Harun Yahya

Ortadoğu’da Dinmeyen Fırtına: MEZHEP SAVAŞLARI
İlk olarak 1517 yılında Almanya’da bir rahip, Hristiyanlara işledikleri günahların Allah tarafından güya bağışlandığını gösteren sertifikalar satılmasına tepki gösterdi. O tarihte hiç kimse, hızla yayılacak olan bu tepkilerin bütün Avrupa’yı yakıp yıkan, kralları tahtlarından indiren, sınırları değiştiren gelişmelere yol açacağını bilmiyordu. Ancak bu olayla başlayan gelişmeler neticesinde, Katolik Kilisesi’ne karşı olan Protestanlık dediğimiz mezhep ortaya çıktı ve bununla birlikte Avrupa adeta bir savaş fırtınasına tutuldu. 30 yıldan fazla süren bu fırtına, devletlerin yıkılmasının ötesinde, kıta nüfusunun neredeyse üçte birinin (!) yitirilmesine yol açtı.

Tarihte yaşanmış olan bu büyük katliam, mezhep savaşlarının ne kadar büyük bir felaketle sonuçIanabileceğinin önemli bir örneğidir ve büyük bir ibret niteliği taşımaktadır. Şimdi bu tehlike bütün şiddetiyle Ortadoğu’da yaşanıyor ve aynı yıkıcı etkiyi Müslümanlar üzerinde gösteriyor.

Mezhep Savaşlarını Körükleyen Terör Örgütlerinin Fikri Altyapısı ve IŞİD Örneği

Saddam Hüseyin devrildiğinde başta ABD ve Irak halkı olmak üzere pek çok kişi artık her şeyin yolunda gideceğini düşünmüştü. Ancak giderek şiddetlenen mezhep savaşları tüm bölgeyi tehdit eder hale geldi.

Mezhep çatışmalarını körükleyen terör örgütlerinden biri de "Irak-Şam İslam Devleti" (IŞİD) adıyla bilinen örgüttür. Kendisini sözde İslami bir grup gibi gösteren ancak İslam'ın taşıdığı yüksek ahlaki değerlerden uzak olan bu örgüt, Şii Müslümanlara yönelik  terörist saldırılarıyla tanınıyor. Ancak, El-Kaide bağlantılı IŞİD'in iç yüzü ve terörist saldırılarının gerçek fikri dayanağı, Irak İçişleri Bakanlığı tarafından örgütün lider kadrosunun isimlerinin açıklanmasıyla gün yüzüne çıktı. 

Örgütün lider kadrosunu fotoğraflarıyla birlikte yayınlayan Irak İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin ortak özelliklerinin Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunda görev yapmaları olduğunu vurguladı. Ebu Ayman El Iraki, gerçek adı Velit Casım olan Ebu Ahmed El Alvani ve gerçek adı Samir Muhammed olan Hacı Bekir bu liderlerden bazıları... Hepsi de Saddam dönemindeki BAAS rejiminin şiddet kültürü ile yetişmiş isimler.

BAAS Partisi, bilindiği gibi, sol bir partidir ve Arap sosyalizmini savunur. BAAS'ın İslam'ın yüksek değerleriyle hiçbir bağlantısı yoktur.

BAAS rejiminin, politikalarını uygulamak için şiddeti siyasal araç kabul etmesi, partinin Marksizm ve materyalizm ile olan bağlantısına dayanır. Marksizm, masum insanların zarar gördüğü şiddet ve terör eylemlerini, devrim için gerekli kargaşa ortamını sağladıkları gerekçesiyle, gerekli ve faydalı bulur. İktidarda olduğu dönemde de Marksist sosyalist rejimlerin iktidarlarını korumak için kendi vatandaşlarına şiddet uygulamayı meşru bir yöntem olarak gördüğü, tüm Marksist yayınlarca ifade edilen bir gerçektir. BAAS da diğer pek çok Marksist parti gibi suikastlar düzenlemiş, bombalamalar hatta kitle katliamları yapmaktan çekinmemiştir. 

İşte sözde İslam adına hareket ettikleri iddiası içinde olan IŞİD terör örgütü liderleri, bu Marksist şiddet telkinleri içinde yaşamış ve Marksist yönetimin ordusunda görevler almış kimselerdir. Irak'ta yönetim değiştikten sonra da bu kişilerin şiddet yanlısı fikri altyapıları hiç değişmemiş, İslam'ın sevgi ve şefkati ön planda tutan yüksek ahlakını anlamaya ve yaşamaya hiç yanaşmamışlardır.

