Harun Yahya

Elektrikli Yılanbalıkları, Avlarını ‘Uzaktan Kumanda’ ile Avlar


Çok farklı algılara sahip olan canlılar vardır. Kimileri çevrelerindeki ısı alanlarını görür, kimileri manyetik alanları hisseder, kimileri ise dış dünyayı algılama aracı olarak elektriği kullanır. Bir kısım deniz canlıları da, Yüce Allah’ın dilemesiyle vücutlarında elektrik üreterek, etraflarını bir radar sistemindeki gibi görebilir; elektriği düşmanlarını etkisiz hale getirmek ya da avlanmak için kullanabilirler. Elektrikli yılan balıkları da bu canlılardan biridir.

www.balikfosilleri.com

Elektrikli balıklar içinde en güçlü elektro şok meydana getiren canlı, yılanbalıklarıdır. Avlarını 600 voltluk elektrik ile avlayabilirler. Bu yüksek elektrik, bir insanı bile yaralamaya yeter. Ama yılanbalıklarının bundan da şaşırtıcı özellikleri olduğu keşfedildi. Yılan balıkları avlarını metrelerce uzaklıktan bile avlayabilirler, daha da önemlisi avlarının saklanma taktiklerini tersine çevirebilirler. Çünkü Yüce Allah’ın ilhamı ile avlanmak yılanbalıkları için son derece kolaydır.

Balıktan kaynaklanan elektrik şoku, 2 metre uzaktaki büyük baş bir hayvanı bile öldürebilecek şiddettedir. Balığın elektrik üretme mekanizması saniyenin binde ikisi veya üçü kadar kısa bir sürede devreye girer. Tüm elektrikli balıkların içinde en öldürücü olan elektrikli yılan balığı, elektrik akımını 650 volta kadar çıkarabilir. Bu miktarda bir voltaj, televizyonu çalıştırmak için kullanılandan daha güçlü bir elektrik yüküdür ve bir insanı öldürebilir. Yılan balığının kimi zaman boşaltabildiği 800 voltluk elektrik şoku ise, bir atı öldürmeye yeterlidir.

Elektrik, yılan balığının vücudundaki yan kaslarda yerleşmiş organları tarafından üretilir. Elektrikli yılan balığının üç çift elektrik organı vardır; bu organlar balığın ağırlığının büyük bir bölümünü ve boyunun beşte dördünü oluşturur. Elektrik organı çok sayıda yassı hücrenin, seri ve paralel bağlanmış biçimde bir araya gelmesiyle oluşur. Elektrikli yılan balığının kuyruğu 70 sütun halinde sıralanmış, 10.000 minik elektrik organı ihtiva eder. Bu hücrelerin tümünün aynı anda harekete geçirilerek güçlü bir elektrik boşalımı oluşturabilmesi, hücreleri harekete geçiren sinir uyarılarının eş zamanlı olmasıyla mümkün olur. Binlerce hücrenin, belli bir canlıyı hedef alacak şekilde, aynı anda elektriğini boşaltması ise, son derece özel, şaşırtıcı bir durumdur. Bu hücrelerin her biri birbirinden farklı zamanlarda elektriklerini boşaltacak olsaydı, ortaya av üzerinde etkili olacak güçte bir elektrik akımı çıkamazdı. Ancak yılan balığı varlığından dahi haberi olmadığı mükemmel bir sistemi, vücudunda barındırmakta ve Allah’ın dilemesiyle bunu en etkili şekilde kullanmaktadır.


Elektrikli Yılan Balıklarının Elektrik Üreten Mükemmel SistemleriBu canlılar elektrik üretebilme yeteneğini hem savunma hem de mükemmel bir saldırı aracı olarak kullanırlar. Bu balıklar, vücutlarında ürettikleri elektrikle, avlarını hareketsiz hale getirmede ve düşmanlarını şok edip öldürmede birer ustadırlar.

Balıktan kaynaklanan elektrik şoku, 2 metre uzaktaki büyük baş bir hayvanı bile öldürebilecek şiddettedir. Balığın elektrik üretme mekanizması saniyenin binde ikisi veya üçü kadar kısa bir sürede devreye girer. Tüm elektrikli balıkların içinde en öldürücü olan elektrikli yılan balığı, elektrik akımını 650 volta kadar çıkarabilir. Bu miktarda bir voltaj, televizyonu çalıştırmak için kullanılandan daha güçlü bir elektrik yüküdür ve bir insanı öldürebilir. Yılan balığının kimi zaman boşaltabildiği 800 voltluk elektrik şoku ise, bir atı öldürmeye yeterlidir.

