Harun Yahya

Hücrede Protein Üretiminin KontrolüHücrede protein üretiminin kontrolü nasıl yapılır?

mRNA ve siRNA’ların görevi nedir?

Protein üretiminde ve üretimin kontrolünde yaşanacak bir ihmal nelere sebep olur?


Gıda yoluyla alınan proteinler, insan vücudunun yapısına aynen katılmazlar. Önce, hücredeki özel laboratuvarlara alınırlar ve burada “aminoasit” adı verilen daha küçük moleküllere ayrıştırılırlar. Daha sonra ise bu aminoasitler, hücre DNA’sında şifreleri bulunan 200.000 kadar protein çeşidinden o anda gerekli olanlarını oluşturmak üzere yeni dizilimlerle bir araya getirilirler. Her aşaması ayrı birer mucize olan bu kompleks işlemler serisine “protein sentezi” adı verilir. Bu işlemlerin her birisinde de onlarca ara işlem meydana gelir. İnsan günlük hayatında, hiç farkında değilken, vücudundaki 100 trilyon hücrenin hemen hepsinde bu işlemler her an tekrarlanır. Bu tıpkı bir fabrikada çok çeşitli ürünlerin üretilmesine benzetilebilir. Elbette fabrikadaki üretim şuursuzca yapılmaz. Mutlaka işlerin akışını düzenleyen, kar-zarar analizi yapan, kaynak ihtiyaçlarını ya da üretimin miktarını belirleyen insanların olması zorunludur. Hücrelerimiz de tıpkı fabrikalar gibidir. Hücrelerimizde binlerce çeşit protein üretilir. Son yıllardaki bilimsel gelişmeler bedenimizdeki protein üretiminde eşsiz bir kontrol sistemi olduğunu ortaya koymuştur.

www.40konudahucre.beyazsiteler.com

Hücredeki Temel Üretim Malzemesi: Proteinler

Hücrenin en temel yapıtaşları proteinlerdir. Proteinlerin bilgisi ise içinde bir tür kütüphane barındıran DNA’da yazılıdır. Protein üretimi için bu bilgilerin DNA’dan alınması gerekir. Ancak DNA’dan bu bilgilerin kendisi değil de bir tür kopyası alınır. Bu kopya bilgiler mesajcı RNA, (m)RNA adlı moleküllerde şifrelidir. mRNA’daki şifreler ribozomlarda çözülerek proteinler üretilir. Ancak ribozomlar da proteinlerden meydana gelmiştir.

Hücre içinde bulunan ribozomlar, mRNA adlı moleküllerdeki şifreleri çözerler. mRNA’larda proteinlerin hangi aminoasitlerden oluştuğu yazılıdır. Aminoasitler ribozomlarda peptid adlı özel bir bağla birleştirilirler. Ribozomda kullanılan bilgi, aslında DNA’da yazılıdır. DNA’daki bu bilgi çok akılcı bir sistemle mRNA’lara geçirilir. Bu bakımdan ribozomlar, tıpkı bilgisayar yazıcıları gibi çalışırlar. Yazıcılara 1 ve 0’lardan oluşan şifrelenmiş bilgiler gelir. Bu bilgiler yazıcıda çözülerek resim ve yazı olarak bir kağıda basılır. Bu sistemin aynısının hücrelerde kullanılıyor olması açık bir yaratılış delilidir.

DNA’da Bilgi Dışında Kalan Bölgelerin Şifreleri

DNA’daki bilginin mRNA’lara kopyalanma işlemi için çok sayıda robot molekül çalışır. DNA sanıldığının aksine yalnızca bilgiden ibaret bir ansiklopedi değildir. DNA’da üretimin kontolünden sorumlu çok sayıda bölge de bulunur. Bilginin nerede başladığını ve nerede bittiğini haber veren diziler, DNA’dan kopyalama yapan robot moleküllerin bağlanabileceği diziler, üretiminin hızının artırılmasını ve azaltılmasını sağlayan hız ayar dizileri bunlardan bazısıdır.

Protein Üretiminin Kontrolü

İki tip protein üretimin başlayıp durmasına karar verir. Bunlar DNA’da onlar için hazırlanmış olan özel bölgelere bağlanarak fabrika üretiminin kilidini açar ya da kapatır.

