Harun Yahya

Barış için bir köprü olarak Türkiye’nin enerji vizyonu
Enerji insanların günlük hayatlarında kullandıkları araçlar ve teknoloji nedeniyle hayatidir. Dolayısıylainsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri enerji kaynaklarına bağlıdır. Enerji üretimi için gerekli kaynaklar kullanıma sokulmalıdır zira eğer bu yapılmazsa dünyamız tam olarak yaşamamız için temel ihtiyaçlarımız olan elektrik, petrol ve doğal gaz ekde edememiş olacaktır.Bu enerji kaynakları her birimiz için temel ihtiyaca dönüşmüştür.

Bu varlığın hepimiz için mutlaka gerekli olduğunu düşünürsek, bu ihtiyacın uygun şekilde karşılanması hayatidir. Ancak bütün insanların enerjiye erişimi yoktur; özellikle Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik eksikliği insanların hayatlarını, ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’nin öngörüsü tüm dünyanın enerjiye erişiminekolaylıksağlamaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul’daki altıncı Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomik Zirvesi’nin kapanış oturumunda önemli bir ifadede bulunmuştur: "G20 başkanlığına başladığımızda istikrar için gerçekten bir garanti olan enerji güvenliği konusunda adımlar atmayı planlıyoruz. Barışa bir köprü olmak istiyoruz. Enerji çatışma için bir silah olarak görülmemeli, insanların refahını daha fazla geliştirmek için bir imkan olarak görülmelidir”[1]

“Enerji koridoru” olarak Türkiye

Türkiye hem bir bölgesel enerji transit yolu ve hem de büyüyen nüfusuyla tüketici bir ekonomi olarak önemli bir merkezdir. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir ve jeotermal enerji sıralaması açısından dünyada yedinci ve Avrupa’da birinci sıradadır. [2]  Gerçekte Türkiye son üç yıldır Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içinde enerji ihtiyacı açısından en fazla büyüme gösteren ülkedir. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre ülkemizin enerji kullanımı 2015-2030 arasında yıllık yaklaşık % 4,5’lik bir büyüme gösterecektir.[3]

Türkiye kendi yurtiçi ihtiyaçları dışında ayrıca kendi toprakları üzerinden istikrarlı bir enerji akışı sağlamak için güvenilir bir ortak olarak hareket etmeye gayret etmektedir. Doğudaki enerji kaynaklarının Batıdaki ihtiyaç sahibi ülkelere transfer edilmesi gerekmektedir ve bu Türkiye’nin dünya enerji kaynakları için bir “enerji koridoru” sağlayarak kolaylaştırıcı olduğu başka bir alandır. Ülkemizin jeostratejik konumu, yerkürenin iki tarafını birleştirmekte ve bu önemli hayat kaynağı desteğini hiçbir kapanma olmadan almak isteyen ülkeler için, Türkiye’yi bir garantör yaparak güvenli bir rota sağlamaktadır.

Türkiye politik istikrarı, hukukun egemenliği ilkesi ve gelişmiş altyapısı ile bir enerjide transit ülke olarak konumunu güçlendirme arayışındadır. Enerji kaynaklarının ithalatı ve ihracatı için güvenli rotalara sahip olmak tüm küreye bir bütün olarak fayda sağlayacaktır.

Rusya’dan Avrupa’ya taşınan yakıt kadar, dünyada varlığı tespit edilmiş akaryakıt ve doğal gaz kaynaklarının %72’sinin bulunduğu, Hazar Bölgesi ve Ortadoğu’nun petrol ve doğal gaz kaynaklarının lojistiği de çok önemlidir.

Türkiye, deniz yolu ticari petrol taşımacılığında çok önemli bir transit noktasıdır. Boru hatlarıyla ticari petrol taşımacılığı konusunda da petrol ve doğal gaz için daha önemli bir rol üstlenmektedir.

