Harun Yahya

ABD Ahir Zamanda Olduğumuz Gerçeğini Görmeli ve Doğru Kişiyi Bulmalıdır


Daha önceki yazılarımızda kapsamlı olarak delilleriyle anlattığımız üzere IŞİD gibi yanlış da olsa bir inanca dayanarak hareket eden yapılar askeri harekatla son bulmazlar. Tam tersine askeri harekatlar terör örgütlerinin daha çok insan kazanmasına, uzun yıllar boyunca devam edecek bir savaşı rahatlıkla sürdürmelerine ve eylemlerini bulundukları yerlerin çok ötesine taşımalarına zemin hazırlar. Örneğin Irak’a yapılan hava bombardımanı Irak’ın mevcut alt yapısını ve mimarisini yıkacak ve bu yıkıntılar terörist yapılar için birer mevzi haline gelecektir. Mimarisi yerle bir olmuş, altyapısı kalmamış şehirler teröristler için bulunmaz bir imkandır. Nitekim Afganistan savaşı ABD’ye bu gerçeği en acı şekilde göstermiştir.

1.        Vietnam’da, Kamboçya’da, Afganistan’da hava bombardımanı destekli kara harekatının bir netice vermediğini tecrübe etmiş olan ABD’nin bugün artık denenmemiş olan doğru yolu denemesi vakti gelmiştir. Terör belirli bir ideolojik zeminde gelişir ve ideolojiler silahla yok olmaz. IŞİD geleneksel Ortodoks İslami kaynaklarda yer alan çeşitli rivayet ve fetvalara dayanarak bir strateji geliştirmekte, bu kaynaklarda anlatılanları hayata geçirmektedir. Bu durumda, İslam’ın barış dini olduğu gerçeğini sık sık vurgulamak yeterli değildir. Elbette İslam barış dinidir ve Allah her türlü zulmü yasaklamıştır. Ancak bu, Kuran’ın anlattığı gerçek İslam dinidir. Ortodoks kaynaklarda yer alan müşrik İslam anlayışı ise bambaşkadır.

2.        Dolayısıyla ABD müşrik İslam anlayışının zemin hazırladığı terörü, müşrik İslam anlayışını savunan Müslümanlarla etkisiz hale getiremez. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu maalesef duruma ve menfaatlerine göre yorum yapmaktadır ve bu kişilerin halk üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yüzlerce İslam aliminin bir araya gelip “IŞİD’i kınıyoruz” açıklaması yapılması ne IŞİD’i durdurur ne de IŞİD’e katılımları engeller. Ortodoks kaynaklarda yer alan, “zina yapanların taşlanarak öldürülmesi, namaz kılmayanın öldürülmesi, zekat vermeyin öldürülmesi, kabak yemeği sevmeyenin öldürülmesi” gibi hükümlerin Kuran’da olmadığı ayetlerle anlatılmalı ve bu tip rivayetlerin İslam’da yerinin olmadığı açık ve net olarak söylenmelidir. ABD’nin bir araya getirdiği veya desteklediği hiçbir İslam alimi bunu açıkça söyleyemez. Çünkü, 1. O alimlerin de bir çoğu bu Ortodoks görüşleri benimsemişlerdir. 2. Böyle bir açıklama İslam dünyası için çok büyük bir olaydır ve bunu ancak tüm İslam aleminin lider olarak kabul edebileceği bir kişi yapabilir.

3.        İşte ABD’nin yapması gereken bu kişiyi arayıp bulmaktır. Ortadoğu’daki tüm yapılar Mehdiyet ve Mesihiyet inancıyla hareket eder. Tüm örgütler, siyasi hareketler farklı şekillerde de olsa Mehdiyet düşüncesine ve idealine sahiptir. Bu yüzyıl ise Hz. Muhammed’in bundan 1400 yıl önce haber verdiği tüm olayların ardı ardına geliştiği ahir zamandır. (www.hazretimehdi.com sitesinde gerçekleşmiş olan 600’den fazla alameti inceleyebilirsiniz) Bu yüzden ABD vakit daha geç olmadan, belalar iyice büyümeden ahir zamanda olduğumuz gerçeğini görmelidir.

4.        Ahir zamanın en önemli özelliklerinden biri sahte Mehdiyet hareketlerinin sayısının artmasıdır. IŞİD de bu sahte Mehdiyet hareketlerinden biridir. Öldürerek, baskıyla, zulümle İslam ahlakını hakim edeceği gibi saplantılı bir düşünceye sahiptir. Oysa Allah insanların özgür iradeleriyle iman etmelerini ve özgür iradeleriyle dini yaşamalarını ister. Peygamberimiz (sav) dahi Kuran’a göre dini sadece anlatmakla yükümlüdür. İnsanlara dini yaşamaları için baskı yapmak hiç kimseye asla verilmemiş bir görevdir.