Kuşkusuz bu durum evrim teorisini tam anlamıyla çökertir. Çünkü kendinden habersiz atomların bir kısmının kontrolünü başka atomların ele alması olacak bir iş değildir. Atomların şuuru, zekası, bilgisi ve karar alma özelliği yoktur. Atomlarda tecelli eden bu sanat Allah’ındır.

Üretim kontrolünün bulunmadığı bir hücre, kaynakları doğru bir şekilde kullanamaz. Böyle bir durumda ya hiç protein üretilemez, ya da kontrolsüz bir şekilde sürekli protein üretilir. Bu da kaynakların tükenmesine ve hücrenin ölmesine sebep olur.

Hücrede ya da doğanın başka herhangi bir parçasında, ortaya çıkan akıl, “kendi kendine” oluşan bir akıl değildir. Tüm varlıklar, Allah tarafından kendilerine emredilen işi yapmaktadırlar ve bu işlerde ortaya çıkan akıl, Allah’ın aklıdır.

Evrende, Allah’ın tecellilerinden başka hiçbir şey yoktur. Herşey O’ndandır, O’nu gösterir, O’nu tanıtır ve O’na boyun eğer. Bir ayette şöyle buyrulur:

“Allah... O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, kâimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.” (Bakara Suresi, 255)

www.proteinmucizesi.imanisiteler.com

Kontrol Sistemindeki Kusursuz Yaratılış: miRNA ve siRNA’lar

Son yıllarda yapılan araştırmalar, DNA’da hüküm süren kontrol sisteminin düşünüldüğünden çok daha kompleks olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmalara göre DNA’dan miRNA ve siRNA adlı küçük boyutlu kontrol molekülleri üretilir. Bu moleküller hücre içine yollanır. Kontrol molekülleri hücre içinde mRNA’lara bağlanarak onları ya keserler ya da etkisiz hale getirirler. Böylece protein üretimi durdurulur. 

Bu küçük kontrol moleküllerinin üretimleri, hedef yerlerine varmaları ve görevlerini yerine getirmeleri son derece mükemmeldir. Bunun için birbirini takip eden ara aşamalar gereklidir. Bu aşamalarda da çok sayıda protein görev alır.

Yazı boyunca anlatılan “bilmek”, “hesaplamak”, “istemek” ve “yaratmak” gibi özelliklerin kuşkusuz bu küçük molekül yığınlarında var olamayacağı açıktır. Bu özellikler sonsuz kudret sahibi olan Allah’ın sıfatlarıdır. Allah bu sıfatlarını, tüm kainatta gösterdiği gibi, gözle görülemeyen bir hücrenin çekirdeğindeki cansız bir molekülde de göstermektedir. Biraz akıl sahibi bir insan bu sistemin yaratıldığını ve evrendeki diğer bütün sistemlerin olduğu gibi hücrenin de Allah’ın mutlak kontrolünde olduğunu anlar.

Kuran’da Allah’ın tüm varlıkları üzerindeki hakimiyeti şöyle haber verilmiştir:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.) (Hud Suresi, 56)

Sistemdeki Eksik ve Kusurlar Kanser Gibi Hastalıklara Sebep Olur

Görüldüğü üzere protein üretiminde ve üretimin kontrolünde sayısız protein görevlidir. Bunlarda en ufak bir eksiklik veya hata canlıya avantaj değil ölüm getirir. Örneğin miRNA’nın az veya çok üretilmesinin farklı kanser türlerine sebep olduğu bulunmuştur. Bu da hücredeki sistemin kademe kademe gelişmesinin mümkün olmadığını gösterir. Hayat bir bütün olarak yaratılmıştır. Hücrelerimizdeki her bir parça bir diğeri ile el ele verip, birbirine adeta yardımcı olur.

Allah’ın yarattığı sistem, mükemmel detaylarla doludur ve hepsi bize Yaratıcımız Allah’ın gücünü anlamamızda yardım eder.

“De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?” De ki: “Hiç görmeyen (a’ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?” Yoksa Allah’a, O’nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: “Allah, herşeyin Yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır.”” (Rad Suresi, 16)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."