Harun Yahya

Irkçı düşünceler Arap ve İslam dünyasına hiçbir fayda sağlamazTarihte dönem dönem ortaya çıkan ve her seferinde hüsranla sonuçlanan "Arap ırkçılığı" ve etnik temelli "Arap milliyetçiliği"nin günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Bilindiği gibi Arap ırkçılığının kökenleri Emeviler dönemine kadar uzanır. Arapları üstün ırk ilan eden Emeviler, hakimiyet bölgesindeki Türk, Acem, Berberi, Hindu gibi kavimleri de "mevali" yani "köle, aşağı ırk" olarak tanımlamışlardı. Arap olmayan gayrı Müslim hatta Müslüman kavimleri küçümseyen ve dışlayan, Arap ırkçılığına dayalı politikaları Emevi İmparatorluğu'nun en büyük çöküş nedenlerinden biri oldu.

Yakın tarihe geçecek olursak... 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da gelişen radikal milliyetçi  görüşler Araplar arasında da taraftar buldu ve Osmanlı’ya karşı ayaklanmalar da bu şekilde başladı. Bu bölgeyi etkileri altına almak isteyen Batılı güçlerin etkisiyle gelişen radikal milliyetçilik Osmanlı'ya ait birçok Arap vilayetinin İmparatorluktan kopmasıyla sonuçlandı.

Yine, aralarında birleşerek 1948'de İsrail'e savaş açan Arap Birliği üyeleri, ciddi bir yenilgiye uğrayarak İsrail'in bölgedeki hakimiyet alanını %56'dan %78'e çıkarmasına ve 700.000 Filistinlinin yurtlarını terk edip komşu ülkelere mülteci olarak sığınmasına neden oldu.

Bunu takip eden dönemde, Mısır'da askeri bir darbeyle Kralı devirerek başa gelen Cemal Abdül Nasır, İsrail ve Batı düşmanlığını, Filistin sorununu bahane ederek yeni bir Arap milliyetçiliği dalgasının temellerini attı. Arapların üstünlüğü felsefesine dayalı Nasır'ın Pan-Arap sosyalizmi Arap ülkelerinde milyonlarca taraftar topladı. Filistin sorununu ırkçı bir mesele haline dönüştüren Nasır, Arapları İsrail'e karşı birleştirdi. Ancak tüm bunların ardından 1967'de Mısır'ın, Suriye ve Ürdün'le birlikte İsrail'le yaptığı 6 gün savaşındaki ağır yenilgi Pan-Arap ideolojisinin büyük bir hezimeti oldu.

Ancak, Nasır'ınkine benzer Arap milliyetçiliği modelleri Irak ve Suriye'deki sosyalist Baas rejimleriyle ve kısmen de Libya'da devam ettirildi. Arap ırkçılığının son temsilcilerinden, Arap dünyasının önderliğine oynayan Saddam Hüseyin'in Irak'ta Arap olmayan azınlıklara yönelik işkence ve katliamları tarihe geçti. Saddam, kendisi gibi Sünni Müslüman olan Kürtleri de katletti. Çünkü Arap değillerdi. Ne var ki onun bu insanlık dışı uygulamaları Arap dünyası tarafından önemli bir itirazla karşılaşmadı. Bugün ise ırkçı Baas zihniyetinin Suriye ve Irak'ı getirdiği durum ortada.

İlginç olan yukarıda kısa başlıklarla hatırlattığımız gibi, "Arap ırkçılığı"nın tarih boyu başarısız olmuş, hezimete uğramış bir ideoloji olmasına rağmen günümüzde halen Arap dünyasında yer bulmaya devam etmesidir.

Arap dünyasının büyük bölümünde Arap ırkçılığının ve radikal Arap milliyetçiliğinin hala etkili bir ideoloji olduğu pek çok somut örnekle ortada:

 - İsrail'deki Filistinliler'in hakları için tepki gösteriyormuş gibi davranan Arap dünyası, on yıllardır Lübnan'da mülteci kamplarında sefalet içinde yaşayan ve vatandaşlık hakkı verilmeyen Filistinli mültecilerin uğradığı haksızlıklara hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü Arapların yaptığı haksızlık ve zulümler, Araplar için bir sorun teşkil etmiyor.

- İslam aleminin bir çok yerinde acılar yaşanıyorken, İslam Birliği’ni tesis temek yerine sadece Arapları esas alan Arap Ligi'ni kurmayı esas alıp, Arap olmayan Müslümanların yaşadıklarını ise (Doğu Türkistanlı, Roghinya Müslümanları gibi) gündeme dahi getirmiyor, hatta bir kısmını düşman olarak görüyorlar.

