Harun Yahya

Estetik ve zarafet Müslüman'ın yaşamında hayatidir


İnsanlarla gün içinde kurduğumuz ilişkilerde, rahatsızlık veren pek çok olayla karşılaşabiliriz. Kimi insanların bencilliğinden, kimi insanların anlayışsızlığından, kimi insanların ısrarcılığından, kimi insanların dinlemeyi bilmemesinden, kimi insanların alaycı esprilerinden, kimi insanların özenti üslup-larından rahatsız oluruz. Çoğumuzun bu ortak rahatsızlığının temelinde, aslında belki de birçok insanın üzerinde düşünmediği bir konu gelir: Kalitesizlik...

İslam’da kalite çok hayati bir konudur. Günümüzde birçok İslam ülkesinde sevgiden, anlayıştan, hoşgörüden, sanattan, güzellikten ve estetikten uzak bir yaşam tarzı hakimdir. Bu durum, Allah’ın Kuran’da bizlere tarif ettiği güzel ve temiz yaşam şekliyle tümüyle çelişmesine rağmen, yine de bu toplumlar tarafından oldukça makul karşılanmaktadır. Oysa kalitesiz bir yaşam tarzı ve estetikten uzak bir anlayış, bir Müslümana asla yakışmaz.

Kaliteden uzak bu yaşam tarzı, kişinin düşünce şeklinden, hayattan aldığı zevklere, hedeflerinden güzellik, estetik ve espri anlayışına, oturup kalkmasından konuşmalarına, yeme-içmesine kadar, tüm hayatını kapsayan çok geniş bir alana yayılır. Kaliteye önem verilmediğinde ve insanların hayatlarında estetik, güzellik gibi kavramlar olmadığında ise, dünya adeta bir nevi cehennem görünümüne bürünür.

Bu kaba saba yaşam tarzının tam aksine, kalite, temizlik ve titizliğin önemi Kuran’da özellikle bildirilmiştir. Yüce Allah bir ayetinde, “Elbiseni temizle. Pislikten kaçınıp-uzaklaş.” (Müddessir Suresi, 4-5) şeklinde buyurarak Müslümanların tüm imkanlarını kullanarak tertemiz bir hayat içerisinde yaşamalarını bildirmiştir. Dolayısıyla kalite, Müslüman toplumların en önemli özelliklerindendir.

İslam Alemindeki En Büyük Eksiklik Kalite Anlayışının Olmayışıdır

Şu an İslam aleminin en büyük problemlerinden biri, tüm Müslümanlarda olması gereken kalitenin bazı toplumlardaki eksikliğidir. Elbette İslam ahlakını en doğru şekilde algılayıp yaşayan; kaliteye, sanata, estetiğe gereken önemi veren çok samimi Müslümanlar da vardır. Ancak bazen bilgi ve eğitim eksikliğinden, bazen de İslam’ı geleneklerden öğrenmelerinden dolayı, dünyanın birçok yerinde bu yönde eksik kalmış Müslüman toplulukları da vardır. İşte özellikle de Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmak isteyen odaklar, genellikle bu kalite eksikliğinin olduğu toplumları, dünyaya ‘gerçek Müslüman modeli’ olarak tanıtmaya çalışırlar. Bu sebeple televizyonlarda, gazetelerde, internete yüklenen resim ve videolarda, dünyanın birçok yerine ait, Müslümanlardaki kalite eksikliğini ortaya koyan manzaralarla sıkça karşılaşırız. Dolayısıyla, bu gibi İslam’ı yanlış algılayıp yanlış şekilde yaşayan Müslümanlar, tüm dünyanın İslam’ı yanlış tanımasına yol açarlar.

Bu yanlış örnekler nedeniyle, birçok insan ‘Müslüman’ denilince katı, sevgisiz, neşesiz, sanattan anlamayan, bilimi dışlayan, espri anlayışı olmayan, güzel ve estetik giyinmeyi bilmeyen, modernlikten uzak bir insan modeli algılar. Müzikten zevk almayan, neşeli insanlara müdahale eden, temizliğe dikkat etmeyen, nezaketsiz, şefkatsiz, kadınlara değer vemeyen bir anlayış, dünyanın pek çok yerinde Müslümanların temel özellikleriymiş gibi algılanır. Ve bu algı da elbette ki dünya genelinde büyük bir rahatsızlık ve tepkiye neden olmakta; ve insanları İslam’a karşı tavır almaya yöneltmektedir.

Bir kısım Müslüman kardeşlerimiz ise, bu durumun gerçek sebebinin, İslam’ı yanlış bir anlayışla yaşayıp, dünyaya da yanlış tanıtan Müslümanlar olduğunun farkına varamayıp, insanları, “İslam’a tavır almakla ve Müslümanlara düşman olmakla” suçlamaktadırlar. Oysaki insanlar gerçek İslam’a değil, gördükleri yanlış modeller nedeniyle zihinlerinde yanlış din algısıyla oluşmuş olan kalitesizliğe tepki duymaktadırlar. Duyulan bu tepkinin ikinci bir sebebi de, gerçek İslam ile alakası olmayan kalitesiz, kirli, çirkin, bakımsız yapıyı bazı bilgisiz Müslümanların savunmadaki kararlılıklarıdır.

