Harun Yahya

Allah’ın Çeşitlilik Sanatına Örnek Göz Tipleri


Allah’ın Çeşitlilik Sanatına Örnek Göz Tipleri

www.incildeyaratilis.beyazsiteler.com

Yüce Allah’ın yaratma sanatı çok detaylı ve çeşitlidir. Çeşitlilik, Yüce Allah’ın üstün aklının en büyük delillerinden biridir. Rabbimiz’in yarattığı bu çeşitliliğe en güzel örneklerden biri de her canlı türünün tam kendi ihtiyacına yönelik muhteşem özelliklerle donatılmış gözlere sahip olmasıdır. Bu ay başlayacağımız ve farklı canlıların gözlerinin tanıtılacağı bu yazı dizimiz evrimcilerin basit canlı olarak adlandırdıkları canlıların bile aslında onların düşündükleri gibi basit olmadığını, Yüce Allah’ın bu canlıları da muhteşem özelliklere sahip olarak yarattığını ortaya koyacaktır. Gözler Yüce Allah’ın üstün yaratışındaki kusursuz detaylardan biridir.

Göz, “Gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu” diyen Darwin’den beri evrimcileri çıkmaza sürükleyen organlardan biridir. Gözün yapısı ve işlevleri incelendiğinde evrimcilerin bu kaçışlarının sebebi daha iyi anlaşılır. Göz birçok farklı organel ve bölümden oluşmuş kompleks bir yapıya sahiptir. Hayret uyandıracak kadar geniş kapsamlı işlevleri vardır. Bu geniş kapsamlı işlevler, gözü oluşturan farklı organel ve bölümlerin uyum içinde çalışmaları sonucunda gerçekleşir. Üstelik gözler her canlı türü için o canlının ihtiyaçlarına yönelik olarak özel yaratılmışlardır. Peki, her biri birbirinden üstün özelliklerle donatılmış çeşitli canlı türlerine ait bu gözlerin özellikleri nelerdir?

Yüce Allah canlı gözlerini kamera ve birleşik tip gözler olmak üzere iki farklı türde yaratmıştır. Ancak bu iki tip gözün çalışma sistemleri ve canlı türleri arasındaki çeşitleri oldukça farklıdır. Kuşkusuz bu durum Yüce Allah’ın yaratma sanatındaki çeşitliliği ve üstün aklı göstermektedir. Yüce Allah’ın kusursuz yaratışına örnek olan bu göz tiplerinin özelliklerini şöyledir:

KAMERA TİPİ GÖZLER

Kamera tip göz tasarımı insanlarda, omurgalı hayvanlarda, bazı su canlılarında ve örümceklerde görülür. Bu tip gözlerde, bir retina üzerine görüntüleri odaklamak için tek bir mercek vardır. Bu yapı ışığın kırılması prensibiyle çalışır. Dışarıdan gelen ışık, gözün ön kısmındaki mercekten kırılarak geçer ve bu sayede gözün arka kısmında odaklanır. Genelde denizanası gibi deniz canlılarında da ufak tefek bazı değişikliklerle bu göz tasarımına rastlanır. Denizanalarında da bu tip göz tasarımının görülmesi evrimcilerin basitten gelişmişe doğru uzanan canlıların evrimsel gelişim çizgisini alt üst etmektedir. Çünkü onların hayali evrim süreçlerine göre  evrimin en üst basamağında yer alan insanın, en üstün göz özelliklerine sahip olması gerekir. Oysa onların senaryolarına göre en alt basamaklarda yer alan denizanası da benzer göz özelliklerine sahiptir. Üstelik kamera tipi gözlere sahip canlıların bazılarının görme kabiliyetinin insanınkinin çok daha üstündedir. Elbette bu durum evrimin olmadığının en belirgin kanıtlarından biridir. Bu gerçeği Yüce Allah bir Kuran ayetinde şöyle bildirir:

“Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir...” (Enbiya Suresi, 18)

Kamera Tipi Optik Tasarım Çeşitleri

Kamera tipi gözlerin canlıya kazandırdığı en önemli avantaj odaklama yapmasıdır.  Odaklamadaki isabet göz ve beyin arasındaki interaktif kontrolün sonucudur. Herhangi bir şeyin görüntüsünü almak istediğimizde uzaklığın ayarlanması için kameranın otomatik olarak yaptığı bu işlem, kamera tipi gözlerde,  uzaklığa bağlı olarak lensin bakılan noktaya odaklanmasını sağlayan kaslar vasıtası ile gerçekleştirilir. Ancak elde edilen görüntü, netlik, kalite ve üç boyutlu oluşu sebebiyle hiçbir zaman insan yapımı kameralarla kıyaslanamayacak derecede mükemmeldir. Nitekim lens malzemeleri, ışık alıcılarının çözünürlüğü, renk görüşü bazı canlılarda insanlarınkinden çok daha üstündür. Örneğin kuşların kamera tipi gözleri, uzak yerlerdeki küçük hedefleri yüksek netlikte görmelerini sağlayan çok yakın yerleştirilmiş fotoreseptörlere (Bu hücreler normalde göze yansıyan ışığı, görme sinirindeki hücrelere iletilen ve burada görüntü olarak işlenen elektrik uyartılarına dönüştürürler.) sahiptir.Farklı Göz Tiplerine Sahip Canlılar Allah’ın Yaratma Sanatının Delillerindendir


Ahtapotlar: Ahtapotun tek bir merceği soğan gibi tabakalara sahiptir. Her tabaka birbirinden biraz farklı optik özellikleri ile ışığı odaklamaya yardım eder.

