Harun Yahya

Sevdiğine Özen Göstermek Daima Sevgiyle Karşılık Vermek Cennet Vasfıdır


• “Rahatlık”, “sevgi” ve “samimiyet” adı altında yanlış bir yol izliyor olabilir misiniz?

• Sevdiğine özen göstermek nasıl olmalıdır?

İnsan her gün çok sayıda farklı insanla karşılaşır. Okul ortamında, iş hayatında, ailesinde, kısacası yaşamı boyunca pek çok insan, istese de istemese de hayatının bir parçası olur. Bu insanların birçoğu, söz konusu kişi için gerçekte pek bir anlam ifade etmez çünkü bu birliktelik çoğu zaman karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı, yüzeysel dostluklardan ibaret olabilir.

 Ancak insanın bir de hayatında özel yeri olan; onun için çok değerli insanlar vardır. Öyle ki hayatının hiçbir anında bu kişilerden ayrı kalmak, onlarla olan bağını koparmak istemez. Hayatındaki tüm güzellikleri olabilecek en fazlasıyla onlarla paylaşmak, onlara herşeyin en güzelini sunmak ister. Sevdiklerinin her zaman mutlu olmalarını, huzurlu yaşamalarını ve asla bir sıkıntıyla karşılaşmamalarını ister ve bunun için de ciddi çaba harcar.

 İşte bunlar, insanın en çok sevdiği kişilerdir. El üstünde tuttuğu, gerektiğinde her türlü fedakarlığı göze alabildiği, en değer verdiği dostlarıdır. Kimileri için bu kişiler, anne-babaları, eşleri, çocukları, akrabaları, kimileri için ise yakın arkadaşlarıdır.

 Bu bahsettiğimiz sevgi ideal olan yani Kuran ahlakına göre yaşanması gerekendir ancak kimi insanlar çok şaşırtıcı şekilde farklı davranırlar. Sadece sokakta karşılaştıkları ya da iş yerlerinde zaman zaman bir arada oldukları, hayatlarında özel bir yeri olmayan insanlara son derece nezaketli, kibar ve ölçülü tavırlar gösterirken; en değer verdiklerini söyledikleri, yere göğe sığdıramadıkları, dünyalara değişmeyeceklerini iddia ettikleri insanlara karşı, tam tersine, çok daha özensiz tavırlar sergileyebilmektedirler.

 Elbette ki, insanın tanımadığı ya da herhangi bir yakınlığının olmadığı insanlara karşı da güzel ve nezih bir tavır içerisinde olması gerekir ama çok sevdiğini iddia ettiği dostlarına ve yakınlarına karşı da, sevginin, sadakatin, saygının bir gereği olarak çok ciddi bir özen, ihtimam ve incelik göstermesi beklenir.

Bir kimse, sokaktaki insanlara asla göstermediği olumsuz tavırları sevdiği insanlara karşı sergiliyorsa, o zaman ortada kesin bir yanlışlık ve bir bozukluk var demektir. Bu bozuk mantık ve olumsuz tavırlar kimileri tarafından sözde ‘sevgi’ ya da ‘samimiyet’ olarak isimlendirilebilmektedir ki bu cahiliye ahlakının düşünce yapısını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.

Alınma, küsme, nazlanma, inatlaşma, ters konuşmalar yapma, ses yükseltme, cevap vermeme gibi davranış bozuklukları cahiliye ahlakının başlıcalarındandır. Oysaki bunların hiçbirinin ne sevgiyle ne de samimiyetle açıklanabilir bir yönü yoktur. Eğer insan, ‘rahatlık’, ‘sevgi’ veya ‘samimiyet’ adı altında ya da “Nasıl olsa nazım geçiyor” diyerek, sevdiği insanlara karşı bu umursuz, özensiz hatta rahatsız edici tavırları gösterirse, o zaman var olan sevginin de yakın bir zamanda körelip yok olabileceğini unutmamalıdır.

İmanın Sevgi Üzerindeki Etkisi

Sevgi Allah’ın insanlar için yarattığı, nefsin hem dünyada hem ahirette en çok hoşuna gidecek nimetlerden biridir. Sevgiyi arayan ve bunu en güzel şekliyle yaşamak isteyen her insanın, saygının önemini de kavraması gerekir. Saygı olmadan dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık, sadakat, güven gibi özelliklerin tam olarak yaşanması mümkün olmaz. Böyle bir sevgi ve saygıyı insanlara kazandırabilecek olan özellik ise, yalnızca ‘iman’dır.

Derin Allah sevgisi, Allah korkusu, Kuran ahlakını yaşamadaki kararlılık insanların birbirlerine karşı, ‘gerçek bir sevgi ve saygı’ duymalarını sağlar. İman olmadan, insanların birbirlerine gösterecekleri saygı ve sevgi yalnızca fiziksel özelliklerine, maddi imkanlarına veya dünyevi konumlarına bağlı olur. Bunlardan herhangi birindeki eksiklik ise, sevgi ve saygı sanılan duyguların da anında ortadan yok olmasına yol açar. İmandan kaynaklanan sevgi ve saygıda ise, Allah’ın izniyle insanların hayatlarının sonuna kadar sürecek bir nimetin kapısı açılmış olur. Allah Kuran’da sevgi nimetini iman edenler için yarattığını şöyle bildirmektedir:

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)

 

İnsan Sevdiğine En Güzel Ahlakı Göstermekle Sorumludur

Eğer insan bir kimseyi severse ve o insan gerçekten bu sevgiyi hak eden özelliklere sahipse, o zaman o kişiye gösterilecek en güzel sevgi şekli, ona olabilecek en güzel ahlakı yansıtmaktır. Onu her daim el üstünde tutmak, ne sözle ne de yanlış bir tavırla onu asla incitmemek, rahatsız olabileceği hiçbir olayla ve ortamla onu muhatap ettirmemektir. Sevginin en önemli özelliklerinden biri, insanın sevdiğine kıyamamasıdır. Üzüleceği, sıkılacağı, rahatsız olacağı, huzursuzluk duyacağı hiçbir şeyi onun çevresine yaklaştırmamak; onu incitmekten, kırmaktan şiddetle sakınmaktır. İşte burada tarif edilen anlayışta bir sevgi ancak iman ile yaşanabilir. İman etmeyen bir insan sevgide bu kadar fedakar olamaz. Bu ancak Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgide; yani kişinin karşısındaki kimseyi ‘Allah’ın bir tecellisi olarak sevmesi’yle mümkün olabilir.