Elektrik, yılan balığının vücudundaki yan kaslarda yerleşmiş organları tarafından üretilir. Elektrikli yılan balığının üç çift elektrik organı vardır; bu organlar balığın ağırlığının büyük bir bölümünü ve boyunun beşte dördünü oluşturur. Elektrik organı çok sayıda yassı hücrenin, seri ve paralel bağlanmış biçimde bir araya gelmesiyle oluşur. Elektrikli yılan balığının kuyruğu 70 sütun halinde sıralanmış, 10.000 minik elektrik organı ihtiva eder. Bu hücrelerin tümünün aynı anda harekete geçirilerek güçlü bir elektrik boşalımı oluşturabilmesi, hücreleri harekete geçiren sinir uyarılarının eş zamanlı olmasıyla mümkün olur. Binlerce hücrenin, belli bir canlıyı hedef alacak şekilde, aynı anda elektriğini boşaltması ise, son derece özel, şaşırtıcı bir durumdur. Bu hücrelerin her biri birbirinden farklı zamanlarda elektriklerini boşaltacak olsaydı, ortaya av üzerinde etkili olacak güçte bir elektrik akımı çıkamazdı. Ancak yılan balığı varlığından dahi haberi olmadığı mükemmel bir sistemi, vücudunda barındırmakta ve Allah’ın dilemesiyle bunu en etkili şekilde kullanmaktadır.

Elektrikli yılan balıklarının kuyruk bölgesindeki elektrik organı, aynı zamanda zayıf elektrik sinyalleri üreterek bir duyu organı gibi de işlev görür. Balık, elektrik yükünü kuyruğundaki binlerce gözenekten sinyaller şeklinde yayar. Bu sinyaller balığı çevreleyen suda anlık bir elektrik alanının oluşmasına neden olur. Balığın yakınındaki nesneler, bu alanın biçimini bozar. Balık bu bozulmaları hemen tiplerine göre yorumlayarak çevresi hakkında bilgiler edinir. Balığın vücudunda, etrafa sürekli olarak elektrik sinyalleri yayan, bir yandan da bu sinyallerin çarptığı cisimleri yorumlayan, bir nevi organik radar vardır. İnsanların kullandıkları radarların ne denli kompleks aygıtlar olduklarını düşündüğümüzde, balığın vücudunda bulunan ve yapay örneklerinden kat kat kompleks olan bu sistemin harikalığı da daha iyi anlaşılabilmektedir.

www.aragecisacmazi.imanisiteler.com
Doğada Yüzyıllardır Var Olan Elektrik Enerjisi19. yüzyılda keşfedilen elektrik, yıllardır doğada var olan bir enerji kaynağıdır. İnsanoğlunun uzun uğraşlar ve çabalar sayesinde temin edebildiği bu önemli nimet, Allah’ın yarattığı birçok canlıda var oldukları ilk andan beri bulunmaktadır. Elektrikli yılan balıkları, vücutlarında taşıdıkları bu özel sistemler vesilesiyle, çağımızın en önemli enerji kaynaklarından biri olan elektriği, ilk yaratıldıkları andan itibaren hiçbir teknik sistem ve profesyonel laboratuvar gereci kullanmadan, üstelik oldukça güçlü bir miktarda üretmektedirler. Bu mucizevi özellik, tesadüflere dayalı yaşamı savunan evrim teorisinin çöküşünün ve yaratılış gerçeğinin de çarpıcı bir kanıtıdır. Allah’ın üstün ilminin bir tecellisi olan bu canlılardan biri de ürettikleri elektriği kontrollü bir biçimde kendilerini savunmak gibi birçok farklı amaç için kullanan elektrikli yılan balıklarıdır. Balığın bu denli büyük bir enerjiye sahip olması, onu yaratan Yüce Allah’ın sonsuz ilminin delillerinden birini sergilemektedir. Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O, Yücedir, büyüktür. (Şura Suresi, 3-4)


Elektro Şok Yöntemi Nasıl Çalışır?Elektrikli yılanbalığının elektro şok yöntemini nasıl kullandığını araştıran Biyolog Kenneth Catania’nın, elektrikli yılanbalıklarının koi gibi küçük balıklara saldırılarını kameraya almıştır. Geniş bir havuzda yapılan araştırmada, saniyede 1000 kare yakalayan yüksek hızlı kamera kullanılmıştır. Yüksek teknolojili kamera, yılanbalığından yayılan dalgaları ve avın kaslarındaki kasılmaları da kaydetmiştir.

Yılanbalığı, yakınındaki bir balığın hareketlerini hissettiği zaman yüksek voltajlı elektrik dalgaları yayar. Bu sayede avını şoka sokar. Ancak yalnızca bununla kalmaz. Elektrik dalgalarının asıl etkisi, avının kaslarında istemsiz kasılmalara yol açarak onun olduğu yerde donup kalmasını sağlamaktır.

Catania, av olan balığa, kasları ile sinir sisteminin iletişimini kesen bir ilaç verdiğinde, kasların kasılmadığını gördü. Bu deneyle, yılanbalığının yaydığı elektroşokun avın kaslarını iptal etmesinin, avın motor nöronlarının etkilenmesiyle olduğu anlaşıldı. Böylece, bir balıktan yayılan elektriğin av üzerinde özellikle hangi biyolojik noktaları etkilediği ilk kez bu kadar detaylı tespit edildi.

Catania “yılanbalıklarını yüzen bir elektroşok makinası” olarak tanımlamakta ve elektro şok makinaları ile yılan balıklarının mekanizmalarının da aynı olduğunu belirtmektedir.

