Harun Yahya

Dünya nüfusunun üçte birini katletmeyi planlayan düşünce Antikrist (deccali) düşüncedir


Dünyaya hakim deccali sistem olan masonluk, Hıristiyanları yanlış bir Mehdi düşüncesi ile aldatmaya çalışmaktadır. Ahir zamanda gelmesi beklenen kutlu şahıs Hz. Mehdi (a.s.)’ın tüm güzel özelliklerini Hıristiyan alemine yanlış göstermeye çalışmakta; barış, güvenlik, huzur dönemi olan Hz. Mehdi (a.s.) dönemini Hıristiyanlara tümüyle farklı şekilde sunmaktadır. Hıristiyan aleminin bir kısmı, şeytanın bu çirkin oyunu sebebiyle, tüm dünyaya sevgi, barış, adalet ve güvenlik getirecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’ı tamamen yanlış tanımakta, yanlış yorumlamaktadırlar.

Oysa bu ŞEYTANIN ÇİRKİN BİR OYUNUDUR.

Hıristiyan alemine bu çirkin oyun neticesinde telkin edilen ve Hz. Mehdi (a.s.)’a atfedilmeye çalışılan vahşi uygulamaların tümünü gerçekleştirecek olan ANTİKRİST yani DECCALDİR. DÜNYA NÜFUSUNUN 1/3’ÜNÜ YOK ETMEYE HAZIRLANAN, İNSANLARI ACIMASIZCA KATLETMEYİ PLANLAYAN BU VAHŞİ VE ANARŞİST DÜŞÜNCE ANTİKRİST’İN DÜŞÜNCESİDİR. Bu antikrist düşünce, Hz. İsa (a.s.)’ın zuhuru sırasında, dünya nüfusunun üçte birini -YAKLAŞIK 2 MİLYAR 233 MİLYON İNSANI- KATLETMEYE HAZIRLANMAKTADIR. Bu, TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KATLİAMDIR. Böylesine büyük bir katliamın savunucusunun ANTİKRİST DIŞINDA BİR BAŞKASININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Hıristiyanların büyük bir yanılgı içinde bekledikleri bu kanlı katil, AÇIKÇA ANTİKRİST’DİR.

Bu sapkın düşünceyi Müslümanların da savunduğunu varsaydığımızda, bu, dünyada 2 milyar 233 milyon insanın daha katledilmesi anlamına gelecektir. Bunu, Musevilerin de savunduğunu varsayarsak, yine bu durum, 2 milyar 233 milyon kişinin daha katli anlamını taşıyacaktır. Bu durumda, 7 milyar kişiden oluşan bu DÜNYADA TEK BİR İNSAN DAHİ KALMAYACAKTIR. İşte antikrist, bu dehşetli  katliamı istemekte ve beklemektedir. Samimi dindar Hıristiyanların şeytanın bu oyununu fark ederek, bu sapkın düşüncenin vehametini görmeleri son derece elzemdir.

Üstelik bir kısım Hıristiyanlar bu savaşların -haşa Allah adına- Hz. İsa (a.s.) komutanlığında gerçekleşeceğini iddia etmekte, hatta Hz. İsa (a.s.)'ın nükleer silah kullanacağına dair hezeyanlarını ifade etmektedirler. Rahmet peygamberi olan Hz. İsa (a.s.)’ı, vahşet uygulayan bir peygamber olarak göstermeye çalışmak kuşkusuz ki büyük bir iftiradır. Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte bütün dünyaya rahmet, güzellik, barış ve sevgi getirecek olan, Allah’ın güzel ve faziletli bir peygamberidir. Hz. İsa (a.s.) tüm dünyaya sevgiyi ve şefkati öğretecektir ve buna tüm insanlık çok yakın bir dönemde şahit olacaktır. Bu Mübarek Peygamberin ismini, bu vahşet ortamı ile birlikte zikretmek çok büyük bir iftiradır.
 

