Harun Yahya

Güçlü Çenelere Sahip Canlılar


Yüce Allah canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, kendilerini savunmaları ve avlanmaları için çeşitli özellikler bahşetmiştir. Bu özelliklerden biri de canlıların güçlü çenelere sahip olmalarıdır.

Sularda Yaşayan ve Güçlü Çenelere Sahip Canlılar

Yaratılışları gereği balıkların ve timsahların, pek çok kara hayvanının sahip olduğu pençeleri, ön ve arka ayakları bulunmaz. Zaten suda yaşayan bir canlının bu tür organlara pek ihtiyacı da yoktur. Fakat beslenmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için Yüce Allah onlara pençe, kol ve bacaklar yerine güçlü bir çene ve keskin sivri dişler bahşetmiştir. Sonsuz şefkat sahibi Rabbimiz her canlıyı ihtiyacına yönelik olarak yaratmıştır. Kuran’da bu gerçek şöyle haber verilmektedir:

“Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)” (Hud Suresi, 56)

Suda yaşayan ve oldukça güçlü çenelere sahip bu canlılardan bazıları şunlardır:

-Temizlik işinde görevli Piranhaların güçlü çeneleri

Büyük beyaz köpekbalığı, sırtlan ve timsah gibi canlıların çok güçlü çene yapılarının ve dişlerinin olduğu bilinmektedir. Ancak bu canlıların kilosu, boyu ve ısırığı göz önüne alınarak bir kıyaslama yapıldığında  siyah piranhaların çenelerinin de bir hayli güçlü olduğunu görürüz. (Serrasalmus rhombeus). Nature Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada Amazon Nehri’nde yaşayan bu canlının diğerlerini geride bırakacak kadar güçlü bir çeneye sahip olduğu belirtilmektedir. Piranhaların çenelerindeki gücü bir cihaz yardımıyla ölçen bilim adamları, 20-37 cm uzunluğundaki bir Piranha’nın çenesinin 320 newton basınç uyguladığını bulmuşlardır. Bu güç, balığın boyutları göz önüne alındığında bir timsahınkinden 3 kat daha fazladır. Yüce Allah Piranhaların ağzında çok büyük çene kasları ve bu çeneyi güçlü şekilde kapama mekanizması var etmiştir.

Piranhaların dişleri, çenelerindeki elastik dokuların içerisine gömülü olarak bulunur. Bu dişler, dudak derileriyle örtülüdür. Bu deri yukarı kaldırıldığı zaman ustura keskinliğindeki üçgen dişler ortaya çıkar. Balık ağzını kapattığında, kama şeklindeki alt ve üst dişler bir fermuar gibi kilitlenir.

Piranhaların dişleri ve bu dişlerle avı yakalama yöntemi köpekbalıklarına benzer. Balık, dişlerini avına geçirdikten sonra fermuar gibi kilitlenen keskin dişlerini, hızlı kuyruk hareketleriyle daha da keskinleştirir. Bu güçlü çenesi ve dişleri vesilesiyle, her büyüklükte avı rahatlıkla yakalayabilir. Piranhaların bu özelliği bulundukları bölge açısından da çok önemlidir.

Amazon Nehri’nin taşkın zamanlarında boğularak yaşamlarını yitiren hayvanlar, suyun içinde çürürler. Oldukça sıcak olan bölgede bu durum mikroorganizmaların  dolayısıyla da bulaşıcı hastalıkların oluşma riskini ortaya çıkarır. Ancak piranhalar bu nehirde adeta temizlikçi gibi hareket ederek, boğulan canlıları yerler ve bu dengeyi korurlar. 

Yüce Allah’ın kurduğu kusursuz denge ve yarattığı güçlü çene hem nehrin ekolojik yapısını korumakta hem de meydana gelecek salgın hastalıklar için bir önlem olmaktadır.

