Harun Yahya

Mutasyonlara bel bağlayan Darwinist zihniyet, gelecek nesillerin eğlencesi olacaktır


14 ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında yine katılımcı Darwinistler tarafından çok büyük bir hata yapılmış ve yine mutasyonlar evrimin en büyük mekanizması ile gösterilmeye çalışılmıştır.

MUTASYONLARIN EVRİM MEKANİZMASI OLARAK GÖSTERİLMESİ, GENETİK BİLİMİNİN BU DERECE İLERLEDİĞİ 21. YÜZYILDA, DARWİNİSTLER AÇISINDAN BÜYÜK BİR UTANÇTIR.

Öncelikle mutasyonlarla ilgili şu önemli noktaları belirtmek gerekmektedir:

- Mutasyonlar canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmelerdir.
- Aynı zamanda mutasyonlar DNA'yı oluşturan nükleotidleri (A, T, G ve C harfleri ile ifade edilen molekülleri) tahrip eder.
- Mutasyonlar rastgele meydana gelirler. Mükemmel yapılara etki eden şuursuz, tamamen tesadüfi olaylardır.
- MUTASYONLAR %99 ORANINDA ORGANİZMAYA ZARAR VERİRLER. %1 oranında etkisizdirler. Herhangi bir organizmaya FAYDA SAĞLAMIŞ HERHANGİ BİR MUTASYON TESPİT EDİLMEMİŞTİR.
- Dolayısıyla mutasyonun, Darwinistlerin iddia ettiği gibi canlıları daha gelişmişe ve mükemmele götürmesi İMKANSIZDIR.
- Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagazaki veya Çernobil'deki insanların uğradığı türden değişiklikler (yani ölümler ve sakat insanlar) olabilir.

Darwinistler canlıların mutasyonlar yoluyla evrimleştiklerini iddia ederler. Canlı hücrelerinde meydana gelen mutasyonların canlıya her nasılsa mutlaka fayda getirdiğini, ona yepyeni yapıların bilgisini eklediğini iddia etmektedirler. Oysa bir canlının mükemmel bir mekanizmaya sahip DNA sistemine etki eden bir mutasyon, ona %99 oranında mutlaka zarar getirecektir. Dahası, hiçbir mutasyon, canlıya, CANLIDA DAHA ÖNCE VAR OLMAYAN YEPYENİ BİR YAPI EKLEYEBİLME GİBİ BİR YETENEĞE SAHİP DEĞİLDİR. Mutasyon, gen içinde gerçekleşen kopmalar, yer değiştirmeler ve bozulmalardır. Bir kuşun genetik yapısında yüzgeçlere ait bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kuşun geninde meydana gelen bir yer değiştirme, o kuşun genetik bilgisine hiçbir zaman dışarıdan yüzgeç bilgilerini eklemeyecektir.

Örneğin bir bakteride yaklaşık 2000 çeşit protein bulunurken insan gibi bir organizmada 100.000 çeşit protein vardır. Bir bakterinin insan hücresine dönüşmesi için tam 98.000 çeşit yeni proteinin oluşması ve eklenmesi gereklidir. Yani şuursuz atomların, tesadüfen 98.000 çeşit yeni proteini yoktan oluşturmaları gerekir. Bu proteinlerin yapısının mutasyonlar tarafından oluşturulması ise hiçbir şekilde mümkün değildir, çünkü MUTASYONLAR DNA ZİNCİRİNİ UZATAMAZLAR, sadece mevcut zincir üzerinde bozulma ve hataya sebep olurlar. Bu konuda dünyaca tanınmış Darwinist paleontolog Stephen Jay Gould, şu itirafı yapmıştır:


Bir mutasyon büyük ve yeni bir ham malzeme (DNA) oluşturmaz. Türleri mutasyona uğratarak yeni bir tür elde edemezsiniz. 1


Bu gerçeğe rağmen mutasyon iddiası ile Darwinistler bütün dünyayı aldatmaktadırlar.

