Harun Yahya

Milliyet sitesindeki “köpeklerin evrimi” iddiası geçersiz bir propagandadan ibarettir


Geçtiğimiz günlerde milliyet.com.tr sitesinde köpeklerin evrimi iddiasına dayalı bir propaganda haberi yer aldı. Haberde pek çok köpek ırkının 100 yıl önceki fotoğrafları ile günümüze ait halleri karşılaştırılıyordu. Köpeklerin görünümlerine dair ufak farklılıklar sözde evrimsel değişime kanıtmış gibi sunuluyordu. Bu yazımızda söz konusu iddiaların bilimsel açıdan geçersizliği ele alınacaktır. Ayrıca suni çiftleştirme yoluyla elde edilmiş köpek ırklarının aynı tür içinde maruz kalınan mutasyonlar ve varyasyonun bir sonucu olduğu detaylarıyla açıklanacaktır.

Aynı Ailenin Farklı Üyeleri

Varyasyon, genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve "çeşitlenme" demektir. Bu genetik olay, bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların, birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısadır.

Evrimciler ise, bir türün içindeki varyasyonları teoriye delil olarak göstermeye çalışırlar. Oysa varyasyon evrime delil oluşturmaz, çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farklı eşleşmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz. Varyasyon her zaman genetik bilginin sınırları içinde olur. Genetik biliminde söz konusu sınıra "gen havuzu" denir. Bir canlı türünün gen havuzunda bulunan bütün özellikler, varyasyon sayesinde çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir.

Köpek çeşitliliği tür içindeki varyasyona güzel bir örnektir. Günümüzün farklı köpek ırkları, suni çiftleştirme ve popülasyon dinamikleri gibi genetik mekanizmaların genetik limitler dahilinde etkileşimi ile üretilmişlerdir. Köpek türlerinin içinde diğerine göre biraz daha uzun kuyruklu ya da biraz daha kısa ayaklı cinsler ortaya çıkabilir, çünkü kısa ayak bilgisi de, uzun ayak bilgisi de köpeklerin gen havuzunda vardır. Ama varyasyon bu canlıları başka bir canlıya dönüştüremez. Çünkü bu tür bir dönüşüm canlının genetik bilgisinde bir artış olmasını gerektirir, fakat varyasyonlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

Ne var ki, bu genetik gerçeklere rağmen bazı evrim taraftarları farklı köpek ırklarını ‘evrim sürecine bir örnek’ gibi sunmaya devam edebilmektedirler. Oysa farklı görünümlere sahip de olsalar, köpekler hep köpek türü içinde kalmaktadırlar.

Kurt, çakal, dingo ve tilki gibi farklı türler köpekgiller (Canidae) familyasına dahildir.  Bu ailenin en tanınmış mensubu olan köpeğin (Canis lupus familaris) insanların elinde geliştirilmiş 400 civarında birbirlerinden çok farklı görünümlere sahip ırkı bulunur. Ancak köpeğin yavrusu hep köpek olarak doğar.

Suni Çiftleştirme - Suni Seleksiyon Yeni Bir Canlı Türü Oluşturmaz

Doğada serbest yaşayan canlılar coğrafi sınırlandırmalarla karşılaştıklarında dar popülasyon dinamikleri devreye girer. Birbirinden uzak coğrafyalarda farklı insan ırklarının gözleniyor olması bunun renkli ve güzel bir örneğidir. Derisinin ve gözlerinin rengi birbirinden farklı olsa da, yüz hatları ve boyları değişiklik gösterse de yeryüzündeki tüm insanlar hep insan türünün farklı varyasyonlarıdırlar.

Köpeklerde de durum aynıdır. Doğa şartlarına bağlı zorunlu bir toplum izolasyonu yaşanmamış ancak bilinçli olarak köpekler ehlileştirilip sonra kendi aralarında çiftleştirilerek, seçilmiş özelliklerin tekrar etmesi sağlanmıştır. Burada yapılan şey ‘suni seleksiyon’dur. Tamemen bilinçli olarak yürütülen bu süreç genetik varyasyon potansiyelini daraltırken, aynı zamanda DNA üzerindeki belli mutasyonların da tekrar ederek devamına sebep olmuştur.

