Harun Yahya

Adnan Oktar’ın Detroit Christian Radıo Wmuz röportajı (17 Kasım 2009)

SUNUCU: Adnan Oktar, bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum.

SUNUCU:
Teşekkürler. Ne kadar süredir yaratılışa inanıyorsunuz? Hiç evrime inandınız mı?

ADNAN OKTAR:
Çocukluğumdan itibaren hiçbir zaman için evrime inanmadım çünkü  Allah’ın varlığı o kadar açık ki, yani çocuk aklımla çok açık Allah’ın varlığını görmüştüm. Yaratılışın varlığını da açıkça görmüştüm.

SUNUCU: Müslümanların çoğu evrime inanıyorlar mı?

ADNAN OKTAR:
Türkiye’de %95 evrime inanmıyor insanlar. Diğer İslam ülkelerinde de bu oran, yani evrime inanmayanların oranı gittikçe yükseliyor. Çünkü Darwinizm’e karşı yaptığımız mücadele, hem internetle hem kitapla yaptığımız mücadele insanlara gerçeği gösterdi. İnsanlar artık karanlıktan aydınlığa doğru çıkıyorlar.

SUNUCU: Tamam. Emin olmak için soruyorum dünya çapında Müslümanların %95’inin mi Darwinizme inanmadığını söylüyorsunuz?

ADNAN OKTAR:
Hayır, Türkiye’de.

SUNUCU:
Okullarda ne öğretiliyor? Müslüman okullarda Darwin’in evrim teorisi mi öğretiliyor?

ADNAN OKTAR: Evet, Darwin’in evrim teorisi öğretiliyor. Yaratılış da bir satır kadar, “böyle diyenler de var” şeklinde geçiyor.

SUNUCU: İlginç, Türkiye’deki Müslümanların çoğu, ki Mr. Oktar da Türkiye’den, Türkiye’deki Müslümanların çoğu Darwinist evrim teorisine inanmıyor ama okullarda okutulan evrim teorisi. Bu bir hayli ilginç. Lütfen biraz bekleyin, bir reklam arasına giriyoruz. Daha sonra iki dakika daha Adnan Oktar ile olan sohbetimize devam edeceğiz. Kendisi HarunYahya müstear ismini kullanıyor.  Yaratılış Atlası’nın yazarı, web sitesine girebilirsiniz; www.harunyahya.com, sizin için kodlayayım, h-a-r-u-n-y-a-h-y-a.com. Burada Bob Dudka show iki dakika daha sürecek. 

SUNUCU: Bob Dudka show’u dinliyorsunuz, Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar’la olan söyleşimize devam ediyoruz. O Darwin’in evrim teorisini reddeden İslami bir Yaratılışçı. Kendisi Türkiye’den ve kitabı Yaratılış Atlasını konuşuyoruz. Ve Mr. Oktar, bu kitap, bu kitabı çok fazla yere okullara gönderiyorsunuz. Kitabı nerelere gönderdiğinizi ve aldığınız tepkileri anlatabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Yaratılış Atlası dünyada çok büyük etki yapan bir eser. Çünkü bu kitapta 250 milyonun üzerinde, ara fosil olmadığını gösterdik. 250 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdik. İnsanlar tam tersi zannediyorlardı, yani milyonlarca Darwinizm’i ispat eden fosil var zannediyorlardı. Ben 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdim. Ve tek bir tane ara fosil olmadığını yani Darwinistlerin söylediği tarzda tek bir ara fosil olmadığını ispat ettim. Hatta 10 trilyon para vereceğim dedim eğer tek bir tane ara fosil getiren olursa dedim. Şu an bütün Darwinistler demogojiden başka bir şey yapmıyorlar. Tek bir ara fosil gösteremiyorlar. Ayrıca tek bir proteinin  tesadüfen meydana gelmesi de imkansız. Bunu da bilimsel olarak ispat ettim. Hatta Dawkins uzaylılar yapmıştır diyor artık; proteinleri, kromozomları, yani insanların hücrelerindeki kromozom yapısını ancak uzaylıların yapabileceğini söylüyor. Bu da Darwinizm’in yenilgisinin açık alametidir, açık delilidir. Kitapları da yayınevi karşılıyor. Dawkins’in yayınevi nasıl karşılıyorsa, onun kitaplarının tanıtımını nasıl yapıyorsa, otobüslerde orada burada tanıtımını yaparken nasıl para buluyorsa, aynı şekilde benim yayınevimde aynı stilde çalışıyor.

SUNUCU: Tamam. Burada, Amerika’da hükümet okullarında evrim öğretiliyor ve yaratılışçı bilimadamları kitaplarını bu okullarasokamıyor, Yaratılış kitapları hükümet okullarında sansür ediliyor. Türkiye’de  de aynı sorun mu yaşanıyor? Hükümet okullarında sizin kitabınız, Yaratılış Atlasını da sansür etmek isteyenler mi, var,?

