Harun Yahya

Deniz Altı Dünyasından... Buz Saçakları, Deniz Gülleri ve Gizemli Daireler Deniz altında bulunan gizemli dairelerin sırrı nedir?

 Görsel şölen sunan deniz altındaki buz saçakları nasıl oluşur?

 Deniz altındaki renkli çiçeklerin özellikleri nelerdir?


www.denizlerdesanat.com

 

Su altındaki yaşam, karadakine oranla çok farklıdır. Suda yaşam, canlıların en rahat yaşayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Allah su altındaki her canlıyı bulunduğu ortamla en uyumlu özelliklere sahip olacak şekilde yaratmıştır. Deniz altındaki canlılar, Allah’ın yaratma sanatının örneklerinden sadece küçük bir bölümünü oluştururlar. Deniz altındaki dünya, burada yaşayan canlılar dışında sahip olduğu şekiller, manzaralar ve renklerle Yüce Allah’ın yaratmada hiçbir ortağı olmayan, her şeyi kontrolü altında tutan özelliğini bir kez daha kanıtlar.Deniz Altındaki Gizemli Daireler:

Dalgıçlar 20 yıl önce Japonya’nın Amami-Oshima adasında deniz altında 2 metre genişliğinde dairesel yapılar bulmuşlardır. Uzun bir süre bu gizemli dairelerin sırrı çözülememiştir. Ancak daha sonra bu dairelerin erkek kirpi balıklarının dişileri kendilerine çekmek için oluşturdukları yuvalar olduğu anlaşılmıştır. Kendilerine eş arayan kirpi balıkları on gün boyunca dikkatli bir şekilde bu gizemli dairevi şekilleri yaparlar.  

13 cm’den daha kısa olan erkek balık, öncelikle vücudunu kullanarak merkezi bir daire yapar ve sonra bunun etrafında tepeler ve vadiler oluşturur. Bunun için önce dairenin merkezine düz bir çizgi şeklinde, daha sonra merkez içinde dairesel hareketlerle yüzer. Dişi balık gelmeden önce de merkezi dairenin ince kumlarını kullanarak düzensiz şekiller yapar. Dairenin dış kısmını ise kabuklar ve mercan parçalarıyla süslerler. Bir dişi kirpi balığı geldiğinde ise erkek kirpi balığı iç dairedeki kumu havalandırır. Eğer dişi yuvayı beğenirse, dairenin merkezine yumurtalarını bırakır ve gider. Dişi ayrıldıktan sonra ebeveynlik görevi erkek kirpi balığına kalır. Yumurtalar altı gün sonra çatlayana kadar yuvayı bekler, daha sonra yakınlarda yeni bir yuva yeri aramaya başlar. Elbette bu canlının gösterdiği davranış biçimi çok ilginçtir ve Rabbimiz’in dilemesiyle pek çok hikmet içerir. Bu yuvanın daire şekli, içindeki düzensiz şekiller hepsi bir hikmet üzerine Allah’ın ilhamı ile gerçekleşir. Balık bu dairevi şekil ile okyanus dalgalarının gölgesi hissini vererek yumurtaları avcılardan koruma amacı taşıyabilir veya bu davranışın başka hikmetleri olabilir. Aklı ve şuuru olmayan küçücük bir balığın düzenli bir şekilde hiçbir matematik hesabı bilmeden düzgün bir daire çizmesi ve içine son derece estetik çizgiler yerleştirmesi de oldukça ilginç olan bir diğer özelliktir. Bilimsel gözlemler neticesinde çözülecek bu gizemli dairelerden bir insanın çıkartması gereken en önemli sonuç ise Yüce Rabbimiz’in yaratmada hiçbir ortağı olmadığı ve her şeyi kontrolü altında tuttuğu gerçeğidir. Ayette şöyle buyrulur:

“Şüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Gece ile gündüzün art arda gelişinde (veya aykırılığında), Allah’ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?” (Casiye Suresi, 3-6)

Okyanuslar Rabbimiz’in “Ol” emri gereğince var olmuş, yoktan yaratılmışlardır. İşte bu gerçek nedeniyle, bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmektedir:

“O’nun dışında, hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip-yaymaya güçleri yetmeyen birtakım ilahlar edindiler.” (Furkan Suresi, 3)

www.Kurandansirlar.com

Denizde Oluşan Buz Saçakları

Buzullarla kaplı denizlerde tuzlu su buza dönüştüğünde, su tuzu dışarı atmak ister ve sonuç olarak buzda süngerimsi ve gözenekli bir yapı oluşur. Bu, saf sudan üretilen bilinen buzdan bambaşka bir yapıdadır. Okyanus derinliklerindeki bu sarkıtlar muhteşem bir görsel şölene sebep olur. Peki, bu şekiller nasıl oluşur?