-Kuvvetli çene kaslarına sahip timsahlar

Timsahlar keskin dişleri ve kuvvetli çene kasları sayesinde bir çeliği bile parçalayabilirler. Aynı insanlardaki gibi timsahların dişleri de çeşitli işlevlere sahiptir. Ön kısım kesici dişlerden oluşurken arka kısımda büyük azı ve küçük azı dişleri yer alır. Yetişkin timsahlar türüne bağlı olarak alt ve üst damakta ortalama 70 ila 170 arasında değişen dişe sahiptir. Ancak bir timsahta kaybolan dişlerinin yerine sürekli olarak yenileri çıkar. Tipik bir timsah, hayatı boyunca 2 bin ila 3 bin arasında diş üretir. Bilim adamları bu dişlerin sürekli olarak kendini yenilemesinin nasıl mümkün olduğunu araştırmışlardır. Southern California Üniversitesi uzmanlarının yaptığı bu araştırmada yavaş gelişen kök hücrelerin kaybolan dişlerin yerine yeni dişin çıkmasını sağladığı bulunmuştur. Kök hücreler diş tabakası denen bir tabaka dokusunun üzerinde yer alırlar. Bu diş tabakasının yer aldığı doku, insanlarda da bulunur ama erken çocukluk döneminden sonra hareketsiz kalır ve ilk zamanlarda yaptığı eski dişin yerine yenisini çıkarma görevini yerine getiremez. Ancak söz konusu tabaka timsahlarda aktiftir ve dişler bu şekilde yenilenir. Timsahlar sürekli yenilenen dişleri ile güçlü ısırışlar yapabilirler ve yaşamları için gerekli olan besinlerini kolaylıkla temin edebilirler. Yapılan araştırmalar timsahın güçlü çenesiyle 2125- 3700 psi (İngiliz birim sisteminde ise basınç birimi) arasında baskı uyguladığını ortaya koymuştur.

Timsahlar güçlü çeneleri ile yakaladıkları avı, 20 dakika boyunca sıkıca tutabilirler. Çeneleri çok güçlü olduğu için ırmaklarda yaşayan kalın kabuklu kaplumbağaların kabuklarını kırabilir, hatta kendilerinden çok büyük boyutlarda olan canlıları bile avlayabilirler.

-Köpekbalıkları ve yenilenen dişleri

Planktonla beslenen türleri dışında pek çok köpek balığı son derece keskin ve sivri dişlere sahiptir. Yüce Allah köpek balıklarının diş ve çene yapılarını kusursuz bir avcı olmaları için özel olarak yaratmıştır. Köpek balıklarının dişleri çenelerde bulunan elastik dokuların içerisine gömülü olarak bulunur. Çenelerde dişlerin dizildiği birçok diş sırası vardır. Köpek balığı türlerinin çoğunda çenenin en önünde bulunan bir ya da iki tane diş sırası fonksiyoneldir, avlanma esnasında bu dişler kullanılır. Alt ve üst çenede öndeki ilk iki sıra dışında geride kalan dişler ise fonksiyonel olmayan “yedek ya da değişim dişleri” olarak adlandırılan dişlerdir. Fonksiyonel sırada bulunanlar herhangi bir sebeple kırıldıklarında ya da kullanımdan dolayı zamanla köreldiklerinde arka sıralarda bulunan yedeklerle düzenli olarak değiştirilirler. 

Yeni bir yedek diş, eski fonksiyonel dişin yerine geçmek üzere ileriye doğru hareket ettiğinde, diğer yedek dişler de bir sıra öne gelirler. Bu hızlı değişim birkaç günle birkaç hafta arasında gerçekleşir. Bu ilerleme hareketi sonucunda çenede diş oluşturan dokular uyarılır ve böylece boşalmış olan en arka sırayı doldurmak için yeni bir diş oluşturulur. Dişlerin yenilenmesi köpek balığı yaşadığı sürece devam eder. Bir köpek balığının ömrü boyunca neredeyse otuz bin kez diş değiştirdiği tahmin edilmektedir.

Köpek balıkları aynı zamanda kuvvetli çeneye sahip canlılardan biridir. Yüce Allah’ın yarattığı bu canlılar hem üst hem de alt çenelerini hareket ettirerek 625 psi kuvvet uygular ve ısırma işlemini çok kolay olarak gerçekleştirirler.

-Su aygırları ve mükemmel savunma yapan güçlü çeneleri

Su aygırları; timsahlar, piranhalar veya köpekbalıklarından farklı bir vücut yapısına sahiptir. Ancak bu canlılar da diğerleri gibi güçlü çeneye gereksinim duyarlar. Aslında otla beslenen su aygırlarının güçlü çene ve dişlere pek ihtiyacı olmadığı düşünülebilir. Çünkü güçlü çenelerini ve dişlerini hiçbir zaman avlanmak için kullanmazlar. Beslenirken otları dudakları vasıtasıyla içlerine çekip emerler. Fakat Rabbimiz bu canlılarda 1821 psi’lık bir güce sahip çene yaratmıştır. Bu çenelerini 80 cm genişliğinde açıp rakiplerine dişlerini gösterirler.