Balinalar: Balinalarda, merceğin arkasında bulunan bir oda bir sıvı ile dolup boşalır. Bu şekilde mercek retinaya yakınlaşır ya da uzaklaşır.

Amfibiler: Kurbağa, kaplumbağa türleri gibi, hem suda hem karada yaşayabilen canlılar olan amfibilerde ise bir kas, merceği öne ya da arkaya hareket ettirir. Görme işlemi bu şekilde gerçekleşmiş olur.


www.tevrattayaratilis.beyazsiteler.com

İnsan Gözü

İnsan gözü fotoreseptörleri ise çubuk ve hunilerden oluşur. Çubuklar loş ışıkta işlem görürler ve görsel keskinliği sağlamaktan ve renk algılamadan sorumludurlar. Renkli ortamlarda daha iyi görebilmeleri için bazı canlılarda, çubuklar farklı renk pigmentlerine sahiptirler.  Örneğin gece avlanan hayvanların çubuk ve huniler şeklindeki fotoreseptörlerini,  Yüce Allah diğer canlılara göre daha yüksek netlik sağlamaları için daha yoğun olarak ve farklı biçimde yaratmıştır.

Kamera tipi gözlerde çubukların ve hunilerin farklı şekillerde gruplaşmaları söz konusudur.

İĞNE DELİĞİ GÖZ TİPİ

İğne deliği tipi göz Nautilusde, Planarianda gibi bazı deniz canlılarında bulunur. Bu lens gerektirmeyen bir göz tipidir. Işık kamera gözünde olduğu gibi bir lens ile odaklanmaz. Bu tür optik tasarıma bir örnek, 1930 ve 1940’larda çıkan pinhole kutu kameradır. Bu kamera herhangi bir lens olmadan, resimden resime değişen doğal optik ışık dağılması kullanarak çalışır. Bu göz tipine sahip canlılar da farklı ışık değişikliklerine uyum sağlamak için değişken gözbebekleri kullanılırlar. Bu tür göze sahip canlılardan biri olan Nautilus 4000 metre derinliğe daldığı için elbette derin sularda ışık çok azalır. İşte bu canlının gözbebekleri de derinliğe bağlı olarak değişiklik gösterir. Belli bir görüntüyü tespit için daha fazla ışığa gerek duyduğunda yani okyanusun derinliklerinde, iğne deliği tipi gözlerindeki retinada geniş bir gözbebeği oluşur. Bu canlının göz yapısı cisimleri üç boyutlu olarak görmesine uygun olmayabilir, ancak yaşaması için asıl gerekli olan, ışığa duyarlı bir göz yapısına sahip olmasıdır. Yüce Allah canlının bu gereksinimini tam ihtiyacına yönelik olarak ona sunmuştur.

BİLEŞİK GÖZLER

Pek çok tekil mercekten oluşan bu göz tipi çok farklı canlı türlerinde ortaya çıkar. Bu göz tipinde istakoz gözlerinde olduğu gibi bazen ışığın kırılma prensibi yerine yansıma prensibi kullanılarak görme sağlanır.İÇBÜKEY AYNA GÖZ TİPİ

İçbükey ayna tasarımı bazı küçük gözlerde bulunur. Örneğin bir deniztarağı koruyucu kabuğunu açtığı zaman içbükey ayna tasarımlı birçok gözü belirir. Her küçük içbükey ayna küçük retinalarda tersine çevrilmiş bir görüntü oluşturur. Retinada görüntü oluşturmak için lenslere destek olarak yansıtıcı aynalar vardır.  Görüntü saydam göz alıcıları olan dizilerden oluşan saydam retinada odaklanır ve yansıtıcı aynalar vasıtasıyla küçük bir alanda oldukça iyi çözünürlükle görüntü elde edilir. Bu tasarımla geniş bir alanda yüksek netlikte bir görüş yakalamak zordur. Fakat bu göz yapısına sahip canlılar hem hareketleri hem de ışık ve karanlık arasındaki farkı kolaylıkla ayırt edebilirler.

İLAVE MERCEKLİ GÖZ TİPİ

İlave bileşik tipi göz, karıncalar, yusufçuklar, yabanarıları, arılar gibi böcek türlerinde görülür. Bu göz tipinde gözün üzerinde her birinde ayrı lens ve ışık sensörleri bulunan 30.000’den fazla tüp vardır. Bu tüplerin her biri bütün bir görüntünün küçük bir parçasını görmeye yarar. Yani her tüp resmin bir bölümünü alır. Her tüp gelen resmin parçalarını bir araya getirmek için bir lense ve hafif bir boruya sahiptir. Tüplerin lensi ışığı farklı açılardan ayırmak için kendi alıcılarını kullanır. Tüplerden gelen farklı sinyaller beyne aktarılır ve burada birleştirilerek tek bir görüntü elde edilir bu elbette böceklerin evrimcilerin sandığı gibi basit canlılar olmadığının en önemli kanıtıdır. Her tüpten gelen görüntünün beyinde tek bir görüntü halinde toplanması, tüplerin sahip olduğu özellikler kuşkusuz Yüce Allah’ın üstün aklına ve yaratma sanatındaki kusursuz detaylara örnek oluşturur.

“Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, “Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?” derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz.” (Bakara Suresi, 26)

YANSITMA MERCEKLİ GÖZ TİPİ

Istakoz gözü ve bazı karideslerin gözleri ise, “yansıma” prensibiyle çalışır. Bu tip gözlerin ilk dikkat çeken özelliği yüzeyinin çok sayıda kareden oluşmasıdır. Bu kareler, son derece düzgündür. Istakoz gözü üzerindeki bu düzgün kareler, aslında birer kare prizmanın ön yüzeyidir. Istakoz gözündeki bu kare prizmaların her birinin iç yüzeyi “ayna” yapısındadır. Bu ayna benzeri yüzeyler ışığı kuvvetli biçimde yansıtır. Bu tasarımın en önemli noktası ise, bu ayna yüzeylerden yansıyan ışığın, daha arka taraftaki retina üzerine kusursuz bir biçimde odaklanmasıdır. Gözün içindeki bu prizmaları Yüce Allah öyle bir açıyla yerleştirmiştir ki, hepsi ışığı hatasız bir biçimde tek bir noktaya yansıtır.

Buradaki tasarım elbette tesadüflerle açıklanamayacak kadar mükemmeldir. Hepsi kusursuz birer kare prizma olan hücrelerin içi, ayna özelliği gösteren bir doku ile kaplıdır. Dahası bu hücrelerin her biri, ışığı aynı noktaya yansıtmak üzere çok ince bir geometrik hesapla yerlerine yerleştirilmiştir.

www.yaratilisdelilleri.com

KIRILMA MERCEKLİ GÖZ TİPİ

Yüce Allah’ın yaratma sanatındaki çeşitliliğe bir örnek olarak dikkat çektiği bu göz tipi bazı sineklerde, böceklerde ve ıstakoz ve karides dışındaki kabuklular sınıfında yer alır. Burada çok küçük bir retinada ters çevrilmiş görüntüyü oluşturmak için parlak kırılma çubukları bulunur. Bu göz yapısında gözün içinde yüzlerce küçük petek vardır. Ama petekler ıstakoz gözündeki gibi kare değil, altıgen ya da yuvarlaktır. Daha da önemlisi, bu peteklerin içinde ışığı yansıtan değil, kıran mercekler bulunur. Mercekler ışığı kırarak arkadaki retina tabakası üzerinde odaklar. Bu tip göz tipine sahip canlılar geniş bir görme alanına sahiptirler.

PARABOLİK BİLEŞİK TİPİ GÖZ

Bu tip gözde her lensin içindeki parabolik yüzey ışığa yansıtıcı bir çubuktan odaklanır. Parabolik yansıtıcı mercekler küçük bir retina gibi çalışan lens dizileridir ve görüntüyü oluşturmak için hepsi, aynı anda ortak çalışırlar. Her lens bir Galile teleskobu gibi işlev görerek uzaktaki cisimleri büyütür, büyük ve ters bir görüntü oluşturur. Hermit yengeci tıpkı bir teleskop gibi çalışan ve uzaktaki cisimleri de görmesini sağlayan bu gözleri ile kendini tehlikelerden koruyabilir.

Kabuklular Sınıfının Göz Yapısı Evrimi Geçersiz Kılan En Büyük Delillerden Biridir

Kabuklular sınıfındaki türlerin çok büyük bölümünde, “kırılma tipi” mercekli göz yapısı vardır. Kabukluların sadece iki türü, ıstakoz ve karideste ise, “yansıtma tipi” aynalı göz yapısının bulunması evrimcilerin teorisini çürütmektedir. Çünkü evrimcilerin iddia ettiği gibi kabuklular sınıfına dahil edilen tüm canlılar ortak bir atadan evrimleşmişlerse “yansıtma tipi” aynalı göz yapısının da “kırılma tipi” mercekli göz yapısından evrimleştiğini de iddia etmeleri gerekirdi. Ancak böyle bir dönüşüm imkansızdır. Çünkü her iki göz yapısı da kendi sistemleri içinde mükemmel çalışmaktadır ve hiçbir “ara” aşama işe yaramayacaktır. Kabuklu bir canlının gözlerindeki merceğin yavaş yavaş yok olması ve eskiden merceğin bulunduğu yerde aynalı yüzeylerin oluşması, canlıyı henüz ilk aşamada görme yeteneğinden yoksun bırakacak ve dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizmasında elenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla kabuklu canlılardaki muhteşem göz yapısı evrimcilerin tesadüf iddialarıyla açıklama getiremediği konulardan biridir.

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."