Kalitesiz kişilerin belirgin özelliklerinden biri, baskı ve zorlamayla kendi hayatları ve inançlarını başka insanların benimsemesini istemeleridir.  Oysa Allah Kuran’da baskıyı haram kılmıştır. Kuran’a göre Müslüman anlayışlı, sevecen olmalı, karşısındakine doğruyu güzel sözle anlatmalı ancak onun fikrine ve değerlerine saygı göstermeli, sadece kendisi için değil tüm insanlar için en güzel ortamı sağlamalıdır.

Müslümanlar, Yeryüzünün En Kaliteli ve Asil İnsanlarıdır

Din, sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, temizlik, iyilik, güzellik, huzur, insanları kucaklama, fakirleri, yetimleri, muhtaçları, yaşlıları, Allah’ın yarattığı her şeyi; insanları, bitkileri, hayvanları, kısacası tüm varlıkları sevmek demektir. Böyle üstün bir ahlak anlayışı ise elbette ki hayatın her alanına, insanların tüm düşünce ve tavırlarına müthiş bir kalite ve seçkinlik kazandırır. Dolayısıyla Kuran’daki bu ahlakı yaşayan Müslümanlar, yeryüzünün en kaliteli ve asil insanları olmuş olurlar.

Bazı Müslüman toplumların yaşadıkları kalitesiz hayat tarzından kurtulmaları için ise, öncelikle kalitenin, Müslümanlığın önemli bir özelliği ve Kuran ahlakının bir gereği olduğunu çok iyi anlamaları ve kabul etmeleri gerekir.

Sanatta, bilimde, estetikte, siyasette, kısacası her alanda ve her yerde kalite olduğunda, İslam’a karşı insanlarda oluşmuş olan olumsuz bakış açısı da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Karşınızdaki kişi dinsiz bir kimse bile olsa, kendisine “sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, arkadaşlık, iyi niyet, sosyal adalet, bilimde, sanatta, estetikte en ileri derecede gelişme içeren hoş sohbet bir ortam” karşısında ne düşüneceği sorulsa, cevabı “kesinlikle katılıyorum” olacaktır. İşte gerçek İslam’ın özü de böyledir; tüm bu özelliklerin en mükemmel anlayışı İslam ahlakında vardır.

Bazı insanların kalite anlayışı Allah’ın Kuran’da dikkat çektiği kalite anlayışından çok farklıdır. Bu insanların kalite anlayışı pahalı bir araba, markalı giysiler, çok güzel bir ev ve iyi eğitimle sınırlıdır. Elbette Allah’ın sunduğu bir nimet olarak bu sayılanlar, güzel ve estetik görünmeyi sağlayabilir. Fakat esas olarak kalite ruhta yaşanır.

Kalite, hayatın en önemli süslerindendir. Kalite kaybolduğunda insanlar içine kapanır, huzursuzlaşır, bencilleşir, duyarsızlaşır, hatta dinden uzaklaşırlar. Çoğu ibadetlerini yerine getirir belki ama kalitesizlik nedeniyle mutsuz hale gelirler. Karanlık, kasvetli evler, estetikten uzak mekanlar, bakımsız ibadethaneler insanlara mutluluk getirmez. Bakımsız görünümlü, yüzünde sevgi ifadesi olmayan, bezgin, kızgın ifadeli, olumsuz konuşan, güzelliklerden zevk almayan hatta bunları yok etmeye çalışan, kısacası olumsuzluklarını çevrelerine yayan insanlar toplumda yaygınlaşır. Böyle bir toplumda ise kardeşlik yok olur, güzellikler yok olur, sevgi yok olur, huzur yok olur kısacası konfor yok olur. Herkes birbirinden uzaklaşır ve hatta birbirinden çekinir, korkar hale gelir. Bu ise elbette ki hiç kimsenin istemeyeceği bir durumdur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Yaşadığı Dönemde En Kaliteli Yaşamı Sürdürmüştür

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yaşadığı dönemin imkânları son derece kısıtlı olmasına rağmen kaliteye, estetiğe ve güzelliğe çok önem vermiştir. Yaşadığı dönemin o zor şartlarında, çöl ortamındaki evinin çevresinde gül yetiştirmiştir. En zor şartlarda bile en güzel, en estetik, en kaliteli ortamları oluşturmaya çalışmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisi, kıyafetleri, evi her zaman tertemiz, pırıl pırıl olmuştur. O devrin imkanları içinde en kaliteli, en güzel kokulu parfümü kullanmış, en kaliteli, en gösterişli, en yakışan elbiseleri giymiştir. Hitabı, üslubu, seçtiği cümleler, konuşma adabı son derece kaliteli ve çok güzeldir. Yürüyüşü, oturması kalkması, yemek yemesi çok nezaketlidir. Her halinde ve her anında kalite hakimiyeti vardır.

İşte dolayısıyla Müslümanların da, ahlak anlayışlarını ve yaşam tarzlarını belirlerken örnek almaları gereken, Yüce Allah’ın Kuran ayetleri ve kendisinde Müslümanlar için güzel örnekler bulunan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu güzel ahlakı olmalıdır. 

Adnan Oktar'ın Arab News'de yayınlanan makalesi:

http://www.arabnews.com/news/589336


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."