Harun Yahya

Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zaman Müjdelerine Ülfetle Bakmamak Neden Önemlidir?

Ülfetin insanlara yüklediği zararlar nelerdir?

Ülfet perdesi nasıl kırılır?


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdelediği ahir zaman olaylarına ülfet gözüyle bakmak İslam alemine neler kaybettirir?

Ülfet, pek çok insanın belki de farkına dahi varmadığı, ama aslında hayatlarına olumsuz anlamda etki eden bir durumdur. Çoğu zaman insanları güzelliklerden uzaklaştıran bu manevi perde, hayatın zevk ve lezzet alınacak detaylarını yok eden bir unsur olarak karşımıza çıkar. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.)’in ahir zamanla ilgili bilgiler verdiği hadislerin art arda gerçekleşmesi büyük bir müjde ve heyecan oluşturacak mucizelerdir çünkü dünyanın sonuna yaklaşıldığını, dünyanın son zamanlarında Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) vesilesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağı kutlu bir zamanı bize müjdelemektedir. Ancak bu harikalarla dolu zamana bazı insanlar kayıtsız kalabilmekte hatta alışkanlık ve ülfet gözüyle bakabilmektedirler.‘Ülfet’ kelimesi, ‘bir şeye karşı kazanılan alışkanlık, yakınlık, muhabbet, dostluk’ gibi anlamlar içerir. İnsanın, sürekli muhatap olduğu değerlere karşı, zaman içinde geliştirdiği alışkanlıklar ‘ülfet duymak’ olarak nitelendirilir.

Ülfetin en büyük etkilerinden biri ise içinde bulunduğumuz ahir zamanda görülmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bundan yaklaşık 1400 sene önce haber verdiği ahir zaman alametleri birbiri ardınca gerçekleşirken bu mucize olaylara birtakım çevrelerde ülfet gözüyle bakılmaktadır.

Allah’ın Yarattığı Tüm Nimetlere Karşı Alışkanlık Gözüyle Bakan Kişiler Ahir Zamanda Yaşadığımız Mucizelere de Ülfetle Bakmaktadırlar

İnsan vicdanını tam olarak kullanmadığı takdirde, gördüğü herşeye hemen alışabilen bir varlıktır. Allah imtihanın bir gereği olarak insan ruhunu telkine açık yaratmıştır. Bu nedenle bazı insanlar şeytanın etkisine çok çabuk girebilir ve çevresindeki harikalara karşı duyarsızlaşabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mehdiyetle ilgili haber verdiği tüm bilgiler, son 30 yıl içinde ardı ardına gerçekleşmesine rağmen bu mucizeleri görmek istemeyenler de aynı ülfet perdesi ile gözlerini gerçeklere kapamışlardır. Bu kişiler ülfet gözüyle baktıklarından Mehdiyet çağında olduğumuzu kuşkuya yer bırakmadan ispatlayan yüzlerce açık ve net delili görmezlikten, duymazlıktan ve anlamazlıktan gelirler.  Kimisi -hadislerde ve İslam alimlerinin sözlerinde bu yönde hiçbir delil olmadığı halde- Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüzyıl sonra geleceğini, kimisi 500 yıl sonra geleceğini, hatta bazıları binlerce yıl sonra geleceğini söylemektedir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahıs olarak geleceğini Risale-i Nur’da çok kapsamlı anlatmasına rağmen kimileri Hz. Mehdi (a.s.)’ın şahs-ı manevi olacağını iddia edebilmektedirler. Kimileri de görünmez bir Mehdi anlatarak, mübarek Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği Mehdiyetten çok farklı ve batıl bir inanış ortaya koyarak Mehdiyeti örtbas etmeye çalışmaktadır.

Oysaki insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları doğa olayları ve siyasi gelişmelerin hepsinin bir sebebi vardır ve hepsi çok önemlidir. Bunlar, Mehdiyetin habercisidir. Vicdanla bakıldığında bu konudaki ülfetin kırılmaması imkânsızdır.

