Harun Yahya

Şangay Beşlisi'ne Üye olmak Türkiye'ye Fayda Yerine Zarar Getirir
  

Türk halkı ağırlıklı olarak aydın düşünceli, ilerici, demokrat, sanata ve estetiğe önem veren bir yapıdadır. Bu nedenle de son dönemde ülkemiz gündemine gelen, Şangay Beşlisi’ne üye olma fikrine milletimizin geneli sıcak bakmamaktadır. Zira Şangay Beşlisi’ne üye olan ülkeler, söz konusu bu değerlere Avrupa ülkeleri kadar önem veren devletler değildirler. 

 

Jeostratejik önemi tüm dünyaca bilinen Türkiye, Şangay Beşlisi gibi dar bir çerçevede kalmış, üye olmayan ülkelerle çok sınırlı ve mesafeli ilişkileri bulunan bir birliğe girmeyi hedeflememelidir. Hem doğumuzla hem de batımızla asırlardır çok sıkı sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ilişkileri olan bir ülkeyiz. Bu nedenle yüzümüzü sadece tek bir tarafa dönemeyiz. Bu büyük bir hata olur. Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleriyle olduğu kadar, Avrupa ülkeleriyle de her zaman çok güçlü ilişkilerimiz olmuştur. Ve Türk milletinin temennisi gelecekte de bu ilişkilerin giderek güçlenerek sürdürülmesinden yanadır. 

Avrupa Birliği kriterlerine uymak için devlet yapımızda gerçekleştirdiğimiz reformlar ve iyileştirmeler demokrasi ve laiklik anlayışımızı oldukça güçlendirmiştir. Milletimizin hedefi, ilerleyen yıllarda da bu yöndeki ilerlemelerin ve gelişmelerin devam etmesidir.. AB’ye üyelik sürecinin gerçekten de ülkemize önemli katkıları olmuştur ve daha da olacağı inancındayız. Bu bakımdan Batı ile ilişkilerimizi kısıtlayabilecek adımlar atmaktan kaçınmamız, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri açısından oldukça önemlidir. 

 

Şangay Beşlisi ve Kötü İnsan Hakları Sicili

 

SSCB’nin yıkılmasının ardından Orta Asya’da doğan güç boşluğunu doldurmak ve özellikle ABD’nin Asya’daki nüfuzuna meydan okumak için ‘Şangay Beşlisi’ olarak anılan Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 1996’da bir araya gelmiştir. Bu Beşli, eski Varşova Paktı’nı andıran, yani antidemokratik, soğuk bürokrasinin hakim olduğu ve aşırı otoriter yapıya sahip devletlerin kurduğu bir birliktir. Afganistan, Pakistan, Hindistan, İran ve Moğolistan ise bu birliğin gözlemci üyeleridir. 

 

Birliğin hem asil, hem de gözlemci üyeleri genelde diğer ülkelerle ilişkileri çok kısıtlı olan, insan hak ve özgürlükleri konusunda pek çok eksiklikleri bulunan ve demokrasi anlayışları hiç de güçlü olmayan ülkelerdir. Hatta Asya ülkelerinin birçoğunda, devlet kademelerine mafyavari bir yönetim anlayışının hakim olduğu da gözlenmektedir. İşte bu yapı, hukuksuzluklara ve adli yapıların işlevsizleşmesine sebebiyet vermektedir. Nitekim Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) yakın zamanda yayınladığı raporda, örgütü ‘insan hakları ihlallerinin bir aracı’ olarak tanımlamıştır. Batı merkezli medyada ŞİÖ ‘otokratlar kulübü’ olarak anılan üye devletlerdeki demokrasi ve hukuk devleti eksikliğine vurgu yapılmaktadır. Üye devletler Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü raporunda da son sıralarda yer almaktadır. 

 

FIDH raporunda, Şangay ülkelerinde mahremiyet hakkı, ifade özgürlüğü, barışçıl bir şekilde toplanma ve dernek kurma hakkı, işkence görmeme özgürlüğü ve geri gönderilmeme zorunluluğu gibi temel hakların artan bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir. Bu ihlallerde, mağdurların ulusal düzeyde etkin kanun yollarına uygun bir başvuru imkanları da bulunmamaktadır. Bu cezasızlık bağlamında, mağdurların uluslararası ve bölgesel insan hakları mekanizmalarına ve kanun yollarına erişimi ek bir önem kazanmaktadır.

