Harun Yahya

KURAN DAİMA SEVGİ YOLUNU İŞARET EDER


KURAN AHLAKI

KURAN DAİMA SEVGİ YOLUNU İŞARET EDER

Sevgi, İslam’ın ve Kuran’ın ruhunda ana konudur. Allah’ın tüm evreni, dünyayı yaratma amacı sevgidir. Dünya hayatındaki imtihanımız sevgi imtihanıdır. Sevgi dolu kalplerle, sevgisiz kirli paslı kalplerin seçilip birbirinden ayrılmasıdır. Ve yine dünya, kurs yeridir aslında; sevgiyi öğrenme kursu. Sonsuz sevgi yurdu olan cennete gitmeden evvel; aşkın, tutkunun, muhabbetin ve şefkatin eğitimini aldığımız bir kurstur.

www.derinbilgiler.com

Sevgi Allah’ın insanlar için yarattığı, nefsin hem dünyada hem ahirette en çok hoşuna gidecek nimetlerden biridir. Sevgiyi arayan ve bunu en güzel şekliyle yaşamak isteyen her insanın, bu güzel duygunun önemini kavraması gerekir. Sevgi olmadan dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık, sadakat, güven gibi özelliklerin tam olarak yaşanması mümkün olmaz. Böyle bir sevgiyi insanlara kazandırabilecek olan özellik ise, yalnızca ‘iman’dır. Derin Allah sevgisi, Allah korkusu, Kuran ahlakını yaşamadaki kararlılık insanların birbirlerine gerçek bir sevgi duymalarını sağlar. İman olmadan, insanların birbirlerine gösterecekleri sevgi yalnızca fiziksel özelliklerine, maddi imkanlarına ve dünyevi konumlarına bağlı olur. Bunlardan herhangi birindeki eksiklik ise, sevgi sanılan duyguların da anında ortadan yok olmasına yol açar. İmandan kaynaklanan sevgide ise, Allah’ın izniyle insanların hayatlarının sonuna kadar sürecek bir nimetin kapısı açılmış olur. Allah Kuran’da sevgi nimetini iman edenler için yarattığını şöyle bildirmektedir:

“İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.” (Meryem Suresi, 96)

Sevginin Hâkim Olmadığı Her Yere Dehşet Hâkim Olur

İç ve dış siyaset çok hareketli, bölgemiz de oldukça hareketli günler yaşıyor. Her gün yeni, beklenmedik gelişmeler, büyük olaylar oluyor. Ama çok değil biraz dikkatlice bir gözlem yapıldığında, tüm bunların ötesinde ciddi bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuz da görülüyor: Sevgisizlik ve öfke...

Son dönemlerde çok sakin bilinen insanların dahi kolayca kızgınlığa kapılabildiği bir toplum yapısı oldukça yaygınlaştı. Sosyal medyada, iş yerinde, trafikte, hastanede, lokantada en makul diyaloglar bile bir anda çok sert tartışmalara dönüşmekte. Oysa bir insanın gönlünü kırmak, üzmek, hatta aklına takılacak bir cümle sarf etmek dahi karşıdakinden önce insanın kendisini yıpratır.

Kırıcı, alaycı, kavgacı olmak aslında zordur. İnsanı zora sokar, neşesini alır, gerilimli yapar. Ruhunu sıkar. Beynini kasar. Düşünme derinliğini yok eder. Telif gücünü kırar. Robotlaştırır insanı. Güzeli gören ve daha da güzelleştirebilen olmak varken, her şeyin en olumsuz yönlerini görüp bunları ön plana çıkarmak insanı kavurur. Özetle kişi, insanlığını kaybeder ama farkında olmaz.Bu farkında olmamak durumu aslında çok şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Zira kime sorsanız idealinde huzur vardır, mutluluk vardır, sevgi vardır. Sevgiyi ne kadar istediğini anlatan bir insanın birkaç dakika sonra bir başkasına karşı gösterdiği alaycılık şaşırtıcıdır. Huzuru özlediğini anlatan bir insanın, küçük bir yanlış anlaşılmayı çıkmaz bir tartışmaya dönüştürmesi ilginçtir. Oysa bir insan sevgiyi arıyorsa önce sevgi sunmayı bilecek, huzuru arıyorsa huzur veren olacak. Şefkati, merhameti, değer vermeyi sadece kendisi için değil önce karşısındaki için yaşamayı bilecek. Aslında burada birçok insanın belki de üzerinde hiç düşünmediği bir sır vardır. Güzel ahlak sadece toplumsal düzen için gerekli bir erdem olmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda kişinin akıl, ruh ve beden sağlığı için bulunması gereken bir haldir.