Tuz buzdan ayrılmaya başladığında, çevresindeki suyu daha tuzlu hale getirir. Ve oluşan tuzun fazlası suyun donma noktasını düşürür ve yoğunluğu arttırır. Böylece oluşan bu aşırı tuzlu su kolayca donmaz ve yüksek yoğunluğun etkisiyle dibe çökmeye başlar. Bu aşırı soğuk, yoğun ve tuzlu su okyanusun derinliklerine çökerken etrafında bulunan daha az tuzlu olan suyu dondurur. Sonuç olarak oluşan aşırı tuzlu suyun etrafında buzdan boru şeklinde bir tuzlu su kanalı oluşur.

İlk başta bu buz saçağı çok kırılgan ve ince duvarlı bir yapıya sahiptir. Ama zaman geçtikçe daha dayanıklı ve uzun hale gelir. Bu buz saçağı okyanus yüzeyine ulaşana kadar uzamaya devam eder ve okyanus zemini uygunsa tuzlu su havuzu oluşmaya başlar. Buz saçağı okyanus dibine ulaştıkça etrafındaki suyu dondurmaya devam eder ve denizyıldızı ve denizkestanesi gibi okyanus dibinde yaşayan canlıları dondurarak öldürür. Bu yüzden bu yapı, ölüm buz saçağı veya ölümün eli olarak adlandırılır. Çünkü buz saçağı değdiği her şeyi öldürür ve saçağın oluşması yaklaşık olarak 5-6 saat sürer. Ancak Yüce Allah’ın büyük bir mucizesi olarak bu dondurucu sularda sadece bu buz saçağının etrafındaki canlılar ölür. Allah ayette şöyle bildirmektedir:

“Denizi de sizin emrinize veren O’dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsunuz. (Bütün bunlar) O’nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir.” (Nahl Suresi, 14)

Sualtı Bahçelerinin Gülleri: Actiniaria (Deniz Gülleri)

Denizin altında rengarenk görüntü oluşturan ve türlü şekilleri, uçuşan dallarıyla denizaltında çiçek tarlalarını andıran bu canlılar, “Deniz Gülleri” veya “Deniz Şakayıkları” adıyla tanınırlar. Sarı, yeşil ve mavi renklere sahip olan bu canlılar, gövdelerinin alt ucundaki ayak diskleriyle kaya, iskele kazığı, deniz kabuğu ya da bir yengecin sırtı gibi sert yüzeylere bağlanarak yaşarlar. Görünüşleri çiçeği andıran bu canlıların üst kısımlarında ağızları ve çevrelerini hissetmeye, dokunmaya, av yakalamaya yarayan çok sayıda dokunaçları vardır. Yanından geçen canlıları bu uzantılı organlarıyla felce uğratarak avlayan denizgüllerinin vücutları silindire benzer.

Taban kısmında tutunmaya yarayan ince yassı yapılar yer değiştirmede de kullanılır. Çoğunun vücut uzunlukları 5-6 cm kadardır. Dokunaç sayıları 200’ü aşanları vardır. Enine ya da boyuna bölünmeyle ya da tomurcuklanmayla, eşeysiz çoğalırlar. Ama eşeyli üreme biçimine de rastlanır.

Deniz dibinde yaprağı andıran dokunaçları, parlak renkleri, şekilleri ve çok az hareket etmeleri ile birarada bulunduklarından adeta çiçek bahçesini andırırlar ve Allah’ın deniz altında yarattığı güzelliklere bir örnek oluştururlar. Allah yaratmasındaki bu kusursuzluğu ayetlerinde şöyle bildirmiştir:

“O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk Suresi, 3-4)

www.denizlerdekimucizecocuklaricin.blogspot.com

Dünya insanın hoşuna gidecek nimetler ve zenginliklerle kaplıdır. Yüce Allah denizleri de kullarının hoşnut olacağı çeşitli fayda ve güzelliklerle süslemiştir. Bu güzellikler ve zenginlikler Rabbimiz’in sonsuz aklının tecellileridir ve diğer tüm nimetler gibi O’nun sebep sanatının tecellisi olarak çok sayıda detaya bağlı olarak meydana gelmişlerdir.

Bütün bu ihtişamlı yapılar karşısında her insanın kim tarafından yaratıldığını, kendi başına elde etmeye asla güç yetiremeyeceği nimetleri kimin verdiğini düşünmesi gerekir. Bunları düşünen insanın karşısına çıkan gerçek tektir: İnsanı var eden ve asla güç yetiremeyeceği üstün nimetleri ona bağışlayan, sonsuz kerem ve ikram sahibi olan Yüce Rabbimmiz Allah’tır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."