Deccaliyet 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur


 

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde, Hz. İsa (a.s.)’ın yeryüzüne tekrar inişi ile birlikte yeryüzünde huzur ve güvenliğin hakim olacağı; savaş, cinayet ve düşmanlıkların son bulacağı bildirilmiştir:


Vallahi Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak muhakkak inecektir... Ve bütün DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK ZAİL OLUP GİDECEKTİR... (Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 498)

İsa bin Meryem (a.s.) benim ümmetim içinde;

Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak,... (Zimmilerden) Cizyeyi kaldıracak, kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. (Sünen-i İbni Mace, 10/334)

İsa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam -hükümdar- olarak bulunur. ... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUR KALKAR... Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi (bol) bitkilerini bitirir... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret, s. 496)

Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. HİÇBİR KİMSE ARASINDA BİR DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)

Sonra kırk sene ömür sürecek. ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEK. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 184)

İnsanlar arasındaki DÜŞMANLIKLAR VE KİN KALKACAK. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak, hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt, koyunlar arasında sanki bir çoban köpeği imiş gibi bekleyip duracak. Kabın su ile dolduğu gibi yeryüzü din birliği ile dolacak. Allah'tan başka kimseye tapılmayacak. HARP, KAVGA NAMINA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK... Yeryüzü gümüş sofrası gibi olacak. Bitkisini Adem'in zamanındaki gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek narla doyacak. Bir öküzün fiyatı şu kadar olacak, bir kaç dirhemle bir at satın alınacak

Denildi ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak?

HARP OLMAYACAĞI İÇİN ONA PEK LÜZUM KALMAYACAK." "Neden öküz o kadar pahalı olacak? "

"Yeryüzünün tamamı ekileceği için o, çok gerekli olacak.." (Ibn-i Mace benzerini Ebu Ümame'den nakletti, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)

İsa Aleyhisselam ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam –hükümdar – olarak bulunur... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUP KALKAR, her zehirli hayvanın zehiri çekilip alınır. Hatta çocuk elini yılanın ağzına sokar da yılan çocuğa zarar vermez. Kız çocuğu aslanı (severek) sıkar da aslanın çocuğa zararı dokunmaz. Kurt, koyun sürüsünün arasında sanki onları koruyan köpekleri gibi olur. YERYÜZÜ, KAP SU İLE DOLDURULDUĞU GİBİ SULH VE BARIŞ İLE DOLDURULUR. (O zamanda) tek bir kelime (yani tevhid kelimesi) olur ve yalnız Allah'a ibadet edilir. Harp (erbabı) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR... (Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 496-497)

(Hz. İsa Aleyhisselam) Sonra kırk sene ömür sürecek. ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEK. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak. Kişi bir ölçek buğdayı alıp öküzsüz ve sapansız ekecek, karşılığında yedi yüz ölçek buğday alacak. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 184)

Yedi sene boyunca KİMSE KİMSEYE DÜŞMANLIK ETMEYECEKTİR.” (264- İbn Mende, a.e.II 958-9, el-Mukaddesi, a. E. Vr. 136- a 137-b)

Onun (Hz. İsa) zamanında toprak, derinliklerindeki hazinelerini ortaya çıkarır. İnsanlar mal ve mülke rağbet etmezler. Hased ve kin kalkar. Allah her zehirli varlığın zehirini yok eder. Böylece çocuklar yılan ve akreplerle oynar, zarar görmezler. Kurt, koyuna zarar vermez. İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRMEZLER. YERYÜZÜNE BARIŞ HAKİM OLUR. Toprak ilk dönemlerindeki gibi bol mahsulat verir. (265- bk.Müsnet, II, 409, 437; es-Sefarini, Levami, II 95) (İslam inancı açısından nüzul-i İsa meselesi, Dr.zeki sarıtoprak , çağlayan yayınları, izmir –1997  Sayfa 96)

İnsanlar arasında sebebleri ortadan kalktığı için KİN VE HUSUMETE YER VERMEYECEK... (Kıyamet Alametleri, s. 242-243)

