Harun Yahya

Evrenin Küçük Yıldızları: Beyaz CücelerGezegenimiz ve üzerindeki canlılar için yaşamsal bir önemi olan Güneş, şu anki kütlesinden daha büyük veya küçük olsaydı ne olurdu?

Gezegenimsi bulutsular nedir ve Dünya bu cisimlerden nasıl korunur?

Güneş’in bir eşi olsaydı, bu, Dünya’daki yaşamı nasıl etkilerdi? Dünya’da yaşam olur muydu? Dünya nasıl bir yer olurdu?

Isı ve ışık kaynağımız olan Güneş’in yerinde bir beyaz cüce olsaydı, yeryüzündeki yaşamı acaba nasıl etkilerdi?


Yakınımızdaki tek yıldız Güneş olduğu için birçok kişi gökyüzündeki yıldızların tamamının Güneş gibi olduğunu zanneder. Oysa yıldızlar pek çok özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Yıldızların özelliklerinin, yakınlarındaki gökcisimlerinin özelikle de gezegenlerin üzerlerindeki etkileri son derece büyüktür.

 

Yaşamın Kaynağı Güneş

Güneş’in kütlesi yeryüzündeki yaşamın varlığını etkileyen ana özelliklerden sadece birisidir. Bir yıldızın kütlesi, onun ne kadar hızlı yaşayacağını ve ömrünü nasıl sonlandıracağını belirlediğinden önemlidir. Yıldızların da tıpkı bir sobadaki kömür gibi yakıtları vardır ve bu yakıt hidrojendir. Küçük kütleli yıldızların hidrojen yanmasını başlatabilmek için gerekli olan sıcaklık ve basıncı oluşturmaları çok zaman alır. Yıldızdaki termonükleer tepkimeler başladığında da yakıtı tüketme hızı çok yavaştır.

Samanyolu’nda milyonlarca küçük kütleli yıldız vardır ve bunların birçoğu merkezlerindeki hidrojeni azar azar yakmaya devam etmektedir.

Eğer Güneş Küçük Kütleli Bir Yıldız Olsaydı...

Hidrojen yanması dediğimiz termonükleer tepkime henüz başlamamış olurdu ve ısısı Dünya’yı ısıtmaya yetmezdi. Dünya kocaman bir buz küre olur, üzerinde canlıların yaşaması imkânsız bir halde olurdu. Gökyüzünde küçük kütleli yıldızların tam tersine en az 8 Güneş kütlesi ağırlığındaki büyük kütleli yıldızlar da mevcuttur. Bu yıldızların yaşamı hızlı gerçekleşir. Büyük kütleli bir yıldız termonükleer tepkimeleri başlatacak basınç ve yoğunluğa kolayca erişir. Her yönden uygulanan yüksek basınç termonükleer “ateşi” körükler (bunu kömür sobasını tutuştururken içine bol hava üflemeye benzetebiliriz). Yakıt (hidrojen), bu yüzden büyük bir hızla tüketilir. Küçük kütleli bir yıldızın merkezinde hidrojen ateşi daha tutuşmadan, büyük kütleli bir yıldız tüm hayatını tamamlamış olabilir.

Eğer bizim yıldızımız Güneş büyük kütleli bir yıldız olsaydı, şu an, Güneş ya yaşamının son evrelerinde olurdu ya da çoktan sönmüş olurdu. Yani yine yeryüzünde yaşam mümkün olmazdı.

www.mucizezinciri.imanisiteler.com

 

 

Gezegenimsi Bulutsulardan Korunan Dünya

Küçük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda arkalarında, bilim adamlarının gezegenimsi bulutsu adını verdikleri özel oluşumlar bırakırlar (şekil 2). Başlangıç kütleleri 8 Güneş kütlesinden az olanlar, hayatlarına gezegenimsi bulutsu püskürterek son verirler.

Gökyüzünde görülen gezegenimsi bulutsuların çoğu yaklaşık 10 milyon yaşındadır ve ortalama saatte 60.000 ile 120.000 km’lik bir hızla hareket ederek yıldızlararası ortama doğru sürüklenirler. Sürekli hareket halinde olmalarına karşın evrendeki kusursuz düzenin oluşumuna etkileri oldukça fazladır.

Bulutsular büyük bir hızla hareket ederek yer değiştirmelerine rağmen, milyarlarca yıldır Dünya’ya zarar vermeden, evrende kendileri için belirlenmiş bölgelerde varlıklarını sürdürürler. Bu, Dünya’nın her an üstün bir güç tarafından korunduğunun açık delilidir. Yüce Rabbimiz bu gerçeği şöyle haber vermiştir:

“Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (itaat ederek) geldik” dediler. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.” (Fussilet Suresi, 11-12)

Yıldız, kırmızı dev safhasındayken kütlesinin büyük bir bölümünü yoğun yıldız rüzgârlarıyla uzaya fırlatır. Belli bir süre sonra, merkezde çok sıcak bir yıldız olan beyaz cüce ve bunun etrafında oluşan bir bulutsu gezegenimsi bulutsuyu meydana getirir.

