Harun Yahya

Allah Taassuptan Uzak, Kaliteli Bir Müslüman Gençlik İster


• Kaliteli bir insan ne demektir?

• Kaliteli gençliğin sahip olduğu özellikler nelerdir?

• Kaliteli gençliğin olması neden önemlidir?

Kalite kavramı, en kısa ve net anlamıyla bir şeyin iyi ve üstün olma durumunu ve derecesini tanımlar. İyi olma derecesi ne kadar yüksekse o şeye “kaliteli”, ne kadar düşükse de “kalitesiz” tanımını yaparız. Kalite kavramı bir insanı ve onu insan yapan özellikleri tanımlama, tarif etme, ona değer biçme bakımından da çok önemli bir ölçü ve kıyas unsurudur. Kalite ölçüsü içine giren insani özellikler arasında dış görünüş, kılık kıyafet, temizlik, bakım, estetik ve sanat anlayışı, ahlak, kişilik, hal, tavır, davranış, edep, adap, bakış, konuşma, üslup gibi özellikleri sayabiliriz.

Kaliteli Gençliğin Sahip Olduğu Özellikler

* Ultra modern, yani giyim, kuşam, yaşam biçimi, estetik, sanat, eğlence ve benzeri birçok açıdan alışılmış modernlik anlayışının da ötesinde, bugüne kadar eşi, benzeri görülmemiş bir modernlik ve çağdaşlık anlayışına sahip olan; 

* Ufku geniş, fikir ve düşüncelerini dar ve anlamsız, nereden kaynaklandığı belli olmayan kalıplar, sınırlar içinden kurtaran, taassuptan, bağnazlıktan, ön yargılardan, sabit fikirlerden arınmış hür bir akılla ve temiz bir vicdanla hareket eden;

* Bu ufkuyla, insanlara kimsenin o güne kadar hayal edemediği lüks ve konforu, sanat, estetik ve teknolojiyi, mükemmel yaşam standardını ve görkemli bir dünyayı oluşturabilecek potansiyele sahip;

* Demokrasi ve fikir özgürlüğünü alabildiğine savunan ve yaşayan, baskı, şiddet, yasakçılık ve dayatmaya karşı olan, herkese, her fikre, her inanca saygılı, herkesi kucaklayan, herkese karşı anlayışlı, nezaketli, ılımlı ve itidalli; 

* Sanata, estetiğe değer veren, bunlardan en üst düzeyde zevk alan, bilimi, sanatı ve estetiği teşvik eden ve kendisi de bunlara katkıda bulunan, çevreye duyarlı, gerek dış dünyanın gerekse yaşadığı mekanların, ortamların güzelliğine, dekorasyonuna, estetiğine önem veren; 

* Bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişmeye ve yeniliğe açık, sürekli olarak hayatı daha kolay, kaliteli ve verimli kılmanın yollarını arayan;

* Kültürlü, bilgili, öğrenmekten, kendini yenilemekten, genel kültürünü geliştirmekten geri kalmayan, Allah’ın yaratmasındaki ihtişamı, sırları ve mucizeleri sürekli araştırmaktan ve öğrenmekten zevk duyan;

* Güzel ahlaklı, olgun, nezaketli, saygılı, ölçülü, tavır mükemmelliğine sahip, hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla, herkesin özendiği, örnek almak istediği, bir ortama girdiğinde herkesin dikkatini çeken, kendine baktıran;

* Asil bir kişiliğe sahip, basitlikten şiddetle kaçınan, dejenere olmamış, yozlaşmamış, küçük hesaplar peşinde koşmayan, başkalarının çıkar ve ihtiyaçlarını kendisininkilerden üstün gören, fedakar; 

* Akıllı, şuuru açık, dikkati keskin, detayları çok iyi yakalayabilen, sonuç çıkarma, sorunları doğru teşhis etme ve çözme kabiliyetine sahip, pratik zekalı, aklına güvenilen, fikir ve düşüncelerine önem verilen, bunlardan istifade edilen;

* Neşeli, sevinçli, renkli, canlı, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, dinamik, özgür, doğaya, yeşile, bitkilere, çiçeklere düşkün, her yeri yeşillikler, ağaçlar, çiçeklerle güzelleştirmeyi amaç edinen; renksiz, gri tonlardan oluşan betonarme ruhundan, etrafı betonlaştırma zihniyetinden uzak. 

