Harun Yahya

www.theguardian.com ve diğer Darwinistler neden yanılıyorlar?

Geçtiğimiz günlerde bir kısım medyada 170 milyon yıllık bir fosil bulunduğuna dair haberler yer aldı. Konuyu dikkat çekici kılan milyonlarca yıl öncesine ait bir canlının kalıntıları olması değildi. Haberlerde fosilin bir sürüngen-balık türüne ait olduğu iddia ediliyordu ve Ichthyosaur ismi verilen bu türün sürüngen ile balık arası bir canlı olduğu propagandası yapılmaktaydı.

Bu yazımızda söz konusu iddiaların geçersizliğini bilimsel delillerle ele alarak, kendine özgü benzersiz fiziksel özellikleriyle dikkati çeken bu canlının evrimcilerin iddia ettikleri tarzda ara bir tür olmadığını belgeleyeceğiz.

Daha önce Ichthyosaur hakkında verdiğimiz bir cevap için Bkz: (http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=147127)

Ichthyosaurlar 245 ile 65 milyon yıl önce Mezozoik çağda yaşamış olan deniz memelileridirler. Bu canlıların yaşadığı dönemde karada ve denizlerde büyük sürüngenler, memeliler, kuşlar ve çiçekli bitkiler de bulunmaktaydı.

Fosil kayıtlarına göre Ichthyosaurlar, dinozorlar daha yeryüzünde yokken okyanuslarda yüzüp avlanıyorlardı. Tam bir deniz canlısı olmalarına rağmen bir kısım medyada ısrarla yarı-sürüngen gibi tanıtılmaya çalışılmaktadır.

Görünümü itibariyle bu canlılar yine bir deniz memelisi olan yunuslara çok benzemektedir. Herhangi bir sürüngene benzememesine ve deniz canlısı özellikleri taşımasına rağmen kertenkele-balık diye nitelendirilmesi 19.yy başlarına dayanır. Bu konuda çok tartışmalar yaşanmış, hatta ilk bulunan fosil örnekler evrimciler tarafından “balık” diye tanımlanmıştır. Belirgin özellikleri nedeniyle balina ve yunusları içeren deniz memelilerini tarif eden Cetecea sınıfına dahil edilmek üzereyken, deniz memelileri ile kara sürüngenleri arasında Darwinistlerin var olduğunu iddia ettikleri evrimsel uçurumu kapatmak maksatlı, sürüngen-balık olarak adlandırılmışlardır. (Ancient Marine Reptiles, Jack M. Callaway,Elizabeth L. Nicholls, Academic Press, 1997, sayfa:4)

Oysa Ichthyosaur karadaki yaşama dair hiç bir özellik barındırmayan tam bir deniz canlısıdır. Tamamen su içinde yaşayan, Arşimed kuvvetlerine uygun vücut yapısına sahip, tam bir yüzücüdürler. Nitekim tipik balık omurgasından farksız olarak, omurgalarının disk şeklinde olması da bu yüzdendir. (Sander, P.M., 2000, "Ichthyosauria: their diversity, distribution, and phylogeny", Paläontologische Zeitschrift 74: 1–35)  

Bu canlının en bilinen özelliklerinden biri de kara ile bağlantısı olmadan okyanusun derinliklerinde yaşamasıdır. Derin denizlerde başarılı bir şekilde avlanan, kusursuz yüzgeçlere sahip bir deniz memelisi olan canlının 19.yy başlarında bulunan ilk fosillerinde sırt yüzgeci saptanamamıştı. Ancak 19.yy sonlarına doğru, Almanya’daki Holzmaden Lagerstätten’de, özel koşullar sayesinde yumuşak dokulara ait izlerin çok iyi korunmuş olduğu fosiller saptanmıştır. Bu fosiller tıpkı yunuslarda olduğu gibi bir ‘sırt yüzgeci’, yatay değil diklemesine hilal şeklinde bir kuyruk yüzgeci ve yanlarda aşağı doğru bakan ucu sivri yüzgeçlerin varlığını ortaya koymuştur. Bazı örneklerde de yüzgeçlerin 4 tabakadan oluşan kollajen tabaka ve ağ doku ile desteklendiği görülmüştür. (Lingham-Soliar, T., 1999, "Rare soft-tissue preservation showing fibrous structures in an ichthyosaur from the Lower Lias (Jurassic) of England", Proceedings of the Royal Society of London B 266: 2367-2373)

Canlının deri yapısının da sürüngenlere asla benzemediği açıkça anlaşılmıştır. Bilindiği gibi sürüngenlerin derisi pullarla kaplıdır. Oysa detaylı incelemeler göstermiştir ki, Ichthyosaur derisi tamamen pulsuz olup, yine tıpkı yunuslarda olduğu gibi düz ve elastik bir yapıdadır. (Lingham-Soliar, T., 2001, "The ichthyosaur integument: skin fibers, a means for a strong, flexible and smooth skin", Lethaia 34: 287-302)

Evrimcilerin var olduğunu iddia ettikleri hayali sürüngen-balıkların tatlı su kenarlarında yaşıyor olmaları gerekirdi. Timsah gibi sürüngenler nehirlerin aktığı tatlı su kıyılarında yaşarlar. Oysa Ichthyosaurlar kıyı canlıları olmayıp, tuzlu denizde, açık denizlerin ve okyanusların derinliklerinde yaşamaktaydılar. (McGowan, C., 1978, "Further evidence for the wide geographical distribution of ichthyosaur taxa (Reptilia, Ichthyosauria)", Journal of Paleontology 52: 1155–1162) İşte bu nedenle Ichthyosaur hakkındaki Darwinist iddialar da,  karadan suya dönüş masalı için bir açmaz olarak kalmıştır.

