerlendirirler. Ama sorun şu ki, halk bu birlikteliğe inandırılmıştır.

Lenin Toplu Yazılar 9. Cilt’te halk ile ilişkilerini şöyle anlatır:

Partimizin tüm örgütlerinin ve gruplarının olağan, düzenli ve mevcut faaliyetleri, propaganda çalışmaları, kışkırtma ve örgütlenme, kitleler ile bağların güçlendirilmesini ve genişletilmesini amaçlamaktadır.

Yani komünistler halklarla bağlarını güçlendirecek ve kendilerini onlardan gibi göstererek genişleyeceklerdi.

Hemen her ülkede bu yöntem kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Şu anda bu yöntem Amerika’da da kullanılmaktadır. Amerika’nın büyük bir ülke olması bu ihtimalin zor olduğu izlenimini uyandırsa da, durum hiç de öyle değildir. Bozulan ekonomi, kapitalist zihinler, gitgide yok olan orta sınıf ve derin idareyi hakimiyeti altında tutan Marksist odaklar Amerika’yı gitgide komünizme daha da yaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla komünizmi yenmiş değiliz. Komünizm Marks’ın direktiflerini dinleyerek ilerliyor. Gayet güçlü bir şekilde.

Halkın muhtemel tehlikeye karşı uyanması önemlidir. Çünkü sayıları hiç de fazla olmayan komünist yapılanmalar, tarih boyunca, uyku halinde olan, çıkarlarından başka bir şeyi olmayan, idealsiz ve tehlikeden bihaber çoğunluk halklar üzerinde daima etkili olmuştur. Lenin’in 13 kişiyle ihtilal yaptığını, Pol Pot’un neredeyse tek başına bir güç olarak hareket ettiğini unutmamak gerekir. Buna karşı yapılması gereken şey, halkın örgütlenmesi konusuna son derece ihtimam gösteren komünistlerin taktiğini kullanmak ve halkı komünizm tehlikesine karşı uyandırmaktır. “Komünizm kalmadı” veya “komünizm yenildi” demek yerine, daima “komünizmin pusuda” olduğunu hatırlatmamız ve buna karşı ilmi mücadele tekniklerini göstermemiz gerekiyor. Bu da ancak ilmi ve organize bir çalışma ile olabilir.

İkinci önemli değerlendirme ise radikalizm konusunda.

Radikalizm, dünyada pek çok insanı olduğu gibi Mr. Pipes’ı da daima endişelendiren bir konu. Bunun için Mr. Pipes’ın yapması gereken, barışçıl Müslümanların bir arada olmalarını ve radikalizme karşı güçlü bir ses olarak var olmalarını savunmasıdır. Böyle bir topluluk için her dine, her inanca, her fikre, her insana saygısı ve sevgisi olan, Kuran’da tarif edilmiş gerçek demokrasiyi savunan, Kuran’da tarif edilmiş gerçek adaleti savunan, şefkatli, dürüst, fikir özgürlüğünün taraftarı olan, sanata, bilime, estetiğe önem veren gerçek Müslümanların arayışı içinde olmalıdır. Kuran’da “Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun.” (4/135) ayetiyle tarif edilmiş bir adalet anlayışı vardır. Karşı tarafın dili, dini, düşüncesi, kimliği ne olursa olsun, adalet onun lehindeyse mutlaka o adaletin ayakta tutulması gerekir. İşte Mr. Pipes’in Kuran’da tarif edilen böyle adil bir manevi liderin başkanlığında birleşen barışçıl Müslüman savunuculuğunu yapması gerekir. Böyle bir sistem, çok büyük bir kitle tarafından yanlış tanınan İslam inancının imajını temelinden değiştirecek ve tüm diğer milletlere ve inançlara kucak açacaktır. Radikalizm sorununu yalnızca Müslümanlar çözebilir. Mr. Pipes, eğer çözüm istiyorsa, bu tek yoldur.


 [1] Vladimir Lenin, Teorik ve Pratik Terör Hakkında, Homizuri G.P., Moskova 2005 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."