Harun Yahya

Anadilde Eğitim Talebinin Arkasında Ne Var?


Bir ülke içerisinde kullanılan ortak dil, duygu ve düşüncelerin en güzel şekilde paylaşılmasını sağlar. Derdin, tasanın anlaşılabilmesi, fikirlerin paylaşılabilmesi ve ruhu okşayan sevgi sözlerinin en tesirli şekilde kullanabilmesi için ‘aynı dili konuşmak’ çok önemlidir.

Birlik beraberlik içinde güçlü olma hedefi olan bir milletin ortak bir dilinin olması, o milleti kaynaşıp bütünleştirmede en temel vesilelerden birisidir. Ortak dil, devletin tüm imkanlarının herkese eşit olarak ulaştırılmasına yararken aynı zamanda ilmi, sosyal ve kültürel kaynaklara da herkesin rahatlıkla ulaşabilmesini sağlar.

Günümüzde dünyada yaklaşık 6 bin dilin konuşulduğu düşünülmektedir. Tüm bu diller, UNESCO tarafından koruma altına alınmaya çalışılmaktadır.

En önemli kültürel haklardan biri olan “Anadili öğrenme hakkı” evrenseldir. “Anadilde öğretim hakkı” ise kamuya aittir ve devletlerin tasarrufuna bırakılmıştır.

Örneğin, tek resmi dilli Fransa, Almanya gibi bazı AB üyesi ülkelerde anadili öğrenmek serbest bırakılmakta ancak ikinci bir resmi dile izin verilmemektedir. Bu uygulama da anadilde eğitim değil, seçmeli ders olarak belirli saatlerde anadil öğrenme derslerinin serbest bırakılmasıdır. Danimarka, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler ise anadil derslerini 2004 yılında tamamen ilköğretim okullarından kaldırmışlardır.

Dünyada bazı ülkelerde ise ‘çok anadillilik’ durumu söz konusudur. Ancak bu çeşitlilik, zannedildiğinin aksine devletler için hiçbir avantaj sağlamamaktadır. Tam aksine, ortaya çıkan anlaşma zorlukları yaşam konforunun bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Çok anadilli bir yapının, Türkiye gibi birçok etnik grubun birleşmesinden oluşan ülkelerde ise yüzlerce teknik sorunun ortaya çıkmasına neden olacağı bilinmektedir. Bundan da önemlisi çok dillilik, “Tek millet” kavramının özünde yer alan manevi birlik ruhunu ve ortak harsa dayalı kardeşlik bağlarını da zayıflatıp koparacaktır.

Diğer taraftan, ülkemizdeki gibi ayrılıkçı terör hareketlerinin olduğu bölgelerde farklı dil dayatması yapılması açıkça bölünme amacına hizmet etmektedir.

ÇOK DİLLİLİK BERABERİNDE AYRILIKLARI GETİRMEKTEDİR

Birden fazla resmi dil kullanan ülkelerin çoğunda ayrılık rüzgarları sert bir şekilde esmektedir.

Kanada’nın resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Ancak Fransızca konuşan Quebec Eyaleti Kanada’dan ayrılmak için siyasi mücadele vermektedir.

Sonradan federatif bir yapıya dönen Belçika’nın anayasasında üç dil resmiyet kazanmıştır; Fransızca, Flamanca ve Almanca. Ülkede eğitim ve kültür konularında bu üç federasyon kendi kararlarını kendisi almaktadır. Flamanya Federal Bölgesi Belçika’dan ayrılmak istemektedir.

İspanya’da kendi dillerini konuşan Bask ve Katalonya Bölgeleri ayrılık istemektedir.

Tek resmi dil olarak Fransızcayı kabul eden Fransa’da Korsika Özerk Bölgesi 1992’den beri Korsikacayı ikinci resmi dil olarak kabul etmiştir. Korsika Fransa’dan ayrılmak için mücadele etmektedir.

Hindistan’da 36 dil anayasal olarak tanınmıştır. Ancak bu ülkede bir gönül birliğinden söz etmek mümkün değildir. Urduca konuşan Pakistan, Hindistan’dan ayrılmıştır. Bengal diline sahip Bangladeş de daha sonra Pakistan’dan ayrılarak bağımsızlık ilan etmiştir. Pencap Bölgesi’nde Sihler ayrılık istemektedir. Jammu ve Keşmir en sorunlu bölgeler arasında yer almakta ve Pakistan’la Hindistan’ı çatışmalara sürüklemektedir. Ülkenin önde gelen ayrılıkçı örgütlerinden biri olan Bodo militanları, Assam Eyaleti’nin Hindistan’dan ayrılması için 1979’den beri mücadele vermektedir. Sadece Manipur Eyaleti’nde 17 farklı ayrılıkçı örgüt bulunmaktadır. Kerala Eyaleti ve Andhra Pradeş Eyaleti’nde Maocu militanlar ayaklanma çıkarmaktadır.

Makedonya’nın Arnavutça konuşan Illiride Bölgesi ayrılık istemektedir.

Sırbistan’ın özerk bölgesi olan ve 5 ayrı resmi dilli Voyvodina, Arnavutça’nın konuşulduğu Preşeva, Boşnakça konuşulan Sancak Bölgesi Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlık ilan etmek istemektedir.

Arnavutça, Sırpça ve Türkçe’nin resmi dil olduğu Mitroviça, Kosova’dan ayrılmak istemektedir.

Resmi dili Galce olan Galler, yine resmi dili İrlandaca olan Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’tan ayrılmak istemektedir.

Grönlandcanın resmi dil olduğu Grönland ve Faroecenin resmi dil olduğu Faroe Adaları, Danimarka’dan ayrılmak istemektedir.