 

ŞİÖ’ne üye olan devlet rejimlerinin otoriterliği sonucunda, bu ülkelerdeki dini, siyasi ve insan hakları aktivistleriyle, siyasi muhalefet üyeleri ve bazı ulusal azınlık temsilcileri baskı altına alınmaktadır. Birlik, evrensel insan haklarını ihlal eden bu uygulamaları, sözde ulusal güvenlik ve istikrarı koruma gerekçesiyle uyguladıklarını belirtmektedir. Ayrıca ŞİÖ hükümetleri, birey veya grupları aşırıcılıkla suçlayıp, siyasi içerikli davalar açmaktadırlar. Oysa “Aşırıcılık” tam tanımlanmamış bir kavramdır ve uluslararası camiada kabul görmüş ceza gerektiren bir suç değildir. Hatta ŞİÖ güvenlik çerçevesinin, net bir terörizm tanımı da yoktur. Tamamen ulusal düzeydeki hukuki düzenlemeler doğrultusunda uygulanmaktadır. Bunun sonucunda da, devlet yetkililerinin istismarına açık ve fazla geniş tutulmuş yasa ve yönetmelikler ortaya çıkmaktadır. 

 

ŞİÖ’ne ait ilkelerin, üye devletlerin iç hukukuna dahil edilmesi de büyük bir sorun teşkil etmektedir. ŞİÖ’nün hakim üyeleri olma statüsünde bulunmaları sebebiyle Çin ve Rusya, bölgesel terörizm ile mücadele politikalarına yönelik uygulamalarında, kendi ulusal sınırlarını aşma yetkisine de sahiptirler. Bu da hukuksuz müdahalelerin tüm üye ülkelerde rahatlıkla uygulanabilmesinin önünü açmaktadır. Bunun yanı sıra, ölümle sonuçlanan işkence vakalarının hız kesmeden devam ediyor olması da bu birliğe dahil olan ülkelerde dikkat çeken bir başka vahim durumdur. Söz konusu ülkeler faili meçhul cinayet ve adam kaçırma olaylarının da çokça yaşandığı yerlerdir.

 

Sonuç olarak Şangay’ın, insan hak ve özgürlükleri, demokrasi, hukuk, sevgi politikaları ve kalite anlamında da ciddi eksiklikleri ve çarpık uygulamaları vardır. Üye ülkeler sosyal, sanatsal ve kültürel kalite düzeyi olarak Batı’nın ulaştığı seviyenin çok altındadır. Yıllardır gerek ticari gerekse sosyal ve kültürel anlamda Avrupa halklarıyla çok şeyler paylaşan Türk insanının büyük çoğunluğu, modern hayat tarzı konusunda Şangay ülkelerinden çok daha ileridedir ve kendisini Batı’ya daha yakın hissetmektedir.

 

ŞİÖ Dünya Barışına Katkı Sağlamaktan Uzaktır

 

Üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu da, bölgesel ya da sadece belirli sayıda ülkenin bir araya geldiği birliklerin, dünya barışı, huzuru ve refahı için asla yeterli olmamasıdır. Çünkü bu türde birliktelikler, birliğin üyesi olmayan diğer devletleri az ya da çok dışlamış olurlar. Diğer toplumlarla kardeşlik ve dostluk bağları kurulmasına pek de imkan tanımazlar. Hatta aksi yönde etkileri de olur. Tehlikeli kutuplaşmalara zemin hazırlama riski vardır. Soğuk Savaş dönemi bu duruma en güzel örnektir. Bu nedenle diğer ülkeleri ya da birlikleri dışlayan, hatta hasmane duygulara sebebiyet veren, sert ve soğuk birlikler, aslında Dünya için her zaman ciddi bir tehdittir. Şangay İşbirliği Örgütü de, şu anki mevcut yapısıyla böyle bir yapıya daha yakın olduğu izlenimi vermektedir.

 

Türkiye’nin ŞİÖ ülkeleriyle yakınlaşmasındaki ana amaç ancak, hala komünizmin tesiri altında olan Rusya ve Çin gibi ülkelerin de gerçek demokrasiye geçmelerine yardımcı olmak olabilir. Türkiye elbete ki, o ülkelerin de Batı’nın doğru ve güzel yönlerini almaları için bir nevi köprü olmak ister. Tıpkı iki kıtayı birleştirdiğimiz gibi, farklı kültürleri de kaynaştırmaya vesile olmak tüm milletimizin destekleyeceği bir stratejidir. Ancak doğru olan bunu Şangay Beşlisi’ne katılarak değil; demokratik, sosyal ve kültürel alanlarda Ülkemiz’i daha da kalkındırarak tüm Dünya’ya örnek olacak, Doğu ve Batı arasındaki köprüyü kuracak lider bir ülke konumuna gelerek yapmak olmalıdır.

 

Adnan Oktar'sın Times of Oman'da yayınlanan makalesi:

 

http://www.timesofoman.com/Columns/Article-1756.aspx

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."