Ergi Deniz Özsoy da, 14 Ağustos 2009 tarihli Sansürsüz programında, Darwinistlerin tek sığınabildikleri mutasyon iddiasına sığınmış ve DNA’nın kendisini kopyalaması sırasında hatalar oluştuğunu ve bu hatalar sonucunda genetik varyasyonla mutasyonlar meydana geldiğini ve bu mutasyonların da canlılarda değişikliğe yol açtığını öne sürmüştür.

Konu hakkında bilgisi olmayan kişileri rahatça aldatabilecek olan bu açıklama, açıkça bir demagojidir.

İnsan vücudunda her hücre bölünmesi gerçekleştiğinde, DNA kopyalanır. Bir hücre bölünmesi 20 ila 80 dakika arasında sürer ve bu esnada DNA'daki bilgi de kopyalanarak çoğaltılmalıdır. Yani DNA'daki 3 milyar bilgi, bu sürede hiçbir düzensizlik, unutma veya eksiklik olmadan kopyalanabilmektedir. Çoğaltma işlemi o kadar kusursuz işler ki, hata oranı 3 milyar basamakta yalnızca bir basamaktır. Bu tek hata da herhangi bir probleme sebep olmadan vücuttaki daha üst kontrol mekanizmaları tarafından yok edilir. Bir hücrenin DNA’sı kopyalanırken bir yandan da enzimler düzeltmenlik yaparlar.

Dolayısıyla DNA kopyalanırken hataya rastlanması, E. Deniz Özsoy’un iddia ettiğinin aksine çok nadir rastlanan bir durumdur. Peki DNA kopyalanırken hata olursa Özsoy’un iddia ettiği şeyler olur mu?

Eğer DNA kopyalanması sırasında geri dönülemez bir hata meydana gelirse ve bunlar enzimler tarafından tamir edilemezse –ki bu son derece düşük bir ihtimaldir-, bu DNA için ölümcül bir hatadır. DNA bu hata sonucunda kopar, parçalanır, bazen tamamen bozulur. Bu durum hücrenin de bozulması ve tüm yapının kanserleşmesi anlamına gelir. DNA gibi 1 milyon sayfalık bilgi taşıyan olağanüstü muhteşemlikteki dev molekülün, olağanüstü düzenini ortadan kaldıracak rastgele müdahalenin DNA’ya yeni bilgi eklediğini iddia etmek, ciddi bir  mantık hezimetini temsil etmektedir.

Nitekim mutasyonların hiçbir evrimleşme sağlamayacağını artık günümüzde Darwinistler bile itiraf etmektedir.

Mutasyonların Evrimleştiremeyeceğine Dair Bilim Adamlarının İtirafları

Genetikçi B. G. Ranganathan:


Mutasyonlar KÜÇÜK, RASGELE VE ZARARLIDIRLAR. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların EVRİMSEL BİR GELİŞME MEYDANA GETİREMEYECEĞİNİ GÖSTERİR. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. 2


Evrim Biyoloğu George Turner’ın 2003 yılında, New Scientist dergisine yaptığı açıklama:


Çok değil yakın zaman önce, türlerin nasıl oluştuğunu bildiğimizi sanıyorduk. İşlemin hemen her zaman popülasyonların tamamen izole olmalarıyla başladığına inanıyorduk. Genellikle popülasyonun ciddi bir "genetik darboğaz"dan geçmesinden sonra meydana geliyordu; (örneğin) hamile bir dişinin uzak bir adaya sürüklenmesinden ve onun yavrularının birbirleri ile çiftleşmesinden sonra olabileceği gibi. Bu "kurucu etki"nin güzelliği, laboratuvarda test edilebilir olmasıydı. Gerçekte, AÇIKÇASI TUTMADI. Biyologların tüm çabalarına rağmen, hiç kimse, KURUCU BIR POPÜLASYONDAN YENI BIR TÜR YARATMANIN YANINA BILE YAKLAŞAMADI. Dahası, bildiğimiz kadarıyla, insanların az sayılarda organizmayı yabancı ortamlara salmaları sonucunda hiçbir yeni tür oluşmadı. (George Turner, "How Are New Species Formed?", New Scientist, June 14, 2003, s.36)


Darwinist Pierre Paul Grasse:


Bir canlı vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik oluştuğunda, bunun sonucu ölüm olur. YAŞAM OLGUSU İLE ANARŞİ (DÜZENSİZLİK) ARASINDA HİÇBİR OLASI UZLAŞMA YOKTUR. 3


Prof. Gerald L. Schroeder:


... Moleküler biyolojide gelişmeler, hayatın işleyişinin her safhasında görülen muazzam bir kompleksliği gözler önüne sermiştir, buradaki komplekslik oranı o kadar yüksektir ki, eğer bunun adım adım oluşturulması için rastlantısal mutasyonlara bel bağlayacak olsaydık, Nobel ödüllü De Duve'nun ifade ettiği gibi, "SONSUZLUK BİLE BUNUN İÇİN YETERLİ OLMAZDI."  4


Schroeder’in açıklaması, Darwinistlerin en çok kullandığı iddialardan birine de tam yanıt oluşturmaktadır. 14 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan Sansürsüz programında E. Deniz Özsoy’un da iddia ettiği gibi, Darwinistler, dünyanın oluşumundan itibaren geçen zamanın kendi lehlerinde olduğunu düşünmektedirler. Dünya'nın yaklaşık 5 milyar yaşında olduğuna işaret ederek; bunun, önemli değişimlerin sebebi sayılan mutasyonunların gerçekleşmesi için yeterli bir zaman olduğunu iddia ederler. Matematikçiler bu kadar kompleks bir hayatın tesadüfen gerçekleşme ihtimali olmadığını ortaya koymuşlardır. Matematikçiler, zaman dilimleriyle, mutasyon aralıklarını ve düzenli hayat sistemlerini eşleştirmek için onlarca yıldır çalışmaktadırlar. İSTATİSTİK HESAPLARINA GÖRE, TEK HÜCRELİ ORGANİZMANIN RASTLANTIYLA BİR ARAYA GELME İHTİMALİ, 10 ÜZERİ 78 436’DA 1’DİR.

Mutasyonları, birer evrim mekanizması haline getiren Darwinist zihniyet, canlıya tamamen zarar getirecek bir sistemi, demagoji yoluyla, mucizeler meydana getiren bir güç haline getirmiştir. Darwinistler, açıkça insanları bu yolla kandırmakta, açıkça gerekleri saptırmaktadırlar. Bütün bilim dünyası mutasyonların yeni bir yapı meydana getiremeyeceklerini çok iyi bilirken, hatta bunu bir evrimsel biyolog olarak Ergi Deniz Özsoy da çok iyi bilirken, yeryüzündeki bu olağanüstü çeşitlilikteki ve muhteşem komplekslikteki canlılığı bu kör ve zararlı sisteme dayandırmaktan çekinmemektedirler. Bu durum inanılır gibi değildir. İşte Darwinist diktatörlük, dünyaca tanınmış, kıdemli bilim adamlarını bu büyük aldatmacayı savunur hale getirmiştir. Bu durum, sonraki nesillerin hayretle karşılayacağı, Darwinistler açısından da utanç kaynağı olacak çok büyük bir mucizedir.

Ergi Deniz Özsoy, Richard Dawkins’in tek bir tane bile faydalı mutasyon örneği veremediğine inanmak istememişti. Aşağıdaki videoyu dikkatine sunuyoruz.

  

-----------
1 Stephen Jay Gould, "Is a New and General Theory of Evolution Emerging?", Lecture at Hobart&Wm Smith College, 4 Şubat 1980
2 B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988
3 Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s.97
4 Gerald L. Schroeder, Tanrının Saklı Yüzü, Gelenek Yayınları, çev: Ahmet Ergenç, İstanbul, 2003, s. 105

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."