Bu canlılar yeryüzündeki tüm canlılar arasında en büyük göze sahiptirler. Ölçülen en büyük Ichthyosaur gözü 264mm çap ile 12 metre boyunda olduğu tahmin edilen Temnodontosaurus platyodon’a aittir. Bir dinozorun ya da bir balinanın gözü ise bu canlılarınkinden çok daha küçüktür. Büyük gözleri Ichthyosaurların ışığın çok az ulaşabildiği karanlık derin sularda rahatlıkla avlanabildiklerine işaret etmekte ve bu şekilde canlının avını rahatlıkla bulabildiği kabul edilmektedir.

Bilindiği üzere sürüngenlerin tümü yumurtlayarak türeyen canlılardır. Oysa Ichthyosaurlar yavrusunu amnios kesesinde büyütüp canlı yavru doğuran memeli deniz canlılarındandır. Karnında embriyosu ile fosilleşmiş pek çok Ichthyosaur örneği bulunmuştur. (Motani R, Jiang D-y, Tintori A, Rieppel O, Chen G-b (2014) Terrestrial Origin of Viviparity in Mesozoic Marine Reptiles Indicated by Early Triassic Embryonic Fossils. PLoS ONE 9(2): e88640. doi:10.1371/journal.pone.0088640)

Memelilerin metabolizması dahil tüm üreme sistemleri yumurtlayan sürüngenlerden apayrı özelliklere sahiptir. Bu iki sınıfa ait organ ve sistemlerin arasında ise dev bir uçurum bulunur.

Sürüngenler soğuk kanlı olup yumurtlayan canlılardır, çevre sıcaklığı metabolizmalarını ve hareketlerini yavaşlatıp hızlandıran ana etkendir. Oysa Ichthyosaurların sıcak kanlı oldukları kabul edilmektedir, çünkü Kuzey Buz denizi gibi sularda soğuktan etkilenmeden çok hızlı yüzdükleri bilinen, hızlı metabolizmaya sahip avcı balıklardır. 

Evrim iddiasını çökerten açık gerçeklerden bir diğeri de, Ichthyosaurların dünyanın pek çok yerinde aynı dönemde ortaya çıkmış olmalarıdır. Evrimci paleontolog Prof. Ryosuke Motani bu durumu şöyle bildirir:

Ichthyosaurlara ait ilk net fosil kayıtları Triasik dönemde başta Kanada, Çin, Japonya ve Spitsbergen (Kuzey Norveç) olmak üzere kuzey yarımkürede yaygın olarak, aniden ve neredeyse aynı anda ortaya çıkar.. (Ryosuke Motani, “Evolution of Fish-Shaped Reptiles (Reptilia: Ichthyopterygia) in Their Physical Environments and Constraints,” Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Vol. 33: 395–420)

Bu evrimci bilim adamının itirafında da görüldüğü gibi, Ichthyosaur canlılık tarihinde eksiksiz ve kusursuz olarak, tam işlev gören uzuv ve istemlere sahip olarak, bir anda belirmiştir.

Fosil kayıtlarında Ichthyosaurların ataları olarak iddia edilebilecek ara formlardan eser yoktur.

Colbert ve Morales, Evolution of the Vertebrates(Omurgalıların Evrimi) adlı kitaplarında bu canlıların kökeni hakkında şunları söylemektedirler:

Deniz memelilerinin pek çok yönden en özelleşmiş türü olan Ichthyosaur, erken Triasik devrinde ortaya çıkmıştır. Sürüngenlerin jeoloji tarihine girişleri son derece ani ve dramatik bir şekilde olmuştur; Triasik öncesi devirlere ait fosil yataklarında, Ichthyosaurların muhtemel atalarına ait hiçbir iz yoktur... Ichthyosaur ilişkileri hakkındaki en temel sorun, bu canlıları bilinen başka herhangi bir sürüngen takımına bağlayabilecek hiçbir sonuca götürücü delilin bulunamayışıdır. (E. H. Colbert, M. Morales, Evolution of the Vertebrates, New York, John Wiley and Sons, 1991, s. 193)

Bu canlıların sözde “atası” olarak gösterilebilecek ona benzeyen, daha eksik sistemlere sahip herhangi bir kara ya da deniz canlısı yoktur. Atası bile gösterilemeyen bir türün evrimleştiğini iddia etmek ise tamamen anlamsızdır. Diğer taraftan evrimcilerce canlının kertenkeleye benzetilmeye çalışılması ise çok önyargılı bir çabadır. Kaslı yapısıyla oldukça hızlı yüzen bir canlı olduğu kabul edilirken, kimse ne karada ne de deniz dibinde süründüğünü iddia etmemektedir. Sürüngen özellikleri göstermemesine rağmen kertenkele-balık diye isimlendirilmesi ise tamamen anlamsızdır.

Özetle evrim masalının karadan denize geri dönüş kısmındaki mantıksızlıkları örtmek için üstün bir yüzücü olan, yunustan neredeyse hiçbir farkı bulunmayan soyu tükenmiş bu deniz memelisini kullanmaya çalışan Darwinistler boşa çabalamaktadırlar. 170 milyon yıl öncesine ait bu fosil evrimci yayınlardaki çabanın aksine yeni ya da ara bir türe değil, tipik bir derin deniz canlısına aittir.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."