Sevgisizlik İnsanın Hücrelerine Kadar işler

Nefislerine uyarak sevgisizliği yaşayan bu kişiler, yaşamları boyunca kendilerine ve çevrelerine hem maddi hem de manevi yönden zarar verirler. Böyle kişilerin bakışları tıpkı ölü bir balığın bakışı gibi donuk hale gelir. Sevgisiz, ruhsuz, sanki robotlaşmış gibidirler.

Sevgisiz bir yaşamda, insanın fıtratı bozulur, ruh mahvolur, yapamaz, bedenden hemen kurtulmak ister. İstedikleri mutluluğu yanlış yerlerde arayan bu tarz kişiler, bir anlamda ruhlarını öldürerek, zamanla sinirsel ve bedensel bozukluklar da yaşamaya başlarlar. Bu zihniyet ve bakış açısına sahip kişilerin bir süre sonra eti, kemiği çürür, saçı zayıflar, sağlığı bozulur, aklı gidip, beyni çalışmaz hale gelir. Yaşadığı sevgisizlik, şefkatsizlik hücrelerini öldürüp toksin etkisi yapar. En sağlam vücut bile bu sevgisizliğe dayanamaz. Beyninin fonksiyonları bozulur ve hatta insan düşünme kabiliyetini bile yitirebilir.

Sevgisiz ve imansız kişiler, hiçbir şeyden zevk alamaz çevresindeki nimetleri göremez hale gelirler. Yaptıkları tek şey, içlerindeki sıkıntıdan kurtulmaya çalışmak olur. İşte iman gidince, sevgisizlik tüm vücudu kaplayıp insanın bünyesini kolaylıkla çökertir.

www.derinallahsevgisi.imanisiteler.com

Sevgisizlik ve imansızlık insanların hücrelerini öldürür, kanını dondurur, aklını örter. Böyle insanlardan oluşan toplumda sevgi, saygı kalmaz, sanat ölür, demokrasi yok olur, ekonomi bozulur.  Başka bir deyişle dünyadaki tüm sıkıntıların temel nedeni sevgisizliktir... Sevgisiz insanlar, içinde bulunduğu toplumu ve ülkeyi, tüm dünyayı felç eder. O halde hücrelerimizi sadece kanla değil sevgi ve imanla besleyelim.

Allah’ın Beğendiği Sevgidir

Allah, insanların eziyet çekmesini istemez, Nisa Suresi 147. ayette, “Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir” buyrulmaktadır.

Allah’ın en beğendiği özellikler; sevgidir, şükürdür, merhamet ve fedakarlıktır. Samimiyetten, akıl ve imandan kaynaklanan sevgi imanın da nihai hedefidir. Şeytan insanların iman etmesini engellemek ister, bu nedenle de sevgiyi insanlara unutturmaya ve nefreti pekiştirmeye çalışır, en ters tavırları teşvik eder. İnananlar olarak görevimiz bu oyunu bozmaktır.

Kötü sözü yaygınlaştırmaya çalışmak, saldırgan tavır içinde olmak, insanlara nefret sunmak Allah’ın beğenmediği davranışlardır. 

Kalplerde Sevgiyi Yaratan Allah’tır

İnsanların kalplerine sevgi ve dostluk verenin Allah olduğu birçok ayette bildirilir. Örneğin Allah, bir ayette müminleri biraraya getirenin, onların arasını düzeltip onları kardeş olarak birleştirenin Kendisi olduğunu şöyle bildirmiştir:

Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran Suresi, 103) 

Allah, başka ayetlerinde ise, iman edenlere sevgi kılanın, onlara sevgi duyarlılığı verenin Kendisi olduğunu bildirmektedir. 

