Harun Yahya

Aklı Doğru Kullanabilmek İman Alametidir
Akıl ve zeka aynı şey değildir. Zeka çok büyük bir nimettir ama tek başına insana ihtiyacı olan faydayı sağlayamaz. Zekanın iyi kullanılabilmesi ve bu üstün özellikten tam olarak istifade edilebilmesi için mutlaka akıl da gerekir.

Akıl, ancak samimi iman ve Allah korkusu ile oluşur. Kuran ahlakını en güzel anlayabilen ve yaşayabilen insan, aynı zamanda da en akıllı insandır. Bazı insanlar gerçekten çok zekidirler. Çok hızlı kavrayabilme, konuların grift noktalarını hemen fark edebilme, bir olayın küçük bir parçasından bütününü görebilme gibi önemli yeteneklere sahiptirler. Zeki olduklarının farkında oldukları için de, bu özelliklerini istedikleri yerde ve istedikleri şekilde kullanmaktan çekinmezler.

Fakat işte bu üstün zekanın yanında, akıl olmazsa, zekasına güvenen kişilerin bu rahatlıkları onlara faydadan çok zarar verebilir. Dahası hem zeki hem de akıllı olan bir insanın dahi, zekasını kullanabilmesi için sadece akıllı olması da yeterli olmaz. Bir insanın, hayatının her aşamasında, karşılaştığı her olayda olabilecek en isabetli tavırları gösterebilmesi, en doğru şekilde davranabilmesi için, ‘aklını iyi kullanabilmesi’ de çok önemlidir. Aklını iyi kullanabilen bir insan, bu özelliğiyle kendi hayatına büyük bir konfor katmasının yanı sıra, çevresindeki insanlar için de büyük bir nimete dönüşür.

Aklı Özensiz Kullanmak Çevreye Zarar Verebilir

Bir kimse, aklını bir özenle kullanmazsa, ortaya ‘düz akıl’ olarak tanımlanabilecek bir düşünme şekli çıkar. Bu da, o kişilerde ‘akıllı bir insan görünümü’ oluşturmaz. Aksine sahip olduğu zeka ve akıl gibi üstün özelliklere rağmen, çevresine çok rahatsızlık veren insan modeli ortaya çıkabilir. Bu olumsuzlukları şöyle sıralayabiliriz:

•  Sahip oldukları aklı, düşünmeden, gelişi güzel şekilde kullanırlar

‘Düz aklın’ ne demek olduğunu kısaca birkaç örnekle şöyle açıklayabiliriz. Sözgelimi bu gibi insanlar, kimsenin görmediği, çok önemli bir şeyi herkesten önce fark edebilirler. Ama bunu en akılcı üslupla, birçok yönünü göz önünde bulundurarak dile getirmek yerine; muhataplarının ruh hallerini, söylenecek sözden olumlu ya da olumsuz nasıl etkilenebileceklerini dikkate almadan, direk ağızlarına geldiği gibi konuşurlar.

Ya da kimsenin dikkatini çekmeyen önemli bir riskle karşı karşıya olunduğunu, onlar herkesten önce tespit edebilirler. Ama bu riskin doğrudan dile getirilmesinin etkilerini düşünmeksizin, konuyu hemen deşifre ederler. Oysa bir risk varsa, bu, çok daha fazla dikkatle hareket edilmesi ve riskin, yeni riskler oluşturmasını önleyebilmek için çok akılcı adımlar atılması gerektiğini gösterir. Eğer riskli bir konu, insanların nasıl tepki verecekleri ve ardından neler yapabilecekleri hesap edilmeden herkese duyurulursa, riskin büyük tehlikelere ve felaketlere dönüşmesinin kapısı açılmış olur.

Akıl sahibi kimseleri Allah Kuran’da, “Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.” (Zümer Suresi, 18) şeklinde tanımlar. Bu kimseler Allah’ın kendilerine gösterdiği yola tam olarak uydukları, Kuran’ın tavsiyelerini titizlikle yerine getirdikleri ve vicdanlarına kesin olarak tabi oldukları için, Allah onları akıl gibi büyük bir nimetle ödüllendirmiştir.

• İnsanlar üzerinde güçlü heyecan oluşturacak haberleri etkisini düşünmeden yaygınlaştırırlar

Sansasyonel etki oluşturabilecek bir haber duyduklarında, akıllarını iyi kullanamayan insanların, bunu aynı olduğu şekliyle çevrelerine de yansıtmaları insanlar üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir. Çünkü haberi verdikleri bu insanlar arasında yaşlı, hasta, heyecanlı, paniğe kapılmaya yatkın, korkuya açık kimseler de olabilir. Bu da, ani heyecan, kalp ya da tansiyon hastası bir kimsenin ciddi şekilde rahatsızlanmasına yol açabilir. Ya da bu haber, konuyu kavrayamayacak yaştaki çocukların korkuya kapılıp dehşete düşmelerine neden olabilir.Aklını Doğru Kullanan İnsanların Özellikleri

Gerçekten akıllı olan bir insanın özelliği, aklını, çok iyi düşünerek, çok isabetli bir şekilde kullanmasıdır. Zira insanları en az heyecanlandıracak, en yatıştırıcı etkiyi yapacak sözlerin, birer birer özenle seçilip, konuşmanın bu akılcılıkla yapılması gerekir.