5.        Gerçek Mehdi’yi tüm bu sahte mehdilerden ayıran en temel özelliklerden biri ise gerçek Mehdi’nin Ortodoks İslam anlayışına göre değil, Kuran’a göre hareket edecek olmasıdır. Hatta büyük İslam alimleri eserlerinde Mehdi geldiğinde bir çok İslam aliminin ona “Bu şahıs bizim dinimize karşı geliyor” diye itiraz edeceklerini söylemiştir. Örneğin Muhyiddin Arabi bu konuyu ünlü eserinde şöyle açıklar:  

“Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) döneminde din tamamen rey'den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan (Mehdi’den) uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir...” (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, c. 3, s. 327- 328)

Yani Mehdi’nin özelliği İslam’ı tüm sonradan eklenen Ortodoks yorumlardan arındıracak, dinin Peygamber dönemindeki gibi yaşanmasını sağlayacak olmasıdır. Bu da mezhepleri kaldıracağı ve dini özüne döndüreceği anlamına gelir. Bu sebeple de en çok itirazı İslam alimlerinden alacaktır.

Burada çok önemli bir gerçek vardır: Mezhep kaynaklarının içinde yer alan Ortodoks düşünceleri savunan birinin Mehdi olması mümkün değildir. Mehdi mezhepler üstüdür. Mezhepleri savunan birinin IŞİD’in ideolojisine karşı etkili cevap verebilmesi de mümkün değildir. IŞİD’e karşı tebliğ yayınlayan İslam alimlerinin bir çoğu IŞİD yöneticileriyle herhangi bir fikri tartışmada karşı karşıya gelse, aslında her iki tarafın da aynı yanlışlara inandıkları ortaya çıkacaktır. Aynı hastalığa sahip kişilerin birbirini tedavi etmesinin ise mümkün olmayacağı açıktır.

6.        Gerçek Mehdi’nin bir diğer özelliği ise “bir damla kan dahi dökmeyecek” olmasıdır. Çünkü Mehdi saf Kuran’la hareket eder. Ve Allah Kuran’da kan dökülmesini yasaklamıştır. Hadislerde Mehdi’nin kan dökmeyeceği şöyle bildirilmiştir:

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Mehdi’nin en şedid, en zalim insanlara ve yapılara karşı dahi üslubu her zaman sevecen, anlayışlı, merhametli, şefkatli olacaktır. Sevgiyle yol gösterecektir. Akılla, irfanla mücadele edecektir. Eğer İslam’ı hakim etmek adına kan döken bir yapı varsa o sahte Mehdi hareketidir. Sahte Mehdi hareketini yani kan döken yapıları ise sadece gerçek Mehdi durdurabilir.

7.        İşte ABD o doğru insanı bulmak için uğraşmalıdır. İstihbaratı ve teknolojisi en ileri düzeyde olan bir ülke için, samimi yaklaşması durumunda, böyle bir arayışta başarısız olması imkansızdır. ABD doğru insanı bulmalı, bunun için doğru insanın izleyeceği yolu kendine yol edinmiş olanlarla ittifak etmeli, onların gösterdiği yola uymalıdır. Aksi takdirde Ortadoğu’da oluşan kargaşa iyice bir kör açmaza dönecektir. Bu kör açmazın anahtarı Mehdiyet’tir, Kuran’dır. Felaketler çığ gibi büyümeden bu anahtarı bulmak, bu yola uymak gerekir. ABD, Mehdiyet yoluna uyanların aklıyla hareket ederse Ortadoğu’ya da dünyaya da huzur getiren gerçek bir barış gücü haline gelebilir.

Görüldüğü gibi açık olan bir gerçek vardır: Son iki yüzyıldır denenmiş ve iflas etmiş klasik siyasi ve askeri taktikler artık Ortadoğu için kullanılamaz. Çünkü artık devir son devirdir, ahir zamandır. Bu zamanın sorunları Peygamberimiz (sav) tarafından haber verildiği gibi çözüm yolu da gösterilmiştir. ABD gibi süper bir güce yakışan, daha fazla geç kalmadan, ahir zamanda olduğumuzu görmek, karışık ve zor olan bir yolun içine sürüklenmek yerine olumlu netice alacağı kesin olan yolu izlemektir. Bu yol, Allah’ın bizlere gösterdiği yoldur. Bu yolun anahtarı Hz. İsa ve Hz. Mehdi’dir. 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."