Harun Yahya

Şeriat ve cihat kavramlarını doğru anlamak
Şeriat kelimesi çok uzun zamandır özellikle Batılı toplumlarda büyük bir tedirginlik ve korku sebebi haline geldi. Şeriat dendiği zaman öldürmek, taşlamak, boğazını kesmek, kadınları baskı altına alıp, eğitim başta olmak üzere tüm haklarından mahrum etmek gibi fiiller geliyor insanların aklına. Oysa bu durum Kuran’da tarif edilen ve Hz. Muhammed (sav)’in uygulamalarında görülen gerçek İslam dinini bilmemekten kaynaklanıyor. Karanlık, bağnaz, radikal zihniyetin yüzyıllardır devam eden uygulamalarının insanlara şeriat diye sunulmasından güç kazanıyor. Peki şeriat ve cihat dendiğinde gerçekte ne anlamamız gerekiyor?

Şeriat: İzlenmesi gereken yol

Şeriat kelime anlamı olarak, "su kaynağına götüren yol, metot, adet" demektir. Allah’ın Hz. Nuh’a, Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya ve Hz. Muhammed’e tavsiye ettiği hayat veren yol olarak tarif edilir şeriat Kuran’da. (Şura Suresi, 13) Bir Müslüman Kuran'a bakarak nasıl bir "yol" izlemesi gerektiğini kolayca anlayabilir. Kuran'da haramlar çok azdır, kesin ve net hükümlerle bildirilmiştir. Hiçbir haram tartışmaya veya yoruma açık değildir. Bu Kuran'ın önemli bir özelliğidir. Örneğin adam öldürmek, zina etmek, faiz almak, domuz eti yemek, kan içmek gibi hükümler Kuran ayetleriyle kesin ifadelerle bildirilmiş olan haramlardır. İşte bu nedenle, ayetleri kendi isteklerine göre yorumlayarak haramlar üretmeye çalışan kişiler her zaman çeşitli alimlerin açıklamalarına, kaynağı belli olmayan rivayetlere ve uydurma hadislere başvurur, kendilerine göre çıkarımlar yaparlar. Allah bu zihniyette kişilerin varlığını Kuran’da bizlere haber vermiştir:

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (Nahl Suresi, 116)

Peygamberimiz (sav)'in döneminden sonra, ayetin tasviriyle “Allah'a karşı yalan uydurmuş” olan çok geniş topluluklar türemiştir. Kuran’ı temel almayan bu kişiler çeşitli haram ve helaller türeterek bambaşka bir İslam anlayışı meydana getirmişlerdir. İşte bugün "şeriat" diye lanse edilen, gerçekte ise İslam ile tamamen çelişen baskıyı, zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sistem Kuran’dan uzaklaşmanın bir sonucudur. Kuran ayetleriyle açıklanan “gerçek şeriat” yani Kuran'ın doğru yolu ise şu şekilde tarif edilebilir:

Kuran'ın şeriatı sevgi, saygı, her dinden, her fikirden insana şefkat ve koruyuculuk demektir. Kuran'ın şeriatı demokrasiyi şart koşar, fikir özgürlüğü hakimdir. Kuran'ın şeriatında insanlar bilgili, eğitimli, açık fikirli, karşı fikirlere saygılı, modern, kaliteli, sanat ve estetiğe önem veren, birliğe, dostluğa ve sevgiye değer veren insanlardır. Kuran'ın şeriatında nefret, tahammülsüzlük, çatışma, kavga, zorbalık, dayatma, tehdit, öfke ve savaş yoktur. Kuran şeriatında mutlak adalet, eşitlik, emanetin ehline teslim edilmesi vardır. Rüşvet ve adam kayırma yoktur. Bir kişiye baskı yoluyla bir inanç dayatma kesin ifadelerle yasaktır, herkes kendi inancında, seçimlerinde, hayat tarzında özgür bırakılmıştır. İslam şeriatı Müslümanın da, gayrimüslimin de, ateist, dinsiz ya da putperestin de özgürce yaşayabileceği bir hayat sunar insanlara.

Peki şu an dünyada Kuran'ın şeriatına uygun bir İslam ülkesi var mı? Elbette yok. Belki ilk anda insanların aklına şeriatla yönetildiği zannedilen birkaç İslam ülkesinin adı gelebilir, ancak gerçekte bu ülkelerde Kuran’da tarif edilen şeriat ile ilgisi olmayan baskıcı, zorba, kadına yaşam hakkı tanımayan, adaletsiz bir hukuk anlayışı hüküm sürmektedir.

Kuran’da tarif edilen şeriat, Peygamberimiz (sav) döneminden beri uygulanmadı. Şu anda şeriat ile yönetildiğini söyleyen ülkeler veya kendi anlayışlarına göre bir “şeriat”ı hakim kılmak isteyen bir takım bağnaz, katı, radikal gruplar gerçekte Kuran şeriatından çok uzaklar. Dolayısıyla da uyguladıkları baskıyı, şiddeti, bağnaz kuralları Kuran’dan delillerle destekleyemiyorlar ve ulemaya, icmaya, ecdada, örfe, adete yani Kuran ile çelişen türlü aktarımlara dayandırıyorlar.

Müslümanın “cihat”ı nasıl olmalı?