Gezegenimsi bulutsuların çapları birkaç milyar kilometre ile birkaç ışık yılı arasında değişir (1 ışık yılı yaklaşık 9,46 trilyon kilometredir). Bu kadar muazzam büyüklüğe sahip olmalarına rağmen Dünyamıza olan mesafeleri oldukça fazladır. Örneğin; NGC 3132 (Patlak Sekiz Bulutsusu), Dünyamıza 2200 ışık yılı, IC 418 (Spirograph Bulutsusu)  3900 ışık yılı ve NGC 2440 bulutsusu 3200 ışık yılı uzaklıktadır.

Gökadamıza saçılmış yüzlerce gezegenimsi bulutsu bulunmaktadır. Ortalama olarak her yıl Gökadamızda bir tane gezegenimsi bulutsu oluşmaktadır. Bu bulutsuların oluşumu sırasında uzaya saçılan milyarlarca ton ağırlığındaki gazlardan Dünyamız her an korunmaktadır. Örneğin; Dünya’ya en yakın gezegenimsi bulutsu olan Helix Bulutsusu (NGC 7293), 650 ışık yılı uzaklıktadır ve 2,87 ışık yılı yarıçapıyla oldukça büyüktür (Bakınız: şekil 3).

Bu bulutsunun merkezinde çok sıcak ve yoğun bir beyaz cüce bulunmaktadır. Eğer bu beyaz cücenin Dünya’ya olan mesafesi daha az olsaydı, bulutsudan yayılan yoğun ultraviyole ışınlar ve gazlar yeryüzündeki yaşamı yok ederdi. Allah, gezegenimsi bulutsuları bu kadar uzak mesafede var ettiği için ve bu mesafeyi her an sonsuz kudreti ile koruduğu için Dünya’ya zarar vermemektedirler.

Beyaz Cücelerin Oluşumu

Küçük kütleli yıldızlar yaşamlarını bir beyaz cüce olarak sonlandırırlar. Yıldızın merkezi ile çevresinde hidrojen ve helyumun yandığı, oksijen ve karbonca zengin bir çekirdek oluştuğunda yıldız kararsız hale gelir ve genleşip büzülmeye başlar. Merkezdeki sıcak yıldızdan yayılan yoğun mor ötesi ışınlar çevredeki gazların sıcaklığını artırarak 50.000 yıl boyunca ışımalarını sağlayacaktır. Bu bulutsular, yıldızların hayatlarının son döneminde, kırmızı dev aşamasındayken dış katmanlarını fırlatıp atmalarıyla oluşur. Bu aşama, yıldızın bir ‘beyaz cüce’ olması sürecini başlatır. Gaz katmanı dışa doğru genişler ve birkaç bin yıl boyunca görülebilir. Yıldızdan geriye kalan artık, yüzey sıcaklığı yaklaşık 100.000 °C’ye kadar çıkabilen çok sıcak ve yoğun bir beyaz cücedir. Öyle ki beyaz cüceden alınan bir çay kaşığı madde birkaç filin ağırlığında olacaktır.

Bu genleşip büzülmeler ile yıldız, kütlesinin önemli bir bölümünü uzaya atar. Örneğin Güneş kütlesinin 3 katı büyüklüğündeki bir yıldız, Güneş kütlesinin 2 katı büyüklüğü kadar gazı çevreye püskürtür ve sonra yaydığı yoğun mor ötesi ışık nedeniyle parıldamalarına neden olur. Her an gerçekleşmekte olan, milyarlarca ton kütle saçılmasının evrendeki düzeni bozmaması, bizim yaşamımızı olumsuz etkilememesi, hatta yeni düzenler oluşturması elbette tesadüflerin eseri olamaz.

Isı ve ışık kaynağımız olan Güneş’in yerinde bir beyaz cüce olsaydı, yeryüzünde yaşam olmazdı. Öncelikle yüksek çekim gücü sebebiyle tüm Güneş Sistemi’ndeki cisimleri, gezegenleri ve içinde yaşadığımız Dünya’yı kendine doğru çekerdi ve tüm sistem şu an ki hacminden milyonlarca kat daha küçük olurdu. Güneş’in yüzey sıcaklığı 6000 °C civarındayken, beyaz cücenin daha yüksek yüzey sıcaklığı sebebiyle tüm Dünya kavrulur ve yaşamımız sona ererdi.