•   Gerçekleri Ustaca Dile Getirirler

Örneğin bir doktorun hastasıyla ilgili teşhislerini, rahatsızlığı olan kişiye iletmenin akılcı ve makul bir üslubu vardır. Her ne kadar kesin bir gerçek söz konusu olursa olsun, bunlar kişiye keskin bir dille, düz bir üslupla doğrudan söylenmez. Birkaç ay sonra öleceği düşünülen bir insana, bu bilgi üç dört keskin kelimeyle, teknik bir üslupla anlatılmaz. O kişinin, o andaki ve sonrasındaki tüm ruh hali; hastalığına, tedavisine, neşesine, gücüne yansıyabilecek tüm etki hesap edilerek, şefkatli, ince düşünceli bir üslupla bu açıklamanın yapılması gerekir.

•   Olumlu Yönleri Vurgulayarak Konuşurlar

Bir başka önemli detay ise, her ne kadar doğru da olsa, bir gerçeği olumsuzdan başlayarak anlatmanın, insanların kalbinde burkuntu oluşturabileceğidir. Aynı gerçeği, olumlu yönlerini iyi vurgulayarak dile getirmek, güzel ahlakın ve akılcılığın bir gereğidir.

•   İnsanlardaki Eksiklikleri En Güzel Kavranacak Şekilde Anlatırlar

Akıllı insanlar, karşılarındaki kimselerdeki eksiklikleri, hataları, kusurları da herkesten daha hızlı ve daha detaylı fark edebilirler. Ancak bu hatanın, o kişinin dengesini bozmadan ama aynı zamanda da eksik yönlerini kavrayabileceği şekilde ona anlatılabilmesi de özel bir akıl gerektirir. Eğer bu teşhisler, ilgili kişiye gururunu kıracak, kızdıracak, üzecek, rahatsız edecek şekilde, dümdüz bir üslupla aktarılırsa, o kişinin hatalı yönlerini anlayabilmesi ve bunu düzeltebilecek gücü kendisinde bulabilmesi mümkün olmayabilir. Ama eğer siz tüm bunları, kelimeleri çok dikkatlice seçerek, kişinin, eksikliklerinin dile getirilmesinden dolayı mahcup olmayacağı şekilde, merhametinizi, tevazunuzu ve üstünlük iddiasında olmadığınızı hissettirerek anlatabilirseniz, o kişi de gururu kırılmadan, kendini savunma psikolojisine girmeden rahatlıkla anlattıklarınızdan istifade edebilecektir.

•  Her Gördüklerini, Bildiklerini, Teşhis Ettiklerini ve Doğruları Düşünerek Dile Getirirler

 Çoğu zaman, konuları çözümlemenin yolu, bunları gelişigüzel üsluplarla açığa vurmak değildir. Akıllı insan, ‘ne zaman, nerede, ne şekilde konuşması gerektiğini en iyi bilen insan’ olmalıdır. Söylenecek her sözün, -ne kadar doğru ve önemli olsa da- insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hesap edebilmelidir. Gerçekten akıllı ise, her sözünü, sahip olduğu aklın süzgecinden geçirip eleyerek konuşabilmelidir. Her kelimenin, her vurgunun, her ses tonunun insanlar üzerinde nasıl etkileri olacağını hesap ederek ilerlemelidir.

Dolayısıyla insan ne kadar zeki ve akıllı olursa olsun, bu özelliklerini mutlaka Allah’ın Kuran’da bildirdiği diğer güzel ahlak özellikleriyle birleştirmesi gerekir. Aksi takdirde, insanın sadece ‘doğruları - yanlışları görebilmesi’, ‘sorunları tespit edebilmesi’, ‘isabetli teşhisler yapabilmesi’ güzel bir ahlak için yeterli olmaz. Tüm bu tavırların her birinde, diğer insani özelliklerin de devreye girmesi; her konunun itidalli bir şekilde, insaniyetle, şefkatle, merhametle, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, nezaketle halledilmesi hayati önem taşır.

İşte bir insan ancak aklını detaydaki bu özelliklere de önem vererek kullandığında gerçek anlamda ‘aklını iyi kullanabilen bir insan’ olarak nitelendirilebilir. Ve insanın hayatına konfor sağlayabilecek gerçek bir akıl da ancak bu şartlarda ortaya çıkar. Bu iman edenlere Allah’ın dünyada verdiği güzelliklerden ve nimetlerden biridir.

Akıl, beraberinde insana pek çok nimetin daha kapısını aralayan son derece önemli bir özelliktir. Akıllı bir insan bulunduğu her ortamda, yaptığı her hareket ve söylediği her söz ile farklılığını hissettirir ve çevresinde büyük bir saygı ve hayranlık uyandırır. Akıl öylesine değerli bir özelliktir ki, insana hayatının sonuna kadar, sürekli olarak yeni ve üstünlük özellikler kazandırır.

Aklı doğru kullanmak Allah’ın insanlara vermiş olduğu büyük bir hayır ve güzelliktir. Aklını kullanan insan konuşmalarıyla insanların dikkatlerini açar, onların gafletten uyanmalarını sağlar, en iyi bildikleri ama üzerinde hiç düşünmedikleri konular üzerinde düşünmelerine, gerçeklerin açıkça görülmesine neden olur. Akıllı bir insan konuları gereksiz uzatmaz. Her şeyi en kısa, en özlü ama en anlaşılır ve etkileyici şekliyle anlatır. Başka bir insanın saatlerce konuşarak anlatacağı bir konuyu, akıl sahibi insan bir-iki samimi cümle ile açıklar ve bu açıklaması karşısındaki kişide önemli bir etki bırakır. Aklı doğru kullanmak için samimi olmak ve Allah Katından bu nimetleri istemek gerekir.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."