Bağnaz ve radikal anlayışa sahip olan gruplar ya da kişiler “cihat” kavramını da aynı şeriat gibi yanlış yorumlarlar. Rabbimiz’in Kuran’da bildirdiği cihatta adam öldürme, bomba yağdırma, intihar bombacıları yoktur. Kuran’daki cihatta şiddet, baskı, zorlama, nefret yer almaz. İslam bağnazların ya da radikallerin tarif ettiği gibi katliam, ölüm, nefret ve öfke kokan bir din değildir. Bu çarpıklıklar saf vahye dayanan İslam dinine sonradan eklenmiştir. Dolayısıyla eğer bir insan “Kuran’dan öğrendim; benim gibi düşünmeyen herkesi öldürmem, bombalamam, şiddet kullanmam gerekir” diyorsa bu kişi kesinlikle doğruyu söylemiyordur. Çünkü bu kişi İslam’a değil, sonradan icat edilen ve kaynağı Kuran olmayan bambaşka bir dine uymaktadır. Bu dinde herşey kapkaranlıktır. Sevgi yerine nefret; şefkat yerine öfke; kardeşlik yerine düşmanlık; sanat, estetik, bilim ve kültür yerine cehalet vardır. Böyle bir dine inanan bir kişinin eline silah vermek, “Bu topluluk senin düşmanın” demek, onu galeyana getirmek, öfke toplulukları ve eli silahlı güruhlar oluşturmak çok kolaydır.

Peki bu radikal ve bağnaz zihniyet nasıl oluştu?

İslam dünyasının çok büyük bir bölümünün bu anlayışla eğitilmesi, Kuran’dan gereği gibi haberdar olmamaları bu anlayışın oluşma nedenidir. Bu kişiler cahil bırakıldılar, gettolaştılar, sanattan bilimden ve insani değerlerden uzaklaştırıldılar. Kendileri gibi düşünmeyeni, farklı yaşam şekillerine sahip olanları düşman bildiler. Şeriatı da cihatı da yanlış bilip yanlış uyguladılar. Çok büyük bir bölümü Kuran’ı bir kez bile okumadılar. Cahil ve bağnaz atalarından öğrendiklerini uygulamalarına rağmen, kendilerini en doğru yolda zannettiler. Kendilerine, dinlerine, ailelerine, halklarına ve elbette başkalarına zarar verdiklerini hiç bir zaman düşünmediler. Oysa Kuran’da tarif edilen cihat bu radikal ve bağnazların anladıklarından çok farklıdır.

Cihat kelimesinin kökeni “cehd”dir. Arapçada, “çalışmak, çabalamak, azim, gayret, fedakarlık göstermek” anlamlarında kullanılır. İslam dininde cehd etmenin anlamı ise karşı tarafı dinin gerçekleri hakkında bilgilendirmek, güzel ahlakı öğretmek, insanları kötülükten uzaklaştırmak için çaba harcamaktır. Bunu yaparken Müslüman bir yandan kendi nefsini güzel ahlaka yönelik eğitmeli, öfke ve nefretten uzak iyi bir insan olmak için gayret göstermelidir. Yani bir yandan kendisini eğitirken, diğer yandan da iyiyi, güzeli, doğruyu insanlara öğretmek için uğraşmaktır cihat. İslam’da asıl olan ilimle ve fikirle yürütülen manevi cihattır.

Kuran'ın hiçbir yerinde cehd kelimesi yukarıdakilerin dışında bir anlamda kullanılmamıştır. Dolayısıyla şu anda cihat adı altında insanları katledenler, intihar bombacısı olarak kendi canına, aynı zamanda da savunmasız sivillerin canına kıyanlar, savaş çığırtkanlığı yapanlar Kuran'a göre harama girmektedirler. Fakat çok büyük çoğunluğu bunu cehaletinden, Kuran’da tarif edilen gerçek İslam dinini bilmemekten dolayı yapmaktadır. İşte bu yüzden bu kişileri öldürmek, üzerlerine bomba yağdırmak, hapsetmek ya da sürgün etmek hiçbir işe yaramaz. Önemli olan bu zihniyetin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kişilerin sorunu Kuran ile eğitilmemiş, Allah'ın Adetullah’ını anlayamamış olmalarıdır. Sorun bu olunca, yanlış eğitim var olduğu sürece ne yaptığından habersiz radikaller de mutlaka olacaktır. Dolayısıyla cihat adı altında vahşet saçıp terör uygulayanların tek ihtiyacı doğru eğitimdir, onlara gerçek şeriat, dinin güzel yolu öğretilmelidir.

Sorunun İslam dininden kaynaklandığını zannedenler radikal terörün çözümünün ancak bu kişileri öldürmek olduğunu zannederek çok daha büyük bir bataklık oluşturmaktadırlar. Çünkü bu saldırılar radikalizmin daha da güçlenmesinden başka bir sonuç doğurmamaktadır. Çözüm bazı Müslümanların yaptığı gibi “Gerçek İslam bu değil, İslam barış dinidir” dedikten sonra bir kenara çekilmek, uzun uzun terimler ve kavramlar üzerinde tartışmak da değildir. Çözüm bu gruplara, bu kişilere Kuran’da tarif edilen gerçek İslam’ı anlatmak, onları eğitmek ve radikal-bağnaz düşünceden uzaklaştırmak, sorunun kökenine inip topyekün bir eğitim seferberliği başlatmaktır. Ortada yanlış bir inanç sorunu vardır. Yanlış inançların ortadan kalkması ise ancak ve ancak yerine Kuran’daki doğru inançların konulmasıyla mümkündür.

Adnan Oktar'ın Diplomacy Pakistan'da yayınlanan makalesi:

http://www.diplomacypakistan.com/articles/understanding-the-concepts-of-sharia-and-jihad-correctly/

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."