İsveççenin resmi dil olduğu Aland Adaları (Ahvenanmaa Özerk Bölgesi) Finlandiya’dan ayrlımak istemektedir.

11 resmi dillin kabul edildiği İtalya’da da durum çok farklı değildir. Friulan dilinin konuşulduğu Friuli-Venezia Giulia Bölgesi, Ladin dilini konuşan Veneto Bölgesi, Mocheno dilini konuşan Alto-Adige Trentino Bölgesi, Sicilyaca konuşan Sicilya Bölgesi, Sarducu dili konuşan Sardinya Bölgesi, Fransızca ve Arpitanca konuşulan Aosta Vadisi Bölgesi İtalya’dan ayrılmak istemektedir.

Tetum dilini kullanan Doğu Timor, Endonezya’dan ayrılarak bağımsızlık ilan etmiştir.

38 ayrı resmi dilin konuşulduğu Rusya Federasyonu’nda Dağıstan, Çeçenistan gibi birçok bölgede ayrılık istekleri konuşulmaktadır.

ABD Anayasası’na göre resmi bir dil olmasa da genel olarak sadece İngilizce dili devletin kullandığı dildir. Ancak yine de farklı dillerinden ve kültürlerinden ödün vermek istemeyen gruplar bu ülkede de ayrılık sözünü dile getirmektedir. Amerika’nın petrol zengini olan ve İspanyolcanın da ağırlıklı olarak konuşulduğu Teksas Eyaleti’nde ayrılık sesleri çokça dillendirilmektedir. Ayrıca, Hawaii Creole İngilizcesi konuşan Hawaii Eyaleti’nde ve Eskimo dillerinin konuşulduğu Alaska Eyaleti’nde de ABD’den ayrılmak isteyenlerin oranı yüksektir.

Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Net bir şekilde önümüzde duran bu tabloya göre, “BM verilerine göre şu kadar ülkede ‘çok resmi dilli’ sistem var, hepsi de huzurla yaşıyor” tezinin tamamen gerçekdışı olduğu ortadadır.

“Ayrı dili konuşanlar mutlaka ayrılır” gibi bir genelleme yapmak elbette yanlış olur. Farklı dilleri konuşsa da, güçlü gönül bağı olan gruplar elbette bir arada yaşayabilirler. Bu şekilde meydana gelmiş milletler zamanla aralarında ortak bir dile de sahip olurlar. Örneğin İslam Bayrağı altında birlikte yaşamayı isteyen onlarca etnik grup, Osmanlı Yönetimi altında gönül huzuruyla bir arada yaşamıştır.

Burada önemli olan husus şudur; “Ayrı dilleri konuşarak bir arada yaşamaya çalışan farklı etnik gruplar kaynaşmakta zorlanmakta ve kültürel olarak birbirlerini ayrı milletler olarak görmektedirler. Bu da bir arada yaşama isteğini ortadan kaldırmaktadır.”

SONUÇ

Ülkemizde, “Allah rızasına uygun olarak” birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bir hayat felsefesi edinmiş onlarca etnik grup, yüzlerce yıldır ‘tek millet’ olmayı başarmış ve ortak bir dil üzerinde anlaşarak kardeş olmuştur.

Bununla birlikte, Kürtçenin, Lazcanın, Çerkesçenin birer folklor olarak, kültürel olarak ve dili korumak maksadıyla sahiplenilmesi ise fevkalade hoş bir tutumdur. Devletimizce de bu dillerin okullarda seçmeli ders olması, üniversitelerde kürsülerinin olması ve özel okul/kurslarda öğretilmesi serbest bırakılmıştır. Aynı zamanda, tüm bu dillerde seçim kampanyaları yapmak, mahkemelerde ifade vermek, dergi, gazete ve televizyonlarda bu dilleri kullanmak da kanunlarla garanti alınarak birer hak olarak milletimize sunulmuştur.

Özet olarak, ülkemizde de herkes, kendi anadilini öğrenmekte özgür bırakılmıştır. Devletin sosyal, ticaret ve eğitim dili ise bir kolaylık olması ve büyük bir konfor sağlaması açısından tektir, Türkçe’dir.

Tüm bu gerçeklikler söz konusuyken bölücü terör örgütü PKK’nın etkisiyle farklı anadilde eğitim talepleri üzerinde bulunulması samimi bir yaklaşım değildir. Devletin imkanlarının tamamı Türkçe üzerine kuruludur ve herkes güzellikle bunlardan faydalanmaktadır. Dolayısıyla, Kürtçenin resmi dil olarak kabulündeki yanlış ısrar, Kürtleri kendi bölgelerine adeta hapsedecek bir sonuç doğuracaktır.

Anadil konusu kullanılarak Marksist-Leninist-Stalinist temelde ayrı bayrağı olan ayrı bir devlet, ayrı bir millet kurma amacının güdüldüğü çok açıktır. Hedefin Kürtleri Türkiye’den hem teknik hem de kültürel açıdan koparmak olduğu aşikardır. Oysa tek resmi dil olduğunda başta Kürtler olmak üzere tüm etnik gruplar için 780 bin km2’lik vatan toprağının her karışındaki sağlık, eğitim, belediye, konaklama, seyahat, mülk edinme, devlet dairelerinde işlem yapma imkanlarında serilik ve kolaylık olacaktır.  Aynı zamanda tüm kütüphanelerdeki kitaplardan, internetteki bilgilerden, yazılı ve görsel basından yararlanmak da daha kolay olacaktır.

Dolayısıyla tek resmi dil olmasının yaşamı daha kolay ve konforlu kılacağı ve bireylere daha fazla özgürlükler sunacağı ortadadır.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."