Galaksimizdeki beyaz cüceler Dünyamıza şimdikinden daha yakın olsaydı yine Dünya kavrularak yaşam son bulurdu. Evrendeki canlı-cansız her şey gibi beyaz cüce olmuş yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket etmektedir. Bir Kuran ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 12)

Evrende gezegenler ve yıldızlar arasında çok büyük boşluklar (mesafe) bulunmaktadır. Eğer bu mesafe biraz daha yakın olsaydı ne olurdu? Bu soruya dünyaca ünlü Astrofizikçi Prof. George Greenstein şöyle cevap veriyor:

“Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Yıldızlarda, nebulalar (bulutsular)da ve diğer gök cisimlerinde süregiden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak bir noktadan bakıldığında, galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ama pardon, evet; bir fark daha olurdu: Bu manzarayı seyredecek olan “ben” olmazdım... Uzaydaki bu devasa boşluk, bizim varlığımızın bir ön şartıdır.” (George Greenstein, The Symbiotic Universe, s. 21)

BEYAZ CÜCELERİN ÖZELLİKLERİ


Beyaz cüceler Samanyolu’nda en çok bulunan yıldız türlerindendir.

Gökbilimcilere göre, Güneş ve tüm küçük kütleli yıldızlar, yaşamlarının sonunda beyaz cüce olacaklardır.

Beyaz cüceler zaman içinde sıcaklıklarını yavaş yavaş uzayın karanlığına yayarlar.

Beyaz cüceler çok küçüktür – örneğin Dünya ile aynı boyutlarda – ama yüzey sıcaklıkları 10.000 °C ile 50.000 °C arasındadır. 


Güneş ‘Çift Yıldız’ Sistemine Sahip Olsaydı…

Gökyüzündeki yıldızların yaklaşık yarısı Güneş gibi yalnız başına değildir. Bazı yıldızlar birbirine çok yakın duran ve aralarındaki bir merkez etrafında dönen çiftler halinde bulunurlar. Sirius ortak bir kütle merkezi çevresinde dönen çift yıldızlardan biridir. Gökyüzünde en parlak yıldız olarak görülen Sirius’un, bir beyaz cüce eşi vardır.

Bazı çift yıldızların yörüngeleri, eşlerin birbirinden sürekli uzakta kalmasını sağlayacak ölçüde büyüktür. Bu tür yıldız sistemlerinde her yıldız, diğerinden en düşük düzeyde etkilenerek kendi yaşamını sürdürür.

Öte yandan bazı çift yıldızların yörüngeleri küçüktür ve eşler sürekli olarak birbirinin çok yakınındadır. Öyle yakın çift yıldızlar vardır ki ortak kütle merkezi çevresinde dönerken yıldızların yüzeyleri birbirine değer. Bu “yakın çift”lerde eşlerden birinin yaşam hızı diğerini önemli ölçüde etkiler. Örneğin yıldızların birinden diğerine büyük miktarlarda gaz akımı olabilir. Böyle yakın çift yıldızlarda “kütle transferi” olduğuna ilişkin ipuçları bulunmuştur.

Güneş çift yıldız sistemine sahip olsaydı, eşi olan yıldız ile beraber ortak bir kütle merkezi çevresinde dönecekti. Bu da Güneş’in mevcut yörüngesinin büyük ölçüde değişmesine sebep olacaktı. Bununla beraber dönme hızını da önemli ölçüde etkileyecekti. Güneş etrafında belli bir yörüngede dönen Dünyamız da mevcut yörüngesinden çıkacak, dengesini kaybedecekti ve yeryüzündeki yaşam son bulacaktı. Hatta tüm Güneş Sistemi’ndeki denge bozularak yok olacaktı.

Yüce Rabbimiz evrendeki en küçük yapıdan en büyük sistemlere kadar her şeyi bizim yaşamımıza en uygun olacak şekilde yaratmıştır ve her an kudreti altında tutmaktadır. Bu da Rabbimiz’in, ayetin ifadesiyle “en büyük kerem sahibi” olduğunun delillerinden biridir. Bir Kuran ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Güneş’i ve Ay’ı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır.” (İbrahim Suresi, 33)

www.atommucizesi.imanisiteler.com

Güneş Sistemi’nin yapısı, her türlü ayrıntısıyla birlikte canlılar için özel bir yaratılışa sahiptir. Yapılan tüm araştırmalar bu kusursuz düzeni sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah’ın yarattığını tasdik etmektedir. Bu yaratış, bir Kuran ayetinde şöyle haber verilmektedir:

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.” (Al-i İmran Suresi, 190-191)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."