Su aygırlarının toplam 44 dişi vardır. Her iki yanda 3 kesici diş, bir köpek dişi, dört öğütücü azı ve üç azı dişi bulunur. Alt çenedeki kesici dişler hemen hemen yatay dururlar ve devasa bir tehdit oluştururlar. Yukarıdaki köpek dişlerine karşı işleyip, karşılıklı birbirlerini keskinleştirerek tehlikeli bir silah olurlar. Kuşkusuz bu canlıların yaşadığı ortam gereği bu güçlü çene ve dişlere büyük gereksinimleri vardır. Çünkü su aygırları tatlı sularda timsahlarla beraber yaşarlar ve fakat bu güçlü çeneleri sebebiyle timsahlar onlara saldırmaya cesaret edemez.

Şefkat ve merhamet sahibi Yüce Rabbimiz bu canlıları ihtiyaçları ile birlikte yaratmıştır. Ayetlerde şöyle buyrulur:

“O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk Suresi, 3-4)

Karada Yaşayan Güçlü Çenelere Sahip Canlılar

- Büyük kedilerin güçlü çeneleri

 Günümüzde Meksika’dan (bazen ABD’nin güneybatısında da görülebilir) Orta Amerika’ya ve Paraguay’ın güneyi ile kuzey Arjantin’e kadar dağılan bir alanda yaşayan jaguar en güçlü çeneye sahip kedilerdendir. 2000 psi’lik basınca sahip olan jaguar bu güçlü çenesiyle avladığı genç bir ineği bir ağacın üzerine çıkarabilir.

Kedi familyasının en büyüğü ve güçlülerinden olan kaplanların usta avcılıklarında güçlü çenelerinin de rolü vardır. Yeni doğan yavru kaplanların gözleri ancak iki gün sonra açılır. Anne kaplan diğer hayvanlara karşı çok vahşi olmasına rağmen yavrularına karşı çok hassas ve düşkündür. Altı hafta boyunca onları sütle besler. Daha sonra onlara yavaş yavaş avlanmayı ve kendi yiyeceklerini elde etmeyi öğretir. Bu eğitim döneminden sonra kaplan, çok hızlı hareket edebilen güçlü ve yetişkin bir canlı haline gelir. Bir sıçrayışta tam 4 metre atlayabilir. Bu canlılar avlarını takip ederler, gece avlanabilirler, ağaçlara tırmanırlar.

Allah’ın hayatını devam ettirmesi için üstün özellikler bahşettiği bu canlı güçlü çeneleri ile avına 1050 psi basınç uygular ve avını yine güçlü çenesi ile taşır.

En sosyal büyük kedi olarak tanımlanan aslanlar ise, çoğunluğu dişi olan yaklaşık 30-40 kadar üyeden oluşurlar. Diğer bir deyişle, aslanlar büyük aileler halinde yaşarlar. Gündüzleri genellikle hep birlikte uyuyan aslanlar, havanın serinlediği saatlerde ise avlanma hazırlıklarına başlarlar. Her biri tek tek, ava farklı yönden yaklaşır. Avlanmayı genellikle yelesiz oluşlarıyla ayırt edilebilen dişiler yapar. Aslan, avına yaklaşık 20 metre mesafeye kadar sürünerek yaklaşır. Güçlü pençesiyle avını yakaladıktan sonra 600 psi’lik basınç uygulayan çenesiyle avını taşır.

Allah daha pek çok canlının ihtiyaçları için güçlü çeneler yaratmıştır


Sırtlanlar güçlü çeneleri ile avlarına 1100 psi basınç uygulayabilirler.

Pençeleri güçlü, kuvvetli ve hızlı koşabilen ayılar 1200 psi basınçla ısırabilirler.

Genellikle vejeteryan olan goriller ise bambu gibi bitkileri yiyebilmek için 1300 psi’lık basınç uygulayan çeneleri ile bu oldukça sert olan bitkileri kolaylıkla koparırlar.


Canlıların çenelerindeki yaratılış özellikleri, Yüce Allah’ın yaratmasındaki mükemmelliği    ortaya koyan delillerdendir. Rabbimiz canlıların güçlü  çenelerini hepsinin ihtiyacına uygun kontrol ve koordinasyon özelliklerine sahip olarak benzersiz bir uyum içinde yaratmıştır. Bir ayette Allah’ın yaratışındaki kusursuzluğa şöyle dikkat çekilmiştir:  

“O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."