Allah’ın tecellisi olarak sevmek; ‘bir insanın, karşısındaki kişide Allah’ın üstün ahlakının güzel örneklerini ve tecellilerini gördüğü için o kişiyi tercih etmesi ve sevmesi’ demektir. Bir insanda bu güzel ahlak özellikleri ne kadar çoksa, o insan o kadar çok sevilir.

Eğer bir kimse karşısındaki kişiyi Allah rızası için ve Allah’ın tecellisi olarak değil de, nefsen uygun bulduğu için tercih ediyorsa, bunun adı zaten gerçek anlamda ‘sevgi’ değildir. Ve doğal olarak da, sevginin getireceği şartlar oluşmaz. Böyle bir sevgi anlayışında ne tek taraflı bir düşkünlük, ne fedakarlık, ne hoşgörü, ne anlayış, ne affedicilik, ne de güvenden bahsedilebilir. Allah’tan korkmayan bir insana güven duyulamaz. Bu kişinin iç dünyasında ne düşündüğünden, ne kararlar aldığından, neler hissettiğinden ve dürüstlüğünden hiçbir zaman emin olunamaz. Bu yüzden de, bu gerçeği bilen taraflar hiçbir zaman birbirlerine karşı böyle güzel bir sevgi duyamaz ve bu sevginin gerektirdiği ahlakı gösteremezler.

Gerçek sevgi, Allah’ın yalnızca gerçek Müslümanlara lütfettiği bir nimetidir. Ruhunda bu sevgiyi bilen, bu anlayışı iyi kavrayan insanların bu büyük nimeti olabilecek en güzel şekilde yaşayabilmeleri için de işte bu ‘sevdiğine kıyamama’ ahlakını almaları çok önemlidir. Bu bakış açısı, sevgiyi sürekli olarak besleyecek, güçlendirecek ve derinleştirecek çok önemli bir vesiledir.

Sevgi İçin Emek Harcamak Gerekir

Sevgi, tepmez devrilmez, hiçbir olumsuzluktan etkilenmeden sürekli var olacak bir duygu değildir. Sevgi için emek vermek gerekir. İnsanlar, sevgiyi besleyen güzel tavırlar gördükçe ve bu sevgiye layık olduğunu düşündükleri bir insanla birlikte olduklarını bildikleri sürece sevebilirler. Eğer insan vurdumduymaz olursa, aklına nasıl eserse öyle davranır, tavırlarıyla sürekli olarak bu sevgiyi zedeler ve “Nasıl olsa seviliyorum, artık özen göstermeme gerek yok” diyerek sevgiyi korumak için çaba harcamazsa bir gün çevresindeki insanlara baktığında o çok emin olduğu bu duygudan hiç eser kalmadığını ve sevgiyi kaybettiğini görebilir.

“Bu insan benim yakınım; beni seven bir insan; ben nasıl davranırsam davranayım, o bana alınmaz, darılmaz, küsmez, yanlış anlamaz” düşüncesiyle yaklaşmak, insanı çok kısa bir zaman içerisinde, sevilecek bir insan olmaktan çıkarır.

Dahası böyle bir ruh halinde, başkaları onu sevemeyeceği gibi, o da onları sevmeyi başaramaz. İnsan inceliklere, güzelliklere, sevgiye vesile olan detaylara önem vermediğinde, insanlar da onda sevecek incelikler, güzellikler bulamazlar. Ve işte bunun sonucunda da, sahte bir “rahatlık” ve sözde “samimiyet” adı altında, dünyalara değişmeyeceği, yere göğe sığdıramadığı o en çok sevdiği insanlarla yaşadığı sevgiyi bir anda kaybeder.

  İşte insanın hayatının hiç beklemediği bir aşamasında böyle bir durumla karşılaşmamak için yapması gereken; aklını, vicdanını, ufkunu en iyisiyle kullanarak, kavrayabildiği, güç yetirebildiği en uç noktada, hiç usanmadan, bıkmadan ve hatta sürekli artırarak en güzel tavırları, en güzel sözleri bir ömür boyu sevdiği insanlara karşı sergilemektir. Bu güzel ahlakı Allah sevgiye vesile edecek ve iman edenler arasında bir sevgi kılacaktır.

Bir insanın gerçekten saygı duyduğu, değer verdiği, önemsediği bir insana duyduğu sevgi çok farklıdır. Böyle bir sevgide, alabildiğine saygı vardır. Sarsılmaz bir sadakat vardır. Ölene kadar sürecek bir sırdaşlık vardır. O kişiye karşı hiçbir şüphe duymayacak kadar kesin bir güven vardır. Bu sevgiyi yaşayan insan, karşısındaki kişiyi, ona zarar verebilecek küçük-büyük herşeyden sakınır. Allah rızası için adeta üzerine titrer. Her şartta; en zor anda bile onu koruyup kollamada müthiş titizdir. Gerektiğinde hiç düşünmeden kendi nefsini ezip, o kişiyi tercih edecek bir kararlılığı vardır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."