* Hoş sohbet, sevgi dolu, dost canlısı, herkesin yanında olmak istediği, muhabbetini sevdiği, yanında sıkılma, bıkkınlık hissi hiç oluşmayan, herkes tarafından sevilen ve aranan;

* İnsanlara karşı şefkatli ve merhametli, halim, onların sorunlarına hassasiyet gösteren yardımcı olan, herkesin en az kendisi kadar rahat, huzur ve mutluluğunu düşünen ve bunu sağlamaya çalışan;

* Ailesine, yakınlarına, çevresine karşı duyarlı, onların sağlığını, sıhhatini, neşesini, mutluluğunu kendisine görev edinen;

* İnsanlara olduğu gibi, tüm canlılara da şefkat ve merhametle davranan, başta etrafındaki kedi, köpek, kuşlar için olduğu gibi tüm dünyadaki canlıların rahat, huzur ve mutluluğundan zevk alan bunun için çaba gösteren...

Buraya kadar saydığımız özellikler hepimizin istediği ve beğendiği kaliteli gençlik modelini tanımlayan maddelerden yalnızca birkaçı. Elbette ki bu maddelerin sayısını çoğaltmak, genişletmek ve detaylandırmak mümkün. Dahası bu özelliklerin her birinin kalitesini artırmada da bir sınır yok. İnsan her geçen gün ahlakını, kişiliğini, tavır ve davranışlarını daha da güzelleştirebilir; sevgi, şefkat, merhamet, estetik, sanat anlayışını daha da geliştirebilir, aklını, kültürünü, bilgisini daha fazla artırabilir, düşünce ufkunu daha çok genişletebilir. Bunlar gibi diğer tüm özelliklerini geliştirmesinin, diğer bir deyimle kalitesini artırmasının da bir sınırı yoktur. Her şeyin mutlaka daha iyisi, daha güzeli, daha üstünü vardır. Çünkü her şey Yüce Allah’ın sonsuz sıfatlarının tecellisidir, bu yüzden Allah’ın yarattıkları üzerindeki tecellilerin derecesinin de bir sınırı yoktur.

Kalitenin En Güzel Tarifi Yüce Kitabımız Kuran’dadır

Kaliteli insan en net anlamıyla Allah’ın Kuran’da tarif ettiği ideal mümin modelidir. Hz. Adem (a.s.)’dan itibaren sevgili Peygamberimiz (a.s.)’e kadar, kadim İslam ahlakının temsilcisi olan, Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Yakup (a.s.), Hz. İsmail (a.s.), Hz. Davud (a.s.), Hz. Süleyman (a.s.), Hz. İsa (a.s.) gibi tüm peygamberler kendi devirlerinin en kaliteli, en modern, en seçkin insanları olmuşlardır. Allah’a karşı besledikleri içli sevgi, saygı ve heybetin sonucunda edindikleri üstün akıl ile bütün peygamberlerin günümüzde yaşasalardı, dünyanın en kaliteli, en modern insan olacaklarından kuşku yoktur.

Kaliteli insan olmak her şeyden önce Allah’ın Kuran’da bize tarif ettiği yoldur. Allah kaliteyi, güzelliği sever. Cennette her yer, her şey, herkes olabilecek en üst düzey kaliteye sahiptir ve bu kalite durağan değildir. Allah’ın sonsuz sıfatlarının tecellilerinin bir sonucu olarak cennette her an, her gün sürekli artan, katlanan bir kalite ve güzellik ortamı hakimdir. Müminin cennete olan arzusu onu bu dünyayı da cenneti hatırlatan bir kalite düzeyine getirmeye teşvik eder. Kaliteli bir gençlik hedefi gerçekte çok daha büyük bir ideali de içinde barındırır:

Dünyanın geleceği olan gençlerin her yönden en yüksek kaliteye ulaşmasıyla birlikte, yakın zamanda tüm insanlığın da şimdiye kadar görülmemiş bir iyiliğe, güzelliğe ve üstünlüğe yani en yüksek kaliteye kavuşması... İşte bu şekilde tüm insanların güzel ahlaka sahip olmasıyla birlikte, yüksek şuur, olgunluk, hikmet, akıl, güzellik ve estetik duygusu da gelişecek ve muhteşem eserlerle dolu bir dünya meydana gelecektir. Sonuçta da Allah’ın izniyle yeryüzünde bir nevi cennet benzeri bir ortam oluşacaktır.

