Harun Yahya

Canlı Ayakları Neden Taklit Edilemiyor?


Yürümek bir canlının sahip olduğu en üstün özelliklerden biridir. Bu nedenle mühendisler yaptıkları robotlarda canlıların bu üstün özelliğini taklit etmeye çalışırlar. Ancak bilim adamları bazı canlıların sahip olduğu özellikleri taklit dahi edemedikleri için sadece hayranlıkla izlemektedirler. Robot tasarımcılarının hayranlıkla izlediği bu canlılar hangileridir?

www.surungenmucizesi.imanisiteler.com

Böcekler, sinekler, yengeçler ve kertenkeleler… Bu canlılar da yeryüzündeki canlıların tümü gibi, Rabbimiz’in yarattığı birer mucizedir. Araştırılıp incelendikçe insanı hayrete düşüren eşsiz yaratılış harikalarıdır. Her biri Yüce Allah’ın üstün yaratma sanatının eseri olan bu canlılar, daha kolay kullanımlı, daha pratik robotlar yapılabilmesi için günümüzde mühendisler tarafından detaylı olarak incelenmektedirler. Fakat mühendislerin yaptıkları her araştırma bu canlıların çok mükemmel sistemlere sahip olduğunu ortaya koymakta ve taklit edilemez özellikleri nedeniyle canlıların bu özelliklerinden yararlanamadıkları için, bilim adamlarını hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Bilim Adamlarının İçine Düştükleri Yanılgı

Her adımında gıcırdayan altı ayaklı Tarry II ismindeki Alman robotunu tasarlayan bilim adamları bu robota sinekler gibi manevra yapabilen, aynı zamanda bir böcek gibi düşünebilen özellikler kazandırmaya çalışmışlardır. Ancak bilim adamlarının bazı insanların çoğu kez gördüklerinde değer vermedikleri veya üzerine basıp öldürdükleri böceklerin sistemli ve amaca yönelik hareket kabiliyetine sahip bir robot programlamaları bugünkü teknoloji ile hemen hemen imkansızdır.

Ayakları inşa etmenin böceklerin sahip olduğu çok yönlü hareket kabiliyetine göre bir derece daha kolay olduğunu düşünen Tarry II’nin tasarımcıları, robotun ayakları için sineği seçmişler, ancak çok kısa bir süre sonra sineğin taklit edilemez özellikleri karşısında düştükleri hatayı anlamışlardır. Sinek hareketlerinin hızlı, dolambaçlı ve çevik olması bilim adamlarını bu canlıdan ilham alarak robot yapmaya iten en önemli neden olmuştur. Fakat sinek Yüce Allah’ın yaratış sanatının bir eseridir ve ancak çok büyük uğraşılar sonucunda kötü taklitleri yapılabilecek derecede kusursuz bir canlıdır. Nitekim Yüce Allah bir ayette sineğin bu mükemmel özelliklerini şöyle haber vermiştir:

“Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.” (Hac Suresi, 73)


Sineğin Robota Uygulanamayan Üstün ÖzellikleriSinekler, Yüce Allah’ın bahşettiği bir özellik olarak çevreden gelen uyarıcılara ait bilgilerin çoğunu beyinlerinin dışında yorumlayabilirler. Bu canlının sinir sistemi bazı hareketleri kontrol edebilecek şekilde yaratılmıştır. Yani sineğin başı gövdesinden ayrılsa bile sinir sistemine bir uyarıcı gönderildiğinde sinek hala gözleri ile etrafını algılayabilir.

Sineklerin sinir sisteminde bulunan özellikler, robot tasarımcılarının dikkatinden kaçmamış ve robotlara transfer edilmiştir. Bu şekilde beyni olmayan Tarry II adlı robot, etrafındaki uyarıcıları elektrik sinyalleri şeklinde algılayarak, sineğin eşsiz sisteminin taklit edilmesi sayesinde on yıldan daha uzun bir süredir yürüyebilmektedir.

Sinir sistemi her ne kadar birçok işlevi yerine getirse de karar vermek ve daha kompleks koordineli hareketler için elbette bir beyne ihtiyaç vardır. Nitekim bir sinek, anteni ve gözleri ile çevresini tarar, bu bilginin beyindeki işleminden sonra bir karar verir, belki olası bir tehlikeden geri dönmek veya yiyeceğe doğru acele etmek için çevik hareketler yapar. İşte robot tasarımcılarının taklit edemedikleri özellikler de bu noktada başlamaktadır.

Tasarımcılar sineklerin üç boyutlu görüntü elde edebilen ve hedeflerini görmek için yerini değiştirdikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikleri saptayabilen bir robot yapamadıkları gibi, bu canlının enerji verim hesabı yaparak, enerjiye ihtiyaç duyduğu zamanlarda önlem alabilen, buna göre adım boyutlarını ve yürüme hızını belirleyen üstün özelliklerini de asla taklit edememişlerdir.

Engelleri Aşan Böcekler

Hamamböceklerinin bir sineğinkinden 50 kat daha büyük olan beyinleri, robot tasarımcılarının en çok inceledikleri organlardan biridir. Çünkü tasarımcılar bu çalışmalar ve deneylerle hamamböceğinin bir engeli fark etmek, sakınılması gereken bir engel olup olmadığına veya ne tarafa dönüleceğine karar vermek gibi davranışları nasıl koordine ettiğini öğrenmeye çalışmaktadırlar. Yokuş yukarı yürümek ve tırmanmak gibi daha karmaşık böcek davranışlarının modelini yapma konusunda ise tamamen yetersizdirler. Çünkü böceklerin kompleks işlemler sonucu elde ettikleri yürüme özellikleri, Yüce Allah’ın ilhamı ile gerçekleşir.