“Meryemoğlu (Isa) behemehal inecektir.”... “DÜŞMANLIK, KÜSÜŞME VE KISKANÇLIK ORTADAN KALKACAKTIR.” (Ebu Hureyre r.a. / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 379)

 
Hz. Mehdi (a.s.) da, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde açıkça ve tüm özellikleriyle tarif edilmiştir. Ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın hadislerle bildirilen en önemli özelliklerinden biri, KAN DÖKMEYECEK OLMASI, UYUYAN KİŞİYİ DAHİ UYANDIRMAYACAK OLMASIDIR: 


İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner.1
Hz. Mehdi (as), Peygamber’in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR.2
ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.3
Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükün ve makam arasında bîat ederler. UYUYANI UYANDIRMAZ, ASLA KAN DÖKMEZLER.4
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde SAVAŞ SONA ERECEK, ORDULAR SİLAHLARINI VE MALZEMELERİNİ BIRAKACAKLARDIR:
Savaş (erbabı) da ağırlıklarını (silah ve malzemelerini) bırakacak.5
Harp (erbabı) ağırlıklarını (yani silah ve saireyi) bırakır.6
Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak.7
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, DÜŞMANLIK, KAVGA VE SAVAŞLAR SONA ERECEKTİR.Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir.8
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde YERYÜZÜ ADALETLE DOLACAKTIR:Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, O (HZ. MEHDİ (AS)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR.9 


Hz. Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR.10
Kuran-ı Kerim'de de Rabbimiz'in insanları barışa davet ettiği şu şekilde bildirilmektedir:Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir... (Yunus Suresi, 25)
Hz. Mehdi döneminde YERYÜZÜ BARIŞ İLE DOLACAKTIR.(Hz. Mehdi (as) döneminde) DÜŞMANLIK VE KİNİ KALDIRACAKTIR. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu, elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolu olduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞ İLE DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır.11
Onun (Hz. Mehdi (as)) zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir...12
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), akan kanı durdurmaya, anarşi ve terörü bitirmeye, cinayetleri durdurmaya gelecektir. Katliam, zulüm ve savaşların ise tümünü gerçekleştirecek olan ANTİKRİSTdir. Bir kimsenin kan dökmesi veya bunu tasarlaması, o kişinin Hz. İsa (a.s.) veya Hz. Mehdi (a.s.) olmadığının en açık delilidir. Şeytan, tertemiz Hıristiyanları bu yönde aldatmaya çalışmakta ve onları, Allah’tan korkan ve Allah’ı seven Müslümanlara karşı husumete zorlamaktadır. Şeytanın bu çirkin planının, iman edenlerin arasını ayırmak için özel olarak oluşturulmuş olduğu çok açıktır. Hıristiyanların buradaki aldatamacayı görmesi gerekmektedir. Samimi Hıristiyanlar, şeytanın bu aldatmacasına paye vererek zaman kaybetmekte, dinsizlikle fikri mücadele içinde olacaklarına, samimi dindarlara yönelmektedirler. Oysa Allah’ın insanlar için indirmiş olduğu tüm Kutsal dinler sevgiyi, kardeşliği ve güzel ahlakı getirmiştir. Allah’ı seven, Allah’tan korkan hiçbir kişinin, böylesine bir katliamın parçası olmayacağı ortadadır. Bunu ancak antikrist yapabilir. Ve nitekim de bu sapkın plan, tümüyle antikriste aittir. Samimi Hıristiyanlar, bu gerçeğin acilen farkına varmalı, içinde bulunduğumuz ahir zamanda, dinsizliğe karşı fikri mücadelede vakit kaybetmemelidirler.

----------------

[1] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 ve 48
[2] Kıyamet Alametleri, sf. 163
[3] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44
[4] El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24
[5] Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334
[6] İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496
[7] Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334
[8] İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496
[9] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20
[10] Süneni-i Ebu Davud, 5/93
[11] Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-3359
[12] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43
 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."