Evcil köpeklerin varlığı insalık tarihi ile beraber seyreder ve tarihin akışı içinde ufak değişikliklere de uğrar. İnsan elinde şekillenen köpek ırklarının zaman içinde değişim gösterdiği ise bilinen genetik bir gerçektir. Yapılan incelemelere göre vahşi doğada bulunan Gri Kurt (Canis Lupus) insanlar tarafından ehlileştirilmiş ve çağlar boyunca yapay ırklar elde edilmiştir. Larson ve arkadaşları genomlar ile arkeolojik verilerin karşılaştırılması sonucunda piramitler üzerinde resimlenen köpek ırklarının aslında antik olmadığı sonucuna varmışlardır. Eski Mısır şartlarında, yine coğrafi ve kültürel izolasyon sonucunda elde edilmiş olup günümüz köpek ırklarına benzer ırklar olduğu sonucuna varmışlardır. Bu araştırmaya göre, daha önceleri antik olduğu düşünülen Japon Akita, Afgan tazısı, Afrikalı Basenji, Avustralyalı Dingo, Çinli Shar-Pei köpek ırklarının zaman içinde büyük oranda değişikliğe uğradıkları saptanmıştır. (Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography, Greger Larson et al, PNAS, June5, 2012, vol.109, no.23, 8881)  Çapraz çiftleştirme, insan göçleri ve Dünya savaşları benzeri tarihi felaketler, evcil köpek popülasyonlarının değişiminde rol oynayan faktörler olmuşlardır.

Bu ailenin doğada serbestçe dolaşan vahşi üyesi ‘Gri Kurt’un en geniş genetik varyasyon potansiyeline sahip olduğu kabul edilir. Evcilleştirme çalışmalarının da ilk olarak vahşi kurtlarla başladığı bilinmektedir. İnsan ve kurtlar arasındaki bu ilişki ise çok önceye dayanır. Binlerce yıl öncesine ait arkeolojik yerleşim yerlerinde kurt fosilleri insanlarla aynı ortamda bulunmuştur. (Galibert, F.; Quignon, P.; Hitte, C.; Andre, C. (2011). "Toward understanding dog evolutionary and domestication history.". Comptes Rendus Biologies 334 (3): 190–196. doi:10.1016/j.crvi.2010.12.011)

Doğal ortamında serbestçe çiftleşen kurtların bu özgürlükten alıkoyularak, sahipleri tarafından belli özelliklere sahip olması için seçilerek çiftleştirilmesi ‘yapay seleksiyon’dur. Elde edilen evcil köpek ırklarının özellikleri muhafaza edilmiştir. Burada bilinçli bir müdahale söz konusudur. Böyle bir seçme genetik varyasyon potansiyelini azaltırken, mutasyonların birikme yapmasına da sebep olur. Bu yüzdendir ki, saf ırklarda istenen fiziki özelliklerin elde edilmesine rağmen birçokları hastalıklara açık olarak doğmaktadırlar. Fino köpeklerinde (kaniş) kanser, epilepsi, glokom, kalça çıkığı ve hipotiroidizm gibi hastalıkların yoğun olarak görülmesinin nedeni budur.

Mutasyonların Zararlarının Yaşanan Örnekleri

Pug Köpeği

Mutasyon ve rekombinasyonların seçilmesi sonucunda, orijinal kafa şeklinin değişmiş olduğu bir ırktır. Kafanın uzun aksı dikey olarak dönmüş ve böylece yüz yere doğru bakar haldedir. Burun ve gözler yukarı ve geriye doğru yer değiştirmiş, üst-çene de kısalmıştır. Alt-çene ise, üst-çeneye oturabilmek üzere, yukarı doğru dönmüştür.