ADNAN OKTAR: Türkiye’de okullarda tabii ki okutulması yasaktır. Yani ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği kitaplar okullara girer. Fakat Türk halkı internetten rahatça kitaplarıma ulaşabiliyor. Seksen milyon adet kitabım bu sene internetten indirildi. Satış olarak da aynı sayıda yaklaşık aynı sayıda kitabım satıldı. Bu da çok büyük bir etki yaptı. Özellikle Darwin’in söylediği sözleri insanımız hayretlerle karşıladı. Mesela diyor ki Darwin; “eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?” İşte bu Darwinizm’in ölümü, bu anlatılan, Darwin’in anlattığı olay, bu yüzyılda da bu şekildedir. Yani 2009 yılında da böyledir, bütün jeolojik tabakalar araştırılmış fakat ara fosil bulunamamış; bilakis mükemmellik, altın oran ve simetriyle insanlar karşılaşmıştır. Ben de bunu bütün dünyada ve Türkiye’de insanlara öğrettim veya yaydım. Artık Darwinizm bundan sonra bir daha belini kaldıramaz dünyada. Darwinizm tarih olmuştur artık.

SUNUCU: Tamam. Bir  dakika bekleyin, son birkaç dakikamızı birlikte geçireceğiz, sonra kısa bir reklam aramız daha olacak ve tartışmamıza Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar ile devam edeceğiz. Kendisi bir Türk İslam alimi ve bir yazar ve 7 ciltlik Yaratılış Atlasının yazarı, Bu Darwin’in evrim teorisinin yanlış olduğunu gösteren tartışmalı bir kitap ve orada hükümetler izin vermese bile Türkiye ve Orta Doğu’da okullara girmesine çalışıldı. Ve bizim Islami bir Yaratılışçı ile söyleşimizde ona sorularımız var. Ve kendisinin sitesine girebilirsiniz, harunyahya.com, şöyle yazılıyor h-a-r-u-n-y-a-h-y-a.com Şu andan itibaren iki dakika daha konuşmamıza devam edeceğiz, burada Bob Dutko show’da.

SUNUCU: Bob Dutka Show’u dinliyorsunuz, Türk İslam alimi Adnan Oktar ile son dakikalarımız. Kendisi aynı zamanda Darwin’in evrim teorisinin yanlış olduğunu savunuyor. Harun Yahya müstear ismini kullanıyor. 7 ciltlik Yaratılış Atlası’nın yazarı, biz Yaratılış Atlası’nın 1. cildi hakkında konuşuyoruz. Ve bu kitap Orta Doğu’da bir tartışma yarattı çünkü birçok İslami hükümet okulları yaratılış biliminin delillerinin okullarda anlatılmasına izin vermiyor. Kendisi bu bilginin okullara girmesine çalışıyor. Onunla çevirmeni Ahmet Babuna aracılığıyla konuşuyoruz.  O zaman Adnan Oktar’a soralım, fosil kayıtları hakkında konuşuyordunuz ve ben de size katılıyorum, ara geçiş formu yok, ben de size katılıyorum. Fakat ara geçiş formu olduğunu savunan bazı evrimciler olacaktır. Soyu tükenmiş bir hayvanın fosilini bulup bunun aslında ara geçiş formu olduğunu iddia edeceklerdir. Bu kişilere ne söylemek istersiniz?

ADNAN OKTAR:
Nesli tükenmiş o hayvanlar altın oranla yaratılmış, simetrik, boydan boya mükemmel, kusursuz varlıklardır. Sadece soyu tükenmiştir, o kadar. Yani başka hiçbir özelliği yoktur. Kromozom yapılarını, kas yapılarını, sinir yapılarını da düşünürsek çok mükemmel kusursuz olduğunu anlarız. Ara fosil olması için asimetrik, altın oranın tamamen dışında, patolojik, anormal varlıklar olması lazım ve bunların sayısının milyon değil de, milyarlarca olması gerekiyor. Ve her yerin böyle anormal mahluklarla dolu olması gerekiyor. Böyle varlıklara hiçbir zaman için rastlamıyoruz. Gayet düzgün ve mükemmel varlıklara rastlıyoruz. Mutasyon asimetrik bozulmalar meydana getirir, yani sağı solu hayvanın tamamen ayrı olur ve patolojik olur. Simetrik ve düzgün hayvanlara ara fosil demeleri, Darwinistlerin çaresizliklerinin ve bitişlerinin bir alametidir. Kendileri de bunun ara fosil olmadığını söylüyorlar. Zaten ünlü Darwinistlerin bu konudaki ifadeleri çok açıktır. Ahmet onları size açıklasın. Darwin başta olmak üzere.

SUNUCU: Güzel, peki, bu  büyüleyücü bir kitap ve adı Yaratılış Atlası. Adnan Oktar tarafından yazılmış ve kendisi Harun Yahya müstear ismini kullanıyor. Yine web sitesine girip bakabilirsiniz, harunyahya.com, H-A-R-U-N-Y-A-H-Y-A diye yazılıyor. Öncelikle Ahmet babuna’ya bizimi için çevirmenlik yaptığı için teşekkür edelim. Mr. Oktar, biliyorum biz Hristiyanız siz de Müslümansınız, ve aynı dini inancı paylaşmadığımızı biliyorum ama bugün bize katılıp Darwin’in evrim teorisiyle ilgili konuşmanızı  çok takdir ediyorum. Teşekkürler. 

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün Hıristiyanları, bütün Musevileri, bütün Müslümanları çok seviyorum. Amerikalıları da çok seviyorum. Hepinize çok selam ediyorum.

SUNUCU: Vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."