- Bölgedeki ihtilaf ve çatışmalar gerçekte –çoğu zaman- mezhepsel değil ırkçı nedenlere dayalı. Arapların İran'la olan çatışmaları da aslında Şii olduklarından değil Fars olmalarından kaynaklanıyor. Örneğin Bahreyn,  %80'i Şii olmasına rağmen, İran'dan Arap olmadığı için hiç hoşlanmıyor ve Arap Birliği içinde yer alıyor. İran-Irak savaşı da gerçekte bir Sünni-Şii savaşından çok bir Arap-Fars savaşıydı.

- Benzer şekilde, Mısır'da da Sünni ve Şiiler iç içe yaşamaya alışıklar. Araplar tarafından otorite kabul edilen El Ezher de ilk olarak Şiiler tarafından kuruldu. Mısır'da bir çok yerde Şiilere ait kutsal bölgeler var. Kısaca Sünni Arapların Şii Araplarla çoğunlukla sorunu yok. Ancak söz konusu İran olunca Mısır "Persler" diyerek ırkçı bir yaklaşımla bu kavmi dışlayabiliyor. Aynı ırkçı ve ayrılıkçı tavrı, çoğunluğu sünni Müslüman olmasına rağmen, Türklere karşı da gösteriyor.

- Diğer yandan, Sünnilerin büyük kısmının inanışına göre Vahabilik sapkın bir akım olarak görülmesine rağmen Sünni Araplar ırk dayanışması nedeniyle Vahabi Suudluların etrafında birleşebiliyor.

- Körfez ülkelerinde bazı kesimler ise kendilerini, Arap Birliği'nde olmalarına rağmen saf kan Arap olmadıkları için Kuzey Afrika ülkelerinden üstün görüyorlar. Bu nedenle bu  ülkelei, yerine göre kendi içlerinde Arap Birliği'nden daha ayrıcalıklı, özel bir birlik şeklinde hareket ediyor. Ekonomik kararları birlikte alıyor. Ortak para birimi, ortak ordu gibi alanlarda birleşmek istiyorlar.

- Körfez ülkeleri Müslüman kanı akıtmak için kullanılacak ABD ve İsrail üslerinin kendi topraklarında kurulmasına izin veriyor. İsrail ordusunun petrol ihtiyacını da çoğunlukla Körfez ülkeleri sağlıyor. Ancak Müslüman bir ülke olmasına rağmen İran'dan ırkçı nedenlerden ötürü adeta nefret ediliyor. Bir İsrail-İran savaşı çıkması durumunda herhangi bir Arap devletinin İran'a destek vermesi hayal dahi edilemezken, gerçekte Kuran’a uygun olmayan, yanlış bir bakış açısıyla nefret ettikleri İsrail'e destek vermeleri bile daha çok ihtimal dahilinde.

Örnekleri çoğaltmak mümkün...

Görüldüğü gibi, tarih boyunca faydadan çok kat kat zarar getirmiş ırkçı zihniyet Arap dünyasına hala etkin durumda. Oysa, neredeyse tamamı Müslüman olan bu ülkelerin Kuran'la, Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle bütünüyle çelişen böyle çarpık bir anlayışı savunmaları ve uygulamaları kendi içinde çok büyük bir tutarsızlıktır. Üstelik Ortadoğu gibi iç içe geçmiş onlarca etnik kökenin yaşadığı bir coğrafyada, saf ırktan bahsetmek teknik olarak mümkün de değildir. Kapsamlı bir genetik çalışma yapılma imkanı olsa, ne saf Arap ne saf Türk ne saf Pers ne saf Kürt diye bir şey olmadığı görülecektir.

Bir insanı kanına, taşıdığı genetik özelliklere göre değerli ya da değersiz görmek, ırka dayalı dayanışma anlayışı geliştirmek kuşkusuz vicdansız ve akılsız bir tutumdur. Bölgenin ihtiyacı olan Kuran ahlakına dayalı, her insana her kültüre değer veren bir dostluk ve kardeşlik ruhudur. Irk, soy, kabile temeline dayalı birlikler ise her zaman yıkılmaya ve dağılmaya mahkumdur.

Adnan Oktar'ın News Rescue'de yayınlanan makalesi:

http://newsrescue.com/racism-does-not-bring-any-benefit-to-either-the-arab-or-the-islamic-world

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."