Katımız’dan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13) 

İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96) 

Onda ‘sükun bulup durulmanız’ için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 21) 

Allah, düşmanlığı olan kişilerle de müminler arasında bir sevgi kılacağını söyler. Bu hem müminlerin hem de diğer tüm insanların kalplerinin Allah’a ait olduğunu gösteren bir başka ayettir. 

Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağı kılar. Allah, güç yetirendir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Mümtehine Suresi, 7) 

İnsan Sevgiye Açıktır

Allah, pek çok duygu gibi insanların kalplerine sevgi hissini de yerleştirmiştir. İnsanın yapması gereken, bu özelliğini         Allah’ın Kur’an’da verdiği öğütler doğrultusunda en doğru şekilde yönlendirmesidir. Müminler Kur’an’ı rehber edindikleri için sevgilerini; kendilerini ve sahip oldukları tüm nimetleri yaratan Rabbimiz’e ve O’nun rızasını hedefleyen müminlere yöneltirler. Bir insan toplumda daha çok sevilmek için güzel ahlaklı olmak isterse buna belki belli bir oranda güç yetirebilir. Ama kendisi güzel ahlaklı olmaktan zevk alarak, insanların tavırları olumsuz dahi olsa güzel ahlakta irade göstermekten sevinç duyarak bu ahlakı yaşarsa o zaman müthiş bir hayat kalitesi elde eder. Elbette bunu yapabilmenin tek yolu insanların rızasını değil Allah’ın rızasını arayanlardan olmaktır. Ancak o zaman karşısındaki alaycı da olsa o çirkin üslubun içine girmeyen, karşısındaki kavgayı körüklese de itidalli davranan, karşısındakinin tüm cehaletine, bilmişliğine, kibirine rağmen şefkatle ve sevecenlikle ona yaklaşan bir insan oluşabilir.İnsan bir kere sevecen olmanın, affetmenin, olgun davranmanın tadını aldığında, sevginin nasıl güzel bir nimet olduğunu kavradığında bundan bir daha vazgeçemez. Çoğunluk kavgacı olmayı kendini ezdirmemek sanıp dirençli davransa da, alttan almanın nasıl zevkli olduğunu öğrenen bir insan, öfkenin anlık şehvetine kendini kaptırmaz. O yüzden, öfkeye karşı insanın mücadele etmesi gerekir. Bu öfke,  bu kavga ruhu insanımızdan çok şey alıp götürür, insanın buna izin vermemesi gerekir. Körüklenen her kavgayı güzel sözle, nezaketle, sevgiyle, şefkatle, affedicilikle söndürmek insanın kendi elindedir. Güzel söze güzellikle, kötülüğe iyilikle cevap verenlerden olmak ve sevgide kararlı olmak kolaydır.

www.gaflettehlikesi.imanisiteler.com

Sayın Adnan Oktar’ın Sevgi ile İlgili Açıklamaları

❈ Dünyada sevgisizlik hakim. Sevgisizlik hakim olduğu için bölünme istiyorlar. Ayrılmak istiyor, nefret ediyor. Mesela; o ülkeden nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Hemşeriler birbirlerinden nefret ediyor. Aileler birbirinden nefret ediyor, insanlar birbirinden nefret ediyor. Önce sevgisizliğin halledilmesi lazım. (A9 TV; 5 Ocak 2015)

❈ Sevgisizlik, egoistlik insanı bölünmeye götürür, parçalanmaya götürür. Sevgi de bütünleşmeye götürür. İnsan sevdiğinden ayrılmak ister mi? Sevmediğinde ayrılmak ister. Nefret ettiğini görmek istemez. Dünyadaki bu bölünmeler sevgisizlikten. (A9 TV; 4 Ocak 2015)

❈ Kavgaya yer yok, nefrete yer yok. Dünyaya sevgiyi öğreteceğiz. Nefret bayağı ızdırap verici, acı verici, yorucu ve tiksindirici. Sevgi bayağı güzel. İsrail, Ürdün, oralar akıl almaz güzel yerler. Barışın, sarılın birbirinize, kardeş olun. (A9 TV; 1 Ocak 2015)

 

 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."