“Kalitesizlik adeta yutuyor insanları, alttan alta mahvediyor. Mesela bütün Ortadoğu’yu kasıp kavuran, Mısır’ı, Fas’ı, Tunus’u, Cezayir’i mahveden kalitesizlik şu an Türkiye’de de bazı insanlara saldırıyor.” (A9 TV; 23 Kasım 2013)

“Devletimizin siyasi bilince sahip, derin imana sahip, Kuran bilgisine sahip, Darwinizm-materyalizmin geçersizliğini iyi bilen, büyük Türkiye’yi hedefleyen, İttihad-ı İslam’ı hedefleyen yani Türk İslam Birliği hedefi olan, büyük ülküsü olan, hırslı, kararlı, ölümden korkmayan, barışı isteyen, bilimi, sanatı, estetiği en güzel şekilde savunan kaliteli ve klas gençler yetiştirmesi lazım.” (A9 TV; 19 Kasım 2013)

”Şu an İslam ülkeleri çok bakımsız ve perişan. Bu durum Hz. Mehdi (a.s.)’ın döneminde tümüyle değişecek. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle, kalitesizlik ve ruhsuzluk ortadan kalkacaktır.” (A9 TV; 12 Kasım 2013)

“Vakit altından kıymetli, çok önemli. Bütün gücünle vakti kullansana. 4 saat, 5 saat dizi seyretmek yerine genel kültürünü artır, bilgini artır, insanlara yardımcı ol, etrafını temizle, kendini kaliteli hale getir. Estetiğe, bilime, sanata değer ver, önem ver.” (A9 TV; 16 Eylül 2013)

“İslam nezafettir, temizliktir, kalitedir. İslam denince dünyanın en kaliteli, medeni insanlarının akla gelmesi gerekir.” (A9 TV; 28 Temmuz 2013)

Kalite hayatın en önemli süslerindendir. Kalite kaybolduğunda insanlar içine kapanır, huzursuzlaşır, bencilleşir, duyarsızlaşır, hatta dinden uzaklaşırlar. Çoğu ibadetlerini yerine getirir ama kalitesizlik nedeniyle mutsuz hale gelirler. Karanlık, kasvetli evler, estetikten uzak mekanlar, bakımsız ibadethaneler insanlara mutluluk getirmez. Bakımsız görünümlü, yüzünde sevgi ifadesi olmayan, bezgin, kızgın ifadeli, olumsuz konuşan, güzelliklerden zevk almayan hatta bunları yok etmeye çalışan, kısacası olumsuzluklarını çevrelerine yayan insanlar toplumda yaygınlaşır. Böyle bir toplumda ise kardeşlik yok olur, güzellikler yok olur, sevgi yok olur, huzur yok olur kısacası konfor yok olur. Herkes birbirinden uzaklaşır ve hatta birbirinden çekinir, korkar hale gelir. Bu ise elbette ki hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur.

Sayın Adnan Oktar Diyor ki...


Kalitesizlik adeta yutuyor insanları, alttan alta mahvediyor. Mesela bütün Ortadoğu’yu kasıp kavuran, Mısır’ı, Fas’ı, Tunus’u, Cezayir’i mahveden kalitesizlik şu an Türkiye’de de bazı insanlara saldırıyor. (A9 TV; 23 Kasım 2013)

Devletimizin siyasi bilince sahip, derin imana sahip, Kuran bilgisine sahip, Darwinizm-materyalizmin geçersizliğini iyi bilen, büyük Türkiye’yi hedefleyen, İttihad-ı İslam’ı hedefleyen yani Türk İslam Birliği hedefi olan, büyük ülküsü olan, hırslı, kararlı, ölümden korkmayan, barışı isteyen, bilimi, sanatı, estetiği en güzel şekilde savunan kaliteli ve klas gençler yetiştirmesi lazım. (A9 TV; 19 Kasım 2013)

Şu an İslam ülkeleri çok bakımsız ve perişan. Bu durum Hz. Mehdi (a.s.)’ın döneminde tümüyle değişecek. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle, kalitesizlik ve ruhsuzluk ortadan kalkacaktır. (A9 TV; 12 Kasım 2013)

Vakit altından kıymetli, çok önemli. Bütün gücünle vakti kullansana. 4 saat, 5 saat dizi seyretmek yerine genel kültürünü artır, bilgini artır, insanlara yardımcı ol, etrafını temizle, kendini kaliteli hale getir. Estetiğe, bilime, sanata değer ver, önem ver. (A9 TV; 16 Eylül 2013)

İslam nezafettir, temizliktir, kalitedir. İslam denince dünyanın en kaliteli, medeni insanlarının akla gelmesi gerekir. (A9 TV; 28 Temmuz 2013)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."