Harun Yahya

Türkiye demokratikleşiyor mu yoksa tam tersi mi?
Bir İslam ülkesi olup, aynı zamanda “demokratik – laik - hukuk devleti” ilkelerine sahip çıkan Türkiye bu özelliğiyle tüm dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sadece Doğu ile Batı değil, İslam âlemiyle Hristiyan ve Musevi âlemleri arasında köprü vazifesi gören Türkiye’nin aynı zamanda stratejik konumu da çok özel. Ortadoğu, Kafkasya, Asya ve Avrupa arasında Doğu ve Batı entegrasyonunu başarıyla sağlayarak önemli bir köprü vazifesi gören Türkiye, sadece İslam ülkelerinin değil Batı’nın da vazgeçilmez partneri olmaya devam ediyor.

Ancak burada önemli bir hususu belirtmekte fayda var: Türkiye ileri demokrasi  seviyesini sadece Batı istediği için değil, Türk Milleti buna layık olduğu için talep etmektedir.

NATO üyesi olan, AB üyelik başvurusu yapmış Türkiye’nin demokrasi yolunda attığı tüm adımlar bu yüzden herkesçe dikkatlice takip ediliyor.

Yeni bir seçim dönemine giren Türkiye’de son dönemlerde ülke yoğun politik çekişmelere sahne olmakta. Bu dönem zarfında iki önemli konuda meclisin görüşülen kanun teklifleri kabul edildi ve Cumhurbaşkanınca da onaylanarak yürürlüğe girdi. Bunlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve internetle ilgili yapılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kanunu hakkındaki yeni düzenlemeler.

HSYK  düzenlemesi AB ile uyumlu mu?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, çıkan tüm yasaların Kopenhag Kriterleri ve AB Uyum Süreci kapsamında uygunluğunun değerlendirilmesi önemli.

Yeni kanun maddelerini görüşülürken AB’nin ilgili kurumlarından görüş alınması, düzenlemelerin alınacak fikirler çerçevesinde şekillendirilmesi de çok önemli. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin özellikle "adalet" müktesebatına uyumunun son derece önemli olduğu düşünüldüğünde yargıyı ilgilendiren kararlarda kanun tekliflerinin önce AB uzmanlarına danışılması da büyük önem arz ediyor.

Nitekim, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, HSYK değişikliğinde AB'nin, Avrupa Hakimler Birliği'nin ve Venedik Komisyonu'nun kabul ettiği ilkelerin esas alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bunu teyit eden bir açıklamada bulundu. Tüm bu açıklamalar, Ankara’nın bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. http://www.zaman.com.tr/politika_yargitay-baskani-hsyk-degisikligi-ab-kriterlerine-uygun-olmali_2193418.html

Diğer taraftan, Türkiye’nin AB’den sorumlu Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Brüksel’de HSYK değişikliğinin AB mevzuatlarına uygun olduğunu açıklaması bu hassasiyetin diğer bir göstergesi. http://siyaset.milliyet.com.tr/hsyk-teklifi-ab-kriterlerine-uygun/siyaset/detay/1824348/default.htm

HSYK konusunda aslında AB üyesi ülkelerde de ortak bir modelin uygulanmadığını görmekteyiz. Örneğin;

Hollanda: HSYK, 5 üyeden oluşuyor. Kurul’un tüm üyeleri Adalet Bakanı’nın önerisi ile Kral tarafından atanıyor.

İsveç: Kurul 11 üyeden oluşuyor ve üyelerin tümü hükümet tarafından atanıyor.

Danimarka: Hakimler dahil, kurulun tüm üyeleri hükümet tarafından atanıyor.

Fransa: HSYK, 18 üyeden oluşuyor. Kurul’un başkanlığını Cumhurbaşkanı, başkan yardımcılığını da adalet bakanı yapıyor. Kurul üyelerinin dördünü ‘Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve senato başkanı’ seçiyor.

İtalya: Kurul 27 üyeden oluşuyor. Kurul Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı yapıyor. Kurul’un 8 üyesi parlamento tarafından seçiliyor.

Portekiz: 17 üyeden oluşuyor. Üyelerden 2’sini Devlet Başkanı 7 üyeyi ise Meclis seçiyor.

Polonya: 25 üyesi var. Adalet bakanı, Kurul’un doğal üyesi kabul ediliyor. Kurulun 1 üyesi Cumhurbaşkanı, 6 üyesi ise Parlamento ve Senato tarafından seçiliyor.