Örneğin gökten taş ve benzerlerinin yağması (bombardımanlar), depremlerin çoğalması, büyük sellerin olması, yıldırım çarpmalarının artması, “iki dişli” kuyruklu yıldızın (Lulin) belirmesi, uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşması, Güneş ve ay tutulmalarının olması, kuyruklu yıldızın doğması, yere batmalar yaşanması ve bunun gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bildirdiği olaylar ardı ardına gerçekleşmektedir.

Yaşadığı her anın, sahip olduğu her şeyin nimet olduğunun şuurunda olan bir Müslüman gerçekleşen bu doğa olaylarına ülfet olmadan bakarsa Peygamberimiz (s.a.v.)’in haber verdiği olayların yaşadığımız zamanda gerçekleştiğini hemen fark edebilir. Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağmen “aynı alametler bir kere daha olsun” demek akla ve mantığa elbetteki uygun değildir. Samimi bir Müslüman için, bu alametlerin Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığına ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna inanması için yeterlidir.

Diğer taraftan, Suriye’de yaşanan olaylar, PKK’nın bayrağı ve kıyafetlerinin hadisteki gibi boz renkte olması,  dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşaların kaplaması, zavallı kadınlar ve masum çocukların dahi katledileceği fitnelerin yaşanması, ekonomik kriz, Müslümanlara baskının artması, mescit ve camilerin yıkılması, İran-Irak savaşı, Afganistan’ın işgali, Fırat’ın suyunun kesilmesi gibi siyasi olaylar da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in haber verdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinden bazılarıdır. Kutsal kitaplarda ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bu değerli zatın zuhuruna işaret eden siyasi olaylar da adeta bir tesbihte dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi, tam Resulullah (s.a.v.)’in tarif ettiği şekilde birbirini takiben gerçekleşmeye başlamıştır.

Bazı çevreler tarafından örtbas edilmeye çalışılsa da şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı  ve güzel bir gelişmedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in mucizelerinin gerçekleştiğini görmek, Allah’ın tüm peygamberlerinin suhuflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi (a.s.) döneminde olmak, Allah’ın izniyle Hz. İsa (a.s.)’ın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak Allah’ın bu devrin Müslümanlarına ve tüm insanlara lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru sevgi, barış, huzur dolu bir dünyada yaşayabilmemiz, rahat etmemiz, sevinç duymamız, mutlu olmamız ve tüm bunları bize lütfeden Rabbimiz’e yönelip şükretmemiz için birer vesiledir. Bu nedenle bu büyük nimeti görmezden gelmek, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde detaylı olarak tarif ettiği olayların çok daha ileriki zamanda tekrar zuhur edeceğini iddia etmek bu kişilerin vicdanlarını örten ülfet perdesini göstermesi bakımından önemlidir. Söz konusu kişiler televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden hemen her fırsatta kendilerince Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelmeyeceğini ispatlamaya çalışmaktadırlar. Oysa tüm alametler tek tek zuhur ettiği ve etmeye de devam ettiği halde bu alametleri günlük sıradan olaylar gözüyle değerlendirmek İslam alemine çok büyük zararlar verir. Çünkü;

-Hz. Mehdi (a.s.)’ın farklı inançlardaki insanları sevgiyle, kardeşlikle, tek damla dahi kan akıtmadan İttihad-ı İslam’ın çatısı altında birleştirecek tek kişidir.

-Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın izniyle Kuran ahlakını temel alan dolayısıyla her düşünceden, her inançtan, her milletten insana karşı şefkatle ve anlayışla yaklaşan, herkesin hakkını koruyan, herkesi rahat ettiren bir huzur ve barış birliği oluşturacaktır.

-Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle İttihad-ı İslam çatısı altında tüm çatışmalara, terör eylemlerine, anarşiye tam anlamıyla son verilecek ve bu birliğin kurulmasıyla tüm fitneler sona erecektir.

-Bu güzel birliğin tesis edilmesiyle Museviler ve Hristiyanlar da güvenlik içinde ibadet edebilecekleri, diledikleri gibi ticaretlerini yapacakları, istedikleri yerde istedikleri gibi yerleşebilecekleri, kendilerini tam anlamıyla güvende hissedecekleri bir ortama kavuşacaklardır.