Bunun bir köpeğe yapılabilecek çok zekice bir girişim olduğunu düşünebilirsiniz, ama durumu bir de köpek açısından ele alalım. Üst-çenenin kısalmasına rağmen cilt fazlası aynen kalmış bulunmaktadır. Uzun bir burnu kaplamaya uygun olan cilt şimdi kısa bir burun üzerindedir. Sonuç oldukça problemlidir ve bu değişimin beraberinde dermatit, egzema gibi cilt problemleri ile başa çıkılmak zorunda kalınır.   

Sarkık Kulak Sendromu

Basset, kulaklarındaki yapısal değişim nedeniyle sevimli görünen köpeklerdir. Bunun nedeni kulakları dikmeye yarayan kasların zayıf olmasıdır. Köpekler sesin kaynağını kulakları yardımıyla saptayabildikleri için bu köpek türü neredeyse bu yetenekten yoksundur. Avını ya da gelecek tehditleri gerektiği gibi saptayamaz. Sıcak ve kapalı kalan kulakları parazitler için uygun bir ortamdır. Kulaklarını kaşımak istediğinde ise yalnızca kendine zarar vermiş olur. İlerleyen dönemde sağırlık sık rastlanan bir sonuçtur.

Xololtzcuintli - Tüysüz Meksika Köpeği

Tüysüz olması ile dikkat çeker. Mevcut mutasyon tırnakların da kolayca düşmesine sebep olurken, dişleri de eksiktir. Tüysüz olmaları soğuğa dayanamamaları sonucunu doğurur. Bu köpek türü güneş ışığından korunmalı, cilt kuruluğuna karşı tedbir alınmalıdır.

Bloodhound - Kan Tazısı

Uzun yüzü, sarkık kulakları ve kırışık derisi ile karakterizedir. Kan tazısı denmesinin nedeni kanlı gözleri nedeniyledir. Çünkü göz kapakları yapısal olarak dışa dönük durur, korneayı yeterince korumaz. Cilt problemleri (dermatit), kornea problemleri (ektropion, entropion) kalça ve bilek eklem bozuklukları, mide  dönmesi ve tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) bu köpek türünde sık görülen sağlık problemleridir.

Pekingese

Damağı daha uzundur, diz kapağı çıkığı sık görülür, burun delikleri daralmıştır, uzun tüyleri ve göz içine doğru büyüyen kirpikleri nedeniyle gözleri sık çizilmelere ve enfeksiyonlara maruz kalır.

St. Bernard

Tiroid bezi aşırı çalışmaktadır. Öyle ki ayağını bastığı karlar sıcaktan erir. Ancak hayatta kalabilmesi için devamlı olarak büyük miktarlarda yemesi şarttır, aksi takdirde açlıktan ölebilir. 
 

Dachshund

Mutasyon sonucunda bacakları kısadır. Dar tünellere girebilmesi ile faydalı bir av köpeğidir. Ancak doğada, vahşi hayatta kısa bacaklar onun için bir dezavantajdır. Engelleri aşmak için etrafından dolaşmak zorunda kalırken, uzun bacaklı bir köpeğe göre daha fazla yorulur. Uzun omurgası nedeniyle disk hastalıklarına maruz kalır.

SONUÇ

İnsanlara sadık arkadaşlıklarıyla sevilen, farklı görünüme sahip köpek ırklarının varlığı görüldüğü gibi yeni türlerin oluştuğu anlamına gelmez. Biriken mutasyonlar, suni olarak insan eliyle seçilen ve devam ettirilen özellikler, hep aynı tür içinde kalmaya devam eder. Çiftleştirme çalışmalarına dayalı bu süreç, yepyeni bir genetik bilgi ortaya çıkarmazken, türün sabit kaldığına ve kalacağına da delildir. Bu durum sığırlarda da benzer şekilde yaşanan bir genetik gerçektir. Binlerce yıldır devam eden bu ve benzeri çalışmalar, yeni bir türün ne doğa da ne de laboratuvar ortamında, asla ortaya çıkmayacağını gösterir. Yoktan yaratma yalnızca Allah’a aittir. 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."