Harun Yahya

İslam kadına değer kazandırır
Allah’ın tüm insanlığa kurtarıcı olarak gönderdiği mübarek Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) derin imanıyla, aklıyla, güzel ahlakıyla, asaleti ve nezaketiyle tüm insanlık için en güzel örnektir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) her fırsatta insanların iltifatla ve muhabbetle gönüllerini alır, herkesin fikrine önem verir, uzlaştırıcı ve yumuşak tavır gösterirdi. Daima insanları kötü ve incitici söz söylemekten sakındırır, karşısındaki kişinin hep güzel özelliklerini dile getirirdi. O, insanların en güzel ahlaklısıydı. Rabbimiz bir ayetinde Peygamberimiz (sav)’in tüm İslam âlemine örnek olan üstün ahlakını şöyle bildirir:

... Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi, 3-4)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) kadınlara verdiği değerle, onlara gösterdiği saygı, sevgi, şefkat ve merhametle de tüm İslam âlemine yol göstermiştir.

Nitekim kadını hor gören, aşağılayan, onları ikinci sınıf vatandaş yerine koyan bakış açısının kökenleri İslâmiyet’ten öncesine dayanır. Eski Arap toplumlarında aile üyelerine kız çocuk müjdesi verildiğinde yüzler asılır, hatta kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Dahası kadınların tıpkı bir eşya gibi alınıp satılabildiği dönemler yaşanmıştır. Fakat İslam ve İslam’ın ışığı, nuru olan Peygamberimiz (sav) vesilesiyle, Allah’ın Kuran’da bir çiçeğe benzettiği kadınlar yüce bir vasfa kavuşmuştur. Peygamberimiz (sav) kadınları “Allah'ın bize teslim ettiği emanetlerimiz” diyerek baş tacı etmiş, onları alabildiğine özgür oldukları, toplum içerisinde korkuyla, endişeyle dolaşmadıkları, sadece temizlik ve yemek yapma, ütü yapma, çamaşır yıkama gibi ev işlerinin yükletilmediği, alabildiğine değer gördüğü bir sistemi inşa etmiştir.

Peygamberimiz (sav) kendi hanımlarıyla da çok yakından ilgilenirdi. İmanlarını, sağlıklarını, neşelerini ve ilimlerini artırmaları için özen gösterirdi. Rivayetlerde, neşelenmeleri için onlarla oyunlar dahi oynadığı, koşu yarışları yaptığı belirtilir. Sahabeler "Peygamber (sav) hanımlarıyla en fazla şakalaşan kişiydi" (1) diyerek eşlerine olan ilgisini belirtmiştir. Hz. Aişe (ra)'den rivayet edilen bir hadise göre ise "Hanımlarına karşı insanların en yumuşağı, en kerimi, güler yüzlüsü ve mütebessim olanı idi." (2)

Peygamberimizin (sav) kadınlara gösterdiği nezih ve güzel tavırlar kuşkusuz tüm İslam dünyasına örnek olmalıdır. Müslümanlar kadınlara gösterdikleri sevgi, saygı ve nezakette, üstün ahlakta, güzel söz söylemekte, güzel tavır göstermekte birbirleriyle yarışmalıdırlar.

Hadiste belirtildiği gibi kadınları sevmek peygamberlerin ahlakındandır.(3) Peygamberimiz (sav) “Kadınlara karşı sevgisi çoğalmadığı sürece bir kimsenin imanının artacağını düşünmüyorum.” (4) demiştir. Yani kişinin imanı ne kadar yüksekse kadınları da o denli sevecek ve değer verecektir.

Allah'ın Resulü'ndeki bu güzel örnekleri Müslümanların harfiyen yerine getirmesi gerekir. O, şefkatliyse Müslümanlar da şefkatli olmak, O, kadınları seviyorsa Müslümanlar da kadınları sevmek ve değer vermekle, O, çocukları seviyorsa Müslümanlar da çocukları sevmekle Allah rızası için sorumludur.

Allah Kuran’da üstünlük ölçüsünün cinsiyet değil, Allah korkusu, iman, güzel ahlak, ihlas ve takva olduğunu bildirir ve kadınları çiçeğe benzetir:

“Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: “Meryem, bu sana nereden geldi?” deyince, “Bu, Allah Katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir” dedi.” (Al-i İmran Suresi, 37)

Kuran’a göre kadın zarif, itina gösterilmesi gereken bir çiçektir, ama aynı zamanda karar alabilen, yönetici olabilen üstün bir makamdadır. Peygamberimiz (sav) ümmetine hep Müslüman erkek ile Müslüman kadının sorumluluklarının aynı olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden Allah Kuran’da erkek ve kadını ayırmayarak “mümin erkekler ve mümin kadınlar” hitabını kullanır:

“Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.” (Ahzab Suresi, 35)