Rusya ve Hazar bölgesinden Türk boğazları yoluyla Batı pazarına taşınan petrol hacmi 2013 yılında günde 3.0 milyon varildir.[4]

“Doğu – Batı Enerji Koridoru”nun ana bileşeni Azeri-Çırag-Güneşli (ACG) alanından çıkan, Azerbaycan ve Gürcistan yoluyla Türkiye’nin Akdeniz kıyısında Ceyhan terminaline ulaşan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı sistemidir. Irak-Türkiye (Kerkük–Yumurtalık) ham petrol boru hattı sistemi Kerkük ve Irak’ın diğer bölgelerinde üretilen petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminaline taşır. Doğal gaz ithalatçısı Avrupa ülkeleri Türkiye’nin bu doğal gaz transitinde önemli bir rol oynamasıyla ilgilenmektedirler. Güney Doğu Avrupa Boru Hattı (SEEP), Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP), Interconnector Türkiye-Yunanistan-İtalya Boru Hattı (ITGI), Türkiye-Irak Boru Hattı ve Arap doğal gaz boru hattı uzantısı gibi bu göreve hizmet edecek bazı başka boru hattı projeleri bulunmaktadır. [5]

Türkiye tam işbirliği arayışındadır

Türkiye’nin enerji kaynakları tüketimi ve ithalatı uluslararası şirketlerle, örgütlerle ve devlet kurumlarıyla yakın işbirliği yapmasını gerektirmektedir. 2013 yılında Türkiye enerji sektöründe yapılan yabancı yatırımlar 2.5 milyar doları bulmuştur ki bu bir önceki yıla göre %24.7 oranında bir artış anlamına gelir. [6] Halen ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %26’sı yerel kaynaklardan karşılanırken, daha büyük bir kısmı ithalattan sağlanmaktadır. [7] Türk İstatistik Kurumuna göre 2009 ve 2013 yılları arasında Türkiye’nin toplam enerji masrafı 239 milyar dolara ulaşırken, 2014 yılının ilk sekiz ayında 37 milyar dolar harcanmıştır. [8] Ayrıca kömür yakıtlı enerji santralları Türkiye’de elektrik üretiminde önemli bir bileşimdir ve Türkiye’nin kömür ithalatının hemen hemen tümü Türkiye’nin yeterli miktarlarda üretmediği taş kömürüdür.

Enerji güvenliği için barış esastır

Daha fazla enerji ihtiyacı ile bir ekonomi olarak büyüyen, transit yol olarak çalışan ve farklı enerji kaynakları ithalatçısı olarak Türkiye tüm açılardan kolaylaştırıcı bir konumdadır. Bununla birlikte enerji güvenliği açısından yeni çatışmaların ve enerji kaynaklarını tehdit eden yeni aktörlerin çıkması nedeniyle dünyanın sorunlarla karşılaştığı açıktır. Bir ülke kendi ülkesi için yeterli kaynaklara sahip olup ihraç etmek için fazlasına sahip olsa bile bölgesel çatışmalar ve terörizm enerji kaynaklarını ve bunların dağıtımı sırasında bir ülkeye giriş ve çıkışını engellemektedir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın belirttiği gibi: “Eurasia dünya enerji pazarları için önemlidir, küresel enerji ikmal güvenliği küresel işbirliği ile sağlanmalı ve Türkiye küresel enerji ikmali için bir tehdit olan terörle mücadelesinde Batı ülkelerinden destek almalıdır.”

Çatışmalar ve terör güvensizliğe yol açar ki bu ekonomilere, yatırımlara ve hizmetlere zarar veren durağanlığa da neden olur. Bu nedenle Türkiye, enerji kaynaklarından faydalanmak ve ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarını dünya çapında insanlara ulaştırmak için güvenli bir ortamın oluşmasında en hayati unsur olan barışa son derece bağlıdır. 

Adnan Oktar'ın Arabian Gazette'de yayınlanan makalesi:

http://www.arabiangazette.com/turkeys-energy-vision-bridge-peace-20141208/
[1] Davutoglu: Energy to top Turkey's G20 presidency agenda, Anadolu Agency (http://www.aa.com.tr/en/s/424575--davutoglu-energy-to-top-turkeys-g20-presidency-agenda)
http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/13-18.pdf)
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=tu)
http://www.maritime-executive.com/article/Turkey-Ponders-Role-as-Oil-Hub-2014-04-22)
https://www.abo.net/en_IT/publications/reportage/turchia/turchia_3.shtml)
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/04/realization%20turkeys%20energy%20aspirations%20winrow/turkeys%20energy%20aspirations)
http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa)
http://www.aa.com.tr/en/economy/398641--turkeys-energy-import-costs-239-billion-in-past-5-yrs 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."