-Hz. Mehdi (a.s.) bu birliğin oluşturulması esnasında tek damla kan dökmeyecek, Müslümanların sevgiyle bir araya gelmesiyle, şefkatle, güzel sözle, akılcı ve hikmetli anlatımlarla dostluğun yaygınlaşmasını gerçekleştirecektir. 

-Onun devrinde tüm dünyada bolluk bereket ve güzellikler olacak açlıktan ölen, soğuktan donan tek bir insan dahi kalmayacaktır.

-Tüm dünyada sanat, estetik ve kalite hakim olacaktır. 

Ahir Zaman Mucizelerine Karşı “Ülfeti Kırmanın Yolu “Derin Düşünmek”tir

Ahir zaman mucizelerine karşı oluşan ülfeti kırabilmenin en önemli yollarından biri, insanların alıştığı düşünme şeklini bir kenara bırakması ve art arda gelen olayları açık bir şuurla değerlendirmeleridir. İnsanlar ancak böyle açık bir şuurla yaklaşıldığında, olayları hikmetleriyle kavrayabilecek bir akla sahip olurlar. Bu hikmetleri takdir edebilmek ise, ülfeti ortadan kaldıracak ve kişiye hayatın güzelliklerini, olağanüstü detaylarını, mucizevi yönlerini görüp zevk alabilecek bir derinlik kazandıracaktır.

Derin düşünen bir insan mucizeleri gizleyenlerin veya sıradan olaylarmış gibi değerlendirlenlerin düşüncelerini de fark edebilir. Olumsuz telkinlere karşı açık bir dikkat ve şuurla karşı koyabilir, çok kutlu ve müjdeli bir dönemde yaşadığını fark eder.  Derin imanla bakan bir kişi Allah’ın Kuran’da Hz. Mehdi (a.s.)’ı işari olarak anlattığını hemen anlar. Ferasetle ve basiretle bakan herkes Mehdiyet’in Kuran’ın genelinde yer alan bir konu olduğunu açıkça görür. Allah Kuran’da İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını müjdelemiştir. İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasının Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle, bu yüzyılda olacağı hadislerde açıklanmıştır. Allah Hz. İsa (a.s.)’ın yeniden dünyaya geleceğini ve tüm Kitap Ehli’nin Hz. İsa (a.s.) vesilesiyle Müslüman olacağını Kuran’da bildirmiştir. Tüm dünyaya İslam ahlakının hakim olduğu bu dönemde, hadislerde haber verildiği gibi, Hz. İsa (a.s.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın veziri olacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa (a.s.)’ın gelişini müjdeleyen ayetler, aynı zamanda İslam ahlakının hakimiyetini ve Mehdiyet’i de müjdelemektedir.Ahir zamanda da deccaliyet ve Mehdiyet arasında büyük bir mücadele yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu mücadeleyi anlatan her ayette de Mehdiyet’e işaretler vardır. Süleyman kıssasında, Yusuf Suresi’nde, Zülkarneyn kıssasında, Kehf Suresi’nde, dünya hakimiyetiyle ilgili ayetlerde ve huruf-u mukattaa’da  (Sûre başlarında kesik kesik, ikisi-üçü birleşik veya tek başına yazılı bulunan harfler. Bu harfler okunurken de teker teker okunur, bir kelime gibi okunmaz.) Mehdiyet’e işaret edilmiştir.

Allah’ın Mehdiyet’i kapalı tutması ledün perdelerinden bir perdedir. Fakat derin imana sahip kişiler bu kapalı perdeleri kalp gözüyle açabilirler. Kuran’da okuduklarına ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerine bu kalp gözüyle bakan kişi dünyada yaşanan olayları asla sıradanlık ve olağan olaylar olarak değerlendirmez. Her birini  Allah’ın yarattığı özel olaylar olarak görür. Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde yaşayan sahabelerin heyecanla bile bekledikleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın, içinde bulunduğumuz yüzyılda zuhur etmesinin Yüce Rabbimiz’in büyük bir nimeti olduğunu Allah’ın izniyle anlar ve ülfet hastalığına yakalanıp nimetleri fark edemeyecek bir hale asla gelmez.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."