Yani, Saddam dönemde yetişen bir kısım askerler üzerlerindeki BAAS üniformasını çıkarıp bunun yerine sözde İslami bir görünüme bürünerek yoğruldukları şiddet kültürünü aynen uygulamaya devam ediyorlar. Dün BAAS için kuzeyde Kürtleri öldürenler, bugün IŞİD için sözde din adına cinayet işliyorlar.

Aynı etkiyi bugün Suriye’de de görmek mümkün. Suriye’de Nusayrilerden oluşan bir yönetim kadrosu olduğu doğrudur. Ancak Suriye’de yaşananları Sünnilerin Nusayrilerilere karşı ayaklanması olarak değerlendirmek son derece yanlış olur. Ayaklanmanın nedeni yöneticilerin mezhebi değil, halkına zulmeden baskıcı bir rejim 'uygulanmasıdır. Irak’ı yıllarca zulmü ile inleten Saddam’ın BAAS Partisi ile Suriye'de devlet terörü estiren Esad’ın BAAS Partisi ortak bir ideolojiye sahip sosyalist sol partilerdir ve halkı sindirmek için aynı Marksist Leninist terör metotlarını tercih etmişlerdir.

Esad yönetimi Şii İslam’ın yüksek ahlak özelliklerini sergilemek yerine, BAAS’ın zalim yöntemlerini kullanarak Suriye halkının gözünde itibarını ve meşruiyetini kaybetmiştir. Suriye’de akan kanın Nusayrilik ya da Şiilik ile bir ilgisi yoktur. Çünkü Şii, Sünni, Caferi, Maliki... her İslam mezhebinde, insan Allah’ın ruhunu taşıyan kutsal bir varlıktır. Bunun aksini savunan, dinde var gibi gösterilen bazı bağnaz kaynaklı gerçek dışı izahlar ise, İslam dininin insana bakış açısını asla yansıtmaz. Ancak görüldüğü gibi, mezhepsel ayrılıkların varlığı bölgede kargaşa ve terör ortamı oluşturmak isteyen odaklara büyük avantaj sağlarken, Müslümanların savaş, açlık, soğuk gibi çok zor koşullarda yaşam mücadelesi vermesine neden olmaktadır.

Bazı Müslümanların da kışkırtmalara kapılarak mezhep ayrımından kaynaklanan katliamları destekleyen bağnaz yorumlara ve gerçek dışı hadislere itibar ettikleri bir gerçektir. Öyle ki bağnaz hocalar, İslam'da hiç yeri olmadığı halde farklı mezhep ve dinden olanlara yönelik katliamların sözde caiz olduğu yönünde fetvalar vermişlerdir.

Oysa herhangi bir kişiyi farklı düşünüyor, farklı inanıyor diye öldürmenin kesinlikle İslam'da yeri yoktur. Değil öldürmek, bu kişileri huzursuz edecek en ufak bir tavırdan bile kaçınmak İslam'ın bir gereğidir. Allah, Kuran'da cihadın, yani İslam ahlakını yaymak için mücadele etmenin kan dökerek değil; sevgi ve şefkatle yapılacak fikri bir mücadele olduğunu açıklamıştır. Müminlerin, aralarında karşıtlık bulunan insanlara karşı dahi en güzel olan bir tarzda cevap vermesi Kuran'da şöyle buyurulur:

“İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) olmuştur.” (Fussilet Suresi, 34)

Kuran'ın bu açık emrine rağmen Müslümanların birbirlerine karşı öfke ve nefretle saldırmaları çok büyük bir zulümdür. Müslümanların derhal mezhep ayrıldıklarını bırakarak bu hatadan dönmeleri ve Allah'ın farz kıldığı şekilde birlik olmaları gerekir. Allah'ın Kuran'da tüm Müslümanlara ‘tek bir topluluk olarak’ birlik içerisinde hareket etmelerini bildirmiştir:

“Allah´ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah´ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O´nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” (Âl-i İmran Suresi, 103)

Her anlaşmazlık, Kuran'da bildirildiği gibi, akıl ve vicdan sahibi insanlar tarafından barış, huzur ve şefkat ortamında çözülür. Bugün barış için gayret edenler, Allah'ın dilemesiyle, olumlu bir değişime vesile olacaklardır.

Adnan Oktar'ın Al Hadath'da yayınlanan makalesi:

http://www.alhadath.ps/files/server/Issu%20010/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."