Fakat günümüzde kadınlara yönelik çarpık bakış açısı hala geçerliliğini korumaktadır. Dünyanın her yanında kadınlar ezilmekte, hor görülmekte, aşağılanmakta, çoğu şiddete, baskıya ve kötü muameleye maruz bırakılmaktadır. Oysa bir ülke eğer kadınlara değer vermiyorsa, kadınları yüceltmiyorsa, kadınların üstün özelliklerini her fırsatta gündemde tutmuyorsa o zaman o ülkenin gelişmiş medeniyetler seviyesine erişebileceğinden söz edilemez. Kadınların insan yerine konulmadığı, erkeklerden aşağı görüldüğü, susturulduğu, ezildiği ve geri plana atıldığı toplumlar daima geri kalmaya mahkûmdur. Tarih boyunca kadını kendilerince bu şekilde değersiz gören bir topluma diğer toplumlar da değer vermemiştir hiç.

Toplum içerisinde kadınların üstün hale getirilmesi elzemdir. En az erkekler kadar hatta erkeklerden daha fazla haklara sahip olmalı, onları sadece bir cinsel meta olarak gören zihniyetin, ‘erkek üstündür’ inancının kaldırılması gerekir. Çünkü kadınlar çok keskin zekaya sahip varlıklardır. Olayların girift yönlerini görmede, detaycılıkta erkeklerden çok daha üstündürler. Akıllı ve ince düşünceli oldukları için onlarla istişare edilmesi ve fikirlerine uyulması bereket getirecektir. Ayrıca kadınlar merhamette, şefkatte, titizlikte, temizlikte erkeklerden öndedir. Çok değerli, nezih, naif, dünyanın süsü olan güzel varlıklardır.

Ne var ki erkek egemenliği en gelişmiş ülkelerde dahi açıkça görülmektedir. Bu zihniyetin yok edilebilmesi için kadın erkek eşitliğinden bahsedilmesi yeterli olmaz. Kadının üstünlüğü inancının hakim olması için gayret edilmelidir. Kadının üstünlüğü bir nimet ve güzelliktir. Annelik vasfı nasıl değerliyse, hayatın her alanında kadın da öyle değerli bir konuma getirilmelidir. Kadının yaratılışı gereği fiziksel olarak erkeğe kıyasla daha güçsüz olması onun toplum içerisinde erkekten daha az değer görmesi anlamına da gelmemeli; bilakis daha çok kollanması, ağır işlerde çalıştırılmaması, ağır yük verilmemesi, kısacası çok özen ve değer gösterilmesi gerektiği anlamına gelmelidir.

Medeni bir toplum olmak için kadınların üstün yönleri sık sık vurgulanarak ön plana çıkarılmalıdır. Bu konuda hükümetlerin eğitici, bilgilendirici özel bir çalışmalar yapmaları verimli olacaktır. İş yerlerinde, meclislerde kadınlara öncelik verilmeli, meclisler en az yarıdan fazla kadınlardan müteşekkil olmalıdır. Müslümanlar Peygamberimiz (sav)’in ahlakıyla ahlaklanarak bu konuda dünya toplumlarına örnek olmalıdır.

Unutmayalım ki demokrasinin olmadığı, kadınların rahat yaşayamadığı, kadınların baskı altına alındığı, kadın karşıtlığının olduğu bir sistemde mutluluk olmaz. Kadına bakış açısında eğer Kuran ahlakından uzaklaşılırsa İslam alemi felah bulamaz. Çünkü Allah’ın kullarının yarısı kadındır ve kadınları ezen bir ahlak Allah’ın belasını celbeder. Bu yüzden utanç verici bu ayıbın yani kadını hor gören bakış açısının temizlenerek kadınların hakları teslim edilmelidir. Onlara alabildiğine hürriyet verilerek, hürmet saygı gösterilerek üzerlerindeki erkek müdahalesi kaldırılmalıdır. Bir toplum ancak kadına verdiği değer kadar yücelir, kadına gösterdiği saygı kadar saygınlık kazanır.

.......

KAYNAKLAR:

(1)   Hasan B. Süfyan Müsnedi'nde aktarılmıştır; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u  Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.105
(2)   G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi,  İstanbul, 1997, 531/7
(3)   Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 320, hadis no: 1) (Şeyh Tûsî, Tehzîbü’l-Ahkâm (Tahran, 1365), c. 7, s. 403)(Meclîsî, Bihârü’l-envâr, c.101, s. 75) (Tabersî, Mekârimü’l-ahlâk, s. 197) (Amilî, Vesâilü’ş-şia, c. 20, s. 22 (hadis no: 24923)
(4)   Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 320, hadis no: 2) (İbn Bâbeveyh, Men lâ yehzuruhu’l-fakîh, c. 3, s. 384

Adnan Oktar'ın Diplomacy Pakistan & Islam Today Dergisi'nde yayınlanan makalesi:

http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/06/presidential-system-a-threat-turkey.html


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."