İspanya: 21 üyeden oluşuyor. Kurul’un başkanlığını Yargıtay Başkanı yapıyor. 12 üyesi yargı içinden, 8’i Meclis tarafından atanıyor. http://www.aksam.com.tr/siyaset/iste-avrupada-hsykya-uye-secimi/haber-275860 diğer kaynak link http://www.abgm.adalet.gov.tr/e-kutuphane/BAZI%20AVRUPA%20B%C4%B0RL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20%C3%9CLKELER%C4%B0NDE%20YARGININ%20Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0NDEN%20SORUMLU%20OLAN%20Y%C3%9CKSEK%20KURULLAR.pdf

Almanya, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti gibi 10 ülkede HSYK tipi kurul bulunmuyor. Bu ülkelerde, yargı mensuplarının özlük işlerinin yürütülmesinde genellikle danışsal nitelikli atama ve denetim kurulları görev yapıyor. Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda ve Norveç gibi 8 ülkede ise mahkemeler örgütü (idaresi) türü yapı bulunuyor.

https://t24.com.tr/haber/avrupada-adalet-bakanina-bagli-hsyk-var-mi/248894

Bu uygulamalar çerçevesinde Türkiye’de yapılan değişiklik hakkında yine de kafalarda kalan soru işaretleri varsa bunlar taraflar arasında karşılıklı görüşmelerle yeniden düzenlenebilir. Doğru olanı da budur.

Yeni yasa sansür mü getiriyor?

Özellikle AB tarafından yakından takip edilen bir diğer kanun da internet kullanımını düzenleyen teklifti.

Hükumet kanadı, özellikle vurgulayarak, hedeflenen hususun, “herhangi bir sansür söz konusu olmadan kişisel hakların korunması ve özel hayatın gizliliğinin garanti altına alınması” olduğunu söylüyor. http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/25580191.asp

Türkiye Cumhuriyeti’nde internet ve telekomünikasyondan sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan açıklamasında, " Biz hangi durum olursa olsun mutlaka ve mutlaka bir mahkeme kararı istiyoruz. Ama gecikmesinde sakınca bulunan hallerde TİB engellemeyi yapıyor ve 24 saat içinde mahkemeye başvuruyor. Ve mahkeme de 48 saat içinde bunu neticelendirmek zorunda. Dolayısıyla ister trafik bilgileri olsun, ister özel hayatın gizliliğine yönelik olsun, ister kişilik haklarının çiğnenmesine yönelik olsun hangi husus olursa olsun tüm bu hususlarda mutlak suretle mahkeme kararı aranıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde bunların bir çoğunun mahkeme kararı olmadan engellendiğini de hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye'de mahkeme kararı olmadan hiçbir engelleme gerçekleşmeyecek. Bunu farkında olalım."  şeklinde ifade ediyor.

http://www.aa.com.tr/tr/politika/293232--mahkeme-karari-olmadan-engelleme-gerceklesmeyecek

Düzenlemenin en temel değişikliklerinden biri olan URL engelleme, bir internet sitesindeki yayının tamamına değil, yalnızca hukuka aykırılığa konu olan kısma erişimin engellenmesini öngörüyor. Bu uygulama ölçüsüz müeyyideleri sona erdirmekte, dolayısıyla belirtilenin aksine bireysel hak ve hürriyetleri koruyucu nitelikte.

İnternet kısıtlaması konusunun dünyada da birçok ülkede ihtiyaca göre şekillendirildiği de bilinen bir gerçek. Ulusal tehdit algıları, terör, çocuk istismarı ve şiddet söz konusu olduğunda birçok ülke farklı çözüm arayışları içine giriyor.

Örneğin İngiliz hükümeti, yurt dışından yüklenen şiddet içerikli görüntülerin erişimini engellemek için internet şirketleriyle görüşmek için hazırlanıyor. İngiltere'deki koalisyon hükümeti bu şekilde, radikalleşmeye yol açabilecek şiddet içerikli videoların bulunduğu internet sitelerini engellemeyi planlıyor. Mevcut uygulamaya göre, polis ve Kraliyet Savcılığı internete yüklenmiş videoların kaldırılmasını talep edebiliyor. Bu çerçevede Şubat 2010'dan bu yana, "terörizm içerikli" olduğu belirtilen 21 binden fazla içeriğin kaldırıldığı kaydediliyor. Şimdi ise bunun sadece kamu kurumlarını değil kişisel kullanımı da kapsaması üzerine çalışmalar sürdürülüyor. https://t24.com.tr/haber/ingilterede-siddet-icerilkli-internet-yayinlarina-kisitlama-plani/250741

Yeniden belirtmekte fayda var, Türkiye’de kabul edilen yeni internet yasasına yönelik, hem yurtiçinden hem de yurtdışından bazı eleştirilerin geldiği görülüyor. Her konuda olduğu gibi yine burada da itiraz edilen detay/çekince/hususları, konusunun uzmanlarıyla istişare edip görüşmek ve orta/makul bir müşterekte birleşmek en doğru olanı. Fakat yasanın detayları incelenmeden, dünya üzerindeki örnekleri ile kıyas yapılmadan, gözü kapalı ve önyargılı eleştiriler ülkenin demokratikleşme ve insan hakları yolundaki adımlarını engellemekten başka bir anlama gelmeyecektir. İhtiyaç duyulan şey temelsiz ve gözü kapalı muhalefet değil, yapıcı ve çözüme yönelik olandır. 

Sayın Adnan Oktar'ın Opinion Maker'da yayınlanan yazısı:

http://www.opinion-maker.org/2014/04/is-turkey-democratizing-or-the-exact-opposite/

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."