Kumda Kolayca Hareket Edebilen Yengeç Ayakları

Robotlar böceklerin yürüme yeteneklerine sahip olduklarında oldukça uzmanlaşmış bir hale geleceklerdir. Ancak böcek ayakları kadar mükemmel özelliklere sahip başka canlılar da vardır. Ocypode quadrata isimli hayalet yengeç de tam bir kumda yürüme uzmanıdır. Sert bir zeminde yürümek zordur, ancak her adım atıldığında kayan kumda yürümek çok daha zordur. Fakat hayalet yengeç, kum tepelerini kolaylıkla aşmasını sağlayan bir yürüme yeteneğine sahiptir. Çünkü çıplak gözle çok zor seçilen ayakları ile Ocypode quadrata saniyeler içinde 2 metreye yakın yükseklikteki bir kum yığınının tepesine sıçrayabilir. Bu bir insanın bir anda metrelerce yükseklikte bir tepeye sıçramasına eşdeğerdir ki elbette bu imkansızdır. İnsandan kat kat küçük olan bir yengecin böylesi mükemmel bir atlayışı gerçekleştirmesi kuşkusuz Yüce Allah’ın bu canlıya bahşettiği üstün bir özelliktir. Robot tasarımcıları bu üstün özelliği günümüz teknolojisi ile taklit bile edememektedirler.

www.yeryuzundegezipdolasin.com

Sıçrayan Kertenkeleler

Kumlu zemin normalden biraz daha yumuşak olduğunda ve dolayısıyla da yürümek çok daha zorlaştığında zebra kuyruklu kertenkeleler, hayalet yengecini dahi geride bırakacak bir hızla hareket edebilirler. Çünkü bu canlı, bir saniyede 1,5 metre gidebilecek bir hareket kabiliyetine sahiptir.

Ayrıca kumda yürüyebildiği gibi çamur, çakıl taşı gibi çok çeşitli yüzeylerde de yürümeyi başarabilir. Peki, bu küçük canlı, her zeminde nasıl yürüyebilmektedir? Bunun sırrı Yüce Allah’ın üstün yaratış örneği olan, kertenkelenin ayak parmaklarında gizlidir. Çünkü zebra kuyruklu kertenkele kumda yürürken yayılan, ayağını kaldırdığında kıvrılıp toplanan uzun ayak parmaklarına sahiptir. Bu ayak parmakları kertenkeleye her zeminde yürüyebilme özelliği verir.

İlmin Yegane Sahibi Yüce Allah’tır

Robot tasarımcıları her yüzeyde yol alabilen, hızlı hareket edebilen, çevik manevralar yapabilen, sıçrayan robotlar yapmak için çalışmaktadırlar. Çünkü bu tür robotların yapılması uzay araştırmalarında, askeri amaçlı çalışmalarda ve daha pek çok bilimsel ve teknik amaçlı kullanımlarda büyük destek sağlayacaktır. Ancak tasarımcılar bu robotları yapabilmek için doğada canlıları izlemekte, zoologlardan bu hayvanların üstün özellikleri ile ilgili ipuçları almaya çalışmaktadırlar. Küçücük böceklerin, yengeçlerin, kertenkelelerin üstün yaratılış örneği oluşturan ayaklarını hayranlıkla incelerken bu ayakların bir benzerini robotlara uygulayabilmek için çok karmaşık mühendislik hesapları ve tasarımları yapmaktadırlar. Ancak şimdiye kadar bu canlıların sahip oldukları özelliklere benzer bir robot yapmayı başaramamışlardır. Çünkü bu canlıların ayak uzunlukları, vücut ağırlıkları ve diğer fiziksel özellikleri, yürümeleri ve koşmaları sırasında en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde, Yüce Allah’ın üstün aklının ürünü olan matematiksel modeller içermektedir. Rabbimiz’in yarattığı canlılar üzerinde tecelli eden bu yaratma ilmi bir ayette şöyle bildirilmiştir:

“Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.” (Nur Suresi, 45)

Yeryüzündeki canlıların tümü Rabbimiz’in yarattığı birer mucizedir. Araştırılıp incelendikçe insanı hayrete düşüren eşsiz yaratılış harikalarıdır. Yüce Allah, herşeyi yoktan var etmiş, kusursuz ilmiyle bir düzen kurmuştur ve her an bu düzeni korumaktadır.


Canlıların Ayaklarındaki Sırlar Araştırılmaya Devam EdiliyorBöceklerin, Yüce Allah tarafından kusursuz olarak yaratılmış ayakları eğer robotlara uygulanabilirse bilimsel çalışmalarda çok önemli gelişmeler sağlanacaktır. Nitekim otonom kontrol (kendi kendini idare edebilme), NASA ve diğer robot bilimi grupları tarafından izlenen ve çok aranan bir yöntemdir. Bir böceğin kolay yön bulma becerilerinin sadece birkaçı robotlara uygulanabilse insanların müdahalesi ve uzaktan kontrolü ile engellerden rahatça geçebilen birçok robotun yapımı mümkün olacaktır. Nitekim böcek şeklindeki robotların bir süre sonra Ay’da yolculuk yapabileceği ve Mars’ın kanyonlarında güvenle yürüyebileceği düşünülmektedir. Ayrıca gelişmeler öngörüldüğü gibi devam ettiği takdirde bu robotlar ordu için daha güvenli gözetleme gerçekleştirebilecek ve yaşanan doğa felaketlerinde belki de bir gün örümcek ya da hamam böceği şeklindeki arama kurtarma robotları kullanılabilecektir.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."