Yılanbalığı takip ettiği avı şokla aniden felce uğrattıktan sonra, tekrar farklı bir dalga yaymaya başlar. Bu yüksek enerjili 2 ya da 3 elektrik dalgasıdır. Catania, doğal ortamda gözlemlediği bu olayı laboratuvarında detaylı incelemek için yılan balığının olduğu havuza felçli balıklar koydu.

Biyolog Catania, havuzdaki yılanbalıklarının yaydığı 2 ya da 3 elektrik dalgasının felçli balıkların kaslarında kasılmalara yol açtığını gördü. İstemsiz kasılmalar, şoka uğradıktan sonraki 20 milisaniye içinde etkisini gösterdi. Kaslarındaki bu kasılmalarla balıklar bulundukları konumdan yılanbalığına doğru istemsiz olarak yaklaşmaya başladılar.Yılan Balığının Avını Uzaktan Kumanda ile Yönetmesi Nasıl Gerçekleşir?Science dergisinde yayınlanan bir deneyde, balıkların 15 cm kadar uzaklıktan yılanbalığına doğru hareket etmeye başladıkları görüldü. Balığın kaslarının basit bir hamle için hareket etmesi dahi, motor hücrelerinden gelen çok sayıda elektriksel komut ile gerçekleşir. Şokla felce uğratılmış balıkları kendisine doğru yüzdürmek için ise, yılanbalığından avlarının kaslarına elektrik dalgaları ile komut gitmektedir. Av olan balık normal şartlarda kendi motor sinirlerinden aldığı komutları, bu durumda dışarıdaki bir balıktan, yani yılanbalığından alır. Yılanbalığı her bir elektrik dalgasında avının kasına ayrı bir hareket verir. Avını adeta uzaktan kumandalı bir oyuncak gibi kendisine yüzdürür. Biyolog Catania, bu konuda şöyle diyor:

Yılan balığının yaydığı her bir elektrik dalgası, avın ayrı bir kasını etkiliyor, tıpkı bir uzaktan kumanda gibi.1

Bu araştırma yılanbalığının yalnızca suya rastgele elektrik akımı yaymakla kalmadığını gösterir. Yaydığı her bir elektrik dalgası belirli bir amaca yöneliktir. Oysaki yılanbalığının kendi bünyesinde elektrik üretebilmesi, onu suda yayabilmesi ve kendisinin bundan etkilenmemesi bile son derece şaşırtıcıdır ve Allah’ın yaratma sanatını açıkça gösterir.

Bunun üzerine, yılanbalığı hakkındaki bu yeni keşfi de genel aşamalarıyla düşünelim. Yılanbalığının avını kendisine yüzdürmek için hangi kasın nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesi, bu hareketi sağlamak için nasıl bir elektriksel komut vermesi gerektiğini bilmesi, bu elektriksel komutu kendi bünyesinde nasıl oluşturacağını bilmesi ve elektriksel komutu suda elektrik dalgası şeklinde avına yönlendirebilmesi gerekir. Yılanbalığı, işte en genel hatlarıyla tarif edildiğinde dahi son derece şaşırtıcı olan bu olayı gerçekleştirir.

Biyolog Jason Gallant, kendisi de bir evrimci olduğu halde, yılanbalığının bu özellikleri karşısındaki şaşkınlığını şöyle ifade ediyor:

Gerçekten çok güzel bir çalışma. Bu keşifler beni son derece şaşırttı.2

Bu mucizevi olayda görülen her bir olay için çok yüksek bir şuur gerektiği açıktır. Kendi vücudumuz haricindeki bir canlının kaslarını hareket ettirmek için ne gerektiğini, yüzyıllara dayanan bilimsel birikimi ve yüksek teknoloji seviyesine rağmen insanlar dahi bulamamışlardır. Ancak denizde yaşayan bir canlı bunu yaratıldığı ilk andan beri kolaylıkla yapabilmektedir.

Evrim yalanı, yılanbalıklarının varlığını açıklamaktan son derece acizdir. Bu nedenle Darwinistler bu harika olayın şaşırtıcılığını kendilerince gizlemeye çalışmışlardır. Yılanbalıklarının evrimi ile ilgili uydurmuş oldukları eski basit hikayeler de milyonlarca yıl öncesinden günümüze kalmış olan fosiller ile yerle bir olmuştur. Yılanbalığı fosillerinde yılanbalıklarının elektrik ile ilgili duyargalarının net olarak görülmesi, bu canlıların ilk yaratıldıkları andan itibaren bu özelliklere sahip olduklarını kanıtlamıştır.

Sahip olduğu tüm özellikler ile yılanbalığı Allah tarafından yaratılmıştır. Rabbimiz, yarattığı her bir canlıda milyonlarca şaşırtıcı özellik var etmiştir. Bu şaşırtıcı özelliklerin teker teker keşfedilmesiyle yaratılış gerçeği tekrar tekrar kanıtlanmaktadır. Kuran’da şöyle buyurulmaktadır:

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

1. http://news.sciencemag.org/biology/2014/12/ electric-eels-zap-other-fish-remote-control

2. http://news.sciencemag.org/biology/2014/12/ electric-eels-zap-other-fish-remote-